MPI-540-PV Start Sonel wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych z certyfikatem kalibracji

Opis

MPI-540-PV Start – skrócony opis ogólny

MPI-540-PV Start wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych Sonel wykonuje następujące pomiary:
– napięcie otwartego obwodu instalacji fotowoltaicznej
– prąd zwarciowy instalacji fotowoltaicznej
– rezystancja izolacji 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
– ciągłość prądem 200 mA
– rezystancja małym prądem
– impedancja pętli zwarcia / spodziewany prąd zwarciowy, pętli zwarcia bez wyzwalania RCD / spodziewany prąd zwarciowy, linii / spodziewany prąd zwarciowy
– wyłącznik RCD (mnożnik x1/2, x1, x2, x5, czas zadziałania, prąd wyłączenia, napięcie dotykowe, rezystancja uziemienia, test automatyczny)
– rezystancja uziemienia (w tym metodami 1- i 2-cęgową oraz rezystywność gruntu)
– test kolejności faz
– napięcie przemienne, częstotliwość
– prąd cęgowo TRMS
– moc czynna, bierna, pozorna, współczynnik mocy
– harmoniczne napięcia i prądu, współczynnik THD, współczynnik asymetrii
– natężenie oświetlenia (za pomocą opcjonalnej sondy luksometrycznej).

MPI-540-PV Start to niezwykle uniwersalny miernik, przeznaczony w szczególności do testów instalacji fotowoltaicznych. Przyrządem MPI-540-PV Start można wykonać komplet badań po stronie DC i AC zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62446. Mierząc parametry związane z instalacją fotowoltaiczną, przyrząd automatycznie przeliczy je do warunków odniesienia STC (Standard Test Conditions). Pomiary napięć, prądów oraz mocy po stronie AC i DC inwertera pozwolą zweryfikować jego sprawność. Zapis wyników w pamięci miernika MPI-540-PV Start umożliwi wykonanie raportu z przeprowadzonych badań w programie Sonel Pomiary Elektryczne.

UWAGA: Miernik MPI-540-PV Start w wyposażeniu standardowym nie posiada cęgów elastycznych F-3A.

 

MPI-540-PV Start – skrócony opis funkcji pomiarowych

Cechy szczególne i funkcje specjalne miernika MPI-540-PVStart:
 • MPI-540-PV Start: pomiary instalacji fotowoltaicznych zgodnie z normą PN-EN-62446
 • MPI-540-PV Start: raport z badań instalacji fotowoltaicznych po przeniesieniu danych do programu Sonel Pomiary Elektryczne
 • Trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektroenergetycznych – zaawansowana diagnostyka jakości zasilania
 • Odczyt danych bieżących parametrów sieci – natychmiastowa ocena badanego urządzenia
 • Parametry mierzone w klasie S normy PN-EN 61000-4-30 – duża dokładność pomiarów
 • Kalkulator strat energii – szybka diagnoza potencjalnych oszczędności
 • Pomiar wszystkich parametrów ochrony przeciwporażeniowej – jeden przyrząd zamiast kilku
 • Szybki pomiar pętli zwarcia z wyłącznikiem RCD bez wyzwalania (do kilku sekund) – oszczędność czasu
 • Autotesty – możliwość wykonywania automatycznych pomiarów w sekwencji – uproszczenie pomiarów
 • Szybka ścieżka od pomiarów do raportu – oszczędność czasu
 • Największy dotykowy panel na rynku (7”) – niezwykła ergonomia i łatwość obsługi
 • Wyjmowana karta microSD – łatwe zwiększenie pojemności pamięci
 • Akumulator Li-Ion – dłuższe działanie miernika.

MPI-540-PV Start – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 23 ± 2 °C,
– wilgotność względna 40 – 60 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania miernika MPI-540-PV Start: 12 miesięcy.

Napięcie otwartego obwodu instalacji fotowoltaicznej  UOC
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,0 V … 1000 V od 0,1 V od ± (3 % w.m. + 2 cyfry)
Prąd zwarcia instalacji fotowoltaicznej ISC
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 A … 20,00 A 0,1A ± (3 % w.m. + 0,10 A)
Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Pomiar prądem 23/40 A – zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13 … 1999,9 Ω (dla przewodu pomiarowego 1,2 m):
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,000 … 19,999 Ω 0,001 Ω ± (5 % m.v. + 30 cyfr)
20,00 …1 99,99 Ω 0,01 Ω ± (5 % m.v. + 30 cyfr)
200,0 … 1999,9 Ω 0,1 Ω ± (5 % m.v. + 30 cyfr)
 • napięcie nominalne: 95 … 270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95 … 440 V (dla ZL-L)
 • częstotliwość: 45 … 65 Hz
Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,50 … 1999 Ω
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω 0,01 Ω ± (6 % m.v. + 10 cyfr)
20,0 …1 99,9 Ω 0,1 Ω ± (6 % m.v. + 5 cyfr)
200 … 1999 Ω 1 Ω ± (6 % m.v. + 5 cyfr)
 • napięcie nominalne: 95 … 270 V
 • częstotliwość: 45 … 65 Hz

 

Pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5:
0,50 Ω … 1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V
0,56 Ω … 1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 …9 ,99 Ω 0,01 Ω ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
10,0 … 99,9 Ω 0,1 Ω ± (2 % m.v. + 3 cyfry)
100 … 999 Ω 1 Ω ± (2 % m.v. + 3 cyfry)
1,00 … 1,99 kΩ 0,01 kΩ ± (2 % m.v. + 3 cyfry)
 • prąd pomiarowy: 20 mA, sinusoidalny RMS 125 Hz (dla fn = 50 Hz) i 150 Hz (dla fn = 60 Hz)
 • blokowanie pomiaru przy napięciu zakłócającym UN > 24 V dla prądu różnicowego sinusoidalnego
 • maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 50 kΩ

 

Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi)

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5: 1 Ω … 1,99 kΩ

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω 0,01 Ω ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
10,0 … 99,9 Ω 0,1 Ω ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
100 … 999 Ω 1 Ω ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
1,00 … 1,99 kΩ 0,01 kΩ ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
 • pomiar z dodatkowymi cęgami prądowymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

 

Selektywny pomiar uziemienia z dwoma cęgami
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω 0,01 Ω ± (10 % m.v. + 4 cyfry)
10,0 …1 9,9 Ω 0,1 Ω ± (10 % m.v. + 4 cyfry)
20,0 … 99,9 Ω 0,1 Ω ± (20 % m.v. + 4 cyfry)
 • pomiar z cęgami nadawczymi i odbiorczymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

 

Pomiar rezystywności gruntu (ρ)
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω 0,01 Ω ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
10,0 … 99,9 Ω 0,1 Ω ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
100 … 999 Ω 1 Ω ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
1,00 … 1,99 kΩ 0,01 kΩ ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
 • pomiar metodą Wennera
 • możliwość ustawienia odległości w metrach lub stopach
 • wybór odległości 1 … 30 m (1 … 90 stóp)

 

Wskazania kolejności faz

 

 • wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • zakres napięć sieci UL-L: 100 … 500 V (45 … 65 Hz)
 • wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych
Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95 … 270 V):

Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
Ogólnego typu i krótkozwłoczny 0,5*IΔn 0 … 300 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Ogólnego typu i krótkozwłoczny 1*IΔn 0 … 300 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Ogólnego typu i krótkozwłoczny 2*IΔn 0 … 150 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Ogólnego typu i krótkozwłoczny 5*IΔn 0 … 40 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Selektywny 0,5*IΔn 0 … 500 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Selektywny 1*IΔn 0 … 200 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Selektywny 2*IΔn 0 … 200 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Selektywny 5*IΔn 0 … 150 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
 • dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn: -8 … 0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0 … 8%

 

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)
Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 3,3 … 10,0 mA 0,1 mA 0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn ± 5 % IΔn
30 mA 9,0 … 30,0 mA 0,1 mA 0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn ± 5 % IΔn
100 mA 33 … 100 mA 1 mA 0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn ± 5 % IΔn
300 mA 90 … 300 mA 1 mA 0,3 x IΔn…1,0 x IΔn ± 5 % IΔn
500 mA 150 … 500 mA 1 mA 0,3 x IΔn…1,0 x IΔn ± 5 % IΔn
1000 mA 330 … 1000 mA 1 mA 0,3 x IΔn…1,0 x IΔn ± 5 % IΔn
 • możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)

 

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)
Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 3,5 … 20,0 mA 0,1 mA 0,35 x IΔn … 2,0 x IΔn ± 10 % IΔn
30 mA 10,5 … 42,0 mA 0,1 mA 0,35 x IΔn …1 ,4 x IΔn ± 10 % IΔn
100 mA 35 … 140 mA 1 mA 0,35 x IΔn …1 ,4 x IΔn ± 10 % IΔn
300 mA 105 … 420 mA 1 mA 0,35 x IΔn … 1,4 x IΔn ± 10 % IΔn
500 mA 175 … 700 mA 1 mA 0,35 x IΔn … 1,4 x IΔn ± 10 % IΔn
 • możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

 

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)
Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 2,0 … 20,0 mA 0,1 mA 0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn ± 10 % IΔn
30 mA 6 … 60 mA 1 mA 0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn ± 10 % IΔn
100 mA 20 … 200 mA 1 mA 0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn ± 10 % IΔn
300 mA 60 … 600 mA 1 mA 0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn ± 10 % IΔn
500 mA 100 … 1000 mA 1 mA 0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn ± 10 % IΔn
 • możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu
 • IΔn – wartość znamionowego prądu różnicowego

 

Pomiar rezystancji izolacji 

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2:

 • dla Un = 50 V: 50 kΩ … 250 MΩ
 • dla Un = 100 V: 100 kΩ … 500 MΩ
 • dla Un = 250 V: 250 kΩ … 999 MΩ
 • dla Un = 500 V: 500 kΩ … 2 GΩ
 • dla Un = 1000 V: 1 MΩ … 4,99 G
Zakres *) Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 1999 kΩ 1 kΩ ±(3 % m.v. + 8 cyfry)
2,00 … 19,99 MΩ 0,01 MΩ ±(3 % m.v. + 8 cyfry)
20,0 … 199,9 MΩ 0,01 MΩ ±(3 % m.v. + 8 cyfry)
200 … 999 MΩ 1 MΩ ±(3 % m.v. + 8 cyfry)
1,00 … 4,99 GΩ 0,01 GΩ ±(4 % m.v. + 6 cyfr)
5 … 9,99 Ω 0,01 GΩ niespecyfikowany

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia

 

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-4: 0,12…400 Ω
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% m.v. + 3 cyfry)
20,0…199,9 Ω 0,1 Ω ±(2% m.v. + 3 cyfry)
200…400 Ω 1 Ω ±(2% m.v. + 3 cyfry)
 • napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 V
 • prąd wyjściowy przy R<2 Ω: min. 200 mA
 • automatyczna kalibracja przewodów pomiarowych
 • pomiary dla obu polaryzacji prądu
Pomiar natężenia oświetlenia
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,1…99,9 lx 0,1 lx ±(5% m.v. + 2 cyfry)
100…999 lx 1 lx ±(5% m.v. + 2 cyfry)
1,00…9,99 klx 0,01 klx ±(5% m.v. + 2 cyfry)
10,0…19,9 klx 0,1 klx ±(5% m.v. + 2 cyfry)
 • pomiar w luksach (lx) lub stopokandelach (fc)

 

Trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektrycznych

Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach:

 • o częstotliwości znamionowej 50/60 Hz
 • o napięciach znamionowych:
  • 64/110 V
  • 110/190 V
  • 115/200 V
  • 127/220 V
  • 220/380 V
  • 230/400 V
  • 240/415 V
  • 254/440 V
  • 290/500 V
 • prądu stałego

Układy obsługiwanych sieci:

 • jednofazowy
 • dwufazowy ze wspólnym N
 • trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N
 • trójfazowy trójkąt
Parametry analizatora:
Parametr Zakres pomiarowy Maksymalna rozdzielczość Błąd podstawowy
Napięcie przemienne (TRMS) 0,0 … 500 V 0,01% Unom ± 0,5 % Unom
Prąd przemienny TRMS w zależności od cęgów* 0,01% Inom ±2 % w.m. jeśli w.m. ≥ 10 % Inom

± 2 % Inom jeśli w.m. < 10 % Inom
(błąd nie uwzględnia błędu cęgów)

Częstotliwość 40,00 … 70,00 Hz 0,01 Hz ± 0,05 Hz
Moc czynna, bierna, pozorna i odkształcenia w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) do czterech miejsc po przecinku w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi)
Energia czynna, bierna i pozorna w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) do czterech miejsc po przecinku jak błąd mocy
cosφ i współczynnik mocy (PF) 0,00 … 1,00 0,01 ± 0,03
Harmoniczne Napięcie taki sam jak napięcia przemiennego True RMS taka sama jak napięcia przemiennego True RMS ± 5 % w.m. jeśli w.m. ≥ 3 % Unom

±0,15 % Unom jeśli w.m. < 3 % Unom

Harmoniczne Prąd taki sam jak napięcia przemiennego True RMS taka sama jak napięcia przemiennego True RMS ± 5 % w.m. jeśli w.m. ≥ 10 % Inom

± 0,5 % Inom jeśli w.m. < 10 % Inom

THD Napięcie 0.0 … 100.0% (względem wartości skutecznej) 0,1% ± 5 %
THD Prąd 0.0 … 100.0% (względem wartości skutecznej) 0,1% ± 5 %
Współczynnik asymetrii Napięcie oraz prąd 0,0 … 10,0% 0,1% ± 0,15 % (błąd bezwzględny)
* Cęgi F-1A, F-2A, F-3A: 0 .. 3000 A (10000 Ap-p)
* Cęgi C-4A: 0 .. 1000 A (3600 Ap-p)*Cęgi C-5A: 0..1000 A (3600 Ap-p)
* Cęgi C-6A: 0 .. 10 A (36 Ap-p)
* Cęgi C-7A: 0 … 100 A (360 Ap-p)

 

Parametry analizatora (cd)
Cęgi MPI-540-PV Start C-4A

WACEGC4AOKR

C-5A

WACEGC5AOKR

C-6A

WACEGC6AOKR

Prąd znamionowy 1000 A AC 1000 A AC
1400 A DC
0 A AC
Maks. prąd przeciążeniowy 1200 A AC 1000 A AC
3000 A DC
20 A AC
Minimalny prąd możliwy do pomiaru 100 mA 500 mA 10 mA
Częstotliwość 30 Hz … 10 kHz DC … 5 kHz 40 Hz … 10 kHz
Poziom sygnału wyjściowego 1 mV / 1 A 1 mV / 1 A 100 mV / 1 A
Maks. średnica mierzonego przewodu 52 mm 39 mm 20 mm
Minimalna dokładność podstawowa ≤ 0,5 % ≤1,5 % ≤ 1 %
Zasilanie bateryjne +
Długość przewodu 2,2 m 2,2m 2,2 m
Kategoria pomiarowa IV 300 V IV300 V IV 300 V
Parametry analizatora (cd)
Cęgi MPI-540-PV Start C-7A

WACEGC7AOKR

F-1A

WACEGF1AOKR

F-2A

WACEGF2AOKR

F-3A

WACEGF3AOKR

Prąd znamionowy 100 A AC 3000 A AC 3000A AC 3000 A AC
Maks. prąd przeciążeniowy 100 A AC 10 kA AC 10kA AC 10 kA AC
Minimalny prąd możliwy

do pomiaru

20 mA 1 A 1A 1 A
Częstotliwość 40 Hz … 1 kHz 40 Hz … 10 kHz 40 Hz … 10 kHz 40 Hz … 10 kHz
Poziom sygnału wyjściowego 500 mV/1 A 38,8 μV/1A 38,8μV/ 1A 38,8 μV/1A
Maks. średnica

mierzonego przewodu

24 mm 360 mm 235 mm 120 mm
Minimalna dokładność

podstawowa

0,5 % 1 % 1% 1 %
Zasilanie bateryjne
Długość przewodu 3 m 2,2m 2.2 m 2,2m
Kategoria pomiarowa III300V IV600V IV 600V IV600V

MPI-540-PV Start – cechy dodatkowe

Rodzaj izolacji wg PN-EN 61010-1 i IEC 61557: podwójna
Kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010-2-030: IV 300V, III 500V, II 1000 V DC
Stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP51(z zamkniętą zaślepką gniazd)
Zasilanie miernika Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah 37,7 Wh
Parametry zasilacza ładowarki akumulatorów: 12 V DC / 2,5 A 100 V … 240 V, 50 Hz … 60 Hz (sieć)
Wymiary miernika: 288 mm x 223 mm x 75 mm
Masa miernika z akumulatorami: ok. 2,5 kg
Temperatura przechowywania: -20 °C … +60 °C
Zakres temperatury pracy: 0 °C … +45 °C
Zakres temperatur pozwalający na rozpoczęcie ładowania akumulatora: +10 °C … +40 °C
Temperatury, przy których przerywane jest ładowanie akumulatora: <+5 °C i ≥ +50 °C
Wilgotność względna otoczenia: 20 % … 90 %
Temperatura odniesienia: +23 °C ± 2 °C
Wilgotność odniesienia: 40 % … 60 %
Wysokość n.p.m: < 2000 m
Czas do Auto-OFF: 2 min, 5min lub wyłączony
Ilość pomiarów Z lub RCD (dla akumulatora): > 3000 (6 pomiarów / minutę)
Ilość pomiarów RISO lub R (dla akumulatora): > 1000 s)
Czas rejestracji (dla akumulatora): 16 h
Wyświetlacz: kolorowy LCD TFT, dotykowy 800 x 480 pikseli, przekątna 7”
Pamięć wyników pomiarów: nieograniczona
Pamięć rejestratora: nieograniczona
Transmisja wyników: interfejs USB
Standard jakości: opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001
Przyrząd spełnia wymagania normy IEC 61557
Wyrób spełnia wymagania EMC (odporność dla środowiska przemysłowego) wg norm PN-EN 61326-1 i PN-EN 61326-2-2

MPI-540-PV Start – wyposażenie standardowe

adapter WS-03 wyzwalający pomiar (wtyk UNI-Schuko)(kat.III 300V) – WS-03 – WAADAWS03
przewody 1.2 m w kat.III 1000 V zakończone wtykami bananowymi – 4 szt.: żółty – WAPRZ1X2YEBB, czerwony – WAPRZ1X2REBB niebieski – WAPRZ1X2BUBB , czarny z oznacznikiem N– WAPRZ1X2BLBBN
przewód do pomiaru uziemień na szpuli (wtyki bananowe): 15 m niebieski – WAPRZ015BUBBSZ 30 m czerwony – WAPRZ030REBBSZ
przewód do transmisji, zakończony wtykami USB – WAPRZUSB
krokodylek 1 kV 20 A (kat. III 1000V) – 4 szt.: żółty K02 – WAKROYE20K02
czerwony K02 – WAKRORE20K02 niebieski K02 – WAKROBU20K02
czarny K02 – WAKROBL20K02
sonda ostrzowa z gniazdem bananowym (kat.III 1000 V) – 3 szt.: żółta – WASONYEOGB1, czerwona –WASONREOGB1, niebieska – WASONBUOGB1
sonda 30 cm do wbijania w grunt –2 szt. – WASONG30
adapter do złączki szynowej z gwintem M4/M6 – komplet 4 szt (do złączki szynowej z gwintem M4 i M6) – WAADAM4M64
zasilacz do ładowania akumulatorów Z7 – WAZASZ7
przewód do ładowania akumulatorów (wtyk IEC C13, 230 V) – WAPRZLAD230
przewód do ładowania z gniazda zapalniczki samochodowej – WAPRZLAD12SAM
futerał na miernik i akcesoria – WAFUTL2
szelki do miernika (długie 1.5 m i krótkie 30 cm) – WAPOZSZEKPL
pojemnik z akumulatorem Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah – WAAKU15
karta microSD 4 GB
adapter PVM-1 –WAADAPVM1
cęgi pomiarowe C-PV  – WACEGCPVOKR
adapter MC4-gniazda bananowe (komplet) – WAADAMC4
adapter do cęgów C-PV – WAADACPV
futerał na akcesoria PV – WAFUTM13
instrukcja obsługi
certyfikat kalibracji producenta
karta gwarancyjna

MPI-540-PV Start – wyposażenie dodatkowe

Adapter EVSE-01 WAADAEVSE01 (pomiary stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Adapter WS-04 (wtyk kątowy UNI-Schuko) bez wyzwalania WAADAWS04
Sonda ostrzowa czerwona 1 kV (2m rozkładana, gn. bananowe) WASONSP2M
Adapter AutoISO-1000c do automatycznego pomiaru rezystancji izolacji przewodów wielożyłowych WAADAAISO10C
Sonda do pomiaru rezystancji podłóg i ścian PRS-1 WASONPRS1PL
Przewód czerwony 1kV (wtyki bananowe) wersja 5/10/20m WAPRZ005REBB/WAPRZ010REBB/WAPRZ020REBB
Przewód do pomiaru uziemień na szpuli (wtyki bananowe): 25m niebieski WAPRZ025BUBBSZ; 50m żółty WAPRZ050YEBBSZ
Sonda 80 cm do wbijania w grunt WASONG80
Futerał L-3 WAFUTL3
Adapter do gniazd trójfazowych:
– 16 A: wersja pięcioprzewodowa AGT-16P WAADAAGT16P; wersja czteroprzewodowa AGT-16C WAADAAGT16C
– 32 A: wersja pięcioprzewodowa AGT-32P WAADAAGT32P; wersja czteroprzewodowa AGT-32C WAADAAGT32C
– 63 A: wersja pięcioprzewodowa AGT-63P WAADAAGT63P
Adapter do gniazd przemysłowych jednofazowych: AGT-16T 16 A WAADAAGT16T; AGT-32T 32 A WAADAAGT32T
Sonda luksomierza LP-1 z wtykiem WS06, klasa B, rozdzielczość od 0,1 lx: komplet z adapterem WS-06 WAADALP1KPL; tylko sonda z wtykiem PS/2 WAADALP1
LP-10B sonda luksomierza z wtykiem WS-06, klasa B, rozdzielczość od 0,01 lx: komplet z adapterem WS-06 WAADALP10BKPL, tylko sonda z wtykiem PS/2 WAADALP10B
Sonda luksomierza LP-10A z wtykiem WS-06, klasa A, rozdzielczość od 0,001 lx: komplet z adapterem WS-06 WAADALP10AKPL, tylko sonda z wtykiem PS/2 WAADALP10A
WS-06 adapter z gniazdem PS/2 WAADAWS06
AZ-2 adapter zasilania (wtyk IEC C7 / bananki) WAADAAZ2
TWR-1J adapter do testowania wyłączników RCD WAADATWR1J
Program do tworzenia protokołów pomiarowych „SONEL Pomiary Elektryczne” WAPROSONPE6
Symulator kabla CS-1 WAADACS1

Cęgi pomiarowe:

N-1 cęgi do pomiaru uziemień WACEGN1BB
C-3 cęgi (Ø52 mm) do pomiaru uziemień WACEGC3OKR
F-3A cęgi elastyczne o prądzie do 3 kA AC (Ø120 mm) – 3 szt. WACEGF3AOKR
C-4A cęgi (Ø52 mm) 1000 A AC do rejestratora mocy WACEGC4AOKR
C-5A cęgi (Ø39mm) 1000 A AC/DC do rejestratora mocy WACEGC5AOKR
C-6A cęgi (Ø20 mm) 10 A AC do rejestratora mocy WACEGC6AOKR
C-7A cęgi (Ø24 mm) 100 A AC do rejestratora mocy WACEGC7AOKR
Cęgi elastyczne do rejestratora mocy (3000A AC): F-1A Ø40 cm WACEGF1AOKR; F-2A Ø 25 cm WACEGF2AOKR

MPI-540-PV Start – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MPI-540-PV Start Sonel wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych z certyfikatem kalibracji”

Może Cię również zainteresować…