BM257s Brymen multimetr cyfrowy TRMS

Opis

BM257s – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM257s multimetr cyfrowy TRMS Brymen wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość (dla napięcia i prądu)
– temperatura
– test diody
– test ciągłości
– rejestracja wartości szczytowych impulsów 5 ms
– bezdotykowa detekcja napięcia (EF).

Cechy szczególne i funkcje specjalne multimetru BM257s:
 • True RMS – pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • Pomiar temperatury
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • Hz – Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
 • RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • MAX/MIN – rejestracja i odczyt wartości maksymalnej i minimalnej z pomiarów
 • CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów
 • EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia)
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
 • Hi-Z – pomiary napięcia o wysokiej impedancji wejścia
 • Lo-Z – pomiary napięcia o niskiej impedancji wejścia (eliminacja zakłóceń)
 • AutoCheck – automatyczny wybór rodzaju pomiaru (Lo-Z DCV, ACV, rezystancja) w zależności od sygnału wejściowego
 • Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń

BM257s – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna powietrza: < 75 %.

Zalecany okres wzorcowania miernika BM257s: 1 rok.

1. BM257s test ciągłości

Zakres wykrywalności: min. 10 Ω, max. 80 Ω
Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC  peak, 600 V AC rms
Czas odpowiedzi: 32 ms

2. BM257s DCV – napięcie stałe

Zakresy pomiarowe: 60.00 mV, 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V; dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 2 cyfry
Zakres pomiarowy 1000 V (AutoCheck), rozdzielczość 0.001 V / 1 V, dokładność pomiaru ± 1.3 % ± 3 cyfry

Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF (2.5 kΩ || 120 pF na zakresie 1000 V AutoCheck)
Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC  peak, 1050 V AC rms (600 V DC  peak, 600 V AC rms na zakresach 60 mV, 600 mV, 1000 V AutoCheck)
NMRR – współczynnik tłumienia sygnału nałożonego: 60 dB lub więcej dla 50/60 Hz ± 0.1 %
AutoCheck: impedancja wejściowa narasta powyżej 50 V i wynosi: 15 kΩ dla 100 V, 100 kΩ dla 300 V, 250 kΩ dla 600 V, 375 kΩ dla 1000 V
CMRR – współczynnik tłumienia sygnału wspólnego: 100 dB lub więcej dla 50/60 Hz (Rs = 1 kΩ)

3. BM257s ACV – napięcie przemienne TRMS

Zakresy pomiarowe: 60.00 mV, 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V; dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 5 cyfr
Zakres pomiarowy 1000 V (AutoCheck), rozdzielczość 0.001 V / 1 V, dokładność pomiaru ± 1.4 % ± 5 cyfr

Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 50 pF (2.5 kΩ || 120 pF na zakresie 1000 V AutoCheck)
Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC  peak, 1050 V AC rms (600 V DC  peak, 600 V AC rms na zakresach 60 mV, 600 mV, 1000 V AutoCheck)
Zakres częstotliwości: 50 – 400 Hz (50 -60 Hz na zakresie 1000 V AutoCheck)
Współczynnik szczytu: CF < 6:1 w połowie skali, CF < 3:1 dla pełnej skali
CMRR – współczynnik tłumienia sygnału wspólnego: 60 dB lub więcej dla DC do 60 Hz (Rs = 1 kΩ)
AutoCheck: impedancja wejściowa narasta powyżej 50 V i wynosi: 15 kΩ dla 100 V, 100 kΩ dla 300 V, 250 kΩ dla 600 V, 375 kΩ dla 1000 V

4. BM257s DCA – prąd stały

Zakresy pomiarowe: 600.0 µA, 6000 µA, 60.00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 8.00 A,  dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 3 cyfry
Bezpiecznik: 0.63 A / 500 V dla zakresów ≤ 600 mA; 10 A / 600 V dla zakresów ≥ 6 A
8 A pomiar ciągły, 8 – 15 A przez 30 s. z 5 – minutowymi przerwami na chłodzenie

5. BM257s ACA – prąd przemienny TRMS

Zakresy pomiarowe: 600.0 µA, 6000 µA, 60.00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 8.00 A,  dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 3 cyfry
Bezpiecznik: 0.63 A / 500 V dla zakresów ≤ 600 mA; 10 A / 600 V dla zakresów ≥ 6 A
8 A pomiar ciągły, 8 – 15 A przez 30 s. z 5 – minutowymi przerwami na chłodzenie
Zakres częstotliwości: 50 Hz – 400 Hz
Współczynnik szczytu: CF < 6:1 w połowie skali, CF < 3:1 dla pełnej skali

6. BM257s rezystancja

Zakresy pomiarowe: 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0kΩ; dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 4 cyfry
Zakres pomiarowy 6.000 MΩ, dokładność pomiaru ± 0.7 % ± 4 cyfry
Zakres pomiarowy 60.00 MΩ, dokładność pomiaru ± 1.2 % ± 4 cyfry
Zakres pomiarowy 60 MΩ (AutoCheck), dokładność pomiaru ± 1.2 % ± 10 cyfr

Napięcie bez obciążenia: 0.45 V
Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC  peak, 600 V AC rms

7. BM257s pojemność

Zakresy pomiarowe: 60.00 nF, 600.0 nF; dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 5 cyfr
Zakresy pomiarowe: 6.000 µF, 60.00 µF, 600.0 µF; dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 2 cyfry
Zakres pomiarowy: 3000 µF; dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 5 cyfr

Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC  peak, 600 V AC rms
Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

8. BM257s częstotliwość

Zakres pomiarowy 5 Hz – 500 kHz, dokładność ± 0.03 % ± 2 cyfry, czułość 3 V peak (prostokąt), funkcja mV
Zakres pomiarowy 5 Hz – 1 MHz, dokładność ± 0.03 % ± 2 cyfry, czułość 5 V peak (prostokąt), funkcja mV
Zakres pomiarowy 10 Hz – 10 kHz, dokładność ± 0.03 % ± 3 cyfry, czułość 0.4 V peak, funkcja 6 V
Zakres pomiarowy 10 Hz – 50 kHz, dokładność ± 0.03 % ± 3 cyfry, czułość 4 V peak, funkcja 60 V
Zakres pomiarowy 10 Hz – 50 kHz, dokładność ± 0.03 % ± 3 cyfry, czułość 40 V peak, funkcja 600 V
Zakres pomiarowy 10 Hz – 10 kHz, dokładność ± 0.03 % ± 3 cyfry, czułość 40 µA, funkcja 600 µA
Zakres pomiarowy 10 Hz – 10 kHz, dokładność ± 0.03 % ± 3 cyfry, czułość 400 µA, funkcja 6000 µA
Zakres pomiarowy 10 Hz – 10 kHz, dokładność ± 0.03 % ± 3 cyfry, czułość 4 mA, funkcja 60 mA
Zakres pomiarowy 10 Hz – 10 kHz, dokładność ± 0.03 % ± 3 cyfry, czułość 40 mA, funkcja 600 mA
Zakres pomiarowy 10 Hz – 1 kHz, dokładność ± 0.03 % ± 3 cyfry, czułość 1 A, funkcja 6 A
Zakres pomiarowy 10 Hz – 1 kHz, dokładność ± 0.03 % ± 3 cyfry, czułość 6 A, funkcja 10 A

9. BM257s temperatura

Zakres pomiarowy: -50 ~ +1000 °C, dokładność pomiaru ± 0.3 % ± 3 cyfry
Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC  peak, 600 V AC rms
Podane dokładności nie uwzględniają dokładności sond

10. BM257s test diod

Zakres pomiarowy: 1.000 V, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 3 cyfry
Prąd testu: 0.56 mA
Napięcie rozwartego obwodu: < 1.8 V DC
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 600 V DC / 600 V AC rms

11. BM257s bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF

Częstotliwość detekcji: 50/60 Hz
Wartość napięcia 10 – 36 V, wskazanie bargrafu –
Wartość napięcia 23 – 83 V, wskazanie bargrafu – –
Wartość napięcia 59 – 165 V, wskazanie bargrafu – – –
Wartość napięcia 124 – 330 V, wskazanie bargrafu – – – –
Wartość napięcia > 250 V, wskazanie bargrafu – – – – –

BM257s – cechy dodatkowe

Producent: Brymen
Kraj pochodzenia: Tajwan
Zgodność z normami:

 • Kat. III 600V AC/DC
 • Kat. IV 300V AC/DC
 • Kat. II 1000V AC/DC
 • IEC61010-1 (druga edycja)
 • UL61010-1 (druga edycja)
 • PN-EN61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna:

 • PN-EN61326
 • PN-EN55022
 • PN-EN61000-3-3
 • PN-EN61000-3-2
 • PN-EN61000-4-8
 • PN-EN61000-4-11
 • PN-EN61000-4-6
 • PN-EN61000-4-3
 • PN-EN61000-4-2
 • PN-EN61000-4-4
 • PN-EN61000-4-5

Certyfikaty: oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC), podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
Ochrona przeciwprzepięciowa: 6.5 kV (1.2 / 50 μs SURGE)
Wyświetlacz LCD 3 5/6 cyfry z podświetleniem, maksymalne wskazanie 6000, próbkowanie 5 razy / s
Bargraf analogowy: 24 segmenty, próbkowanie 40 razy/s
Zasilanie: baterie alkaliczne 1.5 V (AAA, NEDA 24A, LR03) 2 szt.
Sygnalizacja wyczerpania baterii
Automatyczne wyłączenie zasilania: po 34 minutach bezczynności
Warunki pracy: 0 °C ÷ 40 °C; wilgotność względna RH < 80 % do temp. 31 °C spadająca liniowo do 50 % dla temp. 40 °C
Warunki przechowywania: -20 °C ÷ 60 °C, wilgotność względna RH < 80 %
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Wymiary multimetru (dł. x szer. x głęb.): 161 mm x 80 mm x 50 mm
Masa multimetru: 340 g

BM257s – wyposażenie standardowe

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Sonda typu K do pomiaru temperatury
 • Holster ochronny
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

BM257s – wyposażenie dodatkowe

 • Sonda temperatury TCK – adapter: gniazdo do sond K – wtyk (2 x banan 4 mm)
 • BMH-01 – wieszak magnetyczny
 • Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC, interfejs USB BRUA-20X

BM257s – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BM257s Brymen multimetr cyfrowy TRMS”

Może Cię również zainteresować…