KEW1062 Kyoritsu multimetr cyfrowy TRMS

1848.40  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

KEW1062 – skrócony opis funkcji pomiarowych

KEW1062 multimetr cyfrowy TRMS Kyoritsu wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość
– współczynnik wypełnienia impulsu
– temperatura
– test ciągłości
– test diod.

Cechy szczególne i funkcje specjalne multimetru KEW1062:
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • True RMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Pomiar wartości średniej (MEAN)
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • AUTOHOLD: automatyczne zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • °C/°F – wybór skali odczytu temperatury
 • Pamięć pomiarów: automatyczna 10000 danych, manualna 100 danych
 • RANGE HOLD – zablokowanie zakresu pomiarowego
 • RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • MAX/MIN/AVG – rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu
 • PEAK HOLD – pomiar wartości szczytowych
 • 0-Adj – zerowanie wskazań podczas pomiaru rezystancji
 • 0-Adj – zerowanie wskazań podczas pomiaru pojemności
 • Funkcja dBm, dB – obliczenia logarytmiczne
 • LowPower- Ω – pomiar rezystancji małym prądem pomiarowym (we wrażliwych obwodach elektroniki)
 • Filtr dolnoprzepustowy dla eliminacji wpływu zakłóceń na wskazania
 • Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
 • SELECT – wybór funkcji alternatywnej
 • Kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy.

KEW1062 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna powietrza: < 80 %.

Zalecany okres wzorcowania miernika KEW1062: 1 rok.

 

1. KEW1062 test ciągłości

Zakres max. wykrywalności: 100 Ω
Napięcie bez obciążenia: < 5 V
Prąd pomiarowy: 0.5 mA
Zakres pomiarowy 500 Ω, rozdzielczość 0.1 Ω
Zabezpieczenie przepięciowe: 1000 V DC peak / 1000 V AC rms

2. KEW1062 DCV – napięcie stałe

Zakresy pomiarowe:
– 50 mV, rozdzielczość 0.001 mV, dokładność pomiaru ± 0.05 % ± 10 cyfr, impedancja wejściowa 100 MΩ
– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 2 cyfry, impedancja wejściowa 100 MΩ
– 2400 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 2 cyfry, impedancja wejściowa 100 MΩ
– 5 V, rozdzielczość 0.0001 V, dokładność pomiaru ± 0.025 % ± 5 cyfr, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 50 V, rozdzielczość 0.001 V, dokładność pomiaru ± 0.03 % ± 2 cyfry, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 500 V, rozdzielczość 0.01 V, dokładność pomiaru ± 0.03 % ± 2 cyfry, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność pomiaru ± 0.03% ± 2 cyfry, impedancja wejściowa 10 MΩ

Zabezpieczenie przepięciowe: 1000 V DC peak / 1000 V AC rms
Czas odpowiedzi: 0.3 s. max
CMRR – współczynnik tłumienia sygnału wspólnego: 100 dB lub więcej dla 50 / 60 Hz (Rs = 1 kΩ)

3. KEW1062 ACV – napięcie przemienne TRMS

Zakresy pomiarowe:
– 50.001 mV, dokładność ± 2.0 % ± 80 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
– 500.01 mV, dokładność ± 0.4 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 10 kHz
– 5.0001 V, dokładność ± 0.4 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 10 kHz
– 50.001 V, dokładność ± 0.4 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 10 kHz
– 500.01 V, dokładność  ± 0.4 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 10 kHz
– 1000.1 V, dokładność ± 0.4 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz
– 50.001 mV, dokładność ± 0.4 % ± 40 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz
– 500.01 mV, dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
– 5.0001 V, dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 10 Hz – 20 Hz
– 50.001 V, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr, zakres częstotliwości 10 kHz – 20 kHz
– 500.01 V, dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 10 Hz – 20 Hz
– 1000.1 V, dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 10 Hz – 20 Hz

Zakresy pomiarowe:

– 50.001 mV, dokładność ± 5.0 % ± 40 cyfr, zakres częstotliwości 1 – 10 kHz
– 500.01 mV, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr, zakres częstotliwości 10 kHz – 20 kHz
– 5.0001 V, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr, zakres częstotliwości 10 kHz – 20 kHz
– 50.001 V, dokładność ± 2.0 % ± 70 cyfr, zakres częstotliwości 20 kHz – 50 kHz
– 500.01 V, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr, zakres częstotliwości 10 kHz – 20 kHz
– 1000.01 V, dokładność ± 3.0 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 1 kHz – 10 kHz

– 50.001 mV, dokładność ± 5.5 % ± 40 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 kHz
– 500.01 mV, dokładność ± 2.0 % ± 70 cyfr, zakres częstotliwości 20 kHz – 50 kHz
– 5.0001 V, dokładność ± 2.0 % ± 70 cyfr, zakres częstotliwości 20 kHz – 50 kHz
– 50.001 V, dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, zakres częstotliwości 10 Hz – 20 Hz
– 500.01 V, dokładność ± 2.0 % ± 70 cyfr, zakres częstotliwości 20 kHz – 50 kHz

– 50.01 mV, dokładność ± 15 % ± 80 cyfr, zakres częstotliwości 20 – 100 kHz
– 500.01 mV, dokładność ± 5.0 % ± 200 cyfr, zakres częstotliwości 50 kHz – 100 kHz
– 5.0001 V, dokładność ± 5.0 % ± 200 cyfr, zakres częstotliwości 50 kHz – 100 kHz
– 50.001 V, dokładność ± 5.0 % ± 200 cyfr, zakres częstotliwości 50 kHz – 100 kHz
– 500.01 V, dokładność ± 5.0 % ± 200 cyfr, zakres częstotliwości 50 kHz – 100 kHz

Zakresy pomiarowe:

– 50.001 mV (MEAN), dokładność ± 4.0 % ± 80 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz
– 500.01 mV (MEAN), dokładność ± 2.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz
– 5.0001 V (MEAN), dokładność ± 2.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz
– 50.001 V (MEAN), dokładność ± 2.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz
– 500.01 V (MEAN), dokładność ± 2.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz
– 1000.1 V (MEAN), dokładność ± 2.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz

– 50.001 mV (MEAN), dokładność ± 1.5 % ± 30 cyfr, częstotliwość 20 – 500 Hz
– 500.01 mV (MEAN), dokładność ± 3.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 500 Hz – 1 kHz
– 5.0001 V (MEAN), dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 20 – 500 Hz
– 50.001 V (MEAN), dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 20 – 500 Hz
– 500.01 V (MEAN), dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 20 – 500 Hz
– 1000.1 V (MEAN), dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 20 – 500 Hz

– 50.001 mV (MEAN), dokładność ± 5.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 500 Hz – 1 kHz
– 500.01 mV (MEAN), dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 20 – 500 Hz
– 5.0001 V (MEAN), dokładność ± 3.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 500 Hz – 1 kHz
– 50.001 V (MEAN), dokładność ± 3.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 500 Hz – 1 kHz
– 500.01 V (MEAN), dokładność ± 3.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 500 Hz – 1 kHz
– 1000.1 V (MEAN), dokładność ± 3.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 500 Hz – 1 kHz

4. KEW1062 napięcie DCV+ACV (przemienne ze składową stałą TRMS)

Zakresy pomiarowe:
– 5.0001 V, dokładność ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 Hz – 20 Hz
– 50.001 V, dokładność ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 Hz – 20 Hz
– 500.01 V, dokładność ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 Hz – 20 Hz
– 1000.1 V, dokładność ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 Hz – 20 Hz

– 5.0001 V, dokładność ± 0.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 10 kHz
– 50.001 V, dokładność ± 0.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 10 kHz
– 500.01 V, dokładność ± 0.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 10 kHz
– 1000.1 V, dokładność ± 0.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz

– 5.0001 V, dokładność ± 1.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 kHz – 20 kHz
– 50.001 V, dokładność ± 1.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 kHz – 20 kHz
– 500.01 V, dokładność ± 1.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 kHz – 20 kHz

– 5.0001 V, dokładność ± 2.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 kHz – 50 kHz
– 50.001 V, dokładność ± 2.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 kHz – 50 kHz
– 500.01 V, dokładność ± 2.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 kHz – 50 kHz
– 5.0001 V, dokładność ± 5.0 % ± 20 cyfr, zakres częstotliwości 50 kHz – 100 kHz
– 50.001 V, dokładność ± 5.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 50 kHz – 100 kHz
– 500.01 V, dokładność ± 5.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 50 kHz – 100 kHz

5. KEW1062 DCA – prąd stały

Zakresy pomiarowe:
– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 110 V / A
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 110 V / A
– 50 mA, rozdzielczość 1 µA, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 4 V / A
– 500 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 4 V / A
Zakres pomiarowy 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność pomiaru ± 0.6 % ± 10 cyfr, spadek napięcia 0.1 V / A
Zakres pomiarowy 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność pomiaru ± 0.6 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 0.1 V / A

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 0.44 A / 1000 V na zakresach ≤ 500 mA
Zabezpieczenie przeciążeniowe: 10 A / 1000 V na zakresach ≥ 5 A
Czas odpowiedzi 0.3 s. max
Maksymalny prąd mierzony na zakresie 500 mA: 440 mA

6. KEW1062 ACA – prąd przemienny TRMS

Zakresy pomiarowe:
– 500.01 µA, dokładność ± 1.0 % ± 20 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz
– 5000.1 µA, dokładność ± 1.0 % ± 20 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz
– 50.001 mA, dokładność ± 1.0 % ± 20 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz
– 500.01 mA, dokładność ± 1.0 % ± 20 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz
– 5.001 A, dokładność ± 1.5 % ± 20 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz
– 10.001 A, dokładność ± 1.5 % ± 20 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz

– 500.01 µA, dokładność± 0.75 % ± 20 cyfr, częstotliwość 20 Hz – 1 kHz
– 5000.1 µA, dokładność ± 0.75 % ± 20 cyfr, częstotliwość 20 Hz – 1 kHz
– 50.001 mA, dokładność  ± 0.75 % ± 20 cyfr, częstotliwość 20 Hz – 1 kHz
– 500.01 mA, dokładność ± 0.75 % ± 20 cyfr, częstotliwość 20 Hz – 1 kHz
– 5.001 A, dokładność ± 1.0 % ± 20 cyfr, częstotliwość 20 Hz – 1 kHz
– 10.001 A, dokładność ± 1.0 % ± 20 cyfr, częstotliwość 20 Hz – 1 kHz

– 500.01 µA, dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 1 kHz – 5 kHz
– 5000.1 µA, dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 1 kHz – 5 kHz
– 50.001 mA, dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 1 kHz – 5 kHz
– 5.0001 A, dokładność ± 2.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 1 kHz – 5 kHz
– 10.001 A, dokładność ± 2.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość1 kHz – 5 kHz

Zakresy pomiarowe:

– 500.01 µA (MEAN), dokładność ± 1.0 % ± 20 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz
– 5000.1 µA (MEAN), dokładność ± 1.0 % ± 20 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz
– 50.001 mA (MEAN), dokładność ± 1.0 % ± 20 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz
– 500.01 mA (MEAN), dokładność ± 1.0 % ± 20 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz
– 5.0001 A (MEAN), dokładność ± 1.5 % ± 20 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz
– 10.001 A (MEAN), dokładność ± 1.5 % ± 20 cyfr, częstotliwość 10 – 20 Hz

– 500.01 µA (MEAN), dokładność ± 0.75 % ± 20 cyfr, częstotliwość 20 – 500 Hz
– 5000.1 µA (MEAN), dokładność ± 0.75 % ± 20 cyfr, częstotliwość 20 – 500 Hz
– 50.001 mA (MEAN), dokładność ± 0.75 % ± 20 cyfr, częstotliwość 20 – 500 Hz
– 500.01 mA (MEAN), dokładność ± 0.75 % ± 20 cyfr, częstotliwość 20 – 500 Hz
– 5.0001 A (MEAN), dokładność ± 1.0 % ± 20 cyfr, częstotliwość 20 – 500 Hz
– 10.001 A (MEAN), dokładność ± 1.0 % ± 20 cyfr, częstotliwość 20 – 500 Hz

– 500.01 µA (MEAN), dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 500 Hz – 1 kHz
– 5000.1 µA (MEAN), dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 500 Hz – 1 kHz
– 50.001 mA (MEAN), dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 500 Hz – 1 kHz
– 500.01 mA (MEAN), dokładność ± 1.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 500 Hz – 1 kHz
– 5.0001 A (MEAN), dokładność ± 2.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 500 Hz – 1 kHz
– 10.001 A (MEAN), dokładność ± 2.0 % ± 30 cyfr, częstotliwość 500 Hz – 1 kHz

7. KEW1062 prąd DCA+ACA (przemienny ze składową stałą TRMS)

Zakresy pomiarowe:
– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
– 50 mA, rozdzielczość 0.001 mA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
– 500 mA, rozdzielczość 0.01 mA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
– 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz
– 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 10 – 20 Hz

– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz
– 50 mA, rozdzielczość 0.001 mA, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz
– 500 mA, rozdzielczość 0.01 mA, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz
– 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz
– 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność pomiaru ± 3.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 1 kHz – 5 kHz

Zakresy pomiarowe:

– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 1 kHz – 5 kHz
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 1 kHz – 5 kHz
– 50 mA, rozdzielczość 0.001 mA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 1 kHz – 5 kHz
– 500 mA, rozdzielczość 0.01 mA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 1 kHz – 5 kHz
– 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność pomiaru ± 3.0 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 1 kHz – 5 kHz
– 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 10 cyfr, zakres częstotliwości 20 Hz – 1 kHz

Współczynnik szczytu: CF < 3
Czas odpowiedzi: 2 s.
Maksymalny mierzony prąd na zakresie 500 mA wynosi 440 mA

8. KEW1062 rezystancja

Zakresy pomiarowe:
– 500 Ω, rozdzielczość 0.01 Ω, dokładność pomiaru ± 0.05 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 2.5 V
– 5 kΩ, rozdzielczość 0.1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.05 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 2.5 V
– 50 kΩ, rozdzielczość 1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.05 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 2.5 V
– 500 kΩ, rozdzielczość 10 Ω, dokładność pomiaru ± 0.05 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 2.5 V
– 5 MΩ, rozdzielczość 0.1 kΩ, dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 2.5 V
– 50 MΩ, rozdzielczość 1 kΩ, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 2.5 V

Zabezpieczenie przepięciowe: 1000 V DC peak / 1000 V AC rms
Czas odpowiedzi 5 s max dla 5 MΩ – 50 MΩ, 1 s max dla 500 Ω – 500 kΩ

8.1 KEW1062 rezystancja małym prądem

Zakresy pomiarowe:
– 5 kΩ (LP- Ω), rozdzielczość 1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 0.7 V
– 50 kΩ (LP- Ω), rozdzielczość 10 Ω, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 0.7 V
– 500 kΩ (LP- Ω), rozdzielczość 100 Ω, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 0.7 V
– 5 MΩ (LP- Ω), rozdzielczość 1 kΩ, dokładność pomiaru ± 1 % ± 3 cyfry, napięcie bez obciążenia 0.7 V

Zabezpieczenie przepięciowe: 1000 V DC peak / 1000 V AC rms

9. KEW1062 pojemność

Zakresy pomiarowe:
– 5 nF, rozdzielczość 1 pF, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 5 cyfr
– 50 nF, rozdzielczość 10 pF, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 5 cyfr
– 500 nF, rozdzielczość 100 pF, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 5 cyfr
– 5 µF, rozdzielczość 1 nF, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 5 cyfr
– 50 µF, rozdzielczość 10 nF, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 5 cyfr
– 500 µF, rozdzielczość 100 nF, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 5 cyfr
– 5 mF, rozdzielczość 1 µF, dokładność pomiaru ± 3.0 % ± 5 cyfr
– 50 mF, rozdzielczość 10 µF, dokładność pomiaru ± 3.0 % ± 5 cyfr

Zabezpieczenie przepięciowe: 1000 V AC rms

10. KEW1062 częstotliwość

Zakresy pomiarowe:
– 2-9.999 Hz, rozdzielczość 0.001 Hz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 1 cyfra
– 9-99.99 Hz, rozdzielczość 0.01 Hz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 1 cyfra
– 90-999.9 Hz, rozdzielczość 0.1 Hz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 1 cyfra
– 0.9-9.999 kHz, rozdzielczość 0.001 kHz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 1 cyfra
– 9-99.99 kHz, rozdzielczość 0.01 kHz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 1 cyfra

11. KEW1062 temperatura

Zakres pomiarowy -200 °C ~ 1372 °C, rozdzielczość 0.1 °C, dokładność pomiaru ± 1 % ± 1.5 °C
Zabezpieczenie przepięciowe: 1000 V AC rms
Typ sondy: termopara typu K
Nie zostały uwzględnione zakres i dokładność termopary

12. KEW1062 współczynnik wypełnienia impulsu

Zakres pomiarowy 10 – 90 %, rozdzielczość 1 %, dokładność 1 %

13. KEW1062 test diod

Prąd testu: 0.5 mA
Napięcie rozwartego obwodu: < 5 V DC
Zakres pomiarowy 2.4 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność pomiaru ± 1 % ± 2 cyfry
Zabezpieczenie przeciążeniowe wejścia pomiarowego 1000 V AC rms

 

KEW1062 – cechy dodatkowe

Zgodność z normami:

 • Kat. IV 600V AC/DC
 • Kat. III 1000V AC/DC
 • PN-EN61010-031
 • PN-EN61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna:

 • PN-EN61326
 • PN-EN55011

Wytrzymałość elektryczna: 6880 V AC przez 5 s.
Wyświetlacz LCD 5 cyfr (7 segmentów) z podświetleniem, maksymalne wskazanie 50000 LP- Ω, ciągłość, C, PEAK HOLD:5000, Hz:9999; próbkowanie 6 razy/s (Hz: 1raz/s, R: 4 razy/s, C – 50mF: 0,03 razy/s)
Wskazanie polaryzacji automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
Sygnalizacja przekroczenia zakresu: komunikat (OL) lub (-OL)
Bargraf analogowy: próbkowanie 15 razy/s
Podświetlenie wyświetlacza / skali
Zasilanie: baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06) 4 szt.
Żywotność baterii: 120 godz. dla typowej baterii alkalicznej
Sygnalizacja wyczerpania baterii
Automatyczne wyłączenie zasilania po 20 min. bezczynności
Warunki pracy: 40°C÷55°C, wilgotność względna RH<70%; -20°C÷55°C, wilgotność względna RH<80%
Warunki przechowywania: -40°C÷70°C, wilgotność względna RH<70%
Maksymalna wysokość pracy: 2000m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Wymiary multimetru: 192 mm x 90 mm x 49 mm (dł. x szer. x głęb.)
Masa multimetru: 560 g

KEW1062 – wyposażenie standardowe i dodatkowe

Wyposażenie standardowe:

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe:

 • Zasilacz do drukarki KEW8248
 • Papier termiczny
 • Drukarka KEW8246
 • Zestaw do komunikacji z drukarką KEW8243
 • Pokrowiec na miernik, przewody pomiarowe i zestaw do połączenia z PC (9150)
 • Sonda temperatury
  • (8405), (8406), (8407), (8408), BKP60
  • TCK – adapter: gniazdo do sond K – wtyk (2 x banan 4mm)
 • Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC, KEW8241 – Adapter USB, kabel i oprogramowanie

 

KEW1062 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KEW1062 Kyoritsu multimetr cyfrowy TRMS”

Może Cię również zainteresować…