MPI-540 Sonel wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych z certyfikatem kalibracji

Opis

MPI-540 – skrócony opis ogólny

MPI-540 wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych Sonel wykonuje następujące pomiary:
– rezystancja izolacji 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
– ciągłość prądem 200 mA
– rezystancja małym prądem
– impedancja pętli zwarcia / spodziewany prąd zwarciowy, impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania RCD / spodziewany prąd zwarciowy, impedancja linii / spodziewany prąd zwarciowy
– wyłącznik RCD (mnożnik x1/2, x1, x2, x5, czas zadziałania, prąd wyłączenia, napięcie dotykowe, rezystancja uziemienia, test automatyczny)
– rezystancja uziemienia (w tym metodami 1- i 2-cęgową oraz rezystywność gruntu)
– test kolejności faz
– wirowanie silnika
– napięcie przemienne, częstotliwość
– prąd cęgowo TRMS
– moc czynna, bierna, pozorna, współczynnik mocy
– harmoniczne napięcia i prądu, współczynnik THD, współczynnik asymetrii
– natężenie oświetlenia (za pomocą opcjonalnej sondy luksometrycznej).

Miernik Sonel MPI-540 przeznaczony jest do sprawdzania domowych i przemysło­wych instalacji elektrycznych. Za pomocą przyrządu MPI-540 można wykonać pomiary określające stan bezpieczeństwa instalacji. Dodatkowo użytkow­nik ma możliwość rejestracji parametrów sieci elektrycznych znajdujących się na tych obiektach. Umożliwia to kontrolę jakości energii elektrycznej, oraz pomiar parametrów ochrony przeciwporażeniowej przy użyciu jednego uni­wersalnego urządzenia.
Znaczne zautomatyzowanie pomiarów umożliwia funkcja badania wyłączników różnicowoprądowych w trybie automatycznym. Pozwalają na to także wstępnie zaprogramowane przez producenta sekwencje pomiarowe (tzw. au­totesty), które można również rozbudowywać o własne sekwencje. Wykonanie w sposób automatyczny pomiarów rezystancji izolacji przewodów 3-, 4-, oraz 5-żyłowych umożliwi adapter AUTO ISO-1000C współpracujący z miernikiem MPI-540.

MPI-540 – skrócony opis funkcji pomiarowych

Cechy szczególne i funkcje specjalne miernika MPI-540:
 • największy dotykowy panel na rynku (7”) – niezwykła ergonomia i łatwość obsługi
 • wyjmowana karta microSD – łatwe zwiększenie pojemności pamięci
 • akumulator Li-Ion – dłuższe działanie miernika
 • pomiar wszystkich parametrów ochrony przeciwporażeniowej – jeden przyrząd zamiast kilku
 • szybki pomiar pętli zwarcia z wyłącznikiem RCD bez wyzwalania (do kilku sekund) – oszczędność czasu
 • testy automatyczne (autotesty) – możliwość wykonywania automatycznych pomiarów w sekwencji – uproszczenie pomiarów
 • szybka ścieżka od pomiarów do raportu – oszczędność czasu
 • trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektro-energetycznych – podstawowa diagnostyka jakości zasilania
 • odczyt danych bieżących parametrów sieci – natychmiastowa ocena badanego urządzenia
 • parametry mierzone w klasie S normy EN 61000-4-30 – duża dokładność pomiarów
 • kalkulator strat energii – szybka diagnoza potencjalnych oszczędności.
Pomiary w odbiorczych instalacjach elektrycznych:

Przyrządem MPI-540 można wykonać wszystkie pomiary w odbiorczych instalacjach elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • impedancja pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD)
 • parametry wyłączników RCD
 • rezystancja izolacji
 • rezystancja uziemienia (4 metody pomiarowe + pomiar rezystywności gruntu)
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • pomiar oświetlenia
 • test kolejności faz
 • test kierunku obrotów silnika.
Wbudowany analizator jakości zasilania:

Przyrząd MPI-540 może rejestrować parametry sieci elektro-energetycznych 50/60 Hz w klasie S normy EN 61000-4-30:

 • napięcia L1, L2, L3 – wartości średnie w zakresie do 500 V,
 • prądy L1, L2, L3 – wartości średnie, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych)
 • częstotliwość w zakresie 40 Hz – 70 Hz
 • moc czynna (P), bierna (Q), pozorna (S)
 • współczynnik mocy (PF), cosφ
 • harmoniczne (do 40-tej w napięciu i prądzie)
 • współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia.

MPI-540 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 23 ± 2 °C,
– wilgotność względna 40 – 60 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania miernika MPI-540: 12 miesięcy.

 

1. MPI-540 pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Pomiar prądem 23 / 40 A – zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13 … 1999,9 Ω (dla przewodu pomiarowego 1.2 m):
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,000 … 19,999 Ω 0,001 Ω ± (5 % m.v. + 30 cyfr)
20,00 … 199,99 Ω 0,01 Ω ± (5 % m.v. + 30 cyfr)
200,0 …1 999,9 Ω 0,1 Ω ± (5 % m.v. + 30 cyfr)
 • napięcie nominalne: 95 … 270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95 … 440 V (dla ZL-L)
 • częstotliwość: 45 … 65 Hz

 

2. MPI-540 pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,50 … 1999 Ω
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω 0,01 Ω ± (6 % m.v. + 10 cyfr)
20,0 … 199,9 Ω 0,1 Ω ± (6 % m.v. + 5 cyfr)
200 … 1999 Ω 1 Ω ± (6 % m.v. + 5 cyfr)
 • napięcie nominalne: 95 … 270 V
 • częstotliwość: 45 … 65 Hz

 

3. MPI-540 pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5:
0,50 Ω … 1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V
0,56 Ω … 1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω 0,01 Ω ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
10,0 … 99,9 Ω 0,1 Ω ± (2 % m.v. + 3 cyfry)
100 … 999 Ω 1 Ω ± (2 % m.v. + 3 cyfry)
1,00 … 1,99 kΩ 0,01 kΩ ± (2 % m.v. + 3 cyfry)
 • prąd pomiarowy: 20 mA, sinusoidalny RMS 125 Hz (dla fn = 50 Hz) i 150 Hz (dla fn = 60 Hz)
 • blokowanie pomiaru przy napięciu zakłócającym UN > 24 V dla prądu różnicowego sinusoidalnego
 • maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 50 kΩ

 

4. MPI-540 selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi)

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5: 1 Ω … 1,99 kΩ

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω 0,01 Ω ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
10,0 … 99,9 Ω 0,1 Ω ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
100 … 999 Ω 1 Ω ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
1,00 … 1,99 kΩ 0,01 kΩ ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
 • pomiar z dodatkowymi cęgami prądowymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

 

5. MPI-540 selektywny pomiar uziemienia z dwoma cęgami
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω 0,01 Ω ± (10 % m.v. + 4 cyfry)
10,0 … 19,9 Ω 0,1 Ω ± (10 % m.v. + 4 cyfry)
20,0 … 99,9 Ω 0,1 Ω ± (20 % m.v. + 4 cyfry)
 • pomiar z cęgami nadawczymi i odbiorczymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

 

6. MPI-540 pomiar rezystywności gruntu (ρ)
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω 0,01 Ω ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
10,0 … 99,9 Ω 0,1 Ω ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
100 … 999 Ω 1 Ω ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
1,00 … 1,99 kΩ 0,01 kΩ ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
 • pomiar metodą Wennera
 • możliwość ustawienia odległości w metrach lub stopach
 • wybór odległości 1 … 30 m (1 … 90 stóp)

 

7. MPI-540 wskazania kolejności faz
 • wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • zakres napięć sieci UL-L: 100 … 500 V (45 … 65 Hz)
 • wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych

 

8. MPI-540 pomiary parametrów wyłączników RCD

Roboczy zakres napięć 95 … 270 V

Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)
Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
Ogólnego typu i krótkozwłoczny 0,5*IΔn 0…300 ms 1 ms ± (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5 x IΔn błąd: ± (2 % w.m.+3 cyfry)
Ogólnego typu i krótkozwłoczny 1*IΔn 0…300 ms 1 ms ± (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5 x IΔn błąd: ± (2 % w.m.+3 cyfry)
Ogólnego typu i krótkozwłoczny 2*IΔn 0…150 ms 1 ms ± (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5 x IΔn błąd: ± (2 % w.m.+3 cyfry)
Ogólnego typu i krótkozwłoczny 5*IΔn 0…40 ms 1 ms ± (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5 x IΔn błąd: ± (2 % w.m.+3 cyfry)
Selektywny 0,5*IΔn 0…500 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5 x IΔn błąd: ± (2 % w.m.+3 cyfry)
Selektywny 1*IΔn 0…200 ms 1 ms ± (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5 x IΔn błąd: ± (2 % w.m.+3 cyfry)
Selektywny 2*IΔn 0… 00 ms 1 ms ± (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5 x IΔn błąd: ± (2 % w.m.+3 cyfry)
Selektywny 5*IΔn 0…150 ms 1 ms ± (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5 x IΔn błąd: ± (2 % w.m.+3 cyfry)
 • dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn: -8…0 % dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0…8 %

 

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)
Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 3,3 … 10,0 mA 0,1 mA 0,3 x IΔn …1 ,0 x IΔn ± 5 % IΔn
30 mA 9,0 … 30,0 mA 0,1 mA 0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn ± 5 % IΔn
100 mA 33 … 100 mA 1 mA 0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn ± 5 % IΔn
300 mA 90 … 300 mA 1 mA 0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn ± 5 % IΔn
500 mA 150 … 500 mA 1 mA 0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn ± 5 % IΔn
1000 mA 330 … 1000 mA 1 mA 0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn ± 5 % IΔn
 • możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)

 

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)
Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 3,5 … 20,0 mA 0,1 mA 0,35 x IΔn … 2,0 x IΔn ± 10 % IΔn
30 mA 10,5 … 42,0 mA 0,1 mA 0,35 x IΔn … 1,4 x IΔn ± 10 % IΔn
100 mA 35 … 140 mA 1 mA 0,35 x IΔn … 1,4 x IΔn ± 10 % IΔn
300 mA 105 … 420 mA 1 mA 0,35 x IΔn … 1,4 x IΔn ± 10 % IΔn
500 mA 175 …700 mA 1 mA 0,35 x IΔn … 1,4 x IΔn ± 10 % IΔn
 • możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

 

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)
Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 2,0 … 20,0 mA 0,1 mA 0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn ± 10 % IΔn
30 mA 6 … 60 mA 1 mA 0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn ± 10 % IΔn
100 mA 20 … 200 mA 1 mA 0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn ± 10 % IΔn
300 mA 60 … 600 mA 1 mA 0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn ± 10 % IΔn
500 mA 100 … 1000 mA 1 mA 0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn ± 10 % IΔn
 • możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu
 • IΔn – wartość znamionowego prądu różnicowego

 

9. MPI-540 pomiar rezystancji izolacji 

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2:

 • dla Un = 50 V: 50 kΩ … 250 MΩ
 • dla Un = 100 V: 100 kΩ … 500 MΩ
 • dla Un = 250 V: 250 kΩ … 999 MΩ
 • dla Un = 500 V: 500 kΩ … 2 GΩ
 • dla Un = 1000 V: 1 MΩ … 9,99 GΩ
Zakres *) Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω 0,01 Ω ± (3 % m.v. + 8 cyfry)
10,0 … 19,9 Ω 0,1 Ω ± (3 % m.v. + 8 cyfry)
20,0 … 99,9 Ω 0,1 Ω ± (3 % m.v. + 8 cyfry)
20,0 … 99,9 Ω 0,1 Ω ± (3 % m.v. + 8 cyfry)
20,0 … 99,9 Ω 0,1 Ω ± (4 % m.v. + 6 cyfr)

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia

 

10. MPI-540 niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ± 200 mA
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω 0,01 Ω ± (2 % m.v. + 3 cyfry)
20,0 … 199,9 Ω 0,1 Ω ± (2 % m.v. + 3 cyfry)
200 … 400 Ω 1 Ω ± (2 % m.v. + 3 cyfry)
 • napięcie na otwartych zaciskach: 4 … 9 V
 • prąd wyjściowy przy R < 2 Ω: min. 200 mA
 • automatyczna kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych
 • pomiary dla obu polaryzacji prądu

 

11. MPI-540 pomiar natężenia oświetlenia
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,1 … 99,9 lx 0,1 lx ± (5 % m.v. + 2 cyfry)
100 … 999 lx 1 lx ± (5 % m.v. + 2 cyfry)
1,00 … 9,99 klx 0,01 klx ± (5 % m.v. + 2 cyfry)
10,0 … 19,9 klx 0,1 klx ± (5 % m.v. + 2 cyfry)
 • pomiar w luksach (lx) lub stopokandelach (fc)

 

12. MPI-540 trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektrycznych

Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach:

 • o częstotliwości znamionowej 50 / 60 Hz
 • o napięciach znamionowych:
  • 64 / 110 V
  • 110 / 190 V
  • 115 / 200 V
  • 127 / 220 V
  • 220 / 380 V
  • 230 / 400 V
  • 240 / 415 V
  • 254 / 440 V
  • 290 / 500 V
 • prądu stałego

Układy obsługiwanych sieci:

 • jednofazowy
 • dwufazowy ze wspólnym N
 • trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N
 • trójfazowy trójkąt
Parametry analizatora MPI-540:
Parametr Zakres pomiarowy Maksymalna rozdzielczość Błąd podstawowy
Napięcie przemienne (TRMS) 0,0…500 V 0,01 % Unom ± 0,5 % Unom
Prąd przemienny TRMS w zależności od cęgów* 0,01 % Inom

± 2 % w.m. jeśli w.m. ≥ 10 % Inom

± 2 % Inom jeżeli w.m. < 10 % Inom
(błąd nie uwzględnia błędu cęgów)

Częstotliwość 40,00 … 70,00 Hz 0,01 Hz ± 0,05 Hz
Moc czynna, bierna, pozorna i odkształcenia w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) do czterech miejsc po przecinku w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi)
Energia czynna, bierna i pozorna w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) do czterech miejsc po przecinku jak błąd mocy
cosφ i współczynnik mocy (PF) 0,00 … 1,00 0,01 ± 0,03
Harmoniczne napięcia taki sam jak napięcia przemiennego True RMS taka sama jak napięcia przemiennego True RMS

± 5 % w.m. jeśli w.m. ≥ 3 % Unom

± 0,15 % Unom jeśli w.m. < 3 % Unom

Harmoniczne prądu taki sam jak napięcia przemiennego True RMS taka sama jak napięcia przemiennego True RMS

± 5 % w.m. jeżeli w.m. ≥ 10% Inom

± 0,5 % Inom jeśli w.m. < 10 % Inom

THD napięcia 0.0 … 100.0 % (względem wartości skutecznej) 0,1 % ± 5 %
THD prądu 0.0 … 100.0 % (względem wartości skutecznej) 0,1 % ± 5 %
Współczynnik asymetrii napięcia oraz prądu 0,0 … 10,0 % 0,1 % ± 0,15 % (błąd bezwzględny)
* Cęgi F-1A, F-2A, F-3A: 0 .. 3000 A (10000 Ap-p)
* Cęgi C-4A: 0 .. 1000 A (3600 Ap-p)*Cęgi C-5A: 0 .. 1000 A (3600 Ap-p)
* Cęgi C-6A: 0 .. 10 A (36 Ap-p)
* Cęgi C-7A: 0 … 100 A (360 Ap-p)

 

Parametry analizatora MPI-540 (c.d.):

Cęgi

C-4A WACEGC4AOKR

C-5A WACEGC5AOKR

C-6A WACEGC6AOKR

Prąd znamionowy

1000 A AC

1000 A AC
1400 A DC

0 A AC

Maks. prąd przeciążeniowy

1200 A AC

1000 A AC
3000 A DC

20 A AC

Minimalny prąd możliwy do pomiaru

100 mA

500 mA

10 mA

Częstotliwość

30 Hz … 10 kHz

DC … 5 kHz

40 Hz … 10 kHz

Poziom sygnału wyjściowego

1 mV / 1 A

1 mV / 1 A

100 mV / 1 A

Maks. średnica mierzonego przewodu

52 mm

39 mm

20 mm

Minimalna dokładność podstawowa

≤ 0,5 %

≤1,5 %

≤ 1 %

Zasilanie bateryjne

+

Długość przewodu

2,2 m

2,2m

2,2 m

Kategoria pomiarowa

IV 300 V

IV300 V

IV 300 V

 

Parametry analizatora MPI-540 (c.d.):
Cęgi C-7A WACEGC7AOKR F-1A WACEGF1AOKR
Prąd znamionowy 100 A AC 3000 A AC
Maks. prąd przeciążeniowy 100 A AC 10 kA AC
Minimalny prąd możliwy do pomiaru 20 mA 1 A
Częstotliwość 40 Hz … 1 kHz 40 Hz … 10 kHz
Poziom sygnału wyjściowego 500 mV / 1 A 38,8 μV / 1 A
Maks. średnica mierzonego przewodu 24 mm 360 mm
Minimalna dokładność podstawowa 0,5 % 1 %
Zasilanie bateryjne
Długość przewodu 3 m 2,2 m
Kategoria pomiarowa III 300 V IV 600 V

 

Parametry analizatora MPI-540 (c.d.):
Cęgi F-2A WACEGF2AOKR F-3A WACEGF3AOKR
Prąd znamionowy 3000 A AC 3000 A AC
Maks. prąd przeciążeniowy 10 kA AC 10 kA AC
Minimalny prąd możliwy do pomiaru 1 A 1 A
Częstotliwość 40 Hz … 10 kHz 40 Hz … 10 kHz
Poziom sygnału wyjściowego 38,8 μV / 1 A 38,8 μV / 1 A
Maks. średnica mierzonego przewodu 235 mm 120 mm
Minimalna dokładność podstawowa 1 % 1 %
Zasilanie bateryjne
Długość przewodu 2,2 m 2,2 m
Kategoria pomiarowa IV 600 V IV 600 V

 

MPI-540 – cechy dodatkowe

Rodzaj izolacji: podwójna, wg PN-EN 61010-1 i IEC 61557
Kategoria pomiarowa: IV 300 V (III 500 V) wg PN-EN 61010-2-030
Stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP51 (z zamkniętą zaślepką gniazd)
Zasilanie miernika: akumulator Li-Ion 11.1 V  3.4 Ah  37.7 Wh
Parametry zasilacza ładowarki akumulatorów: 2 V DC / 2.5 A sieć 100 V … 240 V, 50 Hz … 60 Hz
Wymiary miernika: 288 mm x 223 mm x 75 mm
Masa miernika z akumulatorami: około 2.5 kg
Temperatura przechowywania: -20 °C … +60 °C
Temperatura pracy: 0 °C … +45 °C
Zakres temperatur pozwalający na rozpoczęcie ładowania akumulatora: +10 °C … +40 °C
Temperatury, przy których przerywane jest ładowanie akumulatora: < +5 °C i ≥ +50 °C
Wilgotność względna: 20 % … 90 %
Temperatura odniesienia: +23 °C ± 2 °C
Wilgotność odniesienia: 40 % … 60 %
Wysokość pracy n.p.m: < 2000 m
Czas do Auto-OFF: 2 min, 5min lub wyłączony
Ilość pomiarów Z lub RCD (dla akumulatora): > 3000 (6 pomiarów / minutę)
Ilość pomiarów Riso lub R (dla akumulatora): > 1000
Czas rejestracji (dla akumulatora): 16 h
Wyświetlacz: kolorowy LCD TFT, dotykowy, 800 x 480 pikseli, przekątna 7”
Pamięć wyników pomiarów: nieograniczona
Pamięć rejestratora: nieograniczona
Transmisja wyników: łącze USB
Standard jakości: opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001
Przyrząd spełnia wymagania normy IEC 61557
Wyrób spełnia wymagania EMC (odporność dla środowiska przemysłowego) wg norm PN-EN 61326-1 i PN-EN 61326-2-2

 

MPI-540 – wyposażenie standardowe

komplet przewodów pomiarowych:
adapter WS-03 wyzwalający pomiar (wtyk UNI-Schuko) (kat.III 300V) – WAADAWS03
przewody 1.2 m w kat. III 1000 V zakończone wtykami bananowymi – 4 szt.: żółty –  WAPRZ1X2YEBB, czerwony – WAPRZ1X2REBB, niebieski – WAPRZ1X2BUBB, czarny z oznacznikiem N – WAPRZ1X2BLBBN
przewód do pomiaru uziemień na szpuli (wtyki bananowe): 15 m niebieski – WAPRZ015BUBBSZ, 30 m czerwony – WAPRZ030REBBSZ
Przewód do transmisji, zakończony wtykami USB – WAPRZUSB
Krokodylek 1 kV 20 A (kat. III 1000 V) – 4 szt.: żółty K02 – WAKROYE20K02, czerwony K02 – WAKRORE20K02, niebieski K02 – WAKROBU20K02, czarny K02 – WAKROBL20K02
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym (kat.III 1000 V) – 3szt.: żółta – WASONYEOGB1, czerwona – WASONREOGB1, niebieska – WASONBUOGB1
Sonda 30 cm do wbijania w grunt – 2szt. – WASONG30
Adapter do złączki szynowej z gwintem M4/M6 – komplet 4 szt (do złączki szynowej z gwintem M4 i M6) – WAADAM4M64
Zasilacz do ładowania akumulatorów Z7 – WAZASZ7
Przewód do ładowania akumulatorów (wtyk IEC C13, 230 V) – WAPRZLAD230
Kabel do ładowania z gniazda zapalniczki samochodowej – WAPRZLAD12SAM
Futerał na miernik i akcesoria – WAFUTL2
Szelki do miernika (długie 1.5 m i krótkie 30 cm) – WAPOZSZEKPL
Pojemnik z akumulatorem Li-Ion 11.1 V 3.4 Ah – WAAKU15
Karta microSD 4 GB
Cęgi elastyczne F-3A o prądzie do 3 kA AC (Ø120 mm) – 3 szt. – WACEGF3AOKR
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Certyfikat kalibracji producenta
Uniwersalna płyta SONEL z oprogramowaniem

 

MPI-540 – wyposażenie dodatkowe

Adapter WS-04 (wtyk kątowy UNI-Schuko) (bez wyzwalania) WAADAWS04
Adapter AutoISO-1000c do automatycznego pomiaru rezystancji izolacji przewodów wielożyłowych WAADAAISO10C
Przewód czerwony 1 kV (wtyki bananowe) wersja 5/ 10 / 20m WAPRZ005REBB
Przewód do pomiaru uziemień na szpuli (wtyki bananowe) 25 m niebieski WAPRZ025BUBBSZ, 50 m żółty WAPRZ050YEBBSZ
Adapter do gniazd trójfazowych 16 A wersja 5-przewodowa AGT-16P WAADAAGT16P, wersja 4-przewodowa AGT-16C WAADAAGT16C
Sonda do wbijania w grunt 80 cm WASONG80
Adapter gniazd trójfazowych 32 A wersja 5-przewodowa AGT-32P WAADAAGT32P, wersja 4-przewodowa AGT-32C WAADAAGT32C
Adaptery do gniazd przemysłowych jednofazowych AGT-16T 16 A WAADAAGT16T, AGT-32T 32 A WAADAAGT32T
Adapter gniazd trójfazowych 63 A wersja 5-przewodowa AGT-63PWAADAAGT63P
LP-1 sonda luksomierza z wtykiem WS06, klasa B, rozdzielczość od 0,1 lx komplet z adapterem WS-06 WAADALP1KPL; tylko sonda z wtykiem PS/2 WAADALP1
Sonda luksomierza LP-10B z wtykiem WS-06, klasa B, rozdzielczość od 0,01 lx komplet z  adapterem WS-06 WAADALP10BKPL; tylko sonda z wtykiem PS/2 WAADALP10B
LP-10A sonda luksomierza z wtykiem WS-06, klasa A, rozdzielczość od 0,001 lx komplet z adapterem WS-06 WAADALP10AKPL; tylko sonda z wtykiem PS/2 WAADALP10A; tylko adapter WS-06 z gniazdem PS/2 WAADAWS06
Sonda luksomierza LP-10A z wtykiem WS-06, klasa A, rozdzielczość od 0,001 lx WACEGN1BB
Adapter zasilania AZ-2 (wtyk IEC C7 /bananki) WAADAAZ2
Adapter TWR-1J do testowania wyłączników RCD WAADATWR1J
Program do tworzenia protokołów pomiarowych „SONEL Pomiary Elektryczne” Program jest kompatybilny z systemem Windows Vista i nowszymi WAPROSONPE5
Sonda do pomiaru rezystancji podłóg i ścian PRS-1WASONPRS1PL
Symulator kabla CS-1 WAADACS1
Sonda składana 2 m WASONSP2M
Futerał L3WAFUTL3
Cęgi pomiarowe:
C-3 cęgi pomiarowe (∅ 52 mm) do pomiaru uziemień WACEGC3OKRC-4A (∅ 52 mm) 1000 A AC do rejestratora mocy WACEGC4AOKR
C-5A cęgi pomiarowe (∅ 39mm) 1000 A AC/DC do rejestratora mocy WACEGC5AOKRC-6A (∅ 20 mm) 10 A AC do rejestratora mocy WACEGC6AOKRC-7A(∅ 24 mm) 100 A AC do rejestratora mocy WACEGC7AOKR
Cęgi elastyczne do rejestratora mocy (3000 A AC) F-1A Ø40 cm WACEGF1AOKRF-2A Ø25 cm WACEGF2AOKR

 

MPI-540 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MPI-540 Sonel wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych z certyfikatem kalibracji”

Może Cię również zainteresować…