Wzorcowanie – kompetencje

Wzorcowanie – kompetencje

Kompetencja jest zwykle połączeniem trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. Wyróżnia ona daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej i odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym realizacji wytyczonych zadań. Działania osoby kompetentnej w danej dziedzinie powinny spełniać kryteria obowiązujące w danej organizacji lub społeczności. W praktyce zawodowej, kompetencja wynika w szczególności z połączenia posiadanej gruntownej wiedzy teoretycznej z długoletnim doświadczeniem praktycznym. Doświadczenie to wykracza daleko poza wzorcowanie i sprzedaż przyrządów pomiarowych. Zakres tego doświadczenia jest bardzo szeroki i obejmuje następujące dziedziny:

  • wsparcie techniczne (w tym wsparcie telefoniczne),
  • serwis mierników (w tym ich diagnostyka, naprawa oraz strojenie),
  • sprzedaż sprzętu, aparatury i systemów pomiarowych,
  • szkolenia dotyczące obsługi sprzętu pomiarowego,
  • wzorcowanie (kalibracja) mierników, przyrządów i systemów pomiarowych.

Doświadczenie zawodowe obejmuje także przeprowadzanie szkoleń dotyczących obsługi mierników i urządzeń pomiarowych. Szkolenia te odbywały się często na terenie rzeczywistych obiektów. Niektóre z nich miały formę specjalistycznych szkoleń dedykowanych. Były one organizowane na specjalne zamówienie klienta i poświęcone zagadnieniom, będącym przedmiotem szczególnego zainteresowania potencjalnych użytkowników.

Szeroki zakres kompetencji

Jest wartością bezcenną. Pozwala nie tylko na łatwą, sprawną, skuteczną i odpowiadającą oczekiwaniom realizację wytyczonych zadań. Umożliwia również zaoferowanie cennego zestawu wartości dodanych. Wartości te są przede wszystkim związane z doradztwem i opieką nad przyrządami i systemami pomiarowymi. Wykraczają daleko poza zagadnienia związane bezpośrednio ze sprzedażą i wzorcowaniem przyrządów pomiarowych. Mimo tego, w praktyce mogą mieć bardzo istotne znaczenie dla użytkownika aparatury pomiarowej w razie wystąpienia niestandardowego problemu. Korzystanie z szerokiego zakresu kompetencji może okazać się bardzo pomocne w zdiagnozowaniu i likwidacji powstałych problemów. Często, doświadczenie praktyczne może być jedynym źródłem informacji, którą można efektywnie wykorzystać w tym procesie.

Wzorcowanie - MIC-2501 Sonel miernik rezystancji izolacji i ciągłościWzorcowanie – kompetencje, informacje dodatkowe

Mimo posiadanej wiedzy i doświadczenia, staramy się w miarę możliwości na bieżąco podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Pozwala to na utrzymanie ciągłej, wysokiej jakości usług oferowanych naszym klientom. Dodatkowo, umożliwia zaproponowanie naszym klientom optymalnych rozwiązań związanych z wzorcowaniem, zakupem przyrządów pomiarowych i rozwiązywaniem problemów pojawiających się w trakcie eksploatacji mierników.

Dodaj komentarz