BM827s Brymen multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych

670.80  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

BM827s – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM827s Brymen multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe, napięcie przemienne TRMS
– prąd stały, przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość (dla napięcia i prądu)
– współczynnik wypełnienia impulsów
– temperatura
– test diody i ciągłości
– rejestracja wartości szczytowych impulsów 1 ms
– pomiary względne
– bezdotykowe wykrywanie napięcia (EF).

BM827s to wytrzymały multimetr profesjonalny  z dokładnością bazową 0.08 % (DCV). Z uwagi na najwyższy poziom ochrony może być stosowany w przemyśle. Oferuje bardzo dużo funkcji łącznie z pomiarem przewodności i temperatury. Mierzona jest rzeczywista wartość skuteczna (True RMS) dla ACV/ACA w paśmie częstotliwości do 20 kHz. Multimetr BM827s wychwytuje krótkotrwałe impulsy CREST Max/Min/Max-Min (nawet 1 ms). Rejestruje wartości Max, Min, Max-Min, Avg i wykonuje pomiar różnicowy z automatyczną zmianą zakresów. Dalsze funkcje specjalne to: sygnalizacja błędnego podłączenia (Beep Jack) i bezdotykowe wykrywanie pola elektrycznego (EF). BM827s charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony: przeciążenie 1000 V, przepięcia 12 kV, bezpieczeństwo CAT IV 1000V. Miernik wyposażono w podwójny wyświetlacz LCD ze zliczaniem do 6000/9999 i próbkowaniem 5x/s oraz szybki bargraf analogowy. BM827s posiada wyjście USB do współpracy z PC.

Cechy szczególne i funkcje specjalne multimetru BM827s:
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • True RMS – pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Pomiar temperatury: dwukanałowy
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • Hz – Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
 • RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • MAX/MIN – rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów
 • CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów
 • EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia)
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
 • Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń

BM827s – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna powietrza: < 75 %.

Zalecany okres wzorcowania multimetru BM827s: 1 rok.

1. BM827s test ciągłości

Zakres wykrywalności: min. 20 Ω, max. 300 Ω
Zabezpieczenie przepięciowe wejścia: 600 V DC peak, 600 V AC rms
Czas odpowiedzi: 100 ms

2. BM827s DCV – napięcie stałe

Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.12 % ± 2 cyfry
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.06 % ± 2 cyfry
– 9.999 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 0.08 % ± 2 cyfry
– 99.99 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 0.08 % ± 2 cyfry
– 999.9 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 0.08 % ± 2 cyfry

Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF  (10 MΩ || 80 pF na zakresie 600 mV)
Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms (600 V DC peak, 600 V AC rms  na zakresach 60 mV, 600 mV)
NMRR – współczynnik tłumienia sygnału nałożonego 60 dB lub więcej dla 50 / 60Hz ± 0.1 %
CMRR – współczynnik tłumienia sygnału wspólnego: 110 dB lub więcej dla 50 / 60Hz (Rs = 1 kΩ)

3. BM827s ACV – napięcie przemienne TRMS
Zakres częstotliwości 50 – 60 Hz

Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry
– 9.999 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry
– 99.99 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry
– 999.9 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 0.5 % ± 3 cyfry

Zakres częstotliwości 40 – 500 Hz

Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.8 % ± 4 cyfry
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.8 % ± 4 cyfry
– 9.999 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry
– 99.99 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry
– 999.9 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 2.0 % ± 4 cyfry

Zakres częstotliwości 500 Hz – 1 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 2.0 % ± 3 cyfry
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 2.0 % ± 3 cyfry
– 9.999 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry
– 99.99 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry
– 999.9 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 2.0 % ± 4 cyfry

Zakres częstotliwości 2 – 3 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 2.0 % ± 3 cyfry
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 2.0 % ± 3 cyfry
– 9.999 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 3.0 % ± 4 cyfry
– 99.99 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 3.0 % ± 4 cyfry
– 999.9 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 3.0 % ± 4 cyfry

Zakres częstotliwości 3 – 20 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 2.0 % ± 3 cyfry
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 2.0 % ± 3 cyfry
– 9.999 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 3 dB
– 99.99 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 3 dB
– 999.9 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność nieokreślona

Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF  (10 MΩ || 80 pF na zakresie 600 mV)
Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms (600 V DC peak, 600 V AC rms  na zakresach 60 mV, 600 mV)
Współczynnik szczytu: CF < 6 : 1 w połowie skali, CF < 3 : 1 dla pełnej skali
CMRR – współczynnik tłumienia sygnału wspólnego 60 dB lub więcej dla DC do 60 Hz (Rs = 1 kΩ)

4. BM827s DCA – prąd stały

Zakresy pomiarowe:
– 600 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 80 V / A
– 6000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 80 V / A
– 60 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 1.5 V / A
– 600 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 1.5 V / A
– 6 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 0.02 V / A
– 10 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 0.02 V / A

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 1 A / 600 V na zakresach ≤ 600 mA; 10 A / 600 V na zakresach ≥ 6 A
10 A pomiar ciągły, 10 – 15 A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

5. BM827s prąd DCA+ACA (przemienny ze składową stałą)
Zakresy pomiarowe 50 – 60 Hz:

– 600 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 0.6 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 80 V / A
– 6000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 0.6 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 80 V / A
– 60 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 0.6 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 1.5 V / A
– 600 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność ± 1.0 % ± 3 cyfry, spadek napięcia 1.5 V / A
– 6 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 0.8 % ± 6 cyfr, spadek napięcia 0.02 V / A
– 10 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność ± 0.8 % ± 6 cyfr, spadek napięcia 0.02 V / A

Zakresy pomiarowe 40 Hz – 1 kHz:

– 600 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 0.8 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 80 V / A
– 6000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 0.8 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 80 V / A
– 60 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 0.8 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 1.5 V / A
– 600 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność ± 1.0 % ± 4 cyfry, spadek napięcia 1.5 V / A
– 6 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 0.8 % ± 6 cyfr, spadek napięcia 0.02 V / A
– 10 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność ± 0.8 % ± 6 cyfr, spadek napięcia 0.02 V / A

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 1 A / 600 V na zakresach ≤ 600 mA; 10 A / 600 V na zakresach ≥ 6 A
10 A pomiar ciągły, 10 – 15 A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie
Współczynnik szczytu: CF < 6 : 1 w połowie skali, CF < 3 : 1 dla pełnej skali

6. BM827s rezystancja i konduktancja

Zakresy pomiarowe:
– 600 Ω, rozdzielczość 0.1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.2 V
– 6 kΩ, rozdzielczość 1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.2 V
– 60 kΩ, rozdzielczość 10 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.2 V
– 600 kΩ, rozdzielczość 100 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.2 V
– 6 MΩ, rozdzielczość 1 kΩ, dokładność pomiaru ± 0.4 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.2 V
– 60 MΩ, rozdzielczość 10 kΩ, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 5 cyfr, napięcie bez obciążenia 1.0 V
– 99.99 nS, rozdzielczość 0.01 nS, dokładność pomiaru ± 0.8 % ± 10 cyfr, napięcie bez obciążenia 1.2 V

Zabezpieczenie przepięciowe wejścia: 600 V DC peak, 600 V AC rms

7. BM827s pojemność

Zakresy pomiarowe:
– 60 nF, rozdzielczość 10 pF, dokładność pomiaru ± 0.8 % ± 3 cyfry
– 600 nF, rozdzielczość 100 pF, dokładność pomiaru ± 0.8 % ± 3 cyfry
– 6 µF, rozdzielczość 1 nF, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 3 cyfry
– 60 µF, rozdzielczość 10 nF, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 3 cyfry
– 600 µF, rozdzielczość 100 nF, dokładność pomiaru ± 3.5 % ± 5 cyfr
– 6 mF, rozdzielczość 1 µF, dokładność pomiaru ± 5.0 % ± 5 cyfr
– 25 mF, rozdzielczość 10 µF, dokładność pomiaru ± 6.5 % ± 5 cyfr

Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC peak, 600 V AC rms
Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

8. BM827s częstotliwość

Zakresy pomiarowe:
– 5Hz~1 MHz, dokładność pomiaru ± 0.004 % ± 4 cyfry, czułość 2.5 V (prostokąt), funkcja DCmV-Logic
– 15Hz~50 kHz, dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 40 mV, funkcja 60 mV
– 15Hz~50 kHz, dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 60 mV, funkcja 600 mV
– 15Hz~10 kHz, dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 2.5 V, funkcja 9.999 V; dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 25 V, funkcja 99.99 V; dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 100 V, funkcja 999.9 V
– 15Hz~3 kHz, dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 45 μA, funkcja 600 μA; dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 600 μA, funkcja 6000 μA; dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 40 mA, funkcja 60 mA; dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 60 mA, funkcja 600 mA; dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 4 A, funkcja 6 A; dokładność pomiaru ± 0.04 % ± 4 cyfry, czułość 6 A, funkcja 10 A

9. BM827s temperatura

Zakres pomiarowy -50 °C ~ 1000 °C, dokładność ± 0.3 % ± 2 cyfry
Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC peak, 600 V AC rms
Funkcja pomiaru różnicy temperatur
Podane dokładności nie uwzględniają dokładności sond

10. BM827s współczynnik wypełnienia impulsu

Zakres pomiarowy 0 – 100 %, dokładność ± 3 cyfry / kHz ± 2 cyfry, zakres częstotliwości 5 Hz – 10 kHz, czułość 1.5 V (prostokąt)
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 600 V DC / 600 V AC rms
Czułość określona dla rodzin logicznych 3 V i 5 V

11. BM827s test diod

Prąd testu: 0.4 mA
Napięcie rozwartego obwodu: < 3.5 V DC
Zakres pomiarowy 2 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 1 % ± 1 cyfra
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 600 V peak / 600 V rms

12. BM827s bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF

Wartość napięcia:
10 – 36 V, wskazanie bargrafu –
28 – 83 V, wskazanie bargrafu – –
59 – 165 V, wskazanie bargrafu – – –
124 – 330 V, wskazanie bargrafu – – – –
> 250 V, wskazanie bargrafu – – – – –

BM827s – cechy dodatkowe

Producent: Brymen
Kraj pochodzenia: Tajwan
Zgodność z normami:

  • Kat. IV 1000V AC/DC
  • PN-EN61010-1 (druga edycja)
  • UL61010-1 (druga edycja)
  • IEC61010-1 (druga edycja)
  • Kat. IV 300V AC/DC
  • Kat. IV 600V AC/DC

Kompatybilność elektromagnetyczna:

 • PN-EN61326-1
 • PN-EN55022
 • PN-EN61000-3-2
 • PN-EN61000-3-3
 • PN-EN61000-4-4
 • PN-EN61000-4-5
 • PN-EN61000-4-2
 • PN-EN61000-4-11
 • PN-EN61000-4-8
 • PN-EN61000-4-6
 • PN-EN61000-4-3

Certyfikaty:

 • Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 • Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Ochrona przeciwprzepięciowa: 12 kV (1.2 / 50 µs SURGE)

Wyświetlacz LCD:

 • ACV, DCV, Hz, nS: max 9999, mV, DCA, ACA, R, C: max 6000
 • Wyświetlacz podwójny
 • Próbkowanie 5 razy / s
 • Bargraf analogowy, 41 segmentów, próbkowanie 60 razy / s

Zasilanie: bateria 9 V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
Sygnalizacja wyczerpania baterii
Automatyczne wyłączenie zasilania po 30 min. bezczynności
Warunki pracy: 0 °C ÷ 45 °C; wilgotność względna RH < 80 % do temp. 31 °C spadająca liniowo do 50 % dla temp. 45 °C
Warunki przechowywania: -20 °C ÷ 60 °C, wilgotność względna RH < 80 %
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Wymiary multimetru: 208 mm x 103 mm x 64.5 mm (wys. x szer. x głęb.)
Masa multimetru: 635 g

BM827s – wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe:

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Holster ochronny
 • Sonda typu K do pomiaru temperatury
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

BM827s – wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie opcjonalne:

 • Sonda temperatury TCK – adapter: gniazdo do sond K – wtyk (2 x banan 4 mm)
 • BMH-01 – uchwyt magnetyczny
 • Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC, interfejs USB BU-86X

BM827s – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BM827s Brymen multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych”

Może Cię również zainteresować…