MPI-525 Sonel wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych z certyfikatem kalibracji

7696.59  cena netto

Opis

MPI-525 – skrócony opis ogólny

MPI-525 wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Sonel wykonuje następujące pomiary:
– rezystancja izolacji 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V
– ciągłość prądem 200 mA, 7 mA
– impedancja pętli zwarcia/spodziewany prąd zwarciowy, impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania RCD / spodziewany prąd zwarciowy, impedancja linii/spodziewany prąd zwarciowy
– wyłącznik RCD (mnożnik x1/2, x1, x2, x5, czas zadziałania, prąd wyłączenia, napięcie dotykowe, test automatyczny)
– rezystancja uziemienia
– napięcie przemienne, częstotliwość
– test kolejności faz.

Miernik MPI-525 umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557. Dodatkowo, MPI-525 wykonuje pomiary rezystancji izolacji napięciem do 2500 V. Automatyczny pomiar rezystancji izolacji przewodów lub kabli 3-, 4- lub 5- żyłowych jest wykonywany po zastosowaniu adaptera AutoISO-2500. Jako jeden z nielicznych, miernik MPI-525 umożliwia dokładny pomiar impedancji pętli zwarcia (rozdzielczość 0.01 Ω) w instalacjach z wyłącznikami RCD.

Obudowa MPI-525 wykonana w stopniu ochrony IP54 jest wytrzymała na uszkodzenia. Ustawiana w kilku możliwych położeniach pokrywa pozwala na wygodne przenoszenie i użytkowanie przyrządu w różnych pozycjach.

MPI-525 – skrócony opis funkcji pomiarowych

Pomiary impedancji pętli zwarciowej:
 • pomiar impedancji prądem rzędu 23 A (44 A przy napięciu międzyfazowym) – rezystor zwarciowy Rzw = 10 Ω,
 • zakres napięć pomiarowych: 95 … 440 V, częstotliwości 45 … 65 Hz,
 • pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0.01 Ω, w instalacjach z wyłącznikami RCD o IΔn ≥ 30 mA,
 • automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego,
 • pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N)
 • pomiar przy użyciu przewodów o długości 1.2 m, 5 m, 10 m, 20 m
 • pomiar z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd trójfazowych (AGT).
Badanie wyłączników RCD typu AC, A i B:
 • pomiar wyłączników ogólnego przeznaczenia, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA,
 • funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika RCD,
 • kształt prądu: sinusoidalny, jednokierunkowy pulsujący, jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego, stały,
 • pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym,
 • pomiary czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn ,
 • pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika,
 • wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów,
 • możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD,
 • pomiary dla napięcia 95 … 270 V.
Pomiary rezystancji izolacji:
 • napięcia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V i 2500 V
 • pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ,
 • ustawianie 3 interwałów czasowych T1, T2, T3 z przedziału 6 … 600 s,
 • wyliczanie 2 współczynników absorpcji,
 • zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,
 • samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru,
 • automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych i kabli energetycznych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-2500,
 • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.
Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:
 • pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥ 200 mA w dwóch kierunkach,
 • pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną i świetlną (zielona dioda),
 • automatyczna kalibracja przewodów pomiarowych – możliwość stosowania przewodów dowolnej długości.
Pomiary rezystancji uziemienia:
 • pomiar metodą techniczną 3- przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi,
 • wewnętrzne źródło napięcia o częstotliwości odpowiedniej dla sieci 50 / 60 Hz.

Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
Sprawdzanie kolejności faz.
Sygnalizacja wysokiego napięcia na złączach miernika (żółta dioda).
Pamięć 990 rekordów (57500 pojedynczych wyników), transmisja danych do komputera poprzez łącze USB lub radiowe.
Zegar czasu rzeczywistego (RTC) – czas pomiaru zapisywany do pamięci
Zasilanie z baterii lub akumulatora.
Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.

MPI-525 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 23 ± 2 °C,
– wilgotność względna 40 – 60 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania miernika MPI-525: 13 miesięcy.

1. MPI-525 pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L

Pomiar prądem 23 / 40 A – zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13 … 1999,9 Ω
(dla przewodu pomiarowego 1,2 m):

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω 0,01 Ω ±(5% w.m. + 3 cyfr)
20,0 … 199,9 Ω 0,1 Ω
200 … 1999 Ω 1 Ω
 • napięcie nominalne: 95 … 270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95 … 440 V (dla ZL-L)
 • częstotliwość: 45 … 65 Hz
2. MPI-525 pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE bez wyzwalania RCD

Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50 … 1999,9 Ω

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω 0,01 Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr)
20,0 … 199,9 Ω 0,1 Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr)
200 … 1999 Ω 1 Ω
 • napięcie nominalne: 95 … 270 V
 • częstotliwość: 45 … 65 Hz
3. MPI-525 pomiar rezystancji uziemienia RE
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 4 cyfry)
10,0 … 99,9 Ω 0,1 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
100 … 999 Ω 1 Ω
1,00 … 1,99 kΩ 0,01 kΩ

 

4. MPI-525 pomiar rezystancji izolacji

Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 2:

 • dla UN = 50 V: 50 kΩ … 250 MΩ
 • dla UN = 100 V: 100 kΩ … 500 MΩ
 • dla UN = 250 V: 250 kΩ … 1 GΩ
 • dla UN = 500 V: 500 kΩ … 2 GΩ
 • dla UN = 1000 V: 1 MΩ … 3 GΩ
 • dla UN = 2500 V: 2,5 MΩ … 9,99 GΩ
Zakres wyświetlania*) Rozdzielczość Błąd podstawowy
0 … 1999 kΩ 1 kΩ ±(3% w.m. + 8 cyfr)
2,00 … 19,99 MΩ 0,01 MΩ
20,0 … 199,9 MΩ 0,1 MΩ
200 … 999 MΩ 1 MΩ
1,00 … 3,00 GΩ 0,01 GΩ ±(4% w.m. + 6 cyfr)
1,00 … 9,99 GΩ 0,1 GΩ

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia.

5. MPI-525 wskazania kolejności faz

Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
Zakres napięć sieci UL-L: 100 … 440 V (45 … 65 Hz)
Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych

6. MPI-525 niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji

Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ± 200 mA

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
20,0 … 199,9 Ω 0,1 Ω
200 … 400 Ω 1
 • Napięcie na otwartych zaciskach: 4 … 9 V
 • Prąd wyjściowy przy R < 2 Ω: min. 200 mA
 • Automatyczna kalibracja przewodów pomiarowych
 • Pomiary dla obu polaryzacji prądu
7. MPI-525 pomiary parametrów wyłączników RCD

Roboczy zakres napięć: 95 … 270 V

MPI-525 test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)
Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
Ogólnego
typu i
krótko-
zwłoczny
0,5*IΔn 0 … 300 ms 1 ms

± (2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn=10 mA
i pomiaru 0,5xIΔn
błąd:
±(2% w.m. + 3 cyfry)

1*IΔn
2*IΔn 0 … 150 ms
5*IΔn 0 … 40 ms
Selektywny 0,5*IΔn 0 … 500 ms
1*IΔn
2*IΔn 0 … 200 ms
5*IΔn 0 … 150 ms

Dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8 … 0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0 … 8%

MPI-525 pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)
Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 3,3 … 10,0 mA 0,1 mA 0,3xIΔ .. 1,0xIΔ ± 5%IΔn
30 mA 9,0 … 30,0 mA
100 mA 33 … 100 mA 1 mA
300 mA 90 … 300 mA
500 mA 150 … 500 mA
1000 mA 330 … 1000 mA 1 mA

Możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)

MPI-525 pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)
Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 4 … 20,0 mA 0,1 mA 0,4xIΔn .. 2,0xIΔn ±10%IΔn
30 mA 12,0 … 42,0 mA 0,4xIΔn .. 1,4xIΔn
100 mA 40,0 … 140 mA 1 mA
300 mA 120 … 420 mA
500 mA 200 … 700 mA

Możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

MPI-525 pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)
Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 4,0 … 20,0 mA 0,1 mA 0,4xIΔn .. 2,0xIΔn ±10%IΔn
30 mA 12,0 … 60,0 mA 1 mA
100 mA 40 … 200 mA
300 mA 120 … 600 mA
500 mA 200 … 1000 mA

Możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu

IΔn – wartość znamionowego prądu różnicowego

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

MPI-525 – cechy dodatkowe

Rodzaj izolacji: podwójna, wg PN-EN 61010-1 i IEC 61557
Kategoria pomiarowa: IV 300 V (III 600 V) według PN-EN 61010-1
Szczelność obudowy według PN-EN 60529: IP54
Zasilanie miernika: baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) lub pakiet akumulatorów Sonel NiMH 4.8 V 4.2 Ah
Wymiary miernika: 288 mm x 223 mm x 75 mm
Masa miernika: około 2.2 kg
Temperatura przechowywania: -20 … +70 °C
Temperatura pracy: 0 … +50 °C
Wilgotność względna: 20 … 80 %
Maksymalna wysokość pracy n.p.m.: 2000 m
Czas do automatycznego wyłączenia: 5, 15, 30, 60 minut lub wyłączony
Ilość pomiarów Z lub RCD: > 3000 (2 pomiary / minutę)
Ilość pomiarów RISO lub R: > 2000
Wyświetlacz LCD graficzny
Pamięć wyników pomiarów: 990 komórek, 57500 wpisów
Transmisja wyników do PC: złącze USB oraz radiowe w paśmie ISM 433 MHz
Standard jakości, opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001, ISO14001, PN-N-18001
Przyrząd spełnia wymagania normy IEC 61557
Wyrób spełnia wymagania EMC (odporność dla środowiska przemysłowego) według norm:

PN-EN 61326-1:2006 oraz PN-EN 61326-2-2:2006

MPI-525 – wyposażenie standardowe

Adapter WS-03 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko
Czerwony przewód 1.2 m zakończony wtykami bananowymi
Żółty przewód 1.2 m zakończony wtykami bananowymi
Niebieski przewód 1.2 m zakończony wtykami bananowymi
Przewód 15 m niebieski na szpuli zakończony wtykami bananowymi
Czerwony przewód 30 m na szpuli zakończony wtykami bananowymi
Krokodylek żółty K02
Sondy ostrzowa z gniazdem bananowym – czerwona, żółta, niebieska
Przewód 1.8 m czerwony 5 kV zakończony wtykami bananowymi
Ekranowany przewód 1.8 m czarny 5 kV zakończony wtykami bananowymi
Sonda ostrzowa czerwona z gniazdem bananowym 5 kV
Krokodylek czarny K04  5kV
Sonda do wbijania w grunt (30 cm) 2 szt.
Przewód USB
Futerał L2
Komplet do ładowania akumulatora (zasilacz + akumulator)
Szelki do miernika
Certyfikat kalibracji producenta

Karta gwarancyjna

MPI-525 – wyposażenie dodatkowe

Sonda do wbijania w grunt (80 cm)
Żółty przewód 50 m na szpuli zakończony wtykami bananowymi
Niebieski przewód 25 m na szpuli zakończony wtykami bananowym
Adapter WS-04 z wtykiem kątowym UNI-Schuko
Adaptery gniazd trójfazowych: AGT-16P, AGT-32P, AGT-63P
Adapter AutoISO-2500
Program do tworzenia protokołów „SONEL Pomiary Elektryczne”
Adapter TWR-1J do testowania wyłączników RCD
Program do tworzenia szkiców, schematów instalacji elektrycznej „SONEL Schematic”
Adapter OR-1 (odbiornik USB do transmisji danych do PC

MPI-525 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MPI-525 Sonel wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych z certyfikatem kalibracji”

Może Cię również zainteresować…