Wzorcowanie mierników cęgowych

Wzorcowanie mierników cęgowych polega na porównaniu ich parametrów z parametrami kalibratora (wzorca) mającego odniesienie do wzorców krajowych lub międzynarodowych.
Przeprowadzamy wzorcowanie i wystawiamy świadectwo wzorcowania dla urządzeń pomiarowych następujących firm:

 • AMPROBE
 • BRYMEN
 • CIE
 • CHY
 • FLUKE
 • HIOKI
 • KYORITSU
 • METREL
 • MEGGER
 • METREL
 • SONEL
 • TES
 • UNI-T

oraz innych producentów.

Wzorcowanie mierników cęgowych - DCM340 Megger miernik cęgowy 600A AC/DC

Wzorcowanie mierników cęgowych w naszym laboratorium, obejmuje następujące kategorie urządzeń pomiarowych:

 • mierniki cęgowe prądu przemiennego (AC) do 1000 A
 • mierniki cęgowe prądu stałego (DC) do 2000 A
 • mierniki cęgowe prądu upływu.

Zapraszamy do naszego Katalogu produktów i usług.

Wielkości fizyczne i zakresy pomiarowe wykonywanych przez nas kalibracji przyrządów pomiarowych zostały wyszczególnione w pliku MOŻLIWOŚCI POMIAROWE laboratorium wzorcującego.

Aby przeprowadzić wzorcowanie mierników cęgowych, konieczne jest użycie nowoczesnych wzorców pomiarowych. Podstawowym, używanym przez nas do tego celu wzorcem jest kalibrator napięć i prądów stałych i przemiennych C101FB firmy CALMET. Wzorcowanie mierników cęgowych przeprowadzamy również z wykorzystaniem dekad rezystancyjnych firmy ZELAP.

Dbamy o wykonywanie kalibracji w możliwie krótkim czasie, nie przekraczającym zwykle 1 tygodnia. W wyjątkowych sytuacjach i w miarę naszych własnych możliwości możemy zaoferować ekspresowe wzorcowanie miernika cęgowego, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostarczenia i odbioru sprzętu.

Klient otrzymuje świadectwo wzorcowania, które oprócz niezbędnych informacji opisowych zawiera pełny raport z przeprowadzonych pomiarów. Raport zawiera także oszacowane wartości niepewności rozszerzonych. Forma i treść tego świadectwa została opracowana zgodnie z wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) przeznaczonymi dla laboratoriów akredytowanych.

Wzorcowanie mierników cęgowych – informacje dodatkowe, terminologia

W języku potocznym zamiast terminu wzorcowanie, często używanymi określeniami są kalibracja lub sprawdzenie. W zasadzie, dopuszczalne jest potraktowanie kalibracji jako terminu równoważnego do wzorcowania. Jednak sprawdzenie oznacza stwierdzenie zgodności parametrów miernika z normą i dlatego nie zawsze jest tożsame z wzorcowaniem.
Czasami zamiast określenia świadectwo wzorcowania wykorzystywane są inne, bliskoznaczne terminy:

 • certyfikat kalibracji,
 • świadectwo kalibracji,
 • świadectwo sprawdzenia.

Terminy te, nie zawsze słusznie, są traktowane jako równoważne.
Ze względu na wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji, w naszym nazewnictwie wykorzystujemy określenia wzorcowanie oraz świadectwo wzorcowania.

Zupełnie inne znaczenie ma legalizacja, która jest poświadczeniem zgodności z wymaganiami prawnymi dla danego przyrządu. W praktyce, legalizacja nie dotyczy mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.