KEW1061 Kyoritsu multimetr cyfrowy TRMS

1640.96  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

KEW1061 – skrócony opis funkcji pomiarowych

KEW1061 multimetr cyfrowy TRMS Kyoritsu wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość
– współczynnik wypełnienia impulsu
– temperatura
– test ciągłości
– test diod.

Cechy szczególne i funkcje specjalne multimetru KEW1061:
 • True RMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • °C/°F – wybór skali odczytu temperatury
 • AUTOHOLD: automatyczne zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • Pamięć pomiarów: automatyczna 1000 danych, manualna 100 danych
 • RANGE HOLD – zablokowanie zakresu pomiarowego
 • RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • MAX/MIN/AVG – rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu
 • 0-Adj – zerowanie wskazań podczas pomiaru pojemności
 • 0-Adj – zerowanie wskazań podczas pomiaru rezystancji
 • Funkcja dBm, dB – obliczenia logarytmiczne
 • Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
 • SELECT – wybór funkcji alternatywnej
 • Kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy

KEW1061 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna powietrza: < 80 %.

Zalecany okres wzorcowania miernika KEW1061: 1 rok.

1. KEW1061 test ciągłości

Zakres max. wykrywalności: 100 Ω
Napięcie bez obciążenia: < 5 V
Prąd pomiarowy: 0.5 mA
Zakres pomiarowy 500 Ω, rozdzielczość 0.1 Ω
Zabezpieczenie przepięciowe: 1000 V DC peak / 1000 V AC rms

2. KEW1061 DCV – napięcie stałe

Zakresy pomiarowe:
– 50 mV, rozdzielczość 0.001 mV, dokładność pomiaru ± 0.05 % ± 10 cyfr, impedancja wejściowa 100 MΩ
– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 2 cyfry, impedancja wejściowa 100 MΩ
– 2400 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 2 cyfr, impedancja wejściowa 100 MΩ
– 5 V, rozdzielczość 0.0001 V, dokładność pomiaru ± 0.025 % ± 5 cyfry, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 50 V, rozdzielczość 0.001 V, dokładność pomiaru ± 0.03 % ± 2 cyfry, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 500 V, rozdzielczość 0.01 V, dokładność pomiaru ± 0.03 % ± 2 cyfry, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność pomiaru ± 0.03% ± 2 cyfry, impedancja wejściowa 10 MΩ

Zabezpieczenie przepięciowe: 1000 V DC peak / 1000 V AC rms
NMRR – współczynnik tłumienia sygnału nałożonego: 70 dB lub więcej dla 50 / 60 Hz ± 0.1 % na zakresie 50 mV, 80 dB lub więcej dla 50 / 60 Hz ± 0.1 %
Czas odpowiedzi: 0.3 s. max
CMRR – współczynnik tłumienia sygnału wspólnego: 100 dB lub więcej dla 50 / 60 Hz (Rs = 1 kΩ)

3. KEW1061 ACV – napięcie przemienne TRMS

Zakresy pomiarowe:
– 500.01 mV, dokładność ± 1.5 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz, impedancja wejściowa 11 MΩ
– 5.0001 V, dokładność ± 1.5 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 10 Hz – 20 Hz, impedancja wejściowa 11 MΩ
– 50.001 V, dokładność ± 1.5 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 10 Hz – 20 Hz, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 500.01 V, dokładność ± 1.5 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 10 Hz – 20 Hz, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 1000.1 V, dokładność ± 3.0 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 1 kHz – 10 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 500.01 mV, dokładność ± 0.7 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 10 kHz, impedancja wejściowa 11 MΩ
– 5.0001 V, dokładność ± 0.7 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 10 kHz, impedancja wejściowa 11 MΩ
– 50.001 V, dokładność ± 0.7 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 10 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 500.01 V, dokładność ± 0.7 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 10 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 1000.1 V, dokładność ± 0.7 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 500.01 mV, dokładność ± 2.0 % ± 50 cyfr, zakres częstotliwości 10 kHz – 20 kHz, impedancja wejściowa 11 MΩ
– 5.0001 V, dokładność ± 2.0 % ± 50 cyfr, zakres częstotliwości 10 kHz – 20 kHz, impedancja wejściowa 11 MΩ
– 50.001 V, dokładność ± 2.0 % ± 50 cyfr, zakres częstotliwości 10 kHz – 20 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 500.01 V, dokładność ± 2.0 % ± 50 cyfr, zakres częstotliwości 10 kHz – 20 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 1000.1 V, dokładność ± 1.5 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 10 Hz – 20 Hz, impedancja wejściowa 10 MΩ

4. KEW1061 napięcie DCV+ACV (przemienne ze składową stałą TRMS)

Zakresy pomiarowe:
– 5 V, rozdzielczość 0.0001 V, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 Hz – 20 Hz, impedancja wejściowa 11 MΩ
– 50 V, rozdzielczość 0.001 V, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 Hz – 20 Hz, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 500 V, rozdzielczość 0.01 V, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 Hz – 20 Hz, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 Hz – 20 Hz, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 5 V, rozdzielczość 0.0001 V, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 10 kHz, impedancja wejściowa 11 MΩ
– 50 V, rozdzielczość 0.001 V, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 10 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 500 V, rozdzielczość 0.01 V, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 10 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 5 V, rozdzielczość 0.0001 V, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 kHz – 20 kHz, impedancja wejściowa 11 MΩ
– 50 V, rozdzielczość 0.001 V, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 kHz – 20 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 500 V, rozdzielczość 0.01 V, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 kHz – 20 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ

5. KEW1061 DCA – prąd stały

Zakresy pomiarowe:
– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 110 V / A
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 110 V / A
– 50 mA, rozdzielczość 1 µA, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 4 V / A
– 500 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 4 V / A
– 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność pomiaru ± 0.6 % ± 10 cyfr, spadek napięcia 0.1 V / A
– 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność pomiaru ± 0.6 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 0.1 V / A

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 0.44 A / 1000 V na zakresach ≤ 500 mA
Zabezpieczenie przeciążeniowe: 10 A / 1000 V na zakresach ≥ 5 A
Czas odpowiedzi 0.3 s. max
Maksymalny prąd mierzony na zakresie 500 mA: 440 mA

6. KEW1061 ACA – prąd przemienny TRMS

Zakresy pomiarowe:
– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz
– 50 mA, rozdzielczość 0.001 mA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
– 50 mA, rozdzielczość 0.001 mA, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz
– 500 mA, rozdzielczość 0.01 mA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
– 500 mA, rozdzielczość 0.01 mA, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz
– 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
– 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz
– 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
– 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz

7. KEW1061 prąd DCA+ACA (przemienny ze składową stałą TRMS)

Zakresy pomiarowe:
– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz, spadek napięcia 110 V / A
– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz, spadek napięcia 110 V / A
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz, spadek napięcia 110 V / A
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz, spadek napięcia 110 V / A
– 50 mA, rozdzielczość 0.001 mA, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz, spadek napięcia 4 V / A
– 50 mA, rozdzielczość 0.001 mA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz, spadek napięcia 4 V / A
– 500 mA, rozdzielczość 0.01 mA, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz, spadek napięcia 4 V / A
– 500 mA, rozdzielczość 0.01 mA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz, spadek napięcia 4 V / A
– 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz, spadek napięcia 0.1 V / A
– 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz, spadek napięcia 0.1 V / A
– 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz, spadek napięcia 0.1 V / A
– 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz, spadek napięcia 0.1 V / A

8. KEW1061 rezystancja

Zakresy pomiarowe:
– 500 Ω, rozdzielczość 0.01 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 2.5 V
– 5 kΩ, rozdzielczość 0.1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 2.5 V
– 50 kΩ, rozdzielczość 1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 2.5 V
– 500 kΩ, rozdzielczość 10 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 2.5 V
– 5 MΩ, rozdzielczość 0.1 kΩ, dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 2.5 V
– 50 MΩ, rozdzielczość 1 kΩ, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 2.5 V

Zabezpieczenie przepięciowe: 1000 V DC peak / 1000 V AC rms
Czas odpowiedzi 5 s max dla 5 MΩ – 50 MΩ, 1 s max dla 500 Ω – 500 kΩ

9. KEW1061 pojemność

Zakresy pomiarowe:
– 5 nF, rozdzielczość 1 pF, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 5 cyfr
– 50 nF, rozdzielczość 10 pF, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 5 cyfr
– 500 nF, rozdzielczość 100 pF, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 5 cyfr
– 5 µF, rozdzielczość 1 nF, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 5 cyfr
– 50 µF, rozdzielczość 10 nF, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 5 cyfr
– 500 µF, rozdzielczość 100 nF, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 5 cyfr
– 5 mF, rozdzielczość 1 µF, dokładność pomiaru ± 3.0 % ± 5 cyfr
– 50 mF, rozdzielczość 10 µF, dokładność pomiaru ± 3.0 % ± 5 cyfr

Zabezpieczenie przepięciowe: 1000 V AC rms

10. KEW1061 częstotliwość

Zakresy pomiarowe:
– 2-9.999 Hz, rozdzielczość 0.001 Hz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 1 cyfra
– 9-99.99 Hz, rozdzielczość 0.01 Hz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 1 cyfra
– 90-999.9 Hz, rozdzielczość 0.1 Hz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 1 cyfra
– 0.9-9.999 kHz, rozdzielczość 0.001 kHz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 1 cyfra
– 9-99.99 kHz, rozdzielczość 0.01 kHz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 1 cyfra

11. KEW1061 temperatura

Zakres pomiarowy -200 °C ~ 1372 °C, rozdzielczość 0.1 °C, dokładność pomiaru ± 1 % ± 1.5 °C
Zabezpieczenie przepięciowe: 1000 V AC rms
Typ sondy: termopara typu K
Nie zostały uwzględnione zakres i dokładność termopary

12. KEW1061 współczynnik wypełnienia impulsu

Zakres pomiarowy 10 – 90 %, rozdzielczość 1 %, dokładność 1 %

13. KEW1061 test diod

Prąd testu: 0.5 mA
Napięcie rozwartego obwodu: < 5 V DC
Zakres pomiarowy 2.4 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność pomiaru ± 1 % ± 2 cyfry
Zabezpieczenie przeciążeniowe wejścia pomiarowego 1000 V AC rms

KEW1061 – cechy dodatkowe

Zgodność z normami: Kat. IV 600V AC/DC, Kat. III 1000V AC/DC, PN-EN61010-031, PN-EN61010-1 (druga edycja)
Kompatybilność elektromagnetyczna: PN-EN61326, PN-EN55011
Wytrzymałość elektryczna: 6880 V AC przez 5 s.
Wyświetlacz LCD: 5 cyfr (7 segmentów) maksymalne wskazanie 50000 ciągłość, C:5000, Hz:9999
Próbkowanie: 6 razy/s (Hz: 1raz/s, R: 4 razy/s, C – 50mF: 0.03 razy/s), podświetlenie wyświetlacza / skali
Wskazanie polaryzacji automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
Sygnalizacja przekroczenia zakresu: komunikat (OL) lub (-OL)
Wskaźnik analogowy – bargraf, próbkowanie 15 razy/s
Zasilanie: baterie alkaliczne 1.5 V (AA, LR06) 4 szt.
Żywotność baterii: 120 godz. dla typowej baterii alkalicznej
Sygnalizacja wyczerpania baterii
Automatyczne wyłączenie zasilania: po 20 min. bezczynności
Warunki pracy: 40 °C ÷ 55 °C, wilgotność względna RH < 70 %; -20 °C ÷ 55 °C, wilgotność względna RH < 80 %
Warunki przechowywania: -40 °C ÷ 70 °C, wilgotność względna RH < 70 %
Maksymalna wysokość pracy: 2000m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Wymiary multimetru: 192 mm x 90 mm x 49 mm (dł. x szer. x głęb.)
Masa multimetru: 560 g

KEW1061 – wyposażenie standardowe i dodatkowe

Wyposażenie standardowe:

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe:

 • Zasilacz do drukarki KEW8248
 • Papier termiczny
 • Drukarka KEW8246
 • Zestaw do komunikacji z drukarką KEW8243
 • Pokrowiec na miernik, przewody pomiarowe i zestaw do połączenia z PC (9150)
 • Sonda temperatury
  • (8405), (8406), (8407), (8408), BKP60
  • TCK – adapter: gniazdo do sond K – wtyk (2 x banan 4 mm)
 • Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC, KEW8241 -Adapter USB, kabel i oprogramowanie

KEW1061 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KEW1061 Kyoritsu multimetr cyfrowy TRMS”

Może Cię również zainteresować…