MPI-530 Sonel wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych z certyfikatem kalibracji

8095.83  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

MPI-530 – skrócony opis ogólny

MPI-530 wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Sonel wykonuje następujące pomiary:
– rezystancja izolacji 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
– ciągłość prądem 200 mA
– impedancja pętli zwarcia / spodziewany prąd zwarciowy; impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania RCD / spodziewany prąd zwarciowy, impedancja linii/spodziewany prąd zwarciowy
– wyłącznik RCD (mnożnik x1/2, x1, x2, x5, czas zadziałania, prąd wyłączenia, napięcie dotykowe, test automatyczny)
– rezystancja uziemienia (w tym metodami 1- i 2-cęgową oraz rezystywność gruntu)
– napięcie przemienne, częstotliwość
– prąd cęgowo TRMS
– test kolejności faz
– wirowanie silnika
– moc czynna, bierna, pozorna, współczynnik mocy
– harmoniczne napięcia i prądu, współczynnik THD
– natężenie oświetlenia (za pomocą sondy luksometrycznej).

MPI-530 to miernik wielofunkcyjny najnowszej generacji pozwalający na wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61557:

 • impedancja pętli zwarcia z rozdzielczością nawet do 0.001 Ω – dokładny pomiar również w obwodach z wyłącznikami RCD,
 • parametry wyłączników RCD,
 • rezystancja izolacji,
 • rezystancja uziemienia,
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych.

Miernik MPI-530 wyróżniają rozbudowane funkcje pomiaru uziemień (dodatkowe metody cęgowe oraz rezystywność gruntu). Wykorzystując adapter AutoISO-1000C można wykonywać automatyczne pomiary rezystancji izolacji w gniazdach oraz dla przewodów 3-, 4- i 5- żyłowych. MPI-530 dokonuje rejestracji i analizy parametrów sieci – łącznie z harmonicznymi do 40-tej. Istnieje również możliwość pomiaru natężenia oświetlenia.

Przyrząd MPI-530 posiada innowacyjną pamięć, umożliwiającą zapis kilkudziesięciu tysięcy wyników w strukturze gotowego protokołu z opisanymi punktami:
 • klient → obiekt → pomieszczenie → punkt pomiarowy.

Do wprowadzania danych można wykorzystać klawiaturę na ekranie lub bezprzewodowa mini-klawiaturę z paskiem na rękę. Dane z pamięci MPI-530 można transmitować do komputera PC poprzez kabel USB lub bezprzewodowo poprzez Bluetooth®.

MPI-530 – skrócony opis funkcji pomiarowych

Pomiary impedancji pętli zwarcia:
 • pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0.001 Ω; pomiar jest wykonywany prądem rzędu 23 A (44 A przy napięciu międzyfazowym) – rezystor zwarciowy Rzw = 10 Ω,
 • zakres napięć pomiarowych: 95 … 440 V, częstotliwości 45 … 65 Hz,
 • pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0.01 Ω; w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn ≥ 30 mA bez ich zadziałania,
 • automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego,
 • pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko lub przewodów o długości 1.2 m, 5 m, 10 m, 20 m; ewentualnie można wykorzystać adaptery gniazd 3-fazowych (AGT),
 • wybór zabezpieczeń instalacji oraz automatyczna ocena wyniku pomiaru.
Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A, F, B i B+:
 • pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA,
 • funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika (po jednorazowym naciśnięciu przycisku „START”); miernik wykonuje cykl pomiarów łącznie z możliwością pomiaru impedancji pętli zwarcia L-PE prądem 15 mA,
 • kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika: sinusoidalny, jednokierunkowy pulsujący, jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego, stały,
 • wybór fazy początkowej wymuszanego prądu różnicowego
 • pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym,
 • pomiary czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn ,
 • pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika,
 • wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów,
 • możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD,
 • pomiary dla napięcia 95 … 270 V.
Pomiary rezystancji izolacji:
 • napięcia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V,
 • pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ,
 • możliwość pomiaru w gnieździe za pomocą adaptera UNI-Schuko,
 • zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,
 • samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru,
 • automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-1000C,
 • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.
Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:
 • pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥ 200 mA w dwóch kierunkach,
 • pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną,
 • automatyczna kalibracja przewodów pomiarowych – możliwość stosowania przewodów dowolnej długości.
Pomiary rezystancji uziemienia:
 • pomiar metodą techniczną 3 i 4-przewodową,
 • pomiary metodą techniczną 3-przewodową z wykorzystaniem dodatkowych cęgów,
 • pomiar metodą 2-cęgową, z wykorzystaniem dodatkowych cęgów.

Pomiary rezystywności gruntu metodą Wennera.
Pomiar natężenia oświetlenia.
Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
Pomiar i rejestracja:

 • napięcia, częstotliwości, prądu przemiennego
 • cosφ
 • mocy (czynnej, biernej, pozornej)
 • harmonicznych napięcia i prądu do 40
 • współczynników THD.

Sprawdzanie kolejności faz i obrotów silnika.
Pamięć o strukturze drzewiastej, dynamicznie zarządzana (max. po 10000 wyników każdego rodzaju pomiaru). Pamięć pozwala na opisywanie punktów pomiarowych, obiektów, nazw klientów.
Zasilanie z  akumulatora lub baterii (opcja), wbudowana szybka ładowarka. Możliwość ładowania z sieci oraz z zapalniczki samochodowej (12 V).

MPI-530 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 23 ± 2 °C,
– wilgotność względna 40 – 60 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania miernika MPI-530: 13 miesięcy.

1. MPI-530 pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L

Pomiar prądem 23 / 40 A – zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13 … 1999,9 Ω – dla przewodu pomiarowego 1,2 m

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,000 … 19,999 Ω0,001 Ω±(5% w.m. + 0,03 Ω)
20,00 … 199,99 Ω0,01 Ω±(5% w.m. + 0,3 Ω)
200,0 … 1999,9 Ω0,1 Ω±(5% w.m. + 3 Ω)
 • napięcie nominalne: 95 … 270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95 … 440 V (dla ZL-L)
 • częstotliwość: 45 … 65 Hz
2. MPI-530 pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD

Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50 … 1999,9 Ω

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω0,01 Ω±(6% w.m. + 10 cyfr)
20,0 … 199,9 Ω0,1 Ω±(6% w.m. + 5 cyfr)
200 … 1999 Ω1 Ω
 • napięcie nominalne: 95 … 270 V
 • częstotliwość: 45 … 65 Hz
3. MPI-530 pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p

Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 5:

 • 0,50 Ω … 1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V
 • 0,56 Ω … 1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω0,01 Ω±(2% w.m. + 4 cyfry)
10,0 … 99,9 Ω0,1 Ω±(2% w.m. + 3 cyfry)
100 … 999 Ω1 Ω
1,00 … 1,99 kΩ0,01 kΩ
 • napięcie pomiarowe: 25 V lub 50 V rms
 • prąd pomiarowy: 20 mA; sinusoidalny rms 125 Hz (dla fn = 50 Hz) i 150 Hz (dla fn = 60 Hz)
 • blokowanie pomiaru przy napięciu zakłócającym UN > 24 V
 • maksymalne mierzone napięcie zakłóceń UNmax = 100 V
 • maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 50 kΩ
4. MPI-530 selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi)
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω0,01 Ω±(8% w.m. + 4 cyfry)
10,0 … 99,9 Ω0,1 Ω
100 … 999 Ω1 Ω
1,00 … 1,99 kΩ0,01 kΩ
 • pomiar z dodatkowymi cęgami prądowymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A
5. MPI-530 selektywny pomiar uziemienia z dwoma cęgami
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω0,01 Ω±(10% w.m. + 4 cyfry)
10,0 … 19,9 Ω0,1 Ω
20,0 … 99,9 Ω±(20% w.m. + 4 cyfry)
 • pomiar z cęgami nadawczymi i odbiorczymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A
6. MPI-530 pomiar rezystywności gruntu (ρ)
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,0 … 99,9 Ωm0,1 ΩmZależna od błędu
podstawowego pomiaru RE
100 … 999 Ωm1 Ωm
1,00 … 9,99 Ωm0,01 kΩm
10,0 … 99,9 kΩm0,1 kΩm
 • pomiar metodą Wennera
 • możliwość ustawienia odległości w metrach lub stopach
 • wybór odległości 1 … 30 m (1 … 90 stóp)
7. MPI-530 wskazania kolejności faz
 • Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • Zakres napięć sieci UL-L: 100 … 500 V (45 … 65 Hz)
 • Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych
 • Sprawdzanie kierunku obrotów silnika
8. MPI-530 pomiary parametrów wyłączników RCD

Roboczy zakres napięć: 95 … 270 V

MPI-530 test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)
Typ RCDKrotnośćZakres RozdzielczośćBłąd podstawowy
Ogólnego
typu i
krótko-
zwłoczny
0,5*IΔn0 … 300 ms1 ms

± (2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn=10 mA
i pomiaru 0,5xIΔn
błąd:
±(2% w.m. + 3 cyfry)

1*IΔn
2*IΔn0 … 150 ms
5*IΔn0 … 40 ms
Selektywny0,5*IΔn0 … 500 ms
1*IΔn
2*IΔn0 … 200 ms
5*IΔn0 … 150 ms
 • dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8 … 0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0 … 8%
MPI-530 pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)
Prąd nominalny Zakres pomiarowy RozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy
10 mA3,3 … 10,0 mA0,1 mA0,3 x IΔ..1,0 x IΔ± 5%IΔn
30 mA9,0 … 30,0 mA
100 mA33 … 100 mA1 mA
300 mA90 … 300 mA
500 mA150 … 500 mA
1000 mA330 … 1000 mA
 • możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)
MPI-530 pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)
Prąd nominalny Zakres pomiarowy RozdzielczośćPrąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA3,5 … 20,0 mA0,1 mA0,35 x IΔn .. 2,0 x IΔn±10%IΔn
30 mA10,5 … 42,0 mA0,35 x IΔn .. 1,4 x IΔn
100 mA35,0 … 140 mA1 mA
300 mA105 … 420 mA
500 mA175 … 700 mA
 • możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu
MPI-530 pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)
Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA2,0 … 20,0 mA0,1 mA0,4 x IΔn .. 2,0 x IΔn±10%IΔn
30 mA6 … 60 mA1 mA
100 mA20 … 200 mA
300 mA60 … 600 mA
500 mA100 … 1000 mA
 • możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu
 • IΔn – wartość znamionowego prądu różnicowego
9. MPI-530 pomiar rezystancji izolacji

Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 2:

 • dla UN = 50 V: 50 kΩ … 250 MΩ
 • dla UN = 100 V: 100 kΩ … 500 MΩ
 • dla UN = 250 V: 250 kΩ … 999 MΩ
 • dla UN = 500 V: 500 kΩ … 2 GΩ
 • dla UN = 1000 V: 1,000 MΩ … 9,99 GΩ
Zakres wyświetlania*)RozdzielczośćBłąd podstawowy
0 … 1999 kΩ1 kΩ±(3% w.m. + 8 cyfr)
2,00 … 19,99 MΩ0,01 MΩ
20,0 … 199,9 MΩ0,1 MΩ
200 … 999 MΩ1 MΩ
1,00 … 9,99 GΩ0,01 GΩ±(4% w.m. + 6 cyfr)

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia.

10. MPI-530 niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji

Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ± 200 mA

Zakres RozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω0,01 Ω±(2% w.m. + 3 cyfr)
20,0 … 199,9 Ω0,1 Ω
200 … 400 Ω1 Ω
 • napięcie na otwartych zaciskach: 4 … 9 V
 • prąd wyjściowy przy R < 2 Ω: min. 200 mA
 • automatyczna kalibracja przewodów pomiarowych
 • pomiary dla obu polaryzacji prądu
11. MPI-530 pomiar natężenia oświetlenia
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,1 … 99,9 lx0,1 lx±(5% w.m. + 2 cyfry)
100 … 999 lx1 lx
1,00 … 9,99 klx0,01 lx
10,0 … 19,9 klx0,1 lx
 • pomiar w luksach (lx) lub stopokandelach (fc)
12. MPI-530 analiza i rejestracja parametrów sieci jednofazowej
 • Pomiar napięcia UL-N: 0 … 500 V.
 • Zakres częstotliwości mierzonych napięć: 45,0 … 65,0 Hz.
 • Pomiar częstotliwości dla napięć 50 … 500 V w zakresie 45,0 … 65,0 Hz
  (błąd podstawowy max. ± 0,1% w.m. + 1 cyfra).
 • Pomiar cosφ: 0,00 … 1,00 (rozdzielczość 0,01).
 • Pomiar i rejestracja w układzie 1-fazowym.
MPI-530 pomiar prądu (True RMS)
CęgiZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy*
C-3, C-60,0 … 99,9 mA0,1 mA±(5% w.m. + 3 cyfry)
100 … 999 mA1 mA
C-3,C-6
F-1, F-2, F-3
1,00 … 9,99 A0,01 A±(5% w.m. + 5 cyfr)
(C-3, C-6)
±(0,1% In + 2 cyfry)
(F-1, F-2, F-3)
10,0 … 99,9 A0,1 A
100 … 999 A1 A
F-1, F-2, F-31,00 … 3,00 kA0,01 kA

* – należy dodatkowo uwzględnić niepewność cęgów prądowych

MPI-530 pomiar mocy czynnej P, biernej Q i pozornej S oraz cos φ
Zakres
[W], [VA], [var]
Rozdzielczość
[W], [VA], [var]
Błąd podstawowy*
0 … 9991±(7% w.m. + 3 cyfry)
1,00 … 9,99 k0,01 k
10,0 … 99,9 k0,1 k±(7% w.m. + 5 cyfr)
100 … 999 k1 k
1,00 … 1,50 M0,01 M
 • zakres napięć: 0 … 500 V
 • zakres prądów: 0 … 1000 A (3000 A)*
 • częstotliwość nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz

* – dla cęgów C-3, dla C-6 do 10 A, dla cęgów serii F do 3000 A

MPI-530 pomiar harmonicznych napięcia
ZakresRozdzielczośćNr harmomicznejBłąd podstawowy
0,0 … 500 V0,1 (1*) V1,2, … 15±(5% w.m. + 3 cyfry)
16, … 40±(5% w.m. + 10 cyfr)
 • dodatkowo wyświetlanie wartości h02 … h40 jako procent h01 (do 999%)

* – od 300 V do 500 V

MPI-530 pomiar harmonicznych prądu
ZakresRozdzielczośćNr harm.Błąd podstawowy
0,0 … 1000 A*

wynika z zakresów
dla pomiaru I

1,2, … 15±(5% w.m. + 3 cyfry)
16, … 40±(5% w.m. + 10 cyfr)
 • dodatkowo wyświetlanie wartości h02…h40 jako procent h01 (do 999%)

* – dla cęgów C-3 i C-6V: 10 A, dla cęgów serii F do 3000 A

MPI-530 pomiar THD (względem pierwszej harmonicznej)
RozdzielczośćBłąd podstawowy
THD-F napięcia
(h = 2 … 40)
0,0 … 999,9%
dla URMS ≥ 1% Unom
0,1%±5%
THD-F prądu
(h = 2 … 40)
0,0 … 999,9%
dla IRMS ≥ 1% Inom
0,1%±5%

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

MPI-530 – cechy dodatkowe

Rodzaj izolacji: podwójna, wg PN-EN 61010-1 i IEC 61557
Kategoria pomiarowa: IV 300 V (III 600 V) według PN-EN 61010-1
Stopień ochrony obudowy według PN-EN 60529: IP54
Zasilanie miernika: baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) lub pakiet akumulatorów Sonel NiMH 4.8 V 4.2 Ah
Wymiary miernika: 288 mm x 223 mm x 75 mm
Masa miernika: około 2.5 kg
Temperatura przechowywania: -20 °C … +70 °C
Temperatura pracy: 0 °C … +50 °C
Wilgotność względna: 20 % … 80 %
Maksymalna wysokość pracy n.p.m.: 2000 m
Czas do automatycznego wyłączenia: 5, 15, 30, 60 minut lub wyłączony
Ilość pomiarów Z lub RCD: > 3000 (6 pomiarów / minutę)
Ilość pomiarów RISO lub R: > 1000
Wyświetlacz LCD graficzny
Pamięć wyników pomiarów: 10000 rekordów
Pamięć rejestratora: 6000 komórek
Transmisja wyników do PC: złącze USB oraz Bluetooth
Standard jakości, opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001, ISO14001, PN-N-18001
Przyrząd spełnia wymagania normy IEC 61557
Wyrób spełnia wymagania EMC (odporność dla środowiska przemysłowego) według norm:

PN-EN 61326-1:2006 oraz PN-EN 61326-2-2:2006

MPI-530 – wyposażenie standardowe

Adapter WS-03 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko
Czerwony przewód 1.2 m zakończony wtykami bananowymi
Żółty przewód 1.2 m zakończony wtykami bananowymi
Niebieski przewód 1.2 m zakończony wtykami bananowymi
Przewód 15 m niebieski na szpuli zakończony wtykami bananowymi
Czerwony przewód 30 m na szpuli zakończony wtykami bananowymi
Przewód USB
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym – czerwona, żółta, niebieska
Krokodylek żółty K02
Krokodylek czerwony K02
Sonda do wbijania w grunt (30 cm) 2 szt.
Futerał L2
Szelki do miernika
Zasilacz ładowarki Z7
Przewód do zasilacza
Przewód do ładowania z gniazda zapalniczki samochodowej
Pakiet akumulatorów NiMH 4.8 V 4.2 Ah
Program „Sonel Reader” (odczyt danych z pamięci miernika)

Certyfikat kalibracji producenta

MPI-530 – wyposażenie dodatkowe

Przewód z wtyczką kątową WS-04 (bez wyzwalania)
Adapter AutoISO-1000C
50 m przewód 50 m żółty na szpuli
25 m przewód niebieski na szpuli
Cęgi odbiorcze C-3,  C-6
5 m przewód czerwony
10 m przewód czerwony
20 m przewód czerwony
Cęgi nadawcze N-1
Elastyczne cęgi F-1 ∅40 cm, F-2 ∅25 cm, F-3 ∅13 cm
Adaptery gniazd trójfazowych: AGT-16P 5-przewodowych, AGT-32P 5-przewodowych, AGT-63P 5-przewodowych, AGT-16C 4-przewodowych, AGT-32C 4-przewodowych, AGT-16T przemysłowych, AGT-32T przemysłowych
Adapter TWR-1J do testowania wyłączników RCD
Sonda luksometryczna LP-1 z wtykiem WS-06
Pojemnik na baterie
Miniaturowa klawiatura Bluetooth z futerałem
Sonda do wbijania w grunt (80 cm)
Program do tworzenia protokołów „SONEL Pomiary Elektryczne”
Oprogramowanie do tworzenia szkiców, schematów instalacji elektrycznej „SONEL Schematic”
Program do tworzenia kalkulacji pomiarów „SONEL PE Kalkulacje”
Klucz sprzętowy USB do programów

MPI-530 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MPI-530 Sonel wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych z certyfikatem kalibracji”

Może Cię również zainteresować…