IR4053-10 HIOKI miernik rezystancji izolacji systemów PV ze świadectwem wzorcowania

2333.90  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

IR4053-10 – skrócony opis funkcji pomiarowych

IR4053-10 miernik rezystancji izolacji HIOKI wykonuje następujące pomiary:
– rezystancja izolacji 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
– rezystancja izolacji w systemach fotowoltaicznych PVΩ 500 V, 1000 V
– napięcie stałe
– napięcie przemienne.

Cechy szczególne i funkcje specjalne miernika IR4053-10:

Przyrząd specjalizowany do zastosowań w fotowoltaicznych systemach generacji energii.
Mierzy dokładnie i bezpiecznie rezystancję izolacji PV bez negatywnego wpływu generowanej energii solarnej i określa jej wartość już w 4 sekundy.

Przyrząd IR4053-10 jest dedykowany do zastosowań w fotowoltaicznych systemach generacji energii.
Pomiar rezystancji izolacji w systemie fotowoltaicznym (PV) wykonywany konwencjonalnym miernikiem rezystancji izolacji nie jest niebezpieczny, lecz zależy od bieżącego stanu systemu. Na pomiar może wpływać generacja energii fotowoltaicznej, w wyniku czego wynik pomiaru rezystancji może różnić się znacznie od rzeczywistej wartości.
Aby zmierzyć dokładnie rezystancję izolacji w systemie PV konwencjonalnym miernikiem izolacji, trzeba w tym celu zewrzeć układ pomiarowy, co z kolei wymaga zainstalowania osobnego układu zwierającego z przełącznikiem. Zwieranie układu może też spowodować niebezpieczne iskrzenia. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, zaleca się wykonywać takie pomiary w nocy. Problemów tych można uniknąć, wykonując pomiar miernikiem IR4053-10, który jest wyposażony w funkcję PVΩ.

Główne własności miernika IR4053-10:
 • Bezpieczny i dokładny pomiar rezystancji izolacji PV (funkcja PVΩ) nawet, wtedy gdy jest generowana energia solarna (w czasie dziennym), nie wymaga tworzenia zwarcia w celu pomiaru (metoda bezpieczna, lecz niedokładna, gdy mierzy się konwencjonalnym miernikiem rezystancji izolacji)
 • Wbudowana funkcja PVΩ dedykowana do testowania systemów fotowoltaicznych (PV) wyświetla wynik pomiaru już po upływie 4 sekund
 • Pięć podzakresów napięcia pomiarowego: 50/125/250/500/1000V do normalnego pomiaru rezystancji izolacji
 • Wbudowany pomiar napięcia stałego 1000 V specjalizowany do pomiaru napięcia w warunkach braku obciążenia w systemach PV z napięciem 1000 V
 • Wytrzymała konstrukcja – przyrząd wytrzymuje upadek na betonową podłogę z wysokości 1 m
 • Podzakresy pomiarowe rezystancji izolacji: 100/250/500/2000/4000 MΩ
 • Pomiar napięcia przemiennego: 420/600 V
 • Pomiar napięcia stałego: 4.2/42/420/1000 V
 • Komparator
 • Sygnalizator przewodu będącego „pod napięciem”
 • Automatyczne rozładowywanie po pomiarze rezystancji izolacji ładunku elektrycznego zgromadzonego w trakcie pomiaru w obiekcie pomiarowym
 • Automatyczne wykrywanie typu sygnału: DC/AC
 • Podświetlany wyświetlacz
 • Opcjonalny przewód pomiarowy L9788-10 ze zdalnym przełącznikiem – umożliwia przyłożenie napięcia pomiarowego bez dotykania miernika i obserwowanie wyniku porównania komparatora sygnalizowanego LED-em na obudowie sondy

IR4053-10 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 23 ± 5 °C,
– wilgotność względna < 90 %.
Zalecany okres wzorcowania miernika IR4053-10: 1 rok.

1. IR4053-10 funkcja PVΩ – pomiar rezystancji izolacji w systemie fotowoltaicznym (PV)

Znamionowe napięcie pomiarowe stałe: 500 / 1000 V
Efektywna, maksymalne rezystancja wskazywana: 2000/4000 MΩ
Zakresy pomiarowe rezystancji:
– Napięcie pomiarowe 500 V: Od 0.200 do 500 MΩ / od 501 do 2000 MΩ
– Napięcie pomiarowe 1000 V: Od 0.200 do 1000 MΩ / od 1010 do 4000 MΩ
Dokładność pomiaru rezystancji (w.w. = wartość wskazywana)
– Napięcie pomiarowe 500 V DC
Od 0.200 do 500 MΩ / ± 4 % w.w.
Od 501 do 2000 MΩ / ± 8 % w.w.
– Napięcie pomiarowe 1000 V DC
Od 0.200 do 1000 MΩ / ± 4 % w.w.
Od 1010 do 4000 MΩ / ± 8 % w.w.
– Pozostały podzakres pomiarowy:
Od 0 do 0.199 MΩ / ±2 % w.w. ± 6 cyfr

2. IR4053-10 konwencjonalny pomiar rezystancji izolacji

Znamionowe napięcie pomiarowe stałe: 50/125/250/500/1000 V DC
Efektywna, maksymalna wskazywana wartość rezystancji izolacji (odpowiednio do wybranego napięcia pomiarowego):
100/250/500/2000/4000 MΩ
Dokładności pomiarowe rezystancji izolacji:
– pierwszy efektywny zakres pomiarowy (odpowiednio do wybranego napięcia pomiarowego): 0.200 MΩ ~ 10.00 MΩ: ± 4 % w.w.; 0.200 MΩ ~ 25.0 MΩ: ± 4 % w.w.; 0.200 MΩ ~ 50.0 MΩ: ± 4 % w.w.; 0.200 MΩ ~ 500 MΩ: ± 4 % w.w.; 0.200 MΩ ~ 1000 MΩ: ± 4 % w.w.
– drugi efektywny zakres pomiarowym (odpowiednio do wybranego napięcia pomiarowego): 10.1 MΩ ~ 100,0 MΩ: ± 8 % w.w.; 25.1 MΩ ~ 250 MΩ: ± 8 % w.w.; 50.1 MΩ ~ 500 MΩ: ± 8 % w.w.; 501 MΩ ~ 2000 MΩ: ± 8 % w.w.; 1010 MΩ ~ 4000 MΩ: ± 8 % w.w.
– pozostały zakres pomiarowy: 0 ~ 0.199 MΩ: ± 2 % w.w. ± 6 cyfr (niezależnie od wybranego napięcia pomiarowego)
Dolna wartość graniczna rezystancji izolacji: 0.05 / 0.125 / 0.25 / 0.5 / 1 MΩ (odpowiednio do wybranego napięcia pomiarowego)

3. IR4053-10 pomiar napięcia stałego

Podzakresy pomiarowe: 4.2 / 42 / 420 / 1000 V DC
Maksymalna wskazywana wartość: 4.200 / 42.00 / 420.0 /1100 V
Dokładność: ± 1.3 % w.w. ± 4 cyfry (dokładność w zakresie przekraczającym 1000 V nie jest gwarantowana)

4. IR4053-10 pomiar napięcia przemiennego

Podzakresy pomiarowe: 420 / 600 V
Maksymalna wartość wskazywana: 420.0 / 750 V
Dokładność: ± 2.3 % w.w. ± 8 cyfr (dokładność w zakresie przekraczającym 600 V nie jest gwarantowana)

IR4053-10 – cechy dodatkowe

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny typu FSTN z podświetleniem
Czas odpowiedzi: 1 s (przy pomiarze rezystancji izolacji), 4 s (w trybie PVΩ – wynik pierwszego pomiaru jest wyświetlany po 4 s, lecz następne są odświeżane już co 1 s)
Przyrząd wytrzymuje upadek z wysokości 1 m na betonową podłogę
Wskaźnik przewodu będącego pod napięciem
Automatyczne rozładowywanie obiektu pomiarowego po pomiarze
Automatyczne wykrywanie typu sygnału: stały (DC) / przemienny (AC)
Komparator:
– sygnalizacja przekroczenia wartości granicznej wyświetleniem ikony PASS (dobry) lub FAIL (zły)
– dodatkowa sygnalizacja stanu FAIL, podświetleniem wyświetlacza na czerwono
– sygnalizacja optyczna stanów PASS i FAIL na sondzie opcjonalnego zestawu przewodów pomiarowych L9788-11
Zasilanie: 4 baterie alkaliczne LR6
– Wskaźnik stanu baterii zasilającej (3 segmenty, 3 stany)
– Automatyczne wyłączanie zasilania
– Czas pracy ciągłej: ok. 20 h
Wymiary i masa miernika: 159 mm x 177 mm  x 53 mm; ok. 600 g (włącznie z bateriami i bez przewodów pomiarowych)
Zakres temperatur pracy:
– Od 0 do +40 °C – wilgotność względna ≤ 90 %, bez kondensacji;
Zakres temperatur składowania:
– Od -10 do +50 °C – wilgotność względna ≤ 90 %, bez kondensacji
Maksymalne napięcie znamionowe do ziemi: 600 V AC / DC, kategoria pomiarowa III, przewidywane przepięcie przejściowe: 6000 V
Wytrzymałość izolacji przyrządu na przebicie: 7060 V, 50 Hz / 60 Hz, gniazda pomiarowe – obudowa elektryczna, 1 minuta
Szczelność obudowy: IP40 (EN60529)
Spełnia wymagania norm: EN61326 (kompatybilność elektromagnetyczna) i EN61557-1/-2/ i JIS C1302 (pomiar rezystancji izolacji)

IR4053-10 – wyposażenie standardowe

– Przewody pomiarowe L9787 1 szt. (zawierają też dwie nasadzane sondy szpilkowe i czarny chwytak krokodylowy)
– Pasek na szyję 1 szt.
– Instrukcja obsługi 1 szt.
– Baterie alkaliczne (LR6) 4 szt.

IR4053-10 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „IR4053-10 HIOKI miernik rezystancji izolacji systemów PV ze świadectwem wzorcowania”

Może Cię również zainteresować…