Wiedza i doświadczenie

Back to Top

UWAGA !!! W lipcu b.r. wysyłamy własne kalibratory do wzorcowania w zewnętrznych laboratoriach. W tym czasie nie będziemy mogli wykonywać wzorcowań mierników w dotychczasowym zakresie. Sytuacja powinna wrócić do normy w sierpniu b.r. W dniach 16-27 lipca b.r. firma nie pracuje - przerwa urlopowa. Prosimy o uzgadnianie terminów dostarczania mierników do wzorcowania i przepraszamy za powstałe niedogodności. Zamknij