Wzorcowanie mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

Wzorcowanie mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego polega na porównaniu ich parametrów z parametrami kalibratora (wzorca). Wzorzec ten powinien posiadać odniesienie do wzorców krajowych lub międzynarodowych.
Przeprowadzamy wzorcowanie mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i wystawiamy świadectwo wzorcowania dla testerów firm:

 • BENNING
 • FINERO
 • GOSSEN METRAWATT
 • HT ITALIA
 • KYORITSU
 • MEGGER
 • METRA BLANSKO
 • METREL
 • SEAWARD
 • SONEL
 • UNI-T

oraz innych producentów.

Wzorcowanie mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego - PAT350 Megger

Wzorcowanie miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego w naszym laboratorium, obejmuje następujące pomiary:

 • ciągłości przewodu ochronnego
 • rezystancji izolacji
 • prądu upływowego (różnicowego, zastępczego i dotykowego)
 • test funkcjonalny (pobór prądu, moc czynna)
 • test wytrzymałości napięciowej izolacji AC/DC.

Zapraszamy do naszego Katalogu produktów i usług.

Wielkości fizyczne i zakresy pomiarowe wykonywanych przez nas kalibracji przyrządów pomiarowych zostały wyszczególnione w pliku MOŻLIWOŚCI POMIAROWE laboratorium wzorcującego.

Aby przeprowadzić wzorcowanie miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, konieczne jest użycie nowoczesnych wzorców pomiarowych. Podstawowym, wykorzystywanym przez nas wzorcem jest wielofunkcyjny kalibrator mierników instalacji elektrycznych/testerów bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego typu 3200A firmy Transmille. Wykonujemy wzorcowanie mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego używając również kalibratora napięć i prądów AC/DC CALMET C101FB, dekad rezystancyjnych ZELAP i multimetru cyfrowego Keysight 34461A.

Dbamy o wykonywanie kalibracji w możliwie krótkim czasie, nie przekraczającym zwykle 1 tygodnia. W wyjątkowych sytuacjach i w miarę naszych własnych możliwości możemy zaoferować ekspresowe wzorcowanie miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostarczenia i odbioru sprzętu.

Klient otrzymuje świadectwo wzorcowania, które oprócz niezbędnych informacji opisowych zawiera pełny raport z przeprowadzonych pomiarów. Raport zawiera również oszacowane wartości niepewności rozszerzonych. Forma i treść świadectwa wzorcowania została opracowana zgodnie z wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) przeznaczonymi dla laboratoriów akredytowanych.

Wzorcowanie mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego – informacje dodatkowe, terminologia

W języku potocznym zamiast terminu wzorcowanie, często używanymi określeniami są kalibracja lub sprawdzenie. W zasadzie, dopuszczalne jest potraktowanie kalibracji jako terminu równoważnego do wzorcowania. Jednak sprawdzenie oznacza stwierdzenie zgodności parametrów miernika z normą i dlatego nie jest tożsame z wzorcowaniem.

Czasami zamiast określenia świadectwo wzorcowania wykorzystywane są inne, bliskoznaczne terminy:

 • certyfikat kalibracji,
 • świadectwo kalibracji,
 • świadectwo sprawdzenia.

Terminy te, nie zawsze słusznie, są traktowane jako równoważne.
Ze względu na wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji, w naszym nazewnictwie wykorzystujemy określenia wzorcowanie oraz świadectwo wzorcowania.

Zupełnie inne znaczenie ma legalizacja, która jest poświadczeniem zgodności z wymaganiami prawnymi dla wybranego przyrządu. W praktyce legalizacja nie dotyczy mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego.

Dodaj komentarz