Multimetry cyfrowe

Multimetry cyfrowe (mierniki uniwersalne cyfrowe) – opis ogólny kategorii

Kategoria Multimetry cyfrowe jest jednym z czterech działów dostępnych w grupie Multimetry. Sama nie zawiera kategorii podrzędnych.
Dla wygody użytkownika, następujące grupy multimetrów cyfrowych zostały umieszczone w oddzielnych kategoriach w Katalogu Produktów i Usług:

  • cyfrowe TRMS
  • cyfrowe z pomiarem rezystancji izolacji
  • z rejestracją danych

Mierniki uniwersalne cyfrowe wykonują następujące pomiary podstawowe:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne
– prąd stały
– prąd przemienny
– rezystancja.

Multimetry cyfrowe (mierniki uniwersalne cyfrowe) – informacje dodatkowe dotyczące cech mierników

Bardziej rozbudowane modele mierników uniwersalnych mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak:
– pomiar pojemności
– pomiary częstotliwości
– pomiar indukcyjności
– pomiar współczynnika wypełnienia impulsów
– test pętli prądowej 4-20 mA
– testowanie diody
– test ciągłości
– rejestracja wartości szczytowych impulsów
– pomiary względne
– pomiar rezystancji izolacji
– pomiar temperatury
– bezdotykowa detekcja pola elektrycznego
– test kierunku wirowania faz.

Multimetry cyfrowe - KEWMATE2001A multimetr cęgowy Kyoritsu

Przy wyborze konkretnego typu multimetru cyfrowego warto zwrócić uwagę na następujące cechy charakterystyczne:
– interesujące nas funkcje i zakresy pomiarowe
– wymagane dokładności na poszczególnych zakresach pomiarowych
– funkcje dodatkowe, które mogą okazać się przydatne natychmiast lub ewentualnie w przyszłości.

Multimetry do pomiarów instalacji fotowoltaicznych

Istnieje osobna kategoria multimetrów dedykowanych do zastosowań związanych z pomiarami instalacji fotowoltaicznych. Czasami istnieje konieczność pomiaru napięcia stałego o wartości powyżej 1000 V, które może występować w tych instalacjach. Multimetry dobrej klasy posiadają na ogół najwyższy zakres pomiarowy napięcia DC o wartości 1000 V. Multimetry przeznaczone do pomiarów instalacji fotowoltaicznych posiadają zakres pomiaru napięcia stałego rzędu 1500 – 2000 V. Umożliwia to pomiar napięcia bez obciążenia długich łańcuchów paneli fotowoltaicznych.

Multimetry cyfrowe – informacja dotycząca producentów

Kategoria zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:
– Brymen
– CIE
– EnergyLab
– Kyoritsu
– Sonel
– UNI-T
i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2