MPI-506 Sonel wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych z certyfikatem kalibracji

3998.94  cena netto

Opis

MPI-506 – skrócony opis ogólny

MPI-506 wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Sonel wykonuje następujące pomiary:
– ciągłość prądem 200 mA, 7 mA
– impedancja pętli zwarcia/spodziewany prąd zwarciowy, impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania RCD / spodziewany prąd zwarciowy, impedancja linii/spodziewany prąd zwarciowy
– wyłącznik RCD (mnożnik x1/2, x1, x2, x5, czas zadziałania, prąd wyłączenia, napięcie dotykowe, test automatyczny)
– rezystancja izolacji napięciem 100 V, 250 V, 500 V
– napięcie przemienne, częstotliwość.

Sonel MPI-506 to wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych. Jest on jednym z najmniejszych na świecie urządzeń posiadających jednocześnie tak wiele funkcji pomiarowych.
Małe gabaryty, ergonomia i wygodna obsługa przy zachowaniu uniwersalności i wszechstronności w zastosowaniu to cechy wyróżniające przyrząd.
MPI-506 wykonamy następujące pomiary (zgodnie z normą  PN-EN 61557):

 • impedancja pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD)
 • parametry wyłączników RCD
 • rezystancja izolacji
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • test kolejności faz.
MPI-506 – skrócony opis funkcji pomiarowych
Pomiar parametrów pętli zwarcia:
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V o częstotliwościach 45 … 65 Hz, roboczy zakres napięć: 180 … 460 V
 • Wskazania rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji pętli zwarcia X
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15 mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych
 • Maksymalny prąd pomiarowy: 7.6 A (przy 230 V), 13.3 A (przy 400 V)
Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A
 • Pomiary wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 15, 30, 100, 300, 500 mA
 • Pomiar prądu wyzwolenia IA oraz czasu zadziałania tA dla prądów 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn
 • Pomiary RE i UB bez wyzwalania RCD
 • Rozszerzona funkcja AUTO pomiaru RCD, z możliwością pomiaru ZL-PE małym prądem
 • Pomiar IA oraz tA przy jednym zadziałaniu RCD
Pomiar rezystancji izolacji:
 • Napięcia probiercze 100 V, 250 V, 500 V
Pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • Pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem ± 200 mA zgodnie z normą PN-EN 61557-4
 • Automatyczna kalibracja przewodów pomiarowych – możliwość użycia dowolnych przewodów
 • Pomiar rezystancji małym prądem z sygnalizacją dźwiękową
Wskazanie kolejności faz
Dodatkowe funkcje:
 • Sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu PE za pomocą elektrody dotykowej
 • Pomiar napięcia (0 … 500 V) i częstotliwości sieci
 • Pamięć 990 wyników, bezprzewodowa transmisja danych do komputera
 • Podświetlana klawiatura

MPI-506 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 23 ± 2 °C,
– wilgotność względna 40 – 60 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania miernika MPI-506: 12 miesięcy.

1. Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L

Pomiar prądem 7.6 / 13.3 A, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-3: 0,13…1999 Ω

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω 0,01 Ω ± (5 % w.m. + 3 cyfr)
20,0 … 199,9 Ω 0,1 Ω ± (5 % w.m. + 3 cyfr)
200 … 1999 Ω 1 Ω ± (5 % w.m. + 3 cyfr)
2. Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD

Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy
wg PN-EN 61557-3: 0,50 … 1999 Ω

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω 0,01 Ω ± (6 % w.m. + 10 cyfr)
20,0 … 199,9 Ω 0,1 Ω ± (6 % w.m. + 5 cyfr)
200 … 1999 Ω 1 Ω ± (6 % w.m. + 5 cyfr)
3. Pomiar rezystancji izolacji

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2

 • UISO = 100 V: 100 kΩ … 99,9 MΩ
 • UISO = 250 V: 250 kΩ … 199,9 MΩ
 • UISO = 500 V: 500 kΩ … 599,9 MΩ
Zakres wyświetlania
dla UISO = 100 V
Rozdzielczość Błąd podstawowy
0 … 1999 kΩ 1 kΩ ± (5 % w.m. + 8 cyfr)
2,00 … 19,99 MΩ 0,01 MΩ ± (5 % w.m. + 8 cyfr)
20,0 … 99,9 MΩ 0,1 MΩ ± (5 % w.m. + 8 cyfr)
Zakres wyświetlania
dla UISO = 250 V
Rozdzielczość Błąd podstawowy
0 … 1999 kΩ 1 kΩ ± (5 % w.m. + 8 cyfr)
2,00 … 19,99 MΩ 0,01 MΩ ± (5 % w.m. + 8 cyfr)
20,0 … 99,9 MΩ 0,1 MΩ ± (5 % w.m. + 8 cyfr)
Zakres wyświetlania
dla UISO = 500 V
Rozdzielczość Błąd podstawowy
0 … 1999 kΩ 1 kΩ ± (5 % w.m. + 8 cyfr)
2,00 … 19,99 MΩ 0,01 MΩ ± (5 % w.m. + 8 cyfr)
20,0 … 99,9 MΩ 0,1 MΩ ± (5 % w.m. + 8 cyfr)
4. Wskazanie kolejności faz
 • wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • zakres napięć sieci: 100…440 V
 • wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych
5. Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 180 … 270 V)

Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA
(dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
Ogólnego typu i krótko-zwłoczny 0,5*IΔn 0 … 300 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry)
Ogólnego typu i krótko-zwłoczny 1*IΔn 0 … 300 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry)
Ogólnego typu i krótko-zwłoczny 2*IΔn 0 … 150 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry)
Ogólnego typu i krótko-zwłoczny 5*IΔn 0 … 40 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry)
Selektywny 0,5*IΔn 0 … 500 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry)
Selektywny 1*IΔn 0 … 500 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry)
Selektywny 2*IΔn 0 …2 00 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry)
Selektywny 5*IΔn 0 …1 50 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry)
6. Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego
Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 3,0 … 10,0 mA 0,1 mA 0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn ± 5 %IΔn
15 mA 4,5 … 15,0 mA 0,1 mA 0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn ± 5 %IΔn
30 mA 9,0 … 30,0 mA 0,1 mA 0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn ± 5 %IΔn
100 mA 30 … 100 mA 1 mA 0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn ± 5 %IΔn
300 mA 90 … 300 mA 1 mA 0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn ± 5 %IΔn
500 mA 150 … 500 mA 1 mA 0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn ± 5 %IΔn
 • Rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu
7. Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego pulsującego jednokierunkowego
Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 3,5 … 20,0 mA 0,1 mA 0,35 x IΔn .. 2,0 x IΔn ± 10 %IΔn
15 mA 5,3 … 21,0 mA 0,1 mA 0,35 x IΔn .. 1,4 x IΔn ± 10 %IΔn
30 mA 10,5 … 42,0 mA 0,1 mA 0,35 x IΔn .. 1,4 x IΔn ± 10 %IΔn
100 mA 35,0 … 140 mA 1 mA 0,35 x IΔn .. 1,4 x IΔn ± 10 %IΔn
300 mA 105 … 420 mA 1 mA 0,35 x IΔn .. 1,4 x IΔn ± 10 %IΔn
 • Pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

MPI-506 – cechy dodatkowe

Kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010: IV 300 V (III 600 V)
Stopień ochrony: IP67
Rodzaj izolacji wg PN-EN 61010-1 i IEC 61557: podwójna
Wymiary miernika: 220 mm x 98 mm x 58 mm
Masa miernika: ok. 0.8 kg
Pamięć wyników: 990
Transmisja wyników: Bluetooth
Liczba pomiarów Z lub RCD: > 5000 (2 pomiary / min)
Wyrób spełnia wymagania EMC (emisja dla środowiska przemysłowego) wg norm: PN-EN 61326-1, PN-EN 61326-2-2

MPI-506 – wyposażenie standardowe

adapter WS-03 wyzwalający pomiar z wtykiem kątowym UNI-SCHUKO – WAADAWS03
przewody 1.2 m (CAT III 1000V) zakończone wtykami bananowymi – 3 szt. (żółty – WAPRZ1X2YEBB, czerwony – WAPRZ1X2REBB, niebieski – WAPRZ1X2BUBB)
krokodylek (CAT III 1000V) – 2szt. (żółty K02 – WAKROYE20K02, czerwony K02 – WAKRORE20K02)
sonda ostrzowa z gniazdem bananowym (CAT III 1000V) – 3 szt. (żółta – WASONYEOGB1, czerwona – WASONREOGB1,niebieska – WASONBUOGB1)
futerał na miernik i akcesoria – WAFUTM6
szelki do miernika – WAPOZSZE4
sztywny wieszak z haczykiem – WAPOZUCH1
instrukcja obsługi
karta gwarancyjna
certyfikat kalibracji producenta
4 baterie LR6

MPI-506 – wyposażenie dodatkowe

Adapter WS-04 (wtyk kątowy UNI-Schuko)(bez wyzwalania) – WAADAWS04
Sonda ostrzowa czerwona 1 kV (2 m rozkładana, gn. bananowe) – WASONSP2M
Krokodylek niebieski 1 kV 20 A – WAKROBU20K02
Przewód czerwony 1 kV (wtyki bananowe) wersja 5 / 10 / 20m WAPRZ005REBB, WAPRZ010REBB, WAPRZ020REBB
Adaptery do gniazd trójfazowych
– 16 A: wersja pięcioprzewodowa AGT-16P – WAADAAGT16P; wersja czteroprzewodowa AGT-16C – WAADAAGT16C
– 32 A: wersja pięcioprzewodowa AGT-32P – WAADAAGT32P; wersja czteroprzewodowa AGT-32C – WAADAAGT32C
– 63 A: wersja pięcioprzewodowa AGT-63P – WAADAAGT63P
Adapter do gniazd przemysłowych jednofazowych: AGT-16T 16 A – WAADAAGT16T; AGT-32T 32 A – WAADAAGT32T
Adapter TWR-1J do testowania wyłączników RCD – WAADATWR1J
Program do tworzenia protokołów pomiarowych „SONEL Pomiary Elektryczne” – WAPROSONPE6

MPI-506 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MPI-506 Sonel wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych z certyfikatem kalibracji”

Może Cię również zainteresować…