BM197 Brymen miernik cęgowy 2000A AC/DC TRMS

841.80  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Kategoria: Tag:

Opis

BM197 – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM197 miernik cęgowy 2000A AC/DC TRMS Brymen wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość (dla napięcia i prądu)
– temperatura
– test diody
– test ciągłości
– wartość szczytowa RMS 5 ms
– pomiary względne
– bezdotykowy wykrywacz napięcia.

Cechy szczególne i funkcje specjalne miernika cęgowego BM197:
 • Pomiar prądu AC/DC metodą cęgową
 •  Maksymalna średnica przewodu 55 mm
 • TrueRMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • Pomiar temperatury
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • Hz – jednoczesne wskazanie częstotliwości i mierzonego napięcialub prądu – na podwójnym wyświetlaczu
 • RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów trwających >5ms, tylko V i A
 • EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia)
 • Bezpieczne pomiary w instalacjach Kat. IV
 • Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
 • VFD (ACV&Hz) – jednoczesny pomiar napięcia i częstotliwości falowników
 • Lo-Z – pomiary napięcia o niskiej impedancji wejścia (eliminacja zakłóceń)
 • AutoCheck – automatyczny wybór rodzaju pomiaru (Lo-Z DCV, ACV, rezystancja) w zależności od sygnału wejściowego.

BM197 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:

 • temperatura 23 °C ± 5 °C
 • wilgotność względna < 75 %.

Zalecany okres wzorcowania BM197: 1 rok.

 

1. BM197 test ciągłości

Zakres wykrywalności: min. 10 Ω, maks. 200 Ω
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 V DC peak, 1000 V AC rms
Czas odpowiedzi: < 32 ms

2. BM197 DCV – napięcie stałe

Zakresy pomiarowe:
– 6 V, rozdzielczość 0.001 V, dokładność ± (0.5 % ± 5 cyfr)
– 60 V, rozdzielczość 0.01 V, dokładność ± (0.5 % ± 5 cyfr)
– 600 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (0.5 % ± 5 cyfr)
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± (0.5 % ± 5 cyfr)

– 6 V (Autocheck), rozdzielczość 0.001 V, dokładność ± (1.3 % ± 5 cyfr)
– 60 V (Autocheck), rozdzielczość 0.01 V, dokładność ± (1.3 % ± 5 cyfr)
– 600 V (Autocheck), rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (1.3 % ± 5 cyfr)
– 1000 V (Autocheck), rozdzielczość 1 V, dokładność ± (1.3 % ± 5 cyfr)

Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF (2.5 kΩ || 600 pF na zakresach Autocheck)
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 V DC peak, 1000 V AC rms
Impedancja wejściowa LoZ DCV początkowo wynosi ok. 2.5 k Ω || 600pF nominalnie
Impedancja wejściowa narasta powyżej 50 V i wynosi: 10 kΩ dla 100 V, 60 kΩ dla 300 V, 200 kΩ dla 600 V, 420 kΩ dla 1000V
Próg impedancji DCV > + 1.5 V DC lub < -1.5 V DC

3. BM197 ACV – napięcie przemienne TRMS
Zakresy pomiarowe:

– 6 V, rozdzielczość 0.001 V, dokładność ± (1.2 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 400 Hz
– 60 V, rozdzielczość 0.01 V, dokładność ± (1.2 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 400 Hz
– 600 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (1.2 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 400 Hz
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± (1.2 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 400 Hz

Zakresy pomiarowe (Autocheck):

– 6 V (Autocheck), rozdzielczość 0.001 V, dokładność ± (1.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
– 600 V (Autocheck), rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (1.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
– 1000 V (Autocheck), rozdzielczość 1 V, dokładność ± (1.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 60 Hz

Zakresy pomiarowe (VFD):

– 6 V (VFD), rozdzielczość 0.001 V, dokładność ± (4 % ± 80 cyfr), zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
– 60 V (VFD), rozdzielczość 0.01 V, dokładność ± (4 % ± 80 cyfr), zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
– 600 V (VFD), rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (4 % ± 80 cyfr), zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
– 1000 V (VFD), rozdzielczość 1 V, dokładność ± (4 % ± 80 cyfr), zakres częstotliwości 10 – 20 Hz

– 6 V (VFD), rozdzielczość 0.001 V, dokładność ± (2 % ± 60 cyfr), zakres częstotliwości 20 – 200 Hz
– 60 V (VFD), rozdzielczość 0.01 V, dokładność ± (2 % ± 60 cyfr), zakres częstotliwości 20 – 200 Hz
– 600 V (VFD), rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (2 % ± 60 cyfr), zakres częstotliwości 20 – 200 Hz
– 1000 V (VFD), rozdzielczość 1 V, dokładność ± (2 % ± 60 cyfr), zakres częstotliwości 20 – 200 Hz

– 6 V (VFD), rozdzielczość 0.001 V, dokładność ± (7 % ± 80 cyfr), zakres częstotliwości 200 – 400 Hz
– 60 V (VFD), rozdzielczość 0.01 V, dokładność ± (7 % ± 80 cyfr), zakres częstotliwości 200 – 400 Hz
– 600 V (VFD), rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (7 % ± 80 cyfr), zakres częstotliwości 200 – 400 Hz
– 1000 V (VFD), rozdzielczość 1 V, dokładność ± (7 % ± 80 cyfr), zakres częstotliwości 200 – 400 Hz

Impedancja wejściowa: 10 MΩ W trybie VFD_ACV dokładność spada z 2 % + 50 cyfr przy 200 Hz do 7 % + 80 cyfr przy 400 Hz
Impedancja wejściowa LoZ ACV w trybie AutoCheck początkowo wynosi nominalnie około 2.5 k Ω || 600pF
Próg impedancji LoZ ACV > 1.5 V (50/60Hz)
Impedancja wejściowa w trybie AutoCheck narasta powyżej 50 V; wynosi 10 kΩ dla 100V, 60 kΩ dla 300 V, 200 kΩ dla 600 V, 420kΩ dla 1000V

4. BM197 napięcie DCV+ACV TRMS

Zakresy pomiarowe:
– 6 V, rozdzielczość 0.001 V, dokładność ± (1.4 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 400 Hz
– 60 V, rozdzielczość 0.01 V, dokładność ± (1.4 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 400 Hz
– 600 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (1.4 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 400 Hz
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± (1.4 % ± 7 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 400 Hz

Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 V DC peak, 1000 V AC rms
Współczynnik szczytu: CF < 2.8 : 1 w połowie skali, CF < 1.4 : 1 na pełnej skali

5. BM197 DCA – prąd stały

Zakresy pomiarowe:
– 200 A , rozdzielczość 0.1 A, dokładność ± (2.0 % ± 5 cyfr)
– 0 ~ 500 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (2.0 % ± 5 cyfr)
– 500 ~ 2000 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (3.0 % ± 5 cyfr)

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 2000 A
Dodatkowy błąd w przypadku obecności przewodników z prądem w pobliżu cęgów < 0.1 A / A
Dokładność określona w trybie pomiarów względnych, po wyzerowaniu miernika

6. BM197 ACA – prąd przemienny TRMS cęgowo

Zakresy pomiarowe:
– 200 A , rozdzielczość 0.1 A, dokładność ± (2.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 40 – 50 Hz
– 0 ~ 500 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (3.0 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 40 – 50 Hz
– 500 ~ 1000 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (3.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 40 – 50 Hz
– 1000 ~ 2000 A , rozdzielczość 1 A, zakres częstotliwości 40 – 50 Hz

– 200 A , rozdzielczość 0.1 A, dokładność ± (2.0 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
– 0 ~ 500 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (2.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
– 500 ~ 2000 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (3.0 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 60 Hz

– 200 A , rozdzielczość 0.1 A, dokładność ± (2.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 60 – 400 Hz
– 0 ~ 500 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (3.0 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 60 – 400 Hz
– 500 ~ 1000 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (3.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 60 – 400 Hz
– 1000 ~ 2000 A , rozdzielczość 1 A, zakres częstotliwości 60 – 400 Hz

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 2000 A
Dodatkowy błąd w przypadku obecności przewodników z prądem w pobliżu cęgów < 0.1 A / A
Współczynnik szczytu: CF < 2.8 : 1 w połowie skali, CF < 1.4 : 1 na pełnej skali

7. BM197 prąd DCA+ACA TRMS cęgowo

Zakresy pomiarowe:
– 200 A , rozdzielczość 0.1 A, dokładność ± (3.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 40 – 50 Hz
– 0 ~ 500 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (3.5 % ± 8 cyfr), zakres częstotliwości 40 – 50 Hz
– 1000 ~ 2000 A , rozdzielczość 1 A, zakres częstotliwości 40 – 50 Hz

– 200 A , rozdzielczość 0.1 A, dokładność ± (3.0 % ± 8 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
– 2000 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (3.0 % ± 8 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 60 Hz

– 200 A , rozdzielczość 0.1 A, dokładność ± (3.5 % ± 8 cyfr), zakres częstotliwości 60 – 400 Hz
– 0 ~ 1000 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (3.5 % ± 8 cyfr), zakres częstotliwości 60 – 400 Hz
– 1000 ~ 2000 A , rozdzielczość 1 A, zakres częstotliwości 60 – 400 Hz

Współczynnik szczytu: CF < 2.8 : 1 w połowie skali, CF < 1.4 : 1 na pełnej skali
Dokładność określona w trybie pomiarów względnych, po wyzerowaniu miernika
Dodatkowy błąd w przypadku obecności przewodników z prądem w pobliżu cęgów < 0.1 A / A

8. BM197 rezystancja

Zakresy pomiarowe:
– 600 Ω, rozdzielczość 0.1 Ω, dokładność ± (0.5 % ± 5 cyfr)
– 6 kΩ, rozdzielczość 0.001 kΩ, dokładność ± (0.5 % ± 5 cyfr)
– 60 kΩ, rozdzielczość 0.01 kΩ, dokładność ± (0.5 % ± 5 cyfr)
– 600 kΩ, rozdzielczość 0.1 kΩ, dokładność ± (0.8 % ± 5 cyfr)
– 6 MΩ, rozdzielczość 0.001 MΩ, dokładność ± (1.2 % ± 5 cyfr)
– 40 MΩ, rozdzielczość 0.01 MΩ, dokładność ± (2.3 % ± 5 cyfr)

– 600 Ω (Autocheck), rozdzielczość 0.1 Ω, dokładność ± (0.5 % ± 5 cyfr)
– 6 kΩ (Autocheck), rozdzielczość 0.001 kΩ, dokładność ± (0.5 % ± 5 cyfr)
– 60 kΩ (Autocheck), rozdzielczość 0.01 kΩ, dokładność ± (0.5 % ± 5 cyfr)
– 600 kΩ (Autocheck), rozdzielczość 0.1 kΩ, dokładność ± (0.8 % ± 5 cyfr)
– 6 MΩ (Autocheck), rozdzielczość 0.001 MΩ, dokładność ± (1.2 % ± 5 cyfr)
– 40 MΩ (Autocheck), rozdzielczość 0.01 MΩ, dokładność ± (2.3 % ± 5 cyfr)

Napięcie bez obciążenia: 0.45 V
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 V DC peak, 1000 V AC rms
Próg zadziałania funkcji AutoCheck < 10.00 MΩ nominalnie

9. BM197 pojemność

Zakresy pomiarowe:
– 60 nF, rozdzielczość 0.01 nF, dokładność ± (2.0 % ± 5 cyfr)
– 600 nF, rozdzielczość 0.1 nF, dokładność ± (2.0 % ± 5 cyfr)
– 6 µF, rozdzielczość 0.001 µF, dokładność ± (2.0 % ± 5 cyfr)
– 60 µF, rozdzielczość 0.01 µF, dokładność ± (3.5 % ± 5 cyfr)
– 600 µF, rozdzielczość 0.1 µF, dokładność ± (3.5 % ± 5 cyfr)
– 2000 µF, rozdzielczość 1 µF, dokładność ± (4.0 % ± 5 cyfr)

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 V DC peak, 1000 V AC rms
Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych
Współczynnik temperaturowy 0.25 x (określona dokładność) / °C (0 °C do 18 °C lub 28 °C do 40 °C)

10. BM197 częstotliwość

Zakresy pomiarowe:
– 40 ~ 1999 Hz, dokładność ± (0.1 % ± 4 cyfry), czułość 2 V, funkcja AC 6 V; czułość 20 V, funkcja AC 60 V; czułość 100 V, funkcja AC 600 V; czułość 600 V, funkcja AC 1000 V
– 20 ~ 400 Hz, dokładność ± (0.1 % ± 4 cyfry), czułość 10 A, funkcja AC 200 A; czułość 100 A, funkcja AC 2000 A
– 10 ~ 400 Hz, dokładność ± (0.1 % ± 4 cyfry), czułość 1- 2 V, funkcja VFD AC 6 V; czułość 6 – 20 V, funkcja VFD AC 60 V; czułość 60 – 100 V, funkcja VFD AC 600 V

Czułość trybu VFD maleje liniowo z 10% pełnej skali przy 200 Hz do 40% pełnej skali przy 400 Hz

11. BM197 temperatura

Zakres pomiarowy -50 °C ~ 1000 °C, dokładność ± (0.3 % ± 4 °C)

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 1000 V DC peak, 1000 V AC rms
Nie uwzględniono dokładności termopary

12. BM197 test diod

Napięcie otwartego obwodu (DC): < 1.8 V DC
Prąd pomiarowy: 0.56 mA
Zakres pomiarowy 1 V, rozdzielczość 0.001 V, dokładność ± (1.0 % ± 3 cyfry)

13. BM197 bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF

Częstotliwość detekcji 50/60 Hz

14. BM197 wskazanie bargrafu

Wartość napięcia:
– 10 ~ 36 V, wskazanie bargrafu –
– 23 ~ 85 V, wskazanie bargrafu – – –
– 59 ~ 600 V, wskazanie bargrafu – – – –

BM197 – cechy dodatkowe

Producent: Brymen
Kraj pochodzenia: Tajwan
Zgodność z normami:

 • Kat. IV 1000V AC/DC
 • CSA C22.2 nr 61010-1-92
 • UL61010-1 (druga edycja)
 • PN-EN61010-1 (druga edycja)
 • IEC61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna

 • PN-EN61326-1
 • PN-EN55022
 • PN-EN61000-3-3
 • PN-EN61000-3-2
 • PN-EN61000-4-8
 • PN-EN61000-4-11
 • PN-EN61000-4-6
 • PN-EN61000-4-3
 • PN-EN61000-4-2
 • PN-EN61000-4-4
 • PN-EN61000-4-5

Certyfikaty: oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC), podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
Ochrona przeciwprzepięciowa: 12kV (1,2/50µs SURGE)
Podwójny wyświetlacz LCD 3 5/6 cyfry, maksymalne wskazanie 6000; 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999, próbkowanie 5 razy/s
Wskazanie polaryzacji automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
Podświetlenie wyświetlacza / skali
Zasilanie: baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06) 2szt.
Sygnalizacja wyczerpania baterii: poniżej napięcia ok. 2,4V
Automatyczne wyłączenie zasilania po około 34 min bezczynności
Warunki pracy: 0°C÷40°C; wilgotność względna RH<80% do temp.31°C spadająca liniowo do 50% dla temp.40°C
Warunki przechowywania: -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80%
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Wymiary miernika: 264 mm (wys.) x 97 mm (szer.) x 43 mm (gł.)
Masa miernika: 608 g

BM197 – wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe:

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Sonda typu K do pomiaru temperatury
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

BM197 – wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe:

 • Kit BRUA-19X – interfejs optyczny do komunikacji RS-232/USB z oprogramowaniem
 • Sonda temperatury TCK – adapter: gniazdo do sond K – wtyk (2 x banan 4mm)

BM197 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BM197 Brymen miernik cęgowy 2000A AC/DC TRMS”

Może Cię również zainteresować…