BM839 Brymen multimetr cyfrowy TRMS

822.50  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

BM839 – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM839 multimetr cyfrowy TRMS Brymen wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe, przemienne TRMS, przemienne w trybie VFD (jednoczesny odczyt wartości napięcia i częstotliwości)
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość
– temperatura
– test diody
– test ciągłości
– rejestracja wartości szczytowych impulsów > 5 ms.

Cechy szczególne i funkcje specjalne multimetru BM839
 • Wyświetlacz o białym tle z podświetleniem 3 5/6 oraz 4 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 20000
 • Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
 • Szybkość odświeżania 5 razy / sekundę
 • True RMS – pomiar rzeczywistej wartości skutecznej, pasmo pomiarowe 20 kHz
 • funkcja inteligentnego automatycznego wyłączania miernika
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • Tryb pomiarów względnych
 • CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów 5 ms
 • MAX/MIN – rejestracja i odczyt wartości maksymalnej i minimalnej z pomiarów
 • Funkcja BeepJack ostrzegająca przed niepoprawnym podłączeniem do zacisków prądowych
 • Pomiar napięcia przemiennego w trybie VFD (jednoczesny odczyt wartości napięcia i częstotliwości)
 • Pomiar temperatury
 • Holster
 • Wejścia prądowe zabezpieczone bezpiecznikami HBC
 • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe impulsowe do 8 kV 1.2 / 50 µs.

BM839 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna powietrza: < 80 %.

Zalecany okres wzorcowania multimetru BM839: 1 rok.

1. BM839 napięcie przemienne TRMS (tryb zliczania do 6000)

Zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
Zakresy pomiarowe: 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V; dokładność 0.5 % + 3 cyfry

Zakres częstotliwości 40 Hz – 1 kHz
Zakresy pomiarowe: 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V; dokładność 1 % + 3 cyfry (2 % + 3 cyfry dla zakresu 1000 V)

Zakres częstotliwości 1 – 5 kHz
Zakresy pomiarowe: 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V; dokładność 1.8 % + 4 cyfry

Zakres częstotliwości 5 – 20 kHz
Zakresy pomiarowe: 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V; dokładność 2 % + 20 cyfr

2. BM839 napięcie przemienne TRMS (tryb zliczania do 20000)

Zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
Zakresy pomiarowe: 199.99 mV, 1.9999 V, 19.999 V, 199.99 V, 1000 V; dokładność 0.5 % + 30 cyfr

Zakres częstotliwości 40 Hz – 1 kHz
Zakresy pomiarowe: 199.99 mV, 1.9999 V, 19.999 V, 199.99 V, 1000 V; dokładność 1 % + 30 cyfr (2 % + 30 cyfr dla zakresu 1000 V)

Zakres częstotliwości 1 – 5 kHz
Zakresy pomiarowe: 199.99 mV, 1.9999 V, 19.999 V, 199.99 V; dokładność 1.8 % + 40 cyfr

Zakres częstotliwości 5 – 20 kHz
Zakresy pomiarowe: 199.99 mV, 1.9999 V, 19.999 V; dokładność 2 % + 40 cyfr

3. BM839 napięcie przemienne w trybie VFD

Zakres częstotliwości 10 – 45 Hz
Zakresy pomiarowe: 600 V, 1000 V; dokładność 4 % + 5 cyfr

Zakres częstotliwości 45 – 200 Hz
Zakresy pomiarowe: 600 V, 1000 V; dokładność 2.5 % + 5 cyfr

Zakres częstotliwości 200 – 440 Hz
Zakresy pomiarowe: 600 V, 1000 V; dokładność 9 % + 5 cyfr

4. BM839 napięcie stałe (tryb zliczania do 6000)

Zakres pomiarowy 600.0 mV; dokładność 0.09 % + 1 cyfra
Zakresy pomiarowe 6.000 V, 60.00 V; dokładność 0.045 % + 1 cyfra
Zakres pomiarowy 600.0 V, 1000 V; dokładność 0.09 % + 1 cyfra

5. BM839 napięcie stałe (tryb zliczania do 20000)

Zakres pomiarowy 199.99 mV; dokładność 0.09 % + 6 cyfr
Zakresy pomiarowe 1.9999 V, 19.999 V, 199.99 V; dokładność 0.045 % + 6 cyfr
Zakres pomiarowy 1000 V; dokładność 0.09 % + 6 cyfr

6. BM839 rezystancja (tryb zliczania do 6000)

Zakresy pomiarowe:
– 600.0 Ω; dokładność 0.15 % + 3 cyfry
– 6.000 kΩ, 60.00 kΩ; dokładność 0.15 % + 1 cyfra
– 600.0 kΩ; dokładność 0.3 % + 1 cyfra
– 6.000 MΩ; dokładność 0.5 % + 1 cyfra
– 60.00 MΩ; dokładność 1.5 % + 3 cyfry
– 60.00 nS; dokładność 2 % + 10 cyfr

7. BM839 rezystancja (tryb zliczania do 20000)

Zakresy pomiarowe:
– 199.99 Ω; dokładność 0.15 % + 20 cyfr
– 1.9999 kΩ, 19.999 kΩ; dokładność 0.15 % + 6 cyfr
– 199.99 kΩ; dokładność 0.3 % + 6 cyfr
– 1.9999 MΩ; dokładność 0.5 % + 6 cyfr
– 19.999 MΩ; dokładność 1.5 % + 30 cyfr

8. BM839 test ciągłości BeepLit®

Wartość graniczna ciągłości: 20 – 25 Ω
Czas odpowiedzi < 20 ms
Sygnał dźwiękowy, podświetlenie ekranu LCD

9. BM839 test diody

Zakres pomiarowy: 2.7 V, dokładność 1.5 % + 4 cyfry
Prąd pomiarowy: 0.4 mA
Napięcie bez obciążenia: < 2.8 V

10. BM839 pomiar pojemności

Zakresy pomiarowe:
– 20.00 nF; dokładność 1 % + 8 cyfr
– 200.0 nF, 2.000 µF, 20.00 µF, 200.0 µF, 2000 µF; dokładność 1 % + 2 cyfry
– 20.00 mF; dokładność 2 % + 2 cyfry

11. BM839 pomiar temperatury

Zakresy pomiarowe:
-40.0 ~ 0.0 °C; dokładność 1 % + 2 °C
0.0 ~ 50.0 °C; dokładność 1 % + 1 °C
50.0 ~ 1090.0 °C; dokładność 1 % + 1.5 °C

12. BM839 prąd stały (tryb zliczania do 6000)

Zakresy pomiarowe:
– 600.0 µA; dokładność 0.18 % + 4 cyfry
– 6000 µA; dokładność 0.18 % + 2 cyfry
– 60.00 mA; dokładność 0.18 % + 4 cyfry
– 600.0 mA; dokładność 0.3 % + 3 cyfry
– 6.000 A; dokładność 0.5 % + 4 cyfry
– 10.00 A; dokładność 0.7 % + 2 cyfry

13. BM839 prąd stały (tryb zliczania do 20000)

Zakresy pomiarowe:
– 199.99 µA; dokładność 0.18 % + 40 cyfr
– 1999.9 µA; dokładność 0.18 % + 20 cyfr
– 19.999 mA; dokładność 0.18 % + 40 cyfr
– 199.99 mA; dokładność 0.18 % + 30 cyfr
– 1.9999 A; dokładność 0.5 % + 40 cyfr
– 10.000 A; dokładność 0.7 % + 20 cyfr

14. BM839 prąd przemienny 40 Hz – 3 kHz (tryb zliczania do 6000)

Zakresy pomiarowe:
– 600.0 µA; dokładność 1 % + 2 cyfry
– 6000 µA; dokładność 1 % + 2 cyfry
– 60.00 mA; dokładność 1 % + 2 cyfry
– 600.0 mA; dokładność 1 % + 2 cyfry
– 6.000 A; dokładność 1 % + 4 cyfry
– 10.00 A; dokładność 1 % + 4 cyfry

15. BM839 prąd przemienny 3 – 5 kHz (tryb zliczania do 6000)

Zakresy pomiarowe:
– 600.0 µA; dokładność 2 % + 2 cyfry
– 6000 µA; dokładność 2 % + 2 cyfry
– 60.00 mA; dokładność 2 % + 2 cyfry
– 600.0 mA; dokładność 2 % + 2 cyfry
– 6.000 A; dokładność nieokreślona
– 10.00 A; dokładność nieokreślona

16. BM839 prąd przemienny 40 Hz – 3 kHz (tryb zliczania do 20000)

Zakresy pomiarowe:
– 199.99 µA; dokładność 1 % + 20 cyfr
– 1999.9 µA; dokładność 1 % + 20 cyfr
– 19.999 mA; dokładność 1 % + 20 cyfr
– 199.99 mA; dokładność 1 % + 20 cyfr
– 1.9999 A; dokładność 1 % + 40 cyfr
– 10.000 A; dokładność 1 % + 40 cyfr

17. BM839 prąd przemienny 3 – 5 kHz (tryb zliczania do 20000)

Zakresy pomiarowe:
– 199.99 µA; dokładność 2 % + 20 cyfr
– 1999.9 µA; dokładność 2 % + 20 cyfr
– 19.999 mA; dokładność 2 % + 20 cyfr
– 199.99 mA; dokładność 2 % + 20 cyfr
– 1.9999 A; dokładność nieokreślona
– 10.000 A; dokładność nieokreślona

18. BM839 częstotliwość

Funkcje pomiarowe:
– 199.99 mV, 600.0 mV; zakres pomiarowy 6 Hz ~ 100 kHz
– 1.9999 V, 6.000 V, 19.999 V, 60.00 V; zakres pomiarowy 10 Hz ~ 50 kHz
– 199.99 V, 600.0 V; zakres pomiarowy 10 Hz ~ 300 kHz
– 1000.0 V, 1000 V; zakres pomiarowy 10 Hz ~ 5 kHz
–  VFD 600.0 V, VFD 1000 V; zakres pomiarowy 10 Hz ~ 440 Hz
–  199.99 µA, 600.0 µA, 1999.0 µA, 6000 µA, 19.999 mA, 60.00 mA, 199.99 mA, 600.0 mA; zakres pomiarowy 10 Hz ~ 5 kHz
–  1.9999 A, 6.000 A, 10.000 A, 10.000 A; zakres pomiarowy 10 Hz ~ 3 kHz

Dokładność pomiarowa: 0.01 % + 4 cyfry

BM839 – cechy dodatkowe

Producent: Brymen
Kraj pochodzenia: Tajwan
Wyświetlacz LCD z podświetleniem 3 5/6 cyfry (maksymalne wskazanie 6000), oraz 4 1/2 cyfry (maksymalne wskazanie 20000) próbkowanie 5 razy  s
Bargraf analogowy: 61 segmentów, próbkowanie 40 razy / s
Warunki pracy: temperatura -10 °C ÷ 50 °C; wilgotność względna RH < 80 % do temp. 28 °C spadająca liniowo do 50 % dla temp. 50 °C
Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Warunki przechowywania: -20 °C ÷ 60 °C, wilgotność względna RH < 80 % (z wyjętą baterią)
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Zgodność z normami bezpieczeństwa:
IEC/UL/EN61010-1 Ed. 3.0, IEC/UL/EN61010-2-030 Ed. 1.0, IEC/UL/EN61010-2-033 Ed. 1.0,
IEC/UL/EN61010-031 Ed. 1.1 i równoważna CAN/CSA-C22.2
Kategorie Pomiarowe: KAT III 1000 V AC & DC and KAT IV 600V AC & DC
Ochrona przeciwprzepięciowa: 8 kV (1.2 / 50 μs SURGE)
Zabezpieczenie wejść:
μA&mA: 0.4 A/1 kV DC/AC rms, IR 30 kA, bezpiecznik szybki F
A: 11 A / 1 kV DC/AC rms, IR 20 kA, bezpiecznik szybki F
V: 1100 V DC/AC rms mV, Ω i pozostałe: 1000 V DC/AC rms
Kompatybilność elektromagnetyczna: EN61326-1:2013
Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA (IEC LR6), sygnalizacja wyczerpania baterii: poniżej napięcia ok. 4.6 V
Automatyczne wyłączenie zasilania po 20 minutach bezczynności
Wymiary multimetru: 208 mm x 103 mm x 64.5 mm (dł. x szer. x głęb.)
Masa multimetru: 635 g (z holsterem)

BM839 – wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe:

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Holster ochronny
 • Sonda Bkp60 typu K do pomiaru temperatury
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

BM839 – wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie opcjonalne:

 • Adapter BKB32 dla sond temperaturowych typu K
 • Wieszak magnetyczny BMH-01
 • Etui ochronne BMP-86x

BM839 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BM839 Brymen multimetr cyfrowy TRMS”

Może Cię również zainteresować…