BM257s Brymen multimetr cyfrowy TRMS

406.98  cena netto

Opis

BM257s – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM257s multimetr cyfrowy TRMS Brymen wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość (dla napięcia i prądu)
– temperatura
– test diody
– test ciągłości
– rejestracja wartości szczytowych impulsów 5 ms
– bezdotykowa detekcja napięcia (EF).

Cechy szczególne i funkcje specjalne multimetru BM257s:
 • True RMS – pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • Pomiar temperatury
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • Hz – Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
 • RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • MAX/MIN – rejestracja i odczyt wartości maksymalnej i minimalnej z pomiarów
 • CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów
 • EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia)
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
 • Hi-Z – pomiary napięcia o wysokiej impedancji wejścia
 • Lo-Z – pomiary napięcia o niskiej impedancji wejścia (eliminacja zakłóceń)
 • AutoCheck – automatyczny wybór rodzaju pomiaru (Lo-Z DCV, ACV, rezystancja) w zależności od sygnału wejściowego
 • Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń
BM257s – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna powietrza: < 75 %.

Zalecany okres wzorcowania miernika BM257s: 1 rok.

 

1. BM257s test ciągłości
Zakres min. wykrywalności R [Ω] Zakres max. wykrywalności R [Ω] Zabezp. DC peak [V] Zabezp. AC rms [V]
10 80 600 600

Czas odpowiedzi: 32 ms

 

2. BM257s DCV – napięcie stałe
Zakres [V] Rozdzielczość [V] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Imp.wej. [Ω] Imp. wej. [F] Zabezpieczenie DC peak [V] Zabezpieczenie AC rms [V]
60m 0,01m 0,2 3 10M 50p 600 600
600m 0,1m 0,2 3 10M 50p 600 600
6 0,001 0,2 3 10M 50p 1450 1050
60 0,01 0,2 3 10M 50p 1450 1050
600 0,1 0,2 3 10M 50p 1450 1050
1000 1 0,2 3 10M 50p 1450 1050
1000 (AutoCheck) 1 (0,001) 1,3 3 2,5k 120p 600 600

NMRR – współczynnik tłumienia sygnału nałożonego: 60 dB lub więcej dla 50/60 Hz ± 0.1 %
AutoCheck: impedancja wejściowa narasta powyżej 50 V i wynosi: 15 kΩ dla 100 V, 100 kΩ dla 300 V, 250 kΩ dla 600 V, 375 kΩ dla 1000 V
CMRR – współczynnik tłumienia sygnału wspólnego: 100 dB lub więcej dla 50/60 Hz (Rs = 1 kΩ)

 

3. BM257s ACV – napięcie przemienne TRMS
Zakres [V] Rozdzielczość [V] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Czestotliwość min. [Hz] Częstotliwość max. [Hz] Impedancja wejściowa [Ω] Impedancja wejściowa [F] Zabezpieczenie DC peak [V] Zabezpieczenie AC rms [V]
60m 0,01m 1,0 5 50 400 10M 50p 600 600
600m 0,1m 1,0 5 50 400 10M 50p 600 600
6 0,001 1,0 5 50 400 10M 50p 1450 1050
60 0,01 1,0 5 50 400 10M 50p 1450 1050
600 0,1 1,0 5 50 400 10M 50p 1450 1050
1000 1 1,0 5 50 400 10M 50p 1450 1050
1000 (AutoCheck) 0,001/1 1,4 5 50 60 2,5k 120p 600 600

Współczynnik szczytu: CF < 6:1 w połowie skali, CF < 3:1 dla pełnej skali
CMRR – współczynnik tłumienia sygnału wspólnego: 60 dB lub więcej dla DC do 60 Hz (Rs = 1 kΩ)
AutoCheck: Impedancja wejściowa narasta powyżej 50 V i wynosi: 15 kΩ dla 100 V, 100 kΩ dla 300 V, 250 kΩ dla 600 V, 375 kΩ dla 1000 V

 

4. BM257s DCA – prąd stały
Zakres [A] Rozdzielczość [A] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Spadek U [V/A] Bezpiecznik [V] Bezpiecznik [A]
600u 0,1u 0,5 3 10 500 0,63
6000u 1u 0,5 3 10 500 0,63
60m 0,01m 0,5 3 1,7 500 0,63
600m 0,1m 0,5 3 1,7 500 0,63
6 0,001 0,5 3 0,02 600 10
8 0,01 0,5 3 0,02 600 10

8 A pomiar ciągły, 8-15 A przez 30 s. z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

 

5. BM257s ACA – prąd przemienny TRMS
Zakres [A] Rozdzielczość [A] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Częstotliwość min. [Hz] Częstotliwość max. [Hz] Spadek U [V/A] Bezpiecznik [V] Bezpiecznik [A]
600u 0,1u 1,0 3 50 400 100 500 0,63
6000u 1u 1,0 3 50 400 100 500 0,63
60m 0,01m 1,0 3 50 400 1,7 500 0,63
600m 0,1m 1,0 3 50 400 1,7 500 0,63
6 0,001 1,0 3 50 400 0,02 600 10
8 0,01 1,0 3 50 400 0,02 600 10

8 A pomiar ciągły, 8-15 A przez 30 s. z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie
Współczynnik szczytu: CF < 6:1 w połowie skali, CF < 3:1 dla pełnej skali

 

6. BM257s rezystancja
Zakres [Ω] Rozdzielczość [Ω] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Napięcie rozwartego obwodu [V] Zabezpieczenie DC peak [V] Zabezpieczenie AC rms [V]
600 0,1 0,5 4 0,45 600 600
6k 0,001k 0,5 4 0,45 600 600
60k 0,01k 0,5 4 0,45 600 600
600k 0,1k 0,5 4 0,45 600 600
6M 0,001M 0,7 4 0,45 600 600
60M 0,01M 1,2 4 0,45 600 600
60M (AutoCheck) 0,01 (0,01M) 1,2 10 0,45 600 600

 

7. BM257s pojemność
Zakres [F] Rozdzielczość [F] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Zabezpieczenie DC peak [V] Zabezpieczenie AC rms [V]
60n 0,01n 2,0 5 600 600
600n 0,1n 2,0 5 600 600
6u 0,001u 1,5 5 600 600
60u 0,01u 1,5 5 600 600
600u 0,1u 1,5 5 600 600
3000u 1u 2,0 5 600 600

Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

 

8. BM257s częstotliwość
Zakres [Hz] Dokładność Czułość Funkcja
5-500k 0,03%+2c 3Vpeak (prostokąt) mV
5-1M 0,03%+2c 5Vpeak (prostokąt) mV
10-10k 0,03%+3c 0,4V 6V
10-50k 0,03%+3c 4V 60V
10-50k 0,03%+3c 40V 600V
45-1k 0,03%+3c 400V 1000V
10-10k 0,03%+3c 40 μA 600 μA
10-10k 0,03%+3c 400 μA 6000 μA
10-10k 0,03%+3c 4mA 60mA
10-10k 0,03%+3c 40mA 600mA
10-1k 0,03%+3c 1A 6A
10-1k 0,03%+3c 6A 10A

 

9. BM257s temperatura
Wartość min [°C] Wartość max [°C] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Zabezpieczenia DC peak [V] Zabezpieczenie DC-AC rms [V]
-50 1000 0,3 3 600 600

Podane dokładności nie uwzględniają dokładności sond

 

10. BM257s test diod
Napięcie rozwartego obwodu (DC) Prąd pomiarowy Zakres Rozdzielczość Dokładność
<1,8VDC 0,56mA 1V 0,001V 1,0%+3c

Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 600 V DC/600 V AC rms

 

11. BM257s bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF

Wskazanie bargrafu

Wartość napięcia [V] Wskazanie bargrafu
10-36V
23-83V – –
59-165V – – –
124-330V – – – –
250V, 1000V – – – – –

 

BM257s – cechy dodatkowe

Producent: Brymen
Kraj pochodzenia: Tajwan
Zgodność z normami:

 • Kat. III 600V AC/DC
 • Kat. IV 300V AC/DC
 • Kat. II 1000V AC/DC
 • IEC61010-1 (druga edycja)
 • UL61010-1 (druga edycja)
 • PN-EN61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna:

 • PN-EN61326
 • PN-EN55022
 • PN-EN61000-3-3
 • PN-EN61000-3-2
 • PN-EN61000-4-8
 • PN-EN61000-4-11
 • PN-EN61000-4-6
 • PN-EN61000-4-3
 • PN-EN61000-4-2
 • PN-EN61000-4-4
 • PN-EN61000-4-5

Certyfikaty: oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC), podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
Ochrona przeciwprzepięciowa: 6.5 kV (1.2/50μs SURGE)
Wyświetlacz LCD 3 5/6 cyfry z podświetleniem, maksymalne wskazanie 6000, próbkowanie 5 razy/s
Bargraf analogowy: 24 segmenty, próbkowanie 40 razy/s
Zasilanie: baterie alkaliczne 1.5 V (AAA, NEDA 24A, LR03) 2 szt.
Sygnalizacja wyczerpania baterii
Automatyczne wyłączenie zasilania: po 34 minutach bezczynności
Warunki pracy: 0°C÷40°C; wilgotność względna RH<80% do temp. 31°C spadająca liniowo do 50% dla temp. 40°C
Warunki przechowywania: -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80%
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Wymiary i masa:

Wys. (Dł.) [mm] Szer. [mm] Głęb. [mm] Masa [g]
161 80 50 340

 

BM257s – wyposażenie standardowe
 • Przewody pomiarowe (para)
 • Sonda typu K do pomiaru temperatury
 • Holster ochronny
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi
BM257s – wyposażenie dodatkowe
 • Sonda temperatury TCK – adapter: gniazdo do sond K – wtyk (2 x banan 4 mm)
 • BMH-01 – wieszak magnetyczny
 • Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC, interfejs USB BRUA-20X
BM257s – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “BM257s Brymen multimetr cyfrowy TRMS”

Może Cię także zainteresować…