Wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych

Wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych polega na porównaniu ich parametrów z parametrami kalibratora (wzorca) mającego odniesienie do wzorców krajowych lub międzynarodowych.
Przeprowadzamy wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych i wystawiamy świadectwo wzorcowania dla przyrządów pomiarowych następujących firm:

 • ABATRONICWzorcowanie mierników instalacji elektrycznych - KEW6516BT wielofunkcyjnego miernika Kyoritsu
 • ADEX
 • AMPROBE
 • BEHA
 • BENNING
 • CEM
 • CHAUVIN ARNOUX
 • CHY
 • DUOYI
 • ENERGY LAB
 • ERA GOST
 • FLUKE
 • GOSSEN METRAWATT
 • HIOKI
 • HT ITALIA
 • KEWTECH
 • KYORITSU
 • LEM
 • LUTRON
 • MASTECH
 • MEGGER
 • METREL
 • SEW
 • SINOMETER
 • SONEL
 • STANDARD INSTRUMENTS
 • SUMMIT
 • UNI-T

oraz innych producentów.

Wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych dotyczy następujących kategorii urządzeń pomiarowych:

 • mierniki rezystancji izolacji do 5 kV
 • mierniki ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych
 • mierniki rezystancji uziemienia
 • mierniki wyłączników RCD
 • mierniki impedancji linii
 • mierniki rezystancji linii
 • mierniki impedancji pętli zwarcia
 • mierniki rezystancji pętli zwarcia
 • mierniki wielofunkcyjne instalacji elektrycznych obejmujące kilka z wymienionych wcześniej funkcji
 • mierniki małych rezystancji.

Zapraszamy do naszego Katalogu produktów i usług.

Wielkości fizyczne i zakresy pomiarowe wykonywanych przez nas kalibracji przyrządów pomiarowych zostały wyszczególnione w pliku MOŻLIWOŚCI POMIAROWE laboratorium wzorcującego.

Aby przeprowadzić wzorcowanie miernika instalacji elektrycznych, konieczne jest użycie nowoczesnych wzorców pomiarowych. Podstawowym, wykorzystywanym przez nas wzorcem jest wielofunkcyjny kalibrator mierników instalacji elektrycznych/testerów bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego typu 3200A firmy Transmille. Wykonujemy wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych wykorzystując również kalibratora napięć i prądów AC/DC CALMET C101FB, dekad rezystancyjnych ZELAP, multimetru Keysight 34461A oraz pojedynczych rezystorów o małych wartościach.

Dbamy o wykonywanie kalibracji w możliwie krótkim czasie, nie przekraczającym zwykle 1 tygodnia. W wyjątkowych sytuacjach i w miarę naszych własnych możliwości możemy zaoferować ekspresowe wzorcowanie miernika instalacji elektrycznych, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostarczenia i odbioru sprzętu.

Klient otrzymuje świadectwo wzorcowania, które oprócz niezbędnych informacji opisowych zawiera pełny raport z przeprowadzonych pomiarów. Raport zawiera także oszacowane wartości niepewności rozszerzonych. Forma i treść tego świadectwa została opracowana zgodnie z wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) przeznaczonymi dla laboratoriów akredytowanych.

Wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych – informacje dodatkowe, terminologia

W języku potocznym zamiast terminu wzorcowanie, często używanymi określeniami są kalibracja lub sprawdzenie. W zasadzie, dopuszczalne jest potraktowanie kalibracji jako terminu równoważnego do wzorcowania. Jednak sprawdzenie oznacza stwierdzenie zgodności parametrów miernika z normą i dlatego nie zawsze jest tożsame z wzorcowaniem.
Czasami zamiast określenia świadectwo wzorcowania wykorzystywane są inne, bliskoznaczne terminy:

 • certyfikat kalibracji,
 • świadectwo kalibracji,
 • świadectwo sprawdzenia.

Terminy te, nie zawsze słusznie, są traktowane jako równoważne.
Ze względu na wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji, w naszym nazewnictwie wykorzystujemy określenia wzorcowanie oraz świadectwo wzorcowania.

Zupełnie inne znaczenie ma legalizacja, która jest poświadczeniem zgodności z wymaganiami prawnymi dla danego przyrządu. W praktyce, legalizacja nie dotyczy mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.

Dodaj komentarz