BM817s Brymen multimetr cyfrowy TRMS

583.06  cena netto

Opis

BM817s – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM817s multimetr cyfrowy TRMS Brymen wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość
– temperatura
– test diody
– test ciągłości
– rejestracja wartości szczytowych impulsów 5 ms.

Cechy szczególne i funkcje specjalne multimetru BM817s
 • True RMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • Automatyczne rozładowanie pojemności badanego obwodu
 • Hz – Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
 • RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • ZOOM – zwiększenie rozdzielczości bargrafu x5
 • MAX/MIN – rejestracja i odczyt wartości maksymalnej i minimalnej z pomiarów
 • CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów 5 ms
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232

BM817s – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna powietrza: < 75 %.

Zalecany przez producenta okres wzorcowania multimetru: 1 rok.

1. BM817s test ciągłości

Zakres wykrywalności: min. 20 Ω, max. 120 Ω
Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms

2. BM817s DCV – napięcie stałe

Zakresy pomiarowe:
– 50 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.12 % ± 2 cyfry
– 500 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.06 % ± 2 cyfry
– 5 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 0.08 % ± 2 cyfry
– 50 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 0.08 % ± 2 cyfry
– 500 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 0.08 % ± 2 cyfry
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± 0.08 % ± 2 cyfry

Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 16 pF  (10 MΩ ||  44 pF na zakresach 50 mV, 500 mV)
Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms
NMRR – współczynnik tłumienia sygnału nałożonego: 60 dB lub więcej dla 50/60 Hz ±0.1 %
CMRR – współczynnik tłumienia sygnału wspólnego 120 dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs = 1 kΩ)

3. BM817s ACV – napięcie przemienne TRMS
Zakresy pomiarowe, pasmo 50 – 60 Hz:

– 50 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry
– 500 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry
– 5 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry
– 50 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry
– 500 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry

Zakresy pomiarowe, pasmo 40 – 500 Hz:

– 50 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.8 % ± 3 cyfry
– 500 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.8 % ± 3 cyfry
– 5 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry
– 50 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry
– 500 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± 1.2 % ± 4 cyfry

Zakresy pomiarowe, pasmo 50 Hz – 20 kHz:

– 50 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.5 dB
– 500 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.5 dB
– 5 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 3 dB
– 50 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 3 dB
– 500 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 3 dB
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność nieokreślona

Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 16 pF  (10 MΩ ||  44 pF na zakresach 50 mV, 500 mV)
Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms
Współczynnik szczytu: CF < 6 : 1 w połowie skali, CF < 3 : 1 dla pełnej skali
CMRR – współczynnik tłumienia sygnału wspólnego: 60 dB lub więcej dla DC do 60 Hz (Rs = 1 kΩ)

4. BM817s DCA – prąd stały

Zakresy pomiarowe:
– 500 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 150 V / A
– 5000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 150 V / A
– 50 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 3.3 V / A
– 500 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 3.3 V / A
– 5 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 0.03 V / A
– 10 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 0.03 V / A

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 1 A / 1000 V na zakresach ≤ 500 mA; 15 A / 250 V na zakresach ≥ 5 A
10 A pomiar ciągły, 20 A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

5. BM817s ACA – prąd przemienny TRMS
Zakresy pomiarowe 50 – 60 Hz:

– 500 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 0.6 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 150 V / A
– 5000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 0.6 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 150 V / A
– 50 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 0.6 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 3.3 V / A
– 500 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność ± 1.0 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 3.3 V / A
– 5 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 0.6 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 0.03 V / A
– 10 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność ± 0.6 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 0.03 V / A

Zakresy pomiarowe 40 Hz – 1 kHz:

– 500 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 0.8 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 150 V / A
– 5000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 0.8 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 150 V / A
– 50 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 0.8 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 3.3 V / A
– 500 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 3.3 V / A
– 5 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 0.8 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 0.03 V / A
– 10 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność ± 0.8 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 0.03 V / A

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 1 A / 1000 V na zakresach ≤ 500 mA; 15 A / 250 V na zakresach ≥ 5 A
10 A pomiar ciągły, 20 A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie
Współczynnik szczytu: CF < 6 : 1 w połowie skali, CF < 3 : 1 dla pełnej skali

6. BM817s rezystancja

Zakresy pomiarowe:
– 50 Ω, rozdzielczość 0.01 Ω, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 6 cyfr, napięcie bez obciążenia 3 V
– 500 Ω, rozdzielczość 0.1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 3 V
– 5 kΩ, rozdzielczość 1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.3 V
– 50 kΩ, rozdzielczość 10 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.3 V
– 500 kΩ, rozdzielczość 100 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.3 V
– 5 MΩ, rozdzielczość 1 kΩ, dokładność pomiaru ± 0.4 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.3 V
– 50 MΩ, rozdzielczość 10 kΩ, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 5 cyfr, napięcie bez obciążenia 1.3 V

Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms

7. BM817s pojemność

Zakresy pomiarowe:
– 50 nF, rozdzielczość 10 pF, dokładność pomiaru ± 0.8 % ± 3 cyfry
– 500 nF, rozdzielczość 100 pF, dokładność pomiaru ± 0.8 % ± 3 cyfry
– 5 µF, rozdzielczość 1 nF, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 3 cyfry
– 50 µF, rozdzielczość 10 nF, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 3 cyfry
– 500 µF, rozdzielczość 100 nF, dokładność pomiaru ± 3.5 % ± 3 cyfry
– 9999 µF, rozdzielczość 1 µF, dokładność pomiaru ± 5.0 % ± 3 cyfry

Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms
Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

8. BM817s częstotliwość

Dolna wartość graniczna: 6 Hz

Zakresy pomiarowe:
– 125 kHz, dokładność pomiaru ± 0.01 % ± 2 cyfry, czułość 300 mV, funkcja mV
– 125 kHz, dokładność pomiaru ± 0.01 % ± 2 cyfry, czułość 2 V, funkcja 5 V
– 20 kHz, dokładność pomiaru ± 0.01 % ± 2 cyfry, czułość 20 V, funkcja 50 V
– 1 kHz, dokładność pomiaru ± 0.01 % ± 2 cyfry, czułość 80 V, funkcja 500 V
– 1 kHz, dokładność pomiaru ± 0.01 % ± 2 cyfry, czułość 300 V, funkcja 1000 V
– 125 kHz, dokładność pomiaru ± 0.01 % ± 2 cyfry, czułość 300 mV, funkcja R, C, dioda
– 125 kHz, dokładność pomiaru ± 0.01 % ± 2 cyfry, czułość 10 % zakresu, funkcja μA, mA, A

9. BM817s temperatura

Zakres pomiarowy -50 °C ~ 1000 °C, dokładność ± 0.3 % ± 3 cyfry
Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms
Podane dokładności nie uwzględniają dokładności sond

10. BM817s test diod

Prąd testu: 0.8 mA
Napięcie rozwartego obwodu: < 3.5 V DC
Zakres pomiarowy 2 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 1 % ± 1 cyfra
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 1450 V peak/1050 V rms

BM817s – cechy dodatkowe

Producent: Brymen
Kraj pochodzenia: Tajwan
Zgodność z normami:

 • Kat. IV 600V AC/DC
 • Kat. III 1000V AC/DC
 • CSA C22.2 nr 61010-1-92
 • UL3111-1 (1994)
 • PN-EN61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna:

 • PN-EN61326
 • PN-EN55011
 • PN-EN50082-1
 • PN-EN61000-4-3
 • PN-EN61000-4-2

Certyfikaty:

 • oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 • 89/336/EEC
 • CENELEC 73/23/EEC

Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
Ochrona przeciwprzepięciowa: 6.5 kV (1.2 / 50 μs SURGE)
Wyświetlacz LCD z podświetleniem 3 4/5 cyfry, maksymalne wskazanie 5000, próbkowanie 5 razy/s
Bargraf analogowy: 52 segmenty, próbkowanie 60 razy/s
Zasilanie: bateria 9 V (typu 006P, IEC 6F22, NEDA1604)
Sygnalizacja wyczerpania baterii: poniżej napięcia ok. 7 V
Automatyczne wyłączenie zasilania po 17 min. bezczynności
Warunki pracy: 0 °C ÷ 45 °C; wilgotność względna RH < 80 % do temp. 31 °C spadająca liniowo do 50 % dla temp. 45 °C
Warunki przechowywania: -20 °C ÷ 60 °C, wilgotność względna RH < 80 %
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Wymiary multimetru: 198 mm x 97 mm x 55 mm (wys. x szer. x głęb.)
Masa multimetru: 430 g

BM817s – wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe:

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Holster ochronny
 • Sonda typu K do pomiaru temperatury
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

BM817s – wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie opcjonalne:

 • Kit BR51X/BR81X – interfejs optyczny do komunikacji RS-232 z oprogramowaniem (do starszych modeli mierników w wersji bez A w nazwie modelu)
 • Kit BRUA-85Xa – interfejs optyczny do komunikacji USB/RS-232 z oprogramowaniem (do modeli nowszych – z literą S lub A w nazwie modelu)
 • Sonda temperatury TCK – adapter: gniazdo do sond K – wtyk (2 x banan 4 mm)

BM817s – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BM817s Brymen multimetr cyfrowy TRMS”

Może Cię również zainteresować…