BM829s Brymen multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych

752.80  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

BM829s – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM829s Brymen multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość (dla napięcia i prądu)
– współczynnik wypełnienia impulsów
– poziom mocy (dBm)
– temperatura
– test diody
– test ciągłości
– rejestracja wartości szczytowych impulsów 1 ms
– pomiary względne
– bezdotykowe wykrywanie napięcia (EF).

BM829s to wytrzymały multimetr profesjonalny z dokładnością bazową 0.08 % (DCV). Z uwagi na najwyższy poziom ochrony może być stosowany w przemyśle. Oferuje dużo funkcji łącznie z pomiarem przewodności, poziomu mocy i temperatury (T1, T2, T1-T2). Mierzona jest rzeczywista wartość skuteczna (TrueRMS) dla ACV/ACA w paśmie do 20 kHz i także ze składową stałą (AC, DC+AC). BM829s wychwytuje krótkotrwałe impulsy CREST Max/Min/Max-Min (nawet 1ms). Miernik rejestruje wartości Max, Min, Max-Min, Avg i wykonuje pomiar różnicowy (obydwie funkcje z automatyczną zmianą zakresów). Innowacyjna funkcja AutoCheck wykonuje automatycznie wybór pomiaru LoZ DCV / LoZ ACV / Ω.

Dzięki analizie sygnału wejściowego, BM829s zapewnia pomiar napięć przy obniżonej impedancji. Dalsze funkcje specjalne to: sygnalizacja błędnego podłączenia (Beep Jack), bezdotykowe wykrywanie pola elektrycznego (EF). Wysoki stopień ochrony: przeciążenie 1000 V, przepięcia 12 kV, bezpieczeństwo CAT IV 1000V. Miernik BM829s posiada podwójny, podświetlany LCD ze zliczaniem do 6000/9999 i próbkowaniem 5x/s oraz szybki bargraf analogowy. Został wyposażony w interfejs USB do współpracy z PC.

Cechy szczególne i funkcje specjalne multimetru BM829s:
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • True RMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Dwukanałowy pomiar temperatury
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • Hz – Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
 • RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów
 • REC – rejestracja wartości MAX, MIN
 • EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia)
 • Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
 • Lo-Z – pomiary napięcia o niskiej impedancji wejścia (eliminacja zakłóceń)
 • Hi-Z – pomiary napięcia o wysokiej impedancji wejścia
 • AutoCheck – automatyczny wybór rodzaju pomiaru (Lo-Z DCV, ACV, rezystancja) w zależności od sygnału wejściowego
 • Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń

BM829s – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna powietrza: < 75 %.

Zalecany okres wzorcowania multimetru BM829s: 1 rok.

1. BM829s test ciągłości

Zakres wykrywalności: min. 20 Ω, max. 300 Ω
Zabezpieczenie przepięciowe wejścia: 600 V DC peak, 600 V AC rms
Czas odpowiedzi:  < 100 µs

2. BM829s DCV – napięcie stałe

Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.12 % ± 2 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.06 % ± 2 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 80 pF
– 9.999 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 0.08 % ± 2 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 99.99 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 0.08 % ± 2 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 999.9 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 0.08 % ± 2 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF

– 9.999 V (AutoCheck), rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry, impedancja wejściowa: 3 kΩ || 165 pF
– 99.99 V (AutoCheck), rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry, impedancja wejściowa: 18 kΩ || 165 pF
– 999.9 V (AutoCheck), rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry, impedancja wejściowa: 500 kΩ || 165 pF

Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms (600 V DC peak, 600 V AC rms na zakresach 60 mV, 600 mV)
NMRR – współczynnik tłumienia sygnału nałożonego 60 dB lub więcej dla 50 / 60 Hz ± 0.1 %
Impedancja wejściowa dla funkcji AutoCheck narasta powyżej 50 V i wynosi: 18 kΩ dla 100 V, 125 kΩ dla 300 V, 320 kΩ dla 600 V, 500 kΩ dla 1000 V
CMRR – współczynnik tłumienia sygnału wspólnego: 110 dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs=1kΩ)

3. BM829s ACV – napięcie przemienne TRMS

Zakresy pomiarowe:
– 9.999 V (AutoCheck), rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry, zakres częstotliwości 50 – 60 Hz, impedancja wejściowa: 3 kΩ || 150 pF
– 99.99 V (AutoCheck), rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry, zakres częstotliwości 50 – 60 Hz, impedancja wejściowa: 3 kΩ || 150 pF
– 999.9 V (AutoCheck), rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry, zakres częstotliwości 50 – 60 Hz, impedancja wejściowa: 3 kΩ || 150 pF

Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms
Współczynnik szczytu: CF < 6 : 1 w połowie skali, CF < 3 : 1 dla pełnej skali
Impedancja wejściowa narasta powyżej 50 V i wynosi: 18 kΩ dla 100 V, 125kΩ dla 300 V, 320 kΩ dla 600 V, 460 kΩ dla 1000 V

4. BM829s Napięcie DCV+ACV TRMS (przemienne ze składową stałą TRMS)
Zakres częstotliwości 50 – 60 Hz

Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 80 pF
– 9.999 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 99.99 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 999.9 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF

Zakres częstotliwości 40 – 500 Hz

Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.8 % ± 4 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.8 % ± 4 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 80 pF
– 9.999 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 99.99 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 999.9 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 2.0 % ± 4 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF

Zakres częstotliwości 500 Hz – 1 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 2.0 % ± 3 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 2.0 % ± 3 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 80 pF
– 9.999 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 99.99 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 999.9 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 2.0 % ± 4 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF

Zakres częstotliwości 1 – 3 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 2.0 % ± 3 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 2.0 % ± 3 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 80 pF
– 9.999 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 3.0 % ± 4 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 99.99 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 3.0 % ± 4 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 999.9 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 3.0 % ± 4 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF

Zakres częstotliwości 3 – 20 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 2.0 % ± 3 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 2.0 % ± 3 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 80 pF
– 9.999 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 3 dB, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 99.99 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 3 dB, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
– 999.9 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność nieokreślona, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF

Współczynnik szczytu: CF < 6 : 1 w połowie skali, CF < 3 : 1 dla pełnej skali
CMRR – współczynnik tłumienia sygnału wspólnego: 60 dB lub więcej dla DC do 60 Hz (Rs = 1 kΩ)

5. BM829s DCA – prąd stały

Zakresy pomiarowe:
– 600 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 80 V / A
– 6000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 80 V / A
– 60 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 1.5 V / A
– 600 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 1.5 V / A
– 6 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 0.02 V / A
– 10 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 0.02 V / A

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 1 A / 600 V na zakresach ≤ 600 mA; 10 A / 600 V na zakresach ≥ 6 A
10 A pomiar ciągły, 10 – 15 A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

6. BM829s prąd DCA+ACA TRMS (przemienny ze składową stałą TRMS)
Zakres częstotliwości 50 – 60 Hz

Zakresy pomiarowe:
– 600 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 0.6 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 80 V / A
– 6000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 0.6 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 80 V / A
– 60 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 0.6 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 1.5 V / A
– 600 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność ± 1.0 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 1.5 V / A
– 6 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 0.8 % ± 6 cyfr, spadek napięcia 0.02 V / A
– 10 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność ± 0.8 % ± 6 cyfr, spadek napięcia 0.02 V / A

Zakres częstotliwości 40 Hz – 1 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 600 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 0.8 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 80 V / A
– 6000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 0.8 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 80 V / A
– 60 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 0.8 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 1.5 V / A
– 600 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 1.5 V / A
– 6 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 0.8 % ± 6 cyfr, spadek napięcia 0.02 V / A
– 10 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność ± 0.8 % ± 6 cyfr, spadek napięcia 0.02 V / A

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 1 A / 600 V na zakresach ≤ 600 mA; 10 A / 600 V na zakresach ≥ 6 A
Współczynnik szczytu: CF < 6 : 1 w połowie skali, CF < 3 : 1 dla pełnej skali
10 A pomiar ciągły, 10 -1 5 A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

7. BM829s rezystancja i konduktancja

Zakresy pomiarowe:
– 600 Ω, rozdzielczość 0.1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.2 V
– 6 kΩ, rozdzielczość 1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.2 V
– 60 kΩ, rozdzielczość 10 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.2 V
– 600 kΩ, rozdzielczość 100 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.2 V
– 6 MΩ, rozdzielczość 1 kΩ, dokładność pomiaru ± 0.4 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.2 V
– 60 MΩ, rozdzielczość 10 kΩ, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 5 cyfr, napięcie bez obciążenia 1.0 V
– 99.99 nS, rozdzielczość 0.01 nS, dokładność pomiaru ± 0.8 % ± 10 cyfr, napięcie bez obciążenia 1.2 V

– 600 Ω (AutoCheck), rozdzielczość 0.1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 4 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.2 V
– 6 kΩ (AutoCheck), rozdzielczość 1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 4 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.2 V
– 60 kΩ (AutoCheck), rozdzielczość 10 Ω, dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 4 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.2 V
– 600 kΩ (AutoCheck), rozdzielczość 100 Ω, dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 4 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.2 V
– 6 MΩ (AutoCheck), rozdzielczość 1 kΩ, dokładność pomiaru ± 0.8 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.2 V
– 60 MΩ (AutoCheck), rozdzielczość 10 kΩ, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 5 cyfr, napięcie bez obciążenia 1.0 V

Zabezpieczenie przepięciowe wejścia: 600 V DC peak, 600 V AC rms

8. BM829s pojemność

Zakresy pomiarowe:
– 60 nF, rozdzielczość 10 pF, dokładność pomiaru ± 0.8 % ± 3 cyfry
– 600 nF, rozdzielczość 100 pF, dokładność pomiaru ± 0.8 % ± 3 cyfry
– 6 µF, rozdzielczość 1 nF, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 3 cyfry
– 60 µF, rozdzielczość 10 nF, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 3 cyfry
– 600 µF, rozdzielczość 100 nF, dokładność pomiaru ± 3.5 % ± 5 cyfr
– 6 mF, rozdzielczość 1 µF, dokładność pomiaru ± 5.0 % ± 5 cyfr
– 25 mF, rozdzielczość 10 µF, dokładność pomiaru ± 6.5 % ± 5 cyfr

Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC peak, 600 V AC rms
Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

9. BM829s częstotliwość

Zakresy pomiarowe:
– 5Hz~1MHz, dokładność pomiaru ± 0.004 % ± 4 cyfry, czułość 2.5 V (prostokąt), funkcja DCmV-Logic
– 15Hz~50kHz, dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 40 mV, funkcja 60 mV
– 15Hz~50kHz, dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 60 mV, funkcja 600 mV
– 15Hz~10kHz, dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 2.5 V, funkcja 9.999 V; dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 25 V, funkcja 99.99 V; dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 100 V, funkcja 999.9 V
– 15Hz~3kHz, dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 45 μA, funkcja 600 μA; dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 600 μA, funkcja 6000 μA; dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 40 mA, funkcja 60 mA
– 15Hz~3kHz, dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 60 mA, funkcja 600 mA; dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 4 A, funkcja 6 A; dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 6 A, funkcja 10 A

10. BM829s temperatura

Zakres pomiarowy -50 °C ~ 1000 °C, dokładność ± 0.3 % ± 2 cyfry
Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC peak, 600 V AC rms
Funkcja pomiaru różnicy temperatur
Podane dokładności nie uwzględniają dokładności sond

11. BM829s współczynnik wypełnienia impulsu

Zakres pomiarowy 0–100%, dokładność ±3 cyfry/kHz ±2 cyfry, pasmo 5Hz–10kHz, czułość 2.5V (prostokąt)
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 600 V DC / 600 V AC rms

12. BM829s test diod

Prąd testu: 0.4 mA
Napięcie rozwartego obwodu: < 3.5 V DC
Zakres pomiarowy 2 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 1 % ± 1 cyfra
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 600 V peak / 600 V rms

13. BM829s bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF

Wartość napięcia:

– 10 ~ 36 V, wskazanie bargrafu –
– 28 ~ 83 V, wskazanie bargrafu – –
– 59 ~ 165 V, wskazanie bargrafu – – –
– 124 ~ 330 V, wskazanie bargrafu – – – –
> 250 V, wskazanie bargrafu – – – – –

14. BM829s poziom mocy

Zakres pomiarowy -11.76 dBm – 54.25 dBm, dokładność ± 0.25 dB ± 2 cyfry, impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 600 V DC / 600 V AC rms
Wybór impedancji: 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900 1000, 1200 Ω

BM829s – cechy dodatkowe

Producent: Brymen
Kraj pochodzenia: Tajwan
Zgodność z normami:

  • Kat. IV 600V AC/DC
  • Kat. IV 300V AC/DC
  • IEC61010-1 (druga edycja)
  • UL61010-1 (druga edycja)
  • Kat. IV 1000V AC/DC
  • PN-EN61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna:

 • PN-EN61326
 • PN-EN55022
 • PN-EN61000-3-3
 • PN-EN61000-3-2
 • PN-EN61000-4-8
 • PN-EN61000-4-11
 • PN-EN61000-4-6
 • PN-EN61000-4-3
 • PN-EN61000-4-2
 • PN-EN61000-4-4
 • PN-EN61000-4-5

Certyfikaty:

 • Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 • Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Ochrona przeciwprzepięciowa: 12 kV (1.2 / 50 µs SURGE)

Wyświetlacz LCD:

 • ACV, DCV, Hz, nS: max 9999, mV, DCA, ACA, R, C: max 6000
 • Wyświetlacz podwójny
 • Próbkowanie 5 razy / s
 • Wskaźnik analogowy – bargraf, liczba segmentów 41, próbkowanie 60 razy / s
 • Podświetlenie wyświetlacza / skali

Zasilanie: bateria 9 V (006P, IEC6F22, NEDA1604).
Sygnalizacja wyczerpania baterii
Automatyczne wyłączenie zasilania: po 30 min. bezczynności
Warunki pracy: 0 °C ÷ 45 °C; wilgotność względna RH < 80 % do temp. 31 °C spadająca liniowo do 50 % dla temp. 45 °C
Warunki przechowywania: -20 C ÷ 60 °C, wilgotność względna RH < 80 %
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Wymiary multimetru: 208 mm x 103 mm x 64.5 mm (wys. x szer. x głęb.)
Masa multimetru: 635 g

BM829s – wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe:

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Holster ochronny
 • Sonda typu K do pomiaru temperatury
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

BM829s – wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie opcjonalne:

 • Sonda temperatury TCK – adapter: gniazdo do sond K – wtyk (2 x banan 4 mm)
 • BMH-01 – uchwyt magnetyczny
 • Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC, interfejs USB BU-86X

BM829s – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BM829s Brymen multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych”

Może Cię również zainteresować…