Wzorcowanie multimetrów

Wzorcowanie multimetrów polega na porównaniu ich parametrów z parametrami kalibratora (wzorca) mającego odniesienie do wzorców krajowych lub międzynarodowych.
Przeprowadzamy wzorcowanie multimetrów i wystawiamy świadectwo wzorcowania dla mierników następujących firm:

 • AMPROBEWzorcowanie multimetrów - BM839 multimetru cyfrowego Brymen
 • BRYMEN
 • CENTER
 • CIE
 • CHY
 • ENERGY LAB
 • ESCORT
 • FLUKE
 • HIOKI
 • KYORITSU
 • LABIMED
 • MASTECH
 • METEX
 • MCP
 • MEGGER
 • METREL
 • SANWA
 • SONEL
 • STANDARD INSTRUMENTS
 • UNISOURCE
 • UNI-T
 • VICTOR

oraz innych producentów.

Wzorcowanie multimetrów dotyczy następujących kategorii urządzeń pomiarowych:

 • multimetry analogowe
 • multimetry cyfrowe
 • multimetry cyfrowe TRMS (rzeczywistej wartości skutecznej)
 • multimetry cyfrowe z pomiarem rezystancji izolacji
 • multimetry cyfrowe z rejestracją danych.

Zapraszamy do naszego Katalogu produktów i usług.

Wielkości fizyczne i zakresy pomiarowe wykonywanych przez nas kalibracji przyrządów pomiarowych zostały wyszczególnione w pliku MOŻLIWOŚCI POMIAROWE laboratorium wzorcującego.

Aby przeprowadzić wzorcowanie multimetrów, konieczne jest użycie nowoczesnych wzorców pomiarowych. Podstawowym, używanym przez nas do tego celu wzorcem jest kalibrator napięć i prądów stałych oraz przemiennych C101FB firmy CALMET. Wzorcowanie multimetrów przeprowadzamy również z wykorzystaniem dekad rezystancyjnych firmy IET LABS oraz ZELAP a także multimetru cyfrowego Keysight 34461A.

Dbamy o wykonywanie kalibracji w możliwie krótkim czasie, nie przekraczającym zwykle kilku – kilkunastu dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach i w miarę naszych własnych możliwości możemy zaoferować ekspresowe wzorcowanie multimetru, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostarczenia i odbioru sprzętu.

Klient otrzymuje świadectwo wzorcowania, które oprócz niezbędnych informacji opisowych zawiera pełny raport z przeprowadzonych pomiarów. Raport zawiera także oszacowane wartości niepewności rozszerzonych. Formę i treść tego świadectwa opracowaliśmy zgodnie z wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) przeznaczonymi dla laboratoriów akredytowanych.

Wzorcowanie multimetrów – informacje dodatkowe, terminologia

W języku potocznym zamiast terminu wzorcowanie, często używanymi określeniami są kalibracja lub sprawdzenie. W zasadzie, dopuszczalne jest potraktowanie kalibracji jako terminu równoważnego do wzorcowania. Jednak sprawdzenie oznacza stwierdzenie zgodności parametrów miernika z normą i dlatego nie zawsze jest tożsame z wzorcowaniem.
Czasami zamiast określenia świadectwo wzorcowania wykorzystywane są inne, bliskoznaczne terminy:

 • certyfikat kalibracji,
 • świadectwo kalibracji,
 • świadectwo sprawdzenia.

Terminy te, nie zawsze słusznie, są traktowane jako równoważne.
Ze względu na wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji, w naszym nazewnictwie wykorzystujemy określenia wzorcowanie oraz świadectwo wzorcowania.

Zupełnie inne znaczenie ma legalizacja, która jest poświadczeniem zgodności z wymaganiami prawnymi dla danego przyrządu. W praktyce, legalizacja nie dotyczy mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, multimetrów i mierników cęgowych.