BM867s Brymen multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych

560.32  cena netto

Opis

BM867s – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM867s Brymen multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość
– współczynnik wypełnienia impulsów
– test pętli prądowej 4-20 mA
– test diody
– test ciągłości
– rejestracja wartości szczytowych impulsów
– pomiary względne.

BM867s to wytrzymały multimetr profesjonalny z dokładnością bazową 0,03% (DCV). Może służyć jako multimetr wzorcowy w systemach jakości i do pomiarów w przemyśle z uwagi na najwyższy poziom ochrony. Oferuje dużo funkcji łącznie z pomiarem przewodności (nS), tłumienia (dBm) i pętli sterowania (%4~20mA). Mierzona jest rzeczywista wartość skuteczna (TrueRMS) dla ACV/ACA w paśmie częstotliwości do 20kHz i także ze składową stałą (AC, DC+AC). Multimetr BM867s wychwytuje krótkotrwałe impulsy CREST Max/Min (nawet 0,8ms). Rejestruje wartości Max, Min, Avg i wykonuje pomiar różnicowy (obydwie z automatyczną zmianą zakresów). Miernik BM867s charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony: przeciążenie 1000V, przepięcia 12kV, bezpieczeństwo CAT IV 600V. Miernik ma podwójny, podświetlany LCD ze zliczaniem 50000/500000(DCV) i próbkowaniem 5x/s oraz szybki bargraf analogowy. BM867s posiada wyjście USB do współpracy z PC.

Cechy szczególne i funkcje specjalne multimetru BM867s:
 • True RMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów >1ms
 • REC – rejestracja wartości MAX, MIN, AVG
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
 • Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń
BM867s – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna powietrza: < 75 %.

Zalecany okres wzorcowania multimetru BM867s: 1 rok.

 

1. BM867s test ciągłości
Zakres min. wykrywalności R [Ω] Zakres max. wykrywalności R [Ω] Zabezp. DC peak [V] Zabezp. AC rms [V]
20 200 1450 1050

Czas odpowiedzi <100µs

 

2. BM867s DCV – napięcie stałe
Zakres [V] Rozdzielczość [V] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Imp.wej. [Ω] Imp. wej. [F] Zabezpieczenie DC peak [V] Zabezpieczenie AC rms [V]
500m 0,01m 0,03 2 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 0,03 2 10M 60p 1450 1050
50 0,001 0,04 2 10M 60p 1450 1050
500 0,01 0,05 2 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 0,15 2 10M 60p 1450 1050

Rozdzielczość podano dla trybu wyświetlania do 50000 max

 

3. BM867s ACV – napięcie przemienne TRMS
Zakres [V] Rozdzielczość [V] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Czestotliwość min. [Hz] Częstotliwość max. [Hz] Impedancja wejściowa [Ω] Impedancja wejściowa [F] Zabezpieczenie DC peak [V] Zabezpieczenie ACrms [V]
500m 0,01m 20 45 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 20 45 10M 60p 1450 1050
50 0,001 20 45 10M 60p 1450 1050
500 0,01 20 45 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 20 45 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 0,8 60 45 300 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 2,0 60 45 300 10M 60p 1450 1050
50 0,001 2,0 60 45 300 10M 60p 1450 1050
500 0,01 2,0 60 45 300 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 1,0 40 45 300 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 0,8 40 300 1k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 2,0 60 300 1k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 2,0 60 300 1k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 2,0 60 300 1k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 1,0 40 300 1k 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m *1dB 1k 20k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 *2dB 1k 20k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 *2dB 1k 20k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 *3dB 1k 20k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 1k 20k 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 20k 100k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 20k 100k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 20k 100k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 20k 100k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 20k 100k 10M 60p 1450 1050

Współczynnik szczytu: CF<4,5:1 w połowie skali    CF<2,25:1 dla pełnej skali
Stały odczyt przy zwartych przewodach pomiarowych <50 cyfr

 

4. BM867s napięcie DCV+ACV (przemienne ze składową stałą TRMS)
Zakres [V] Rozdzielczość [V] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Czestotliwość min. [Hz] Częstotliwość max. [Hz] Impedancja wejściowa [Ω] Impedancja wejściowa [F] Zabezpieczenie DC peak [V] Zabezpieczenie ACrms [V]
500m 0,01m 20 45 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 20 45 10M 60p 1450 1050
50 0,001 20 45 10M 60p 1450 1050
500 0,01 20 45 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 20 45 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 0,8 60 45 300 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 2,0 60 45 300 10M 60p 1450 1050
50 0,001 2,0 60 45 300 10M 60p 1450 1050
500 0,01 2,0 60 45 300 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 1,0 40 45 300 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 0,8 40 300 1k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 2,0 60 300 1k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 2,0 60 300 1k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 2,0 60 300 1k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 1,0 40 300 1k 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m *1dB 1k 20k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 *2dB 1k 20k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 *2dB 1k 20k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 *3dB 1k 20k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 1k 20k 10M 60p 1450 1050
500m 0,01m 20k 100k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 20k 100k 10M 60p 1450 1050
50 0,001 20k 100k 10M 60p 1450 1050
500 0,01 20k 100k 10M 60p 1450 1050
1000 0,1 20k 100k 10M 60p 1450 1050

Współczynnik szczytu: CF<4,5:1 w połowie skali    CF<2,25:1 dla pełnej skali
Stały odczyt przy zwartych przewodach pomiarowych <50 cyfr

 

5. BM867s DCA – prąd stały
Zakres [A] Rozdzielczość [A] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Spadek U [V/A] Bezpiecznik [V] Bezpiecznik [A]
500u 0,01u 0,15 20 150 600 1
5000u 0,1u 0,1 20 150 600 1
50m 0,001m 0,15 20 3,3 600 1
500m 0,01m 0,15 30 3,3 600 1
5 0,0001 0,5 20 0,045 600 10
10 0,001 0,5 20 0,045 600 10

10A pomiar ciągły, 15A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

 

6. BM867s prąd DCA+ACA (przemienny ze składową stałą)
Zakres [A] Rozdzielczość [A] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Czestotliwość min. [Hz] Czestotliwość max. [Hz] Spadek U [V/A] Bezpiecznik [V] Bezpiecznik [A]
500u 0,01u 1,0 40 50 60 150 600 1
5000u 0,1u 1,0 40 50 60 150 600 1
50m 0,001m 1,0 40 50 60 3,3 600 1
500m 0,01m 1,0 40 50 60 3,3 600 1
5 0,0001 1,0 40 50 60 0,045 600 10
10 0,001 1,0 40 50 60 0,045 600 10
500u 0,01u 1,0 40 40 1k 150 600 1
5000u 0,1u 1,0 40 40 1k 150 600 1
50m 0,001m 1,0 40 40 1k 3,3 600 1
500m 0,01m 1,0 40 40 1k 3,3 600 1
5 0,0001 1,0 40 40 1k 0,045 600 10
10 0,001 1,0 40 40 1k 0,045 600 10
500u 0,01u 1k 20k 150 600 1
5000u 0,1u 1k 20k 150 600 1
50m 0,001m 1k 20k 3,3 600 1
500m 0,01m 1k 20k 3,3 600 1
5 0,0001 1k 20k 0,045 600 10
10 0,001 1k 20k 0,045 600 10
500u 0,01u 20k 300k 150 600 1
5000u 0,1u 20k 300k 150 600 1
50m 0,001m 20k 300k 3,3 600 1
500m 0,01m 20k 300k 3,3 600 1
5 0,0001 20k 300k 0,045 600 10
10 0,001 20k 300k 0,045 600 10

10A pomiar ciągły, 15A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

 

7. BM867s rezystancja
Zakres [Ω] Rozdzielczość [Ω] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Napięcie rozwartego obwodu [V] Zabezpieczenie DC peak [V] Zabezpieczenie AC rms [V]
500 0,01 0,1 10 3 600 600
5k 0,0001k 0,1 6 1,3 600 600
50k 0,001k 0,1 6 1,3 600 600
500k 0,01k 0,1 6 1,3 600 600
5M 0,0001M 0,4 6 1,3 600 600
50M 0,001M 2,0 10 1,3 600 600
*99nS 0,01nS 2,0 10 1,3 600 600

 

8. BM867s pojemność
Zakres [F] Rozdzielczość [F] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Zabezpieczenie DC peak [V] Zabezpieczenie AC rms [V]
50n 0,01n 0,8 3 600 600
500n 0,1n 0,8 3 600 600
5u 0,001u 1,5 3 600 600
50u 0,01u 2,5 3 600 600
500u 0,1u 3,5 5 600 600
5m 0,001m 5,0 5 600 600
25m 0,01m 6,5 5 600 600

Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

 

9. BM867s częstotliwość
Zakres [Hz] Dokładność Czułość Funkcja
5-1M 0,002%+4c 2,5V (prostokąt) DCmV-Logic
10-200k 0,02%+4c 100mV 500mV
10-200k 0,02%+4c 0,5V 5V
10-100k 0,02%+4c 5V 50V
10-100k 0,02%+4c 50V 500V
10-10k 0,02%+4c 500V 1000V
10-10k 0,02%+4c 50 μA 500 μA
10-10k 0,02%+4c 500 μA 5000 μA
10-10k 0,02%+4c 5mA 50mA
10-10k 0,02%+4c 50mA 500mA
10-3k 0,02%+4c 1A 5A
10-3k 0,02%+4c 10A 10A

 

10. BM867s współczynnik wypełnienia impulsu
Zakres [%] Dokładność Częstotliwość [Hz]
0,10-99,99 3c/kHz+2c 5-500k

Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 600 VDC/600 VACrms

 

11. BM867s test diod
Napięcie rozwartego obwodu (DC) Prąd pomiarowy Zakres Rozdzielczość Dokładność
3,5V 0,4mA 0-2V 0,0001 1,0%+1c

Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 600 VDC/600 VACrms

 

12. BM867s test pętli prądowej
Zakres [A] Zakres [%] Dokładność
4-20m 0-100 25c

 

13. BM867s poziom mocy
Zakres Wybór impedancji Impedancja wejściowa Funkcja
-29,83dBm-03,80dB 4-1200 10M Ω, 60pF ACmV
-01,09dBm-62,22dB 4-1200 10M Ω, 60pF ACV

Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 1450 Vpeak/1050 Vrms
Wybór impedancji: 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900 1000, 1200 Ω

 

BM867s – cechy dodatkowe

Producent: Brymen
Kraj pochodzenia: Tajwan
Zgodność z normami:

 • Kat. IV 600V AC/DC
 • Kat. IV 300V AC/DC
 • Kat. IV 1000V AC/DC
 • CSA C22.2 nr 61010-1-92
 • PN-EN61010-1 (druga edycja)
 • IEC61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna:

 • PN-EN61326-1
 • PN-EN55022
 • PN-EN61000-3-3
 • PN-EN61000-3-2
 • PN-EN61000-4-6
 • PN-EN61000-4-11
 • PN-EN61000-4-5
 • PN-EN61000-4-3
 • PN-EN61000-4-2
 • PN-EN61000-4-8
 • PN-EN61000-4-4

Certyfikaty:

 • Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 • Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Wyświetlacz LCD 4 4/5 cyfry, maksymalne wskazanie 50000, DCV: 5 4/5 max. 500000, Hz: 5 cyfr max. 99999, wyświetlacz podwójny, próbkowanie 5 razy/s, 1.25 razy/s dla 5 4/5 cyfry
Bargraf analogowy: 41 segmentów, próbkowanie 60 razy/s
Zasilanie: bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
Sygnalizacja wyczerpania baterii: poniżej napięcia ok. 7V
Automatyczne wyłączenie zasilania: po 17 min. bezczynności
Warunki pracy: 0°C÷45°C; wilgotność względna RH<80% do temp. 31°C spadająca liniowo do 50% dla temp. 45°C
Warunki przechowywania: -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80%
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Wymiary i masa:

Wys. (Dł.) [mm] Szer. [mm] Głęb. [mm] Masa [g]
208 103 64,5 635

 

BM867s – wyposażenie standardowe
 • Przewody pomiarowe (para)
 • Holster ochronny
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

 

BM867s – wyposażenie dodatkowe
 • Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC, interfejs USB BU-86X

 

BM867s – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “BM867s Brymen multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych”

Może Cię także zainteresować…