Wzorcowanie VC60B+ EnergyLab miernika rezystancji izolacji

Opis

Wzorcowanie VC60B+ miernika rezystancji izolacji – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie VC60B+, miernika rezystancji izolacji, jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji obejmuje następujące wielkości fizyczne:

  • rezystancja izolacji 250 V, 500 V, 1000 V
  • rezystancja
  • napięcie stałe
  • napięcie przemienne.

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zazwyczaj kilka dni roboczych.

Zalecany okres wzorcowania miernika wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie VC60B+ – okres ważności świadectwa:
  • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta lub wewnętrznym harmonogramem użytkownika
  • świadectwo wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia wzorcowanego przedmiotu lub przekroczenia jego dopuszczalnych błędów pomiarowych.

Wzorcowanie VC60B+ – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji jest przeprowadzane z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Forma i treść tego świadectwa została opracowana zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Dodatkowo na bieżąco monitorujemy wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium, za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. W rezultacie zabezpieczymy miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie VC60B+ – informacje dodatkowe

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie VC60B+ EnergyLab miernika rezystancji izolacji”

Może Cię również zainteresować…