BM089 Brymen miernik cęgowy 1000A AC/DC TRMS z testem kolejności faz

695.40  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Kategoria: Tag:

Opis

BM089 – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM089 miernik cęgowy 1000A AC/DC TRMS Brymen wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– prad stały (uA)
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość (dla napięcia i prądu)
– temperatura
– test diody
– test ciągłości
– wartość szczytowa RMS 80 ms
– pomiary względne
– bezdotykowy wykrywacz napięcia
– test kolejności wirowania faz.

Cechy szczególne i funkcje specjalne miernika cęgowego BM089:
 • AmpTip – pomiar cęgowy z wysoką dokładnością w przewodnikach o malej średnicy
 • Pomiar prądu AC/DC metodą cęgową
 • Maksymalna średnica przewodu 51 mm
 • TrueRMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Pomiar temperatury
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • MAX/MIN/AVG – rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu
 • PEAK – zatrzymanie wartości szczytowej wyniku na wyświetlaczu
 • Funkcja mikroamperomierza prądu stałego DCμA – pomiar małych prądów
 • CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX impulsów trwających > 5 ms
 • EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia)
 • Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
 • Test kierunku wirowania faz
 • Zintegrowana latarka.

BM089 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:

 • temperatura 23 °C ± 5 °C

Zalecany okres wzorcowania miernika cęgowego BM089: 1 rok.

 

1. BM089 test ciągłości

Zakres wykrywalności: min. 10 Ω, maks. 250 Ω
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 V DC peak, 1000 V AC rms
Czas odpowiedzi: < 32 ms

2. BM089 DCV – napięcie stałe

Zakres pomiarowy 600 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (0.8 % ± 5 cyfr)
Zakres pomiarowy 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± (0.8 % ± 5 cyfr)

Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 100 pF
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1100 V DC peak, 1100 V AC rms

3. BM089 ACV – napięcie przemienne TRMS

Zakresy pomiarowe:
– 600 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (0.8 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± (0.8 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
– 600 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (1.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 20 – 200 Hz
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± (1.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 20 – 200 Hz
– 600 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (10 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 200 – 400 Hz
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± (10 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 200 – 400 Hz

Impedancja wejściowa: 10 MΩ
Współczynnik szczytu: CF < 5 : 1 w połowie skali; CF < 2.5 : 1 na pełnej skali
Cyfrowy filtr dolnoprzepustowy

4. BM089 napięcie DCV + ACV (TRMS)

Zakresy pomiarowe:
– 600 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (1.0 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± (1.0 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
– 600 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (1.8 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości DC, 40 – 200 Hz
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± (1.8 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości DC, 40 – 200 Hz
– 600 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (12 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości 200 – 400 Hz
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± (12 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości 200 – 400 Hz

Impedancja wejściowa: 10 MΩ
Współczynnik szczytu: CF < 5 : 1 w połowie skali; CF < 2.5 : 1 na pełnej skali
Cyfrowy filtr dolnoprzepustowy

5. BM089 DCuA – prąd stały (mikroamperomierz, pomiar za pomocą sond pomiarowych)

Zakres pomiarowy 200 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± (1.0 % ± 5 cyfr), spadek napięcia 3.5 mV / µA
Zakres pomiarowy 2000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± (1.0 % ± 5 cyfr), spadek napięcia 3.5 mV / µA

6. BM089 DCA – prąd stały

Zakresy pomiarowe:
– 60 A , rozdzielczość 0.01 A, dokładność ± (1.8 % ± 5 cyfr)
– 600 A , rozdzielczość 0.1 A, dokładność ± (1.8 % ± 5 cyfr)
– 1000 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (1.8 % ± 5 cyfr)
– 60 A (AmpTip) , rozdzielczość 0.01 A, dokładność ± (1.5 % ± 5 cyfr)

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 1000 A
Na zakresie 60 A przy prądzie poniżej < 9 A (AmpTip < 4 A) należy dodać 10 cyfr do określonej dokładności
Dokładność określona w trybie pomiarów względnych, po wyzerowaniu miernika
Pomiar cęgowy prądu DCA
Dodatkowy błąd w przypadku obecności przewodników z prądem w pobliżu cęgów < 0.02 A / A

7. BM089 ACA – prąd przemienny TRMS

Zakresy pomiarowe:
– 60 A , rozdzielczość 0.01 A, dokładność ± (1.8 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 40 – 100 Hz
– 600 A , rozdzielczość 0.1 A, dokładność ± (1.8 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 40 – 100 Hz
– 1000 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (1.8 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 40 – 100 Hz
– 60 A (AmpTip) , rozdzielczość 0.01 A, dokładność ± (1.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 40 – 60 Hz
– 60 A , rozdzielczość 0.01 A, dokładność ± (2.2 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 100 – 400 Hz
– 600 A , rozdzielczość 0.1 A, dokładność ± (2.2 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 100 – 400 Hz
– 1000 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (2.2 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 100 – 400 Hz
– 60 A (AmpTip) , rozdzielczość 0.01 A, dokładność ± (2.0 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 100 – 400 Hz

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 1000 A
Na zakresie 60 A przy prądzie poniżej < 9 A (AmpTip < 4 A) należy dodać 10 cyfr do określonej dokładności
Dodatkowy błąd w przypadku obecności przewodników z prądem w pobliżu cęgów < 0.02 A / A
Współczynnik szczytu: CF < 1.4 : 1 na pełnej skali (1.4 : 1 na zakresie 1000 A); CF < 5 : 1 w połowie skali (2.8 : 1 na zakresie 1000 A)

8. BM089 prąd DCA+ACA (TRMS)

Zakresy pomiarowe:
– 60 A , rozdzielczość 0.01 A, dokładność ± (2.2 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości DC, 40 – 100 Hz
– 600 A , rozdzielczość 0.1 A, dokładność ± (2.2 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości DC, 40 – 100 Hz
– 1000 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (2.2 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości DC, 40 – 100 Hz
– 60 A (AmpTip) , rozdzielczość 0.01 A, dokładność ± (2 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości DC, 40 – 60 Hz
– 60 A , rozdzielczość 0.01 A, dokładność ± (2.5 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości 100 – 400 Hz
– 600 A , rozdzielczość 0.1 A, dokładność ± (2.5 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości 100 – 400 Hz
– 1000 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (2.5 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości 100 – 400 Hz
– 60 A (AmpTip) , rozdzielczość 0.01 A, dokładność ± (2.2 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości 100 – 400 Hz

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 1000 A
Współczynnik szczytu: CF < 2.8 : 1 w połowie skali; CF < 1.4 : 1 na pełnej skali
Na zakresie 60 A przy prądzie poniżej < 9 A (AmpTip < 4 A) należy dodać 10 cyfr do określonej dokładności
Dodatkowy błąd w przypadku obecności przewodników z prądem w pobliżu cęgów < 0.08 A / A

9. BM089 rezystancja

Zakresy pomiarowe:
– 600 Ω, rozdzielczość 0.1 Ω, dokładność ± (1.0 % ± 5 cyfr)
– 6 kΩ, rozdzielczość 0.001 kΩ, dokładność ± (1.0 % ± 5 cyfr)
– 60 kΩ, rozdzielczość 0.01 kΩ, dokładność ± (1.0 % ± 5 cyfr)

Napięcie bez obciążenia: 1.0 V
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 V DC peak, 1000 V AC rms

10. BM089 pojemność

Zakres pomiarowy 200 µF, rozdzielczość 0.1 µF, dokładność ± (2.0 % ± 4 cyfry)
Zakres pomiarowy 2500 µF, rozdzielczość 1 µF, dokładność ± (2.0 % ± 4 cyfry)

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 V DC peak, 1000 V AC rms
Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

11. BM089 częstotliwość

Zakresy pomiarowe:
– 5 ~ 999.9 Hz, dokładność ± (1.0 % ± 5 cyfr), czułość 50 V, funkcja AC 600 V
– 5 ~ 999.9 Hz, dokładność ± (1.0 % ± 5 cyfr), czułość 50 V, funkcja AC 1000 V
– 40 ~ 400 Hz, dokładność ± (0.1 % ± 5 cyfr), czułość 40 A, funkcja AC 60 A; dokładność ± (0.1 % ± 5 cyfr), czułość 40 A, funkcja AC 600 A; dokładność ± (0.1 % ± 5 cyfr), czułość 40 A, funkcja AC 1000 A

12. BM089 temperatura

Zakres pomiarowy -40 °C ~ 99.9 °C, rozdzielczość 0.1 °C , dokładność ± (1.0 % ± 0.8 °C)
Zakres pomiarowy 100 °C ~ 400 °C, rozdzielczość 1 °C , dokładność ± (1.0 % ± 1 °C)

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 V DC peak, 1000 V AC rms
Nie uwzględniono dokładności termopary

13. BM089 test diod

Napięcie otwartego obwodu (DC): < 3.5 V DC
Prąd pomiarowy: 0.3 mA
Zakres pomiarowy 2 V, rozdzielczość 0.001 V, dokładność ± (1.5 % ± 5 cyfr)

14. BM089 bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF

Częstotliwość detekcji 50/60 Hz

15. BM089 wskazanie bargrafu

Wartość napięcia:
– 10 ~ 36 V, wskazanie bargrafu –
– 23 ~ 83 V, wskazanie bargrafu – –
– 59 ~ 165 V, wskazanie bargrafu – – –
– 124 ~ 330 V, wskazanie bargrafu – – – –
> 250 V, wskazanie bargrafu – – – – –

BM089 – cechy dodatkowe

Producent: Brymen
Kraj pochodzenia: Tajwan
Zgodność z normami:

 • IEC61010-031
 • IEC61010-2-032 (Ed. 2)
 • EN61010-2-032 (Ed. 2)
 • CAN/CSA C22.2 nr 61010-1 (Ed. 3)
 • EN61010-2-033
 • EN61010-1 (Ed. 3)
 • IEC61010-2-033
 • Kat. IV 600V AC/DC
 • PN-EN61010-031
 • Kat. III 1000V AC/DC

Kompatybilność elektromagnetyczna:

 • PN-EN61326-1
 • PN-EN55022
 • PN-EN61000-3-3
 • PN-EN61000-3-2
 • PN-EN61000-4-8
 • PN-EN61000-4-11
 • PN-EN61000-4-6
 • PN-EN61000-4-3
 • PN-EN61000-4-2
 • PN-EN61000-4-4
 • PN-EN61000-4-5

Certyfikaty: oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC), podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
Ochrona przeciwprzepięciowa 8 kV (1,2 / 50 µs SURGE)
Sygnalizacja przekroczenia zakresu
Wyświetlacz LCD 3 5/6 cyfry, maksymalne wskazanie 6000, próbkowanie 5 razy/s
Wskazanie polaryzacji automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
Podświetlenie wyświetlacza / skali
Zasilanie: baterie alkaliczne 1.5 V (AA, LR06) 2 szt.
Sygnalizacja wyczerpania baterii poniżej napięcia ok. 2.5 V
Automatyczne wyłączenie zasilania po około 34 min bezczynności
Warunki pracy: -10 °C ÷ 50 °C; wilgotność względna RH < 90 % do temp. 30 °C spadająca przez liniowo do 45 % dla temp. 50 °C
Warunki przechowywania: -20° C ÷ 60 °C, wilgotność względna RH < 80 %
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Wymiary miernika: 268 mm (wys.) x 94 mm (szer.) x 44 mm (gł.)
Masa miernika: 392 g

BM089 – wyposażenie standardowe

 • Przewody pomiarowe 3 sztuki  (komplet)
 • Krokodyle izolowane 3 sztuki
 • Sonda typu K do pomiaru temperatury
 • Pokrowiec
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

BM089 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BM089 Brymen miernik cęgowy 1000A AC/DC TRMS z testem kolejności faz”

Może Cię również zainteresować…