Wzorcowanie IT-811 plus Labimed miernika rezystancji izolacji

Opis

Wzorcowanie IT-811 plus miernika rezystancji izolacji – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie IT-811 plus, miernika rezystancji izolacji, jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. A potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji obejmuje następujące wielkości fizyczne:

  • napięcie przemienne
  • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
  • rezystancja izolacji 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V.

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zwykle kilka dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. Aby maksymalnie skrócić czas realizacji usługi,  prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany okres wzorcowania miernika IT-811 plus wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie IT-811 plus – okres ważności świadectwa:
  • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta lub wewnętrznym harmonogramem użytkownika
  • świadectwo wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia wzorcowanego przedmiotu lub przekroczenia jego dopuszczalnych błędów pomiarowych.

Wzorcowanie IT-811 plus – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji IT-811 plus jest przeprowadzane z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Forma i treść tego świadectwa została opracowana zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Dodatkowo na bieżąco monitorujemy wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie IT-811 plus – informacje dodatkowe

Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie IT-811 plus Labimed miernika rezystancji izolacji”

Może Cię również zainteresować…