CIE9006A multimetr cyfrowy TRMS

Kategoria: Tag:

Opis

CIE9006A – skrócony opis funkcji pomiarowych

CIE9006A multimetr cyfrowy TRMS wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– test diody
– test ciągłości
– pojemność
– częstotliwość
– współczynnik wypełnienia impulsu
– temperatura (za pomocą termopary).

CIE9006A – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności pomiarowe obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 18 °C – 28 °C
– wilgotność względna powietrza: < 70 %.

Zalecany przez producenta okres wzorcowania multimetru: 12 miesięcy.

1. CIE9006A pomiar napięcia stałego

Zakresy pomiarowe:
– 200 mV, rozdzielczość wskazania 0.01 mV, dokładność pomiaru ± (0.05 % w.w. + 5 cyfr)
– 2 V, rozdzielczość wskazania 0.1 mV, dokładność pomiaru ± (0.05 % w.w. + 5 cyfr)
– 20 V, rozdzielczość wskazania 1 mV, dokładność pomiaru ± (0.05 % w.w. + 5 cyfr)
– 200 V, rozdzielczość wskazania 10 mV, dokładność pomiaru ± (0.05 % w.w. + 5 cyfr)
– 1000 V, rozdzielczość wskazania 100 mV, dokładność pomiaru ± (0.05 % w.w. + 5 cyfr)
Impedancja wejściowa: 200 mV: 10 MΩ; 2 V: 11 MΩ; pozostałe zakresy: 10 MΩ
Zabezpieczenie przeciążeniowe wejścia : 600 V DC / 350 V RMS dla zakresu 200 mV, 1000 V DC /  750 V RMS dla pozostałych zakresów

2. CIE9006A pomiar napięcia przemiennego TRMS

Zakresy pomiarowe:
– 200 mV, rozdzielczość wskazania 0.01 mV, dokładność pomiaru ± (1 % w.w. + 10 cyfr)
– 2 V, rozdzielczość wskazania 0.1 mV, dokładność pomiaru ± (1 % w.w. + 10 cyfr)
– 20 V, rozdzielczość wskazania 1 mV, dokładność pomiaru ± (1 % w.w. + 10 cyfr)
– 200 V, rozdzielczość wskazania 10 mV, dokładność pomiaru ± (1 % w.w. + 10 cyfr)
– 750 V, rozdzielczość wskazania 100 mV, dokładność pomiaru ± (2 % w.w. + 20 cyfr)
Impedancja wejściowa: 200 mV: 10 MΩ; 2 V: 11 MΩ; pozostałe zakresy: 10 MΩ

Zabezpieczenie przeciążeniowe wejścia: 600 V DC / 350 V RMS dla zakresu 200 mV, 1000 V DC /  750 V RMS dla pozostałych zakresów
Pasmo pomiarowe: 50 Hz – 500 Hz

3. CIE9006A pomiar prądu stałego

Zakresy pomiarowe:
– 200 µA, rozdzielczość wskazania 0.01 µA, dokładność pomiaru ± (0.5 % w.w. + 5 cyfr)
– 2 mA, rozdzielczość wskazania 0.1 µA, dokładność pomiaru ± (0.5 % w.w. + 5 cyfr)
– 20 mA, rozdzielczość wskazania 1 µA, dokładność pomiaru ± (0.5 % w.w. + 5 cyfr)
– 200 mA, rozdzielczość wskazania 10 µA, dokładność pomiaru ± (1 % w.w. + 5 cyfr)
– 20 A, rozdzielczość wskazania 1 mA, dokładność pomiaru ± (2 % w.w. + 10 cyfr)

Zabezpieczenie przeciążeniowe wejścia: szybki bezpiecznik ceramiczny 500 mA / 500 V(6.3 x 32 mm) dla wejścia μA/mA; szybki bezpiecznik ceramiczny 20 A / 600 V(10 x 38 mm) dla wejścia 20A

4. CIE9006A pomiar prądu przemiennego TRMS

Zakresy pomiarowe:
– 200 µA, rozdzielczość wskazania 0.01 µA, dokładność pomiaru ± (1.2 % w.w. + 10 cyfr)
– 2 mA, rozdzielczość wskazania 0.1 µA, dokładność pomiaru ± (1.2 % w.w. + 10 cyfr)
– 20 mA, rozdzielczość wskazania 1 µA, dokładność pomiaru ± (1.2 % w.w. + 10 cyfr)
– 200 mA, rozdzielczość wskazania 10 µA, dokładność pomiaru ± (1.2 % w.w. + 10 cyfr)
– 20 A, rozdzielczość wskazania 1 mA, dokładność pomiaru ± (2.5 % w.w. + 10 cyfr)

Zabezpieczenie przeciążeniowe wejścia: szybki bezpiecznik ceramiczny 500 mA / 500 V(6.3 x 32 mm) dla wejścia μA/mA; szybki bezpiecznik ceramiczny 20 A / 600 V(10 x 38 mm) dla wejścia 20A
Pasmo pomiaru: 50 Hz – 500 Hz

5. CIE9006A pomiar rezystancji

Zakresy pomiarowe:
– 200 Ω, rozdzielczość wskazania 0.01 Ω, dokładność pomiaru ± (0.25 % w.w. + 10 cyfr)
– 2 kΩ, rozdzielczość wskazania 0.1 Ω, dokładność pomiaru ± (0.25 % w.w. + 5 cyfr)
– 20 kΩ, rozdzielczość wskazania 1 Ω, dokładność pomiaru ± (0.25 % w.w. + 5 cyfr)
– 200 kΩ, rozdzielczość wskazania 10 Ω, dokładność pomiaru ± (0.25 % w.w. + 5 cyfr)
– 2 MΩ, rozdzielczość wskazania 100 Ω, dokładność pomiaru ± (0.5 % w.w. + 10 cyfr)
– 20 MΩ, rozdzielczość wskazania 1 kΩ, dokładność pomiaru ± (2 % w.w. + 10 cyfr)
– 200 MΩ, rozdzielczość wskazania 10 kΩ, dokładność pomiaru ± (5 % w.w. + 20 cyfr)

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 600 V DC lub 600 V AC RMS

6. CIE9006A test ciągłości

Wykrywalny próg: < 30 Ω
Napięcie otwartego obwodu: 3 V DC

7. CIE9006A test diody

Zakres pomiarowy 2 V, rozdzielczość wskazania 0.1 mV, dokładność pomiaru ± (1 % w.w. + 5 cyfr)
Prąd pomiarowy w kierunku przewodzenia: 0.8 mA
Napięcie przy nieobciążonych gniazdach pomiarowych: typowo 3 V

8. CIE9006A pomiar pojemności

Zakresy pomiarowe:
– 2 nF, rozdzielczość wskazania 1 pF, dokładność pomiaru ± (3 % w.w. + 30 cyfr)
– 20 nF, rozdzielczość wskazania 1 pF, dokładność pomiaru ± (3 % w.w. + 10 cyfr)
– 200 nF, rozdzielczość wskazania 10 pF, dokładność pomiaru ± (3 % w.w. + 10 cyfr)
– 2 µF, rozdzielczość wskazania 100 pF, dokładność pomiaru ± (3 % w.w. + 10 cyfr)
– 20 µF, rozdzielczość wskazania 1 nF, dokładność pomiaru ± (3 % w.w. + 10 cyfr)
– 200 µF, rozdzielczość wskazania 10 nF, dokładność pomiaru ± (3 % w.w. + 10 cyfr)
– 2 mF, rozdzielczość wskazania 100 nF, dokładność pomiaru ± (3 % w.w. + 10 cyfr)
– 20 mF, rozdzielczość wskazania 1 µF, dokładność pomiaru ± (5 % w.w. + 20 cyfr)

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 600 V DC lub 600 V AC RMS

9. CIE9006A pomiar częstotliwości

Zakresy pomiarowe:
– 200 Hz, rozdzielczość wskazania 0.01 Hz, dokładność pomiaru ± (0.1 % w.w. + 5 cyfr)
– 2 kHz, rozdzielczość wskazania 0.1 Hz, dokładność pomiaru ± (0.1 % w.w. + 5 cyfr)
– 20 kHz, rozdzielczość wskazania 1 Hz, dokładność pomiaru ±(0.1 % w.w. + 5 cyfr)
– 200 kHz, rozdzielczość wskazania 10 Hz, dokładność pomiaru ± (0.1 % w.w. + 5 cyfr)
– 2 MHz, rozdzielczość wskazania 100 Hz, dokładność pomiaru ± (0.1 % w.w. + 5 cyfr)
– 20 MHz, rozdzielczość wskazania 1 kHz, dokładność pomiaru ± (0.1 % w.w. + 5 cyfr)

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 600 V DC lub 600 V AC RMS

10. CIE9006A pomiar współczynnika wypełnienia impulsów

Zakres pomiarowy 5 % – 95 %, rozdzielczość wskazania 0.1 %, dokładność pomiaru ± (2 % w.w. + 20 cyfr)
Zakres częstotliwości: 5 % ~ 95 % (40 Hz ~ 1 kHz); 10 % ~ 90 % (1 kHz ~ 10 kHz) 20 % ~ 80 % (10 kHz ~ 20 kHz)
Zabezpieczenie przeciążeniowe: 600 V DC lub 600 V AC RMS

11. CIE9006A pomiar temperatury

Zakresy pomiarowe:
-50 °C ~ 0 °C, rozdzielczość wskazania 0.1 °C, dokładność pomiaru ± (3 % w.w. + 3 °C)
0 °C ~ 400 °C, rozdzielczość wskazania 0.1 °C, dokładność pomiaru ± (1 % w.w. + 2 °C)
400 °C ~ 1350 °C, rozdzielczość wskazania 0.1 °C, dokładność pomiaru ± (3 % w.w. + 3 °C)
Czujnik w sondzie pomiarowej temperatury: termopara typu K
Zabezpieczenie przeciążeniowe: 30 V DC lub 30 V AC RMS

CIE9006A – cechy dodatkowe

Wyświetlacz: 4 1/2 cyfry z podświetleniem, maksymalne wskazanie 20000, odświeżanie 2.5 razy / s
Funkcja zamrożenia wyniku na wyświetlaczu (Data Hold)
Tryb pomiarów względnych RELΔ
Funkcje: MIN/MAX, PEAK± rejestracja wartości szczytowej, HFR filtr wysokiej częstotliwości 100 kHz
Bezdotykowa detekcja napięcia (NCV)
Sygnalizacja wyczerpania baterii
Bezpieczeństwo: EN61010-1, EN61010-2-033, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Zasilanie: 1 bateria (typu 6F22, NEDA1604, JIS006P)
Warunki pracy: 0 °C – 50 °C przy < 70 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania: -20 °C – 60 °C przy < 80 % wilgotności względnej (z baterią wyjętą z miernika)
Wymiary miernika: 90 mm x 44 mm x 198 mm
Masa miernika: 400 g (z baterią)

CIE9006A – wyposażenie standardowe

Przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury typu K, bateria typu 6F22, instrukcja obsługi, bezpiecznik F1 / 500 mA / 500 V

CIE9006A – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „CIE9006A multimetr cyfrowy TRMS”

Może Cię również zainteresować…