Multimetry

Multimetry (mierniki uniwersalne) – opis ogólny kategorii

Kategoria Multimetry jest jednym z sześciu działów dostępnych w grupie Mierników Elektrycznych. Sama obejmuje trzy kategorie podrzędne multimetrów:

 • cyfrowych TRMS (rzeczywistej wartości skutecznej)
 • multimetrów cyfrowych z pomiarem rezystancji izolacji
 • cyfrowych z rejestracją danychMultimetry - AVO410 Megger multimetr cyfrowy

Multimetry (mierniki uniwersalne) – informacje dodatkowe dotyczące cech mierników

Mierniki uniwersalne wykonują następujące pomiary podstawowe:

 • napięcie stałe
 • napięcie przemienne
 • prąd stały
 • prąd przemienny
 • rezystancja.

Bardziej rozbudowane modele mierników uniwersalnych mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak:

 • pomiary pojemności, indukcujności
 • pomiar częstotliwości
 • pomiary współczynnika wypełnienia impulsów
 • test pętli prądowej 4-20 mA (zastosowanie w sterowaniu przemysłowym)
 • testowanie diody
 • test ciągłości
 • rejestracja wartości szczytowych impulsów
 • pomiary względne
 • pomiar rezystancji izolacji
 • pomiar temperatury.

Przy wyborze konkretnego typu multimetru warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • interesujące nas zakresy pomiarowe
 • wymagane dokładności na poszczególnych zakresach pomiarowych
 • funkcje dodatkowe, które mogą okazać się przydatne.

Multimetry do pomiarów instalacji fotowoltaicznych

Istnieje osobna kategoria multimetrów dedykowanych do zastosowań związanych z pomiarami instalacji fotowoltaicznych. Czasami istnieje konieczność pomiaru napięcia stałego o wartości powyżej 1000 V, które może występować w tych instalacjach. Multimetry dobrej klasy posiadają na ogół najwyższy zakres pomiarowy napięcia DC o wartości 1000 V. Multimetry przeznaczone do pomiarów instalacji fotowoltaicznych posiadają zakres pomiaru napięcia stałego rzędu 1500 – 2000 V. Umożliwia to pomiar napięcia bez obciążenia długich łańcuchów paneli fotowoltaicznych.

Mierniki uniwersalne – informacja dotycząca producentów

Kategoria zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:

 • Brymen
 • CHY
 • CIE
 • EnergyLab
 • Hioki
 • Kyoritsu
 • MCP
 • Megger
 • Sonel
 • UNI-T

i innych producentów.