KEW1051 Kyoritsu multimetr cyfrowy TRMS

999.62  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

KEW1051 – skrócony opis funkcji pomiarowych

KEW1051 multimetr cyfrowy TRMS Kyoritsu wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość
– temperatura
– test ciągłości
– test diody.

Cechy szczególne i funkcje specjalne multimetru KEW1051:
 • True RMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • AUTOHOLD: automatyczne zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • °C/°F – wybór skali odczytu temperatury
 • RANGE HOLD – zablokowanie zakresu pomiarowego
 • RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • MAX/MIN – rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów
 • 0-Adj – zerowanie wskazań podczas pomiaru pojemności
 • 0-Adj – zerowanie wskazań podczas pomiaru rezystancji
 • Filtr dolnoprzepustowy dla eliminacji wpływu zakłóceń na wskazania
 • Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
 • SELECT – wybór funkcji alternatywnej
 • SENSOR – pomiary przy użyciu różnego rodzaju przystawek pomiarowych
 • Kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy

KEW1051 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 3 °C
– wilgotność względna powietrza: < 55 %.

Zalecany okres wzorcowania miernika KEW1051: 1 rok.

1. KEW1051 test ciągłości

Zakres max. wykrywalności: 50 Ω
Napięcie bez obciążenia: < 3.5 V
Prąd pomiarowy: < 1.2 mA
Zakres pomiarowy 600 Ω, rozdzielczość 0.1 Ω
Zabezpieczenie przepięciowe: 1000 V DC peak / 1000 V AC rms

2. KEW1051 DCV – napięcie stałe

Zakresy pomiarowe:
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność pomiaru ± 0.09 % ± 2 cyfry, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 6 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność pomiaru ± 0.09 % ± 2 cyfry, impedancja wejściowa 11 MΩ
– 60 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność pomiaru ± 0.09 % ± 2 cyfry, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 600 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność pomiaru ± 0.09 % ± 2 cyfry, impedancja wejściowa 10 MΩ
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność pomiaru ± 0.15% ± 2 cyfry, impedancja wejściowa 10 MΩ

Zabezpieczenie przepięciowe: 1000 V DC peak / 1000 V AC rms
NMRR – współczynnik tłumienia sygnału nałożonego 60 dB lub więcej dla 50 / 60 Hz ± 0.1 %
Czas odpowiedzi 1 s. max
CMRR – współczynnik tłumienia sygnału wspólnego 120 dB lub więcej dla 50 / 60 Hz (Rs = 1 kΩ)

3. KEW1051 ACV – napięcie przemienne TRMS

Zakresy pomiarowe:
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.5 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 50 – 60 Hz, impedancja wejściowa 10 MΩ;
– 6 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 0.5 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 50 – 60 Hz, impedancja wejściowa 11 MΩ;
– 60 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 0.5 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 50 – 60 Hz, impedancja wejściowa 10 MΩ;
– 600 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 0.5 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 50 – 60 Hz, impedancja wejściowa 10 MΩ;
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± 0.5 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 50 – 60 Hz, impedancja wejściowa 10 MΩ

– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 1.0 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 40 – 500 Hz, impedancja wejściowa 10 MΩ;
– 6 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 1.0 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 40 – 500 Hz, impedancja wejściowa 11 MΩ;
– 60 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 1.0 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 40 – 500 Hz, impedancja wejściowa 10 MΩ;
– 600 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 1.0 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 40 – 500 Hz, impedancja wejściowa 10 MΩ;
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 1.5 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 500 Hz – 1 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ;
– 6 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 1.5 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 500 Hz – 1 kHz, impedancja wejściowa 11 MΩ;
– 60 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 1.5 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 500 Hz – 1 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ;
– 600 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność ± 1.5 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 500 Hz – 1 kHz, impedancja wejściowa 10 MΩ;
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, dokładność ± 1.0 % ± 5 cyfr, zakres częstotliwości 40 – 500 Hz, impedancja wejściowa 10 MΩ

4. KEW1051 DCA – prąd stały

Zakresy pomiarowe:
– 600 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 120 V / A
– 6000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 120 V / A
– 60 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A
– 440 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A
– 6 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 0.1 V / A
– 10 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 0.1 V / A

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 0.44 A / 1000 V na zakresach ≤ 600 mA
Zabezpieczenie przeciążeniowe: 10 A / 1000 V na zakresach ≥ 6 A
Czas odpowiedzi 1 s. max

5. KEW1051 ACA – prąd przemienny TRMS

Zakresy pomiarowe:
– 600 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność pomiaru ± 0.75 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 120 V / A, zakres częstotliwości 50 – 60 Hz; dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 120 V / A, zakres częstotliwości 40 Hz – 1 kHz
– 6000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność pomiaru ± 0.75 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 120 V / A, zakres częstotliwości 50 – 60 Hz; dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 120 V / A, zakres częstotliwości 40 Hz – 1 kHz
– 60 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność pomiaru ± 0.75 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A, zakres częstotliwości 50 – 60 Hz; dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A, zakres częstotliwości 40 Hz – 1 kHz
– 440 mA, rozdzielczość 100 µA, dokładność pomiaru ± 0.75 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A, zakres częstotliwości 50 – 60 Hz; dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A, zakres częstotliwości 40 Hz – 1 kHz
– 6 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność pomiaru ± 0.75 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 0.1 V / A, zakres częstotliwości 50 – 60 Hz; dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 0.1 V / A, zakres częstotliwości 40 Hz – 1 kHz
– 10 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność pomiaru ± 0.75 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 0.1 V / A, zakres częstotliwości 50 – 60 Hz; dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 5 cyfr, spadek napięcia 0.1 V / A, zakres częstotliwości 40 Hz – 1 kHz

6. KEW1051 rezystancja

Zakresy pomiarowe:
– 600 Ω, rozdzielczość 0.1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.4 % ± 1 cyfra
– 6 kΩ, rozdzielczość 1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.4 % ± 1 cyfra
– 60 kΩ, rozdzielczość 10 Ω, dokładność pomiaru ± 0.4 % ± 1 cyfra
– 600 kΩ, rozdzielczość 100 Ω, dokładność pomiaru ± 0.4 % ± 1 cyfra
– 6 MΩ, rozdzielczość 1 kΩ, dokładność pomiaru ± 0.5 % ± 1 cyfra
– 40 MΩ, rozdzielczość 10 kΩ, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 2 cyfry

Zabezpieczenie przepięciowe: 1000 V DC peak / 1000 V AC rms
Czas odpowiedzi 10 s. max. dla 6 MΩ do 40 MΩ; 2 s. max. dla 600 Ω do 600 k Ω

7. KEW1051 pojemność

Zakresy pomiarowe:
– 10 nF, rozdzielczość 10 pF, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 10 cyfr
– 100 nF, rozdzielczość 100 pF, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 5 cyfr
– 1 µF, rozdzielczość 1 nF, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 5 cyfr
– 10 µF, rozdzielczość 10 nF, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 5 cyfr
– 100 µF, rozdzielczość 100 nF, dokładność pomiaru ± 3 % ± 5 cyfr
– 1000 µF, rozdzielczość 1 µF, dokładność pomiaru ± 3 % ± 5 cyfr

Zabezpieczenie przepięciowe: 1000 V AC rms

8. KEW1051 częstotliwość

Zakresy pomiarowe:
– 10 – 99.99 Hz, rozdzielczość 0.01 Hz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 1 cyfra, czułość 0.3 – 600 V rms
– 90 – 999.9 Hz, rozdzielczość 0.1 Hz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 1 cyfra, czułość 0.3 – 600 V rms
– 0.9 – 9.999kHz, rozdzielczość 1 Hz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 1 cyfra, czułość 0.4 – 600 V rms
– 9 – 99.99 kHz, rozdzielczość 10 Hz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 1 cyfra, czułość 0.8 – 100 V rms

9. KEW1051 temperatura

Zakres pomiarowy -50 °C ~ 600 °C, rozdzielczość 0.1 °C, dokładność pomiaru ± 2 % ± 3 °C
Zabezpieczenie przepięciowe: 1000 V AC rms
Typ sondy: termopara typu K
Nie zostały uwzględnione zakres i dokładność termopary

10. KEW1051 test diod

Prąd testu: 0.5 mA
Napięcie rozwartego obwodu: 3.5 V DC
Zakres pomiarowy 2 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność pomiaru ± 1 % ± 2 cyfry
Zabezpieczenie przeciążeniowe wejścia pomiarowego 1000 V AC rms

KEW1051 – cechy dodatkowe

Zgodność z normami: Kat. IV 600V AC/DC, Kat. III 1000V AC/DC, PN-EN61010-031, PN-EN61010-1 (druga edycja)
Kompatybilność elektromagnetyczna: PN-EN61326
Wytrzymałość elektryczna: 6880 V AC przez 5 s.
Wyświetlacz LCD 4 cyfry (7 segmentów) z podświetleniem, maksymalne wskazanie 6000, Hz:9999
Próbkowanie 5 razy/s, Hz: 1 raz/s, R (6M Ω/40 MΩ):2.5 razy/s, C (1000 µF): 0.14 razy/s
Wskazanie polaryzacji: automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
Sygnalizacja przekroczenia zakresu: komunikat (OL) lub (-OL)
Wskaźnik analogowy – bargraf: próbkowanie 25 razy/s
Zasilanie: baterie alkaliczne 1.5 V (AA, LR06) 4 szt.
Żywotność baterii: 300 godz.
Sygnalizacja wyczerpania baterii
Automatyczne wyłączenie zasilania: po 20 min. bezczynności
Warunki pracy: 40°C ÷ 55°C, wilgotność względna RH < 70 %; -10°C ÷ 55°C, wilgotność względna RH < 80 %
Warunki przechowywania: -30°C ÷ 70°C, wilgotność względna RH < 70 %
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Wymiary multimetru: 192 mm x 90 mm x 49 mm (dł. x szer. x głęb.)
Masa multimetru: 560 g

KEW1051 – wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe:

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

KEW1051 – wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie opcjonalne:

 • Przewody pomiarowe z krokodylkami
 • Pokrowiec na miernik, przewody pomiarowe i zestaw do połączenia z PC (9150)
 • Sonda temperatury
  • (8405), (8406), (8407), (8408), BKP60
  • TCK – adapter: gniazdo do sond K – wtyk (2 x banan 4 mm)

KEW1051 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KEW1051 Kyoritsu multimetr cyfrowy TRMS”

Może Cię również zainteresować…