BM887 Brymen multimetr cyfrowy TRMS z pomiarem rezystancji izolacji

1221.47  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

BM887 – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM887 multimetr cyfrowy TRMS Brymen z pomiarem rezystancji izolacji wykonuje następujące pomiary:
– rezystancja izolacji 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– częstotliwość
– test diody
– test ciągłości
– pojemność
– temperatura (sondą typu K).

BM887 to multimetr firmy Brymen z pomiarem rezystancji izolacji aż do 25 GΩ (przy napięciu pomiarowym 1000 V) przy wyborze napięć testowych 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V. Dodatkowo innowacyjna funkcja SMOOTH MODE pozwala na uzyskanie stabilnych wyników pomiaru. Sonda probiercza z przyciskiem pozwala na prowadzenie tzw. pomiarów zdalnych. Miernik posiada też funkcję VFD(V&Hz) przeznaczoną do jednoczesnego pomiaru napięcia i częstotliwości falowników (0 ~ 600 V AC, 10 ~ 440 Hz). Wysoki stopień ochrony BM887 to: przeciążenie 1000 V, przepięcia 8 kV, bezpieczeństwo CAT IV 600V. BM887 został wyposażony w podwójny podświetlany LCD z próbkowaniem 5x/s i bargraf analogowy.

BM887 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 23 ± 5 °C
– wilgotność względna < 80 %.
Zalecany okres wzorcowania multimetru BM887: 1 rok.

1. BM887 pomiar napięcia przemiennego TRMS

Impedancja wejściowa 10 MΩ, 110 pF

Pasmo częstotliwości: 50 ~ 60 Hz

Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, tolerancja ± 0.7 % ± 4 cyfry
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, tolerancja ± 0.7 % ± 4 cyfry
– 6 V, rozdzielczość 0.001 V, tolerancja ± 0.7 % ± 4 cyfry
– 60 V, rozdzielczość 0.01 V, tolerancja ± 0.7 % ± 4 cyfry
– 600 V, rozdzielczość 0.1 V, tolerancja ± 0.7 % ± 4 cyfry
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, tolerancja ± 0.7 % ± 4 cyfry

Pasmo częstotliwości: 40 Hz ~ 1 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, tolerancja ± 1.3 % ± 4 cyfry
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, tolerancja ± 1.3 % ± 4 cyfry
– 6 V, rozdzielczość 0.001 V, tolerancja ± 1.3 % ± 4 cyfry
– 60 V, rozdzielczość 0.01 V, tolerancja ± 1.3 % ± 4 cyfry
– 600 V, rozdzielczość 0.1 V, tolerancja ± 1.3 % ± 4 cyfry
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, tolerancja ± 2 % ± 4 cyfry

Pasmo częstotliwości: 1 ~ 5 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, tolerancja ± 2 % ± 4 cyfry
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, tolerancja ± 2 % ± 4 cyfry
– 6 V, rozdzielczość 0.001 V, tolerancja ± 2 % ± 4 cyfry
– 60 V, rozdzielczość 0.01 V, tolerancja ± 2 % ± 4 cyfry
– 600 V, rozdzielczość 0.1 V, tolerancja ± 2 % ± 4 cyfry
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, tolerancja nieokreślona

Pasmo częstotliwości: 5 ~20 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, tolerancja nieokreślona
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, tolerancja ± 2.5 % ± 20 cyfr
– 6 V, rozdzielczość 0.001 V, tolerancja ± 2 % ± 20 cyfr
– 60 V, rozdzielczość 0.01 V, tolerancja ± 2 % ± 20 cyfr
– 600 V, rozdzielczość 0.1 V, tolerancja nieokreślona
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, tolerancja nieokreślona

2. BM887 pomiar napięcia przemiennego VFD ACV (z cyfrowym filtrem dolnoprzepustowym)

Pasmo częstotliwości:
– 10 ~ 45 Hz, zakres pomiarowy 600 V, rozdzielczość 0.1 V, tolerancja ± 4 % ± 5 cyfr
– 45 ~ 200 Hz, zakres pomiarowy 600 V, rozdzielczość 0.1 V, tolerancja ± 2.5 % ± 5 cyfr
– 10 ~ 45 Hz, zakres pomiarowy 600 V, rozdzielczość 0.1 V, tolerancja ± 9 % ± 5 cyfr
Impedancja wejściowa 10 MΩ, 110 pF

3. BM887 pomiar napięcia stałego

Impedancja wejściowa 10 MΩ, 110 pF
Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, rozdzielczość 0.01 mV, tolerancja ± 0.2 % ± 3 cyfry
– 600 mV, rozdzielczość 0.1 mV, tolerancja ± 0.1 % ± 2 cyfry
– 6 V, rozdzielczość 0.001 V, tolerancja ± 0.1 % ± 2 cyfry
– 60 V, rozdzielczość 0.01 V, tolerancja ± 0.1 % ± 2 cyfry
– 600 V, rozdzielczość 0.1 V, tolerancja ± 0.2 % ± 3 cyfry
– 1000 V, rozdzielczość 1 V, tolerancja ± 0.2 % ± 3 cyfry

4. BM887 pomiar rezystancji

Napięcie bez obciążenia: 1.7 V DC
Zakresy pomiarowe:
– 60 Ω, rozdzielczość 0.01 Ω, tolerancja ± 0.5 % ± 5 cyfr
– 600 Ω, rozdzielczość 0.1 Ω, tolerancja ± 0.2 % ± 3 cyfry
– 6 kΩ, rozdzielczość 0.001 kΩ, tolerancja ± 0.2 % ± 2 cyfry
– 60 kΩ, rozdzielczość 0.01 kΩ, tolerancja ± 0.2 % ± 2 cyfry
– 600 kΩ, rozdzielczość 0.1 kΩ, tolerancja ± 0.3 % ± 2 cyfry
– 6 MΩ, rozdzielczość 0.001 MΩ, tolerancja ± 1 % ± 3 cyfry
– 60 MΩ, rozdzielczość 0.01 MΩ, tolerancja ± 1.5 % ± 6 cyfr

5. BM887 test ciągłości
Próg wyzwalania: 20 Ω ~ 350 Ω
Czas odpowiedzi: < 30 ms
6. BM887 test diody

Zakres pomiarowy 2.7 V
Prąd testu 0.4 mA
Napięcie rozwarcia <2.8 V DC
Dokładność: ± 1.5 % ± 4 cyfry

7. BM887 pomiar pojemności

Zakresy pomiarowe:
– 2 μF, rozdzielczość 1 nF, dokładność ± 1.5 % ± 5 cyfr
– 20 μF, rozdzielczość 10 nF, dokładność ± 1.5 % ± 5 cyfr
– 200 μF, rozdzielczość 100 nF, dokładność ± 1.5 % ± 5 cyfr
– 2000 μF, rozdzielczość 1 μF, dokładność ± 1.5 % ± 5 cyfr
– 20 mF, rozdzielczość 0.01 mF, dokładność ± 5 % ± 5 cyfr
Dokładności dla kondensatorów warstwowych lub wyższej jakości

8. BM887 pomiar temperatury

Zakresy pomiarowe:
-40.0 ~ 0.0 °C, rozdzielczość 0.1 °C, dokładność ± 1 % ± 2 °C
0.0 ~ 50.0 °C, rozdzielczość 0.1 °C, dokładność 2.2 °C
50.0 ~ 537.0 °C, rozdzielczość 0.1 °C, dokładność ± 1 % ± 2 °C,
Tabela nie podaje zakresu i dokładności sond typu K

9. BM887 pomiar prądu stałego

Zakresy pomiarowe:
– 600 µA, rozdzielczość 0.1 μA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry
– 6000 µA, rozdzielczość 1 μA, dokładność ± 0.2 % ± 2 cyfry
– 60 mA, rozdzielczość 0.01 mA, dokładność ± 0.2 % ± 4 cyfry
– 600 mA, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność ± 0.3 % ± 3 cyfry
– 6 A, rozdzielczość 0.001 A, dokładność ± 0.5 % ± 4 cyfry
– 10 A, rozdzielczość 0.01 A, dokładność ± 0.7 % ± 2 cyfry

10. BM887 pomiar prądu przemiennego TRMS
Pasmo częstotliwości: 50 ~ 60 Hz

Zakresy pomiarowe:
– 600 µA, rozdzielczość 0.1 μA, dokładność ± 1 % ± 3 cyfry
– 6000 µA, rozdzielczość 1 μA, dokładność ± 1 % ± 3 cyfry
– 60 mA, rozdzielczość 0.01 mA, dokładność ± 1 % ± 3 cyfry
– 600 mA, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność ± 1 % ± 3 cyfry
– 6 A, rozdzielczość 0.001 A, dokładność ± 1 % ± 3 cyfry
– 10 A, rozdzielczość 0.01 A, dokładność ± 1 % ± 3 cyfry

Pasmo częstotliwości: 40 Hz ~ 3 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 600 µA, rozdzielczość 0.1 μA, dokładność ± 2 % ± 3 cyfry
– 6000 µA, rozdzielczość 1 μA, dokładność ± 2 % ± 3 cyfry
– 60 mA, rozdzielczość 0.01 mA, dokładność ± 2 % ± 3 cyfry
– 600 mA, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność ± 2 % ± 3 cyfry
– 6 A, rozdzielczość 0.001 A, dokładność ± 2 % ± 3 cyfry
– 10 A, rozdzielczość 0.01 A, dokładność ± 2 % ± 3 cyfry

Pasmo częstotliwości: 3 ~ 5 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 600 µA, rozdzielczość 0.1 μA, dokładność ± 2 % ± 5 cyfr
– 6000 µA, rozdzielczość 1 μA, dokładność ± 2 % ± 5 cyfr
– 60 mA, rozdzielczość 0.01 mA, dokładność ± 2 % ± 5 cyfr
– 600 mA, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność ± 2 % ± 5 cyfr
– 6 A, rozdzielczość 0.001 A, dokładność nieokreślona
– 10 A, rozdzielczość 0.01 A, dokładność nieokreślona

11. BM887 pomiar częstotliwości
Rozdzielczość: 0.001 Hz
Dokładność pomiaru: ± 0.02 % ± 4 cyfry
Zakresy pomiarowe:
– 60 mV, czułość 4 mV, pasmo 6 Hz ~ 50 kHz
– 600 mV, czułość 40 mV, pasmo 10 Hz ~ 100 kHz
– 6 V, czułość 0.4 V, pasmo 10 Hz ~ 50 kHz
– 60 V, czułość 4 V, pasmo 10 Hz ~ 50 kHz
– 600 V, czułość 40 V, pasmo 10 Hz ~ 30 kHz
– 1000 V, czułość 400 V, pasmo 10 Hz ~ 440 Hz
– VFD 600 V, czułość 40 V, pasmo 10 Hz ~ 440 Hz
– 600 µA, czułość 40 µA, pasmo 10 Hz ~ 5 kHz
– 6000 µA, czułość 400 µA, pasmo 10 Hz ~ 5 kHz
– 60 mA, czułość 4 mA, pasmo 10 Hz ~ 5 kHz
– 600 mA, czułość 40 mA, pasmo 10 Hz ~ 5 kHz
– 6 A, czułość 0.6 A, pasmo 10 Hz ~ 3 kHz
– 10 A, czułość 6 A, pasmo 10 Hz ~ 3 kHz

 

12. BM887 pomiar rezystancji izolacji

Napięcie rzeczywiste testu: 100 % ~ 120 % napięcia nominalnego
Napięcie pomiarowe:
– 50 V; zakresy pomiarowe 3.000 MΩ, 30.00 MΩ, 55.0 MΩ; prąd pomiarowy 1 mA @ 50 kΩ; dokładność: 1.5 % + 5 cyfr
– 100 V; zakresy pomiarowe 3.000 MΩ, 30.00 MΩ, 110.0 MΩ; prąd pomiarowy 1 mA @ 100 kΩ; dokładność: 1.5 % + 5 cyfr
– 250 V; zakresy pomiarowe 3.000 MΩ, 30.00 MΩ, 275.0 MΩ; prąd pomiarowy 1 mA @ 250 kΩ; dokładność: 1.5 % + 5 cyfr
– 500 V; zakresy pomiarowe 3.000 MΩ, 30.00 MΩ, 300.0 MΩ, 550.0 MΩ; prąd pomiarowy 1 mA @ 500 kΩ; dokładność: 1.5 % + 5 cyfr
– 1000 V; zakresy pomiarowe 3.000 MΩ, 30.00 MΩ, 300.0 MΩ; prąd pomiarowy 1 mA @ 1 MΩ; dokładność: 1.5 % + 5 cyfr; zakres pomiarowy 3000 MΩ; prąd pomiarowy 1 mA @ 1 MΩ; dokładność: 2 % + 5 cyfr; zakres pomiarowy 25.0 GΩ; prąd pomiarowy 1 mA @ 1 MΩ; dokładność: 10 % + 5 cyfr

BM887– cechy dodatkowe

Producent: Brymen, Tajwan
Zgodność z normami:
IEC/UL/EN61010-1 Ed.3.0, IEC/EN61010-2-030 Ed.1.0, IEC/UL/EN61010-2-033 Ed.1.0, IEC/UL/EN61010-031 Ed.1.1, CAN/CSA-C22.2, kategorie pomiarowe CAT III 1000 V AC/DC, CAT IV 600 V AC/DC
Kompatybilność elektromagnetyczna: zgodność z EN61326-1:2013 w polu RF (częstotliwość radiowa) 3 V / m; całkowita dokładność = dokładność danego zakresu ± 25 cyfr; dokładność pomiarów w polu powyżej 3 V / m nie została określona
Podwójny wyświetlacz LCD z podświetleniem, 3 5/6 cyfry, maks. wskazanie 6000, próbkowanie 5/s
Bargraf analogowy: próbkowanie 40 / s
Zasilanie: 4 x baterie typu AA, wskaźnik stanu
Sygnalizacja wyczerpania baterii
Automatyczne wyłączenie zasilania po 20 minutach bezczynności
Warunki pracy: temperatura -10 °C ÷ 50 °C, wilgotność względna RH < 90 % dla temp. 28°C opadająca liniowo do 50 % dla temp. 40°C
Warunki przechowywania: temperatura -20 °C ÷ 60 °C, wilgotność względna RH < 80 %
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Klasa szczelności obudowy: IP40
Wymiary: 103 mm x 64.5 mm x 208 mm
Masa: 635 g (z pokrowcem)

BM887– wyposażenie standardowe

Przewody pomiarowe 2 szt.
Krokodylki 2 szt.
Sonda BRP21S2-C z przyciskiem uruchamiającym test
Holster
Instrukcja obsługi
Bkp60 – sonda temperatury typu K z podwójnym wtykiem bananowym

BM887– wyposażenie dodatkowe

Bkp32 lub TCK – adapter z podwójnym wtykiem bananowym i gniazdem sondy K
Uchwyt magnetyczny BMH-01
Pokrowiec BMP-86x

BM887 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BM887 Brymen multimetr cyfrowy TRMS z pomiarem rezystancji izolacji”

Może Cię również zainteresować…