Wiedza i doświadczenie

Kalibracja – wiedza i doświadczenie

Firma Pomiarowa Tadeusz Piwkowski powstała 1 maja 2014 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na usługi wzorcowania urządzeń pomiarowych, w szczególności mierników elektrycznych. Wzorcowanie (kalibracja) dotyczy przede wszystkim użytkowników mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, mierników bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych, multimetrów i mierników cęgowych.

Działalność firmy opiera się na wiedzy teoretycznej i ponad 25-letnim doświadczeniu założyciela firmy w dziedzinie elektroniki profesjonalnej. Ponad 20-letnie doświadczenie dotyczy branży przyrządów pomiarowych. W szczególności  ponad 10-letnie doświadczenie dotyczy mierników, testerów oraz bardziej złożonych urządzeń i systemów pomiarowych w następujących obszarach:

 • sprzedaży,
 • serwisu (w tym napraw i strojeń)
 • wzorcowania.

Doświadczenie to obejmuje różne gałęzie sprzętu pomiarowego, miedzy innymi:

 • pomiary telekomunikacyjne (w tym światłowodowe),
 • pomiary wielkiej częstotliwości i mikrofalowe (w tym radiokomunikacyjne i antenowe),
 • pomiary sprzętu ogólnego zastosowania (multimetry, oscyloskopy, generatory sygnałów),
 • pomiary parametrów środowiska (temperatury, wilgotności względnej, prędkości przepływu, ciśnienia, natężenia oświetlenia, natężenia promieniowania, natężenia dźwięku),
 • pomiary sygnałów analogowych i cyfrowych audio,
 • sprzęt pomiarowy przeznaczony dla energetyki,
 • mierniki elektryczne (w szczególności mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, testery bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, multimetry, mierniki cęgowe).

Kalibracja PV 1-1+ miernika parametrów instalacji PV Benning

Oprócz różnych gałęzi sprzętu pomiarowego, doświadczenie to dotyczy również aspektów działalności bezpośrednio powiązanych z dziedziną przyrządów pomiarowych, takich jak:

 • sprzedaż mierników,
 • doradztwo i wsparcie techniczne,
 • przeprowadzanie szkoleń (w tym dedykowanych w siedzibie użytkownika lub w terenie),
 • wykonywanie napraw i strojeń urządzeń pomiarowych oraz wzorcowanie (kalibracja) sprzętu pomiarowego.
Kalibracja – wiedza i doświadczenie, informacje dodatkowe

Mimo posiadanej wiedzy i wieloletniego doświadczenia, staramy się na bieżąco uaktualniać swoje kompetencje i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Pozwala to w możliwie najbardziej efektywny sposób na zaspakajanie potrzeb użytkowników aparatury pomiarowej. Dotyczy to między innymi:

 • optymalnego wyboru konkretnego sprzętu pomiarowego,
 • zagadnień związanych z bezpieczną i profesjonalną eksploatacją mierników,
 • tematyki wzorcowania (kalibracji) oraz serwisu i napraw urządzeń pomiarowych.

Mamy nadzieję, że nasza wiedza i doświadczenie będą mogły być wykorzystane dla Państwa korzyści.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub informacji dotyczących rozwiązania konkretnego problemu pomiarowego prosimy o kontakt.

Dodaj komentarz