BM859s Brymen multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych

966.77  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

BM859s – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM859s Brymen multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość
– temperatura
– współczynnik wypełnienia impulsów
– test pętli prądowej 4 – 20 mA
– poziom mocy (dBm)
– test diody
– test ciągłości
– rejestracja wartości szczytowych impulsów 0.8 ms
– pomiary względne.

BM859s to wytrzymały multimetr profesjonalny z dokładnością bazową 0.02 % (DCV). Może służyć jako multimetr wzorcowy w systemach jakości i do pomiarów w przemyśle z uwagi na najwyższy poziom ochrony. Oferuje dużo funkcji łącznie z pomiarem tłumienia (dBm), pętli sterowania (%4~20mA) i temperatury (T1, T2, T1-T2). Mierzona jest rzeczywista wartość skuteczna (TrueRMS) dla ACV/ACA w paśmie częstotliwości do 100 kHz i także ze składową stałą (AC, DC+AC). Multimetr BM859s wychwytuje krótkotrwałe impulsów CREST Max/Min/Max-Min (nawet 0.8 ms). Rejestruje wartości (Max, Min, Max-Min) i wykonuje pomiar różnicowy (obydwie z automatyczną zmianą zakresów). Miernik BM859s posiada filtr sieciowy na wejściu i sygnalizuje błędne podłączenia (InErr). Charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony: przeciążenie 1000 V, przepięcia 8 kV, bezpieczeństwo CAT III 1000 V. Miernik ma podświetlany LCD ze zliczaniem do 50000/500000(DCV) i próbkowaniem 5x/s oraz szybki bargraf analogowy. BM859s został wyposażony w wyjście USB do współpracy z PC.

Cechy szczególne i funkcje specjalne multimetru BM859s:
 • True RMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • Hz – Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
 • RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • MAX/MIN – rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów
 • CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów > 0.8 ms
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232

BM859s – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna powietrza: < 75 %.

Zalecany okres wzorcowania multimetru BM859s: 1 rok.

1. BM859s test ciągłości

Zakres wykrywalności: min. 20 Ω, max. 200 Ω
Zabezpieczenie przepięciowe wejścia: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms
Czas odpowiedzi < 100 µs

2. BM859s DCV – napięcie stałe

Zakresy pomiarowe:
– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.02 % ± 2 cyfry
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.02 % ± 2 cyfry
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 0.02 % ± 2 cyfry
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 0.04 % ± 2 cyfry
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± 0.05 % ± 2 cyfry

Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 30 pF (10 MΩ || 80 pF na zakresie 500 mV)
Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms

3. BM859s napięcie DCV+ACV
Zakres częstotliwości 20 Hz – 45 Hz

Zakresy pomiarowe:
– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 1.5 % ± 40 cyfr
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 1.5 % ± 40 cyfr
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 1.5 % ± 40 cyfr
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność nieokreślona
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność nieokreślona

Zakres częstotliwości 45 Hz – 300 Hz

Zakresy pomiarowe:
– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.3 % ± 20 cyfr
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.8 % ± 20 cyfr
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 0.8 % ± 20 cyfr
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 0.4 % ± 40 cyfr
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± 0.4 % ± 40 cyfr

Zakres częstotliwości 300 Hz – 5 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.3 % ± 10 cyfr
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.4 % ± 40 cyfr
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 0.4 % ± 40 cyfr
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 0.4 % ± 40 cyfr
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± 0.8 % ± 40 cyfr

Zakres częstotliwości 5 kHz – 20 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.5 % ± 20 cyfr
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.8 % ± 20 cyfr
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 0.8 % ± 20 cyfr
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 0.5 % ± 20 cyfr
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność nieokreślona

Zakres częstotliwości 20 kHz – 100 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 2.0 % ± 40 cyfr
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 4.0 % ± 40 cyfr
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 4.0 % ± 40 cyfr
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność nieokreślona
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność nieokreślona

Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 30 pF (10 MΩ || 80 pF na zakresie 500 mV)
Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms

Współczynnik szczytu: CF < 5 : 1 dla pełnej skali
Stały odczyt przy zwartych przewodach pomiarowych < 50 cyfr
CMRR – współczynnik tłumienia sygnału wspólnego: 80 dB lub więcej dla DC do 60 Hz (Rs = 1 kΩ)

4. BM859s DCA – prąd stały

Zakresy pomiarowe:
– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność ± 0.15 % ± 20 cyfr, spadek napięcia 150 V / A
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 0.1 % ± 20 cyfr, spadek napięcia 150 V / A
– 50 mA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 0.15 % ± 10 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A
– 500 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 0.1 % ± 20 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A
– 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność ± 0.5 % ± 10 cyfr, spadek napięcia 0.045 V / A
– 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 0.5 % ± 20 cyfr, spadek napięcia 0.045 V / A

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 0.44 A / 1000 V na zakresach ≤ 500 mA; 11 A / 1000 V na zakresach ≥ 5 A
10 A pomiar ciągły, 20 A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

5. BM859s prąd DCA+ACA
Zakres częstotliwości 50 Hz – 60 Hz

Zakresy pomiarowe:
– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność ± 0.5 % ± 50 cyfr, spadek napięcia 150 V / A
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 0.5 % ± 50 cyfr, spadek napięcia 150 V / A
– 50 mA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 0.5 % ± 50 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A
– 500 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 0.5 % ± 50 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A
– 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność ± 0.5 % ± 50 cyfr, spadek napięcia 0.045 V / A
– 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 0.5 % ± 50 cyfr, spadek napięcia 0.045 V / A

Zakres częstotliwości 40 Hz – 1 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność ± 0.7 % ± 50 cyfr, spadek napięcia 150 V / A
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 0.7 % ± 50 cyfr, spadek napięcia 150 V / A
– 50 mA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 0.7 % ± 50 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A
– 500 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 0.7 % ± 50 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A
– 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność ± 0.7 % ± 50 cyfr, spadek napięcia 0.045 V / A
– 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 0.7 % ± 50 cyfr, spadek napięcia 0.045 V / A

Zakres częstotliwości 1 kHz – 10 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność ± 2.0 % ± 50 cyfr
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność 2.0 % ± 50 cyfr
– 50 mA, rozdzielczość 1 µA, dokładność 2.0 % ± 50 cyfr
– 500 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność 2.0 % ± 50 cyfr
– 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność nieokreślona
– 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność nieokreślona

Współczynnik szczytu: CF < 5 : 1 dla pełnej skali
10 A pomiar ciągły, 20 A przez 30 sekund

6. BM859s rezystancja

Zakresy pomiarowe:
– 500 Ω, rozdzielczość 0.01 Ω, dokładność pomiaru ± 0.07 % ± 10 cyfr, napięcie bez obciążenia 3 V
– 5 kΩ, rozdzielczość 0.1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.07 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.3 V
– 50 kΩ, rozdzielczość 1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.07 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.3 V
– 500 kΩ, rozdzielczość 10 Ω, dokładność pomiaru ± 0.07 % ± 2 cyfry, napięcie bez obciążenia 1.3 V
– 5 MΩ, rozdzielczość 0.1 kΩ, dokładność pomiaru ± 0.2 % ± 6 cyfr, napięcie bez obciążenia 1.3 V
– 50 MΩ, rozdzielczość 1 kΩ, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 6 cyfr, napięcie bez obciążenia 1.3 V

Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms

7. BM859s pojemność

Zakresy pomiarowe:
– 50 nF, rozdzielczość 1 pF, dokładność pomiaru ± 0.8 % ± 3 cyfry
– 500 nF, rozdzielczość 10 pF, dokładność pomiaru ± 0.8 % ± 3 cyfry
– 5 µF, rozdzielczość 0.1 nF, dokładność pomiaru ± 1.0 % ± 3 cyfry
– 50 µF, rozdzielczość 1 nF, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 3 cyfry
– 500 µF, rozdzielczość 10 nF, dokładność pomiaru ± 3.5 % ± 5 cyfr
– 9999 µF, rozdzielczość 0.1 µF, dokładność pomiaru ± 5.5 % ± 5 cyfr

Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms
Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

8. BM859s częstotliwość

Zakresy pomiarowe:
– 5Hz~2MHz, dokładność pomiaru ± 0.002 % ± 4 cyfry, czułość 2.5 V (prostokąt), funkcja Logic
– 10Hz~200kHz, dokładność pomiaru ± 0.002 % ± 4 cyfry, czułość 100 mV, funkcja 500 mV; dokładność pomiaru ± 0.002 % ± 4 cyfry, czułość 1 V, funkcja 5 V
– 10Hz~100kHz, dokładność pomiaru ± 0.002 % ± 4 cyfry, czułość 10 V, funkcja 50 V; dokładność pomiaru ± 0.002 % ± 4 cyfry, czułość 100 V, funkcja 500 V
– 10Hz~10kHz, dokładność pomiaru ± 0.002 % ± 4 cyfry, czułość 900 V, funkcja 1000 V

9. BM859s temperatura

Zakres pomiarowy -50 °C ~ 1000 °C, dokładność ± 0.3 % ± 1 °C
Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms
Funkcja pomiaru różnicy temperatur
Dokładność nie uwzględnia dokładności termopary

10. BM859s współczynnik wypełnienia impulsu

Zakres pomiarowy 0.1 – 99.9 %, dokładność ± 3 cyfry / kHz ± 2 cyfry, zakres częstotliwości 5 Hz – 500 kHz
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 1450 V peak / 1050 V rms

11. BM859s test diod

Prąd testu: 0.4 mA
Napięcie rozwartego obwodu: < 3.5 V DC
Zakres pomiarowy 0 – 5 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 1 % ± 1 cyfra
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 1450 V peak / 1050 V rms

12. BM859s test pętli prądowej

Zakres 4 -20 mA (0 – 100 %), dokładność ± 25 cyfr

13. BM859s pomiar poziomu mocy

Zakres pomiarowy -11.76 dBm – 54.25 dBm, dokładność ± 0.25 dB ± 2 cyfry
Wybór impedancji: 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900 1000, 1200 Ω
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 1450 V peak / 1050 V rms

BM859s – cechy dodatkowe

Producent: Brymen
Kraj pochodzenia: Tajwan
Zgodność z normami:

 • UL61010-1 (druga edycja)
 • PN-EN61010-1 (druga edycja)
 • CSA C22.2 nr 61010-1-92
 • IEC61010-1 (druga edycja)
 • Kat. IV 600V AC/DC
 • Kat. III 1000V AC/DC

Kompatybilność elektromagnetyczna:

 • PN-EN61326-1
 • PN-EN55022
 • PN-EN61000-3-2
 • PN-EN61000-3-3
 • PN-EN61000-4-8
 • PN-EN61000-4-11
 • PN-EN61000-4-6
 • PN-EN61000-4-5
 • PN-EN61000-4-2
 • PN-EN61000-4-4
 • PN-EN61000-4-3

Certyfikaty:

 • Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 • Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Ochrona przeciwprzepięciowa: 8 kV (1.2 / 50 µs SURGE)
Wyświetlacz LCD z podświetleniem 4 4/5 cyfry, maksymalne wskazanie 50000, DCV: 5 4/5 max. 50000, Hz: 6 cyfr max. 999999, próbkowanie 5 razy / s, 1.25 razy / s dla 5 4/5 cyfry
Bargraf analogowy: liczba segmentów 42, próbkowanie 60 razy / s
Zasilanie: bateria 9 V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
Automatyczne wyłączenie zasilania: po 5 min. bezczynności
Warunki pracy: 0 °C ÷ 45 °C; wilgotność względna RH < 80 % do temp. 31 °C spadająca liniowo do 50 % dla temp. 45 °C
Warunki przechowywania: -20 °C ÷ 60 °C, wilgotność względna RH < 80 %
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Wymiary multimetru: 198 mm x 97 mm x 55 mm (wys. x szer. x głęb.)
Masa multimetru: 500 g

BM859s – wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe:

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Sonda typu K do pomiaru temperatury
 • Holster ochronny
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

BM859s – wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie opcjonalne:

 • Kit BRUA-85Xa – interfejs optyczny do komunikacji USB/RS-232 z oprogramowaniem (do modeli nowszych – z literką S lub A w nazwie modelu)
 • Sonda temperatury TCK – adapter: gniazdo do sond K – wtyk (2 x banan 4mm)

BM859s – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BM859s Brymen multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych”

Może Cię również zainteresować…