MPI-520 Sonel wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych z certyfikatem kalibracji

5984.72  cena netto

Opis

MPI-520 – skrócony opis ogólny

MPI-520 wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Sonel wykonuje następujące pomiary:
– rezystancja izolacji 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
– ciągłość prądem 200 mA, 7 mA
– impedancja pętli zwarcia/spodziewany prąd zwarciowy, impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania RCD/spodziewany prąd zwarciowy, impedancja linii/spodziewany prąd zwarciowy
– wyłącznik RCD (mnożnik x1/2, x1, x2, x5, czas zadziałania, prąd wyłączenia, napięcie dotykowe, test automatyczny)
– rezystancja uziemienia
– napięcie przemienne, częstotliwość
– test kolejności faz
– prąd TRMS
– moc czynna, bierna, pozorna.

Cyfrowy miernik wielofunkcyjny MPI-520 zarówno dla instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. MPI-520 umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej przewidzianych normą PN-EN 61557:
 • impedancja pętli zwarcia – dokładny pomiar również w obwodach z wyłącznikami RCD,
 • parametry wyłączników RCD,
 • rezystancja izolacji,
 • rezystancja uziemienia,
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych.

MPI-520 z powodzeniem zastępuje pojedyncze urządzenia stosowane do pomiarów przeciwporażeniowych. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań owocuje dodatkowymi funkcjami i możliwościami, upraszczającymi wykonywanie pomiarów. Obudowa MPI-520 wykonana w stopniu ochrony IP54 jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne. Ustawiana w kilku możliwych położeniach pokrywa pozwala na wygodne przenoszenie i użytkowanie przyrządu w różnych pozycjach.

MPI-520 – skrócony opis funkcji pomiarowych

Pomiary impedancji pętli zwarciowej:
 • pomiar impedancji prądem rzędu 23 A (44 A przy napięciu międzyfazowym) – rezystor zwarciowy Rzw = 10 Ω,
 • zakres napięć pomiarowych: 95 … 440 V, częstotliwości 45 … 65 Hz,
 • pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0.01 Ω; w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn ≥ 30 mA bez ich zadziałania,
 • automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego,
 • pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar; również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodach o długości 1.2 m, 5 m, 10 m, 20 m; z ewentualnym wykorzystaniem adapterów AGT gniazd 3-fazowych.
Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B:
 • pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA,
 • funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika; po jednorazowym naciśnięciu przycisku „START” miernik wykonuje cały zadany cykl pomiarów; łącznie z możliwością pomiaru impedancji pętli zwarcia L-PE prądem 15 mA),
 • kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika: sinusoidalny, jednokierunkowy pulsujący, jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego, stały,
 • wybór fazy początkowej wymuszanego prądu różnicowego
 • pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym,
 • pomiary czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn ,
 • pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika RCD,
 • wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów,
 • możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD,
 • pomiary dla napięcia 95 … 270 V.
Pomiary rezystancji izolacji:
 • napięcia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V,
 • pomiar rezystancji izolacji do 3 GΩ,
 • możliwość pomiaru w gnieździe za pomocą adaptera UNI-Schuko,
 • zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,
 • samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru,
 • automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-1000 C,
 • akustyczne wyznaczanie 5-sekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.
Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:
 • pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥ 200 mA w dwóch kierunkach,
 • pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną,
 • automatyczna kalibracja przewodów pomiarowych – możliwość stosowania przewodów dowolnej długości.
Pomiary rezystancji uziemienia:
 • pomiar metodą techniczną 3- przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi,
 • wewnętrzne źródło napięcia o częstotliwości odpowiedniej dla sieci 50 / 60 Hz.

Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
Pomiar napięcia, częstotliwości oraz – przy użyciu dodatkowych cęgów – prądu przemiennego, cosφ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej).
Sprawdzanie kolejności faz.
Pamięć 990 rekordów (57500 pojedynczych wyników), wyjście USB do komputera PC.
Zasilanie z baterii lub akumulatora (opcja).
Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.

MPI-520 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 23 ± 2 °C,
– wilgotność względna 40 – 60 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania miernika MPI-520: 13 miesięcy.

1. MPI-520 pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L

Pomiar prądem 23 / 40 A – zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13 … 1999,9 Ω (dla przewodu pomiarowego 1,2 m):

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω 0,01 Ω ±(5% w.m. + 3 cyfr)
20,0 … 199,9 Ω 0,1 Ω
200 … 1999 Ω 1 Ω
 • napięcie nominalne: 95 … 270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95 … 440 V (dla ZL-L)
 • częstotliwość: 45 … 65 Hz
2. MPI-520 pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE bez wyzwalania RCD

Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50 … 1999,9 Ω

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω 0,01 Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr)
20,0 … 199,9 Ω 0,1 Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr)
200 … 1999 Ω 1 Ω
 • napięcie nominalne: 95 … 270 V
 • częstotliwość: 45 … 65 Hz
3. MPI-520 pomiar rezystancji uziemienia RE

Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 5:

 • 0,5 Ω … 1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V
 • 0,56 Ω … 1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 4 cyfry)
10,0 … 99,9 Ω 0,1 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
100 … 999 Ω 1 Ω
1,00 … 1,99 kΩ 0,01 kΩ

 

4. MPI-520 pomiar rezystancji izolacji

Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 2:

 • dla UN = 50 V: 50 kΩ … 250 MΩ
 • dla UN = 100 V: 100 kΩ … 500 MΩ
 • dla UN = 250 V: 250 kΩ … 1 GΩ
 • dla UN = 500 V: 500 kΩ … 2 GΩ
 • dla UN = 1000 V: 1 MΩ … 3 GΩ
Zakres wyświetlania*) Rozdzielczość Błąd podstawowy**)
0 … 1999 kΩ 1 kΩ ±(3% w.m. + 8 cyfr)
2,00 … 19,99 MΩ 0,01 MΩ
20,0 … 199,9 MΩ 0,1 MΩ
200 … 999 MΩ 1 MΩ
1,00 … 3,00 GΩ 0,01 GΩ ±(4% w.m. + 6 cyfr)

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia.
**) podczas pomiarów z użyciem wtyczki UNI-Schuko występuje dodatkowy błąd ± 2 %.

5. MPI-520 wskazania kolejności faz
 • Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • Zakres napięć sieci UL-L: 100 … 440 V (45 … 65 Hz)
 • Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych
6. MPI-520 pomiar napięcia i prądu przemiennego, cosφ oraz mocy
 • Pomiar mocy P, Q, S: 0 … 200k (W, Var, VA).
 • Pomiar prądu przemiennego (True RMS) przy użyciu cęgów (0 … 400 A), maks. rozdzielczość 0,1 mA
 • Pomiar napięcia ULN: 0 … 440 V
 • Zakres częstotliwości mierzonych napięć: 45,0 … 65,0 Hz
 • Pomiar częstotliwości dla napięć 50 … 440 V w zakresie 45,0 … 65,0 Hz (błąd podstawowy maks. ± 0,1% w.m. + 1 cyfra)
 • Pomiar cosφ: 0,00 … 1,00 (rozdzielczość 0,01)
7. MPI-520 niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji

Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ± 200 mA

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
20,0 … 199,9 Ω 0,1 Ω
200 … 400 Ω 1
 • napięcie na otwartych zaciskach: 4 … 9 V
 • prąd wyjściowy przy R < 2 Ω: min. 200 mA
 • automatyczna kalibracja przewodów pomiarowych
 • pomiary dla obu polaryzacji prądu
8. MPI-520 pomiary parametrów wyłączników RCD

Roboczy zakres napięć 95 … 270 V

Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)
Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
Ogólnego
typu i
krótko-
zwłoczny
0,5*IΔn 0 … 300 ms 1 ms

± (2% w.m. + 2 cyfry)
(dla RCD o IΔn=10 mA
i pomiaru 0,5xIΔn
błąd:
±(2% w.m. + 3 cyfry)

1*IΔn
2*IΔn 0 … 150 ms
5*IΔn 0 … 40 ms
Selektywny 0,5*IΔn 0 … 500 ms
1*IΔn
2*IΔn 0 … 200 ms
5*IΔn 0 … 150 ms
 • dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8 … 0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0 … 8%
MPI-520 pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)
Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 3,3 … 10,0 mA 0,1 mA 0,3xIΔ .. 1,0xIΔ ± 5%IΔn
30 mA 9,0 … 30,0 mA
100 mA 33 … 100 mA 1 mA
300 mA 90 … 300 mA
500 mA 150 … 500 mA
1000 mA 330 … 1000 mA 1 mA
 • możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)
MPI-520 pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)
Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 4 … 20,0 mA 0,1 mA 0,4xIΔn .. 2,0xIΔn ±10%IΔn
30 mA 12,0 … 42,0 mA 0,4xIΔn .. 1,4xIΔn
100 mA 40,0 … 140 mA 1 mA
300 mA 120 … 420 mA
500 mA 200 … 700 mA
 • możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu
MPI-520 pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)
Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 4,0 … 20,0 mA 0,1 mA 0,4xIΔn..2,0xIΔn ±10%IΔn
30 mA 12,0 … 60,0 mA 1 mA
100 mA 40 … 200 mA
300 mA 120 … 600 mA
500 mA 200 … 1000 mA
 • możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu

IΔn – wartość znamionowego prądu różnicowego

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

MPI-520 – cechy dodatkowe

Rodzaj izolacji: podwójna, wg PN-EN 61010-1 i IEC 61557
Kategoria pomiarowa: IV 300 V (III 600 V) według PN-EN 61010-1
Stopień ochrony obudowy według PN-EN 60529: IP54
Zasilanie miernika: baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) lub pakiet akumulatorów Sonel NiMH 4.8 V 4.2 Ah
Wymiary miernika: 288 mm x 223 mm x 75 mm
Masa miernika: około 2.2 kg
Temperatura przechowywania: -20 … +70 °C
Temperatura pracy: 0 … +50 °C
Wilgotność względna: 20 … 80 %
Maksymalna wysokość pracy n.p.m.: 2000 m
Czas do automatycznego wyłączenia: 120 s
Ilość pomiarów Z lub RCD: > 3000 (2 pomiary / minutę)
Ilość pomiarów RISO lub R: > 2000
Wyświetlacz LCD graficzny
Pamięć wyników pomiarów: 990 komórek, 57500 wpisów
Transmisja wyników do PC: złącze USB
Standard jakości,
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)
Opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001, ISO14001, PN-N-18001
Przyrząd spełnia wymagania normy IEC 61557
Wyrób spełnia wymagania EMC (odporność dla środowiska przemysłowego) według norm:

PN-EN 61326-1:2006 oraz PN-EN 61326-2-2:2006

MPI-520 – wyposażenie standardowe

Adapter WS-03 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko
Czerwony przewód 1.2 m zakończony wtykami bananowymi
Żółty przewód 1.2 m zakończony wtykami bananowymi
Niebieski przewód 1.2 m zakończony wtykami bananowymi
Przewód 15 m niebieski na szpuli zakończony wtykami bananowymi
Czerwony przewód 30 m na szpuli zakończony wtykami bananowymi
Przewód USB do komputera
Czerwona sonda ostrzowa z gniazdem bananowym
Żółta sonda ostrzowa z gniazdem bananowym
Niebieska sonda ostrzowa z gniazdem bananowym
Krokodylek żółty K02
Krokodylek czerwony K02
Sonda do wbijania w grunt (30 cm) 2 szt.
Futerał L2
Szelki do miernika
Pojemnik na baterie R14
Program „Sonel Reader” (odczyt danych z pamięci miernika)
Certyfikat kalibracji producenta

4 baterie LR14

MPI-520 – wyposażenie dodatkowe

Czerwony przewód 5 m zakończony wtykiem bananowym
Przewód 10 m czerwony zakończony wtykiem bananowym
Czerwony przewód 20 m zakończony wtykiem bananowym
Przewód do ładowania akumulatorów z gniazda zapalniczki samochodowej 12 V
Adaptery WS-05 z wtykiem UNI-Schuko
Adaptery trójfazowe: AGT-16P, AGT-32P, AGT-63P
Adapter AutoISO 1000C
Rozdzielacz fazy AC-16
Adapter TWR-1J do testowania wyłączników RCD
Cęgi odbiorcze C-3
Adapter WS-04 z wtykiem kątowym UNI-Schuko
Sonda do wbijania w grunt (80 cm)
Futerał L3 do sond 80 cm
Akumulator NiMH 4.8 V 4.2 Ah
Komplet do ładowania akumulatora (zasilacz + akumulator)
Krokodylek niebieski K02
Zacisk imadełkowy
Szpula do nawinięcia przewodu pomiarowego
Zasilacz do ładowania akumulatorów Z7
Przewód sieciowy do zasilacza
Program do tworzenia protokołów „SONEL Pomiary Elektryczne”
Oprogramowanie do tworzenia szkiców, schematów instalacji elektrycznej „SONEL Schematic”

Program do tworzenia kalkulacji pomiarów „SONEL PE Kalkulacje”
Klucz sprzętowy USB do programów

MPI-520 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MPI-520 Sonel wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych z certyfikatem kalibracji”

Może Cię również zainteresować…