BM867s Brymen multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych

761.00  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

BM867s – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM867s Brymen multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość
– współczynnik wypełnienia impulsów
– test pętli prądowej 4-20 mA
– test diody i ciągłości
– rejestracja wartości szczytowych impulsów
– pomiary względne.

BM867s to wytrzymały multimetr profesjonalny z dokładnością bazową 0,03% (DCV). Może służyć jako multimetr wzorcowy w systemach jakości i do pomiarów w przemyśle z uwagi na najwyższy poziom ochrony. Oferuje dużo funkcji łącznie z pomiarem przewodności (nS), tłumienia (dBm) i pętli sterowania (%4~20mA). Mierzona jest rzeczywista wartość skuteczna (TrueRMS) dla ACV/ACA w paśmie częstotliwości do 20kHz i także ze składową stałą (AC, DC+AC). Multimetr BM867s wychwytuje krótkotrwałe impulsy CREST Max/Min (nawet 0,8ms). Rejestruje wartości Max, Min, Avg i wykonuje pomiar różnicowy (obydwie z automatyczną zmianą zakresów).

Miernik BM867s charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony: przeciążenie 1000V, przepięcia 12kV, bezpieczeństwo CAT IV 600V. Miernik ma podwójny, podświetlany LCD ze zliczaniem 50000/500000(DCV) i próbkowaniem 5x/s oraz szybki bargraf analogowy. BM867s posiada wyjście USB do współpracy z PC.

Cechy szczególne i funkcje specjalne multimetru BM867s:
 • True RMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów >1ms
 • REC – rejestracja wartości MAX, MIN, AVG
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
 • Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń

BM867s – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna powietrza: < 75 %.

Zalecany okres wzorcowania multimetru BM867s: 1 rok.

1. BM867s test ciągłości

Zakres wykrywalności: min. 20 Ω, max. 200 Ω
Zabezpieczenie przepięciowe wejścia: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms
Czas odpowiedzi < 100µs

2. BM867s DCV – napięcie stałe

Zakresy pomiarowe:

– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.03 % ± 2 cyfry
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 0.03 % ± 2 cyfry
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 0.04 % ± 2 cyfry
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 0.05 % ± 2 cyfry
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± 0.15 % ± 2 cyfry

Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 60 pF (10 MΩ || 80 pF na zakresie 500 mV)
Zabezpieczenie przepięciowe: 1450 V DC peak, 1050 V AC rms
Rozdzielczość podano dla trybu wyświetlania do 50000 max

3. BM867s ACV – napięcie przemienne TRMS
Zakres częstotliwości 20 – 45 Hz

Zakresy pomiarowe:

– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność nieokreślona
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność nieokreślona
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność nieokreślona
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność nieokreślona
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność nieokreślona

Zakres częstotliwości 45 – 300 Hz

Zakresy pomiarowe:

– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.8 % ± 60 cyfr
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 2.0 % ± 60 cyfr
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 2.0 % ± 60 cyfr
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 2.0 % ± 60 cyfr
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr

Zakres częstotliwości 300 Hz – 1 kHz

Zakresy pomiarowe:

– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.8 % ± 40 cyfr
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 2.0 % ± 60 cyfr
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 2.0 % ± 60 cyfr
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 2.0 % ± 60 cyfr
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr

Zakres częstotliwości 1 kHz – 20 kHz

Zakresy pomiarowe:

– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 1 dB
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 2 dB
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 2 dB
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 3 dB
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność nieokreślona

Zakres częstotliwości 20 kHz – 100 kHz

Zakresy pomiarowe:

– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność nieokreślona
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność nieokreślona
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność nieokreślona
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność nieokreślona
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność nieokreślona

Współczynnik szczytu: CF < 4.5 : 1 w połowie skali    CF < 2.25 : 1 dla pełnej skali
Stały odczyt przy zwartych przewodach pomiarowych < 50 cyfr

4. BM867s napięcie DCV+ACV (przemienne ze składową stałą TRMS)
Zakres częstotliwości 20 – 45 Hz

Zakresy pomiarowe:

– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność nieokreślona
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność nieokreślona
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność nieokreślona
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność nieokreślona
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność nieokreślona

Zakres częstotliwości 45 Hz – 300 Hz

Zakresy pomiarowe:

– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.8 % ± 60 cyfr
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 2.0 % ± 60 cyfr
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 2.0 % ± 60 cyfr
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 2.0 % ± 60 cyfr
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr

Zakres częstotliwości 300 Hz – 1 kHz

Zakresy pomiarowe:

– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 0.8 % ± 40 cyfr
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 2.0 % ± 60 cyfr
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 2.0 % ± 60 cyfr
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 2.0 % ± 60 cyfr
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr

Zakres częstotliwości 1 kHz – 20 kHz

Zakresy pomiarowe:

– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność ± 1 dB
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność ± 2 dB
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 2 dB
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność ± 3 dB
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność nieokreślona

Zakres częstotliwości 20 kHz – 100 kHz

Zakresy pomiarowe:

– 500 mV, rozdzielczość 0.01 mV, dokładność nieokreślona
– 5 V, rozdzielczość 0.1 mV, dokładność nieokreślona
– 50 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność nieokreślona
– 500 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność nieokreślona
– 1000 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność nieokreślona

Współczynnik szczytu: CF < 4.5 : 1 w połowie skali; CF < 2.25 : 1 dla pełnej skali
Stały odczyt przy zwartych przewodach pomiarowych < 50 cyfr

5. BM867s DCA – prąd stały

Zakresy pomiarowe:

– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność ± 0.15 % ± 20 cyfr, spadek napięcia 150 V / A
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 0.1 % ± 20 cyfr, spadek napięcia 150 V / A
– 50 mA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 0.15 % ± 20 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A
– 500 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 0.15 % ± 30 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A
– 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność ± 0.5 % ± 20 cyfr, spadek napięcia 0.045 V / A
– 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 0.5 % ± 20 cyfr, spadek napięcia 0.045 V / A

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 1 A / 600 V na zakresach ≤ 500 mA; 10 A / 250 V na zakresach ≥ 5 A
10 A pomiar ciągły, 15 A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

6. BM867s prąd DCA+ACA (przemienny ze składową stałą)
Zakres częstotliwości 50 – 60 Hz

Zakresy pomiarowe:

– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr, spadek napięcia 150 V / A
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr, spadek napięcia 150 V / A
– 50 mA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A
– 500 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A
– 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr, spadek napięcia 0.045 V / A
– 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr, spadek napięcia 0.045 V / A

Zakres częstotliwości 40 Hz – 1 kHz

Zakresy pomiarowe:

– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr, spadek napięcia 150 V / A
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr, spadek napięcia 150 V / A
– 50 mA, rozdzielczość 1 µA, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A
– 500 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność ± 1.0 % ± 50 cyfr, spadek napięcia 3.3 V / A
– 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr, spadek napięcia 0.045 V / A
– 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność ± 1.0 % ± 40 cyfr, spadek napięcia 0.045 V / A

Zakres częstotliwości 1 kHz – 300 kHz

Zakresy pomiarowe:

– 500 µA, rozdzielczość 0.01 µA, dokładność nieokreślona
– 5000 µA, rozdzielczość 0.1 µA, dokładność nieokreślona
– 50 mA, rozdzielczość 1 µA, dokładność nieokreślona
– 500 mA, rozdzielczość 10 µA, dokładność nieokreślona
– 5 A, rozdzielczość 0.1 mA, dokładność nieokreślona
– 10 A, rozdzielczość 1 mA, dokładność nieokreślona

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 1 A / 600 V na zakresach ≤ 500 mA; 10 A / 250 V na zakresach ≥ 5 A
10 A pomiar ciągły, 15 A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

7. BM867s rezystancja i konduktancja

Zakresy pomiarowe:

– 500 Ω, rozdzielczość 0.01 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 10 cyfr, napięcie bez obciążenia 3 V
– 5 kΩ, rozdzielczość 0.1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 6 cyfr, napięcie bez obciążenia 1.3 V
– 50 kΩ, rozdzielczość 1 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 6 cyfr, napięcie bez obciążenia 1.3 V
– 500 kΩ, rozdzielczość 10 Ω, dokładność pomiaru ± 0.1 % ± 6 cyfr, napięcie bez obciążenia 1.3 V
– 5 MΩ, rozdzielczość 0.1 kΩ, dokładność pomiaru ± 0.4 % ± 6 cyfr, napięcie bez obciążenia 1.3 V
– 50 MΩ, rozdzielczość 1 kΩ, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 10 cyfr, napięcie bez obciążenia 1.3 V
– 50 nS, rozdzielczość 0.01 nS, dokładność pomiaru ± 2.0 % ± 10 cyfr, napięcie bez obciążenia 1.3 V

Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC peak, 600 V AC rms

8. BM867s pojemność

Zakresy pomiarowe:

– 50 nF, rozdzielczość 10 pF, dokładność pomiaru ± 0.8 % ± 3 cyfry
– 500 nF, rozdzielczość 100 pF, dokładność pomiaru ± 0.8 % ± 3 cyfry
– 5 µF, rozdzielczość 1 nF, dokładność pomiaru ± 1.5 % ± 3 cyfry
– 50 µF, rozdzielczość 10 nF, dokładność pomiaru ± 2.5 % ± 3 cyfry
– 500 µF, rozdzielczość 100 nF, dokładność pomiaru ± 3.5 % ± 5 cyfr
– 5 mF, rozdzielczość 1 µF, dokładność pomiaru ± 5.0 % ± 5 cyfr
– 25 mF, rozdzielczość 10 µF, dokładność pomiaru ± 6.5 % ± 5 cyfr

Zabezpieczenie przepięciowe: 600 V DC peak, 600 V AC rms
Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

9. BM867s częstotliwość

Zakresy pomiarowe:

– 5Hz~1MHz, dokładność pomiaru ± 0.002 % ± 4 cyfry, czułość 2.5 V (prostokąt), funkcja DCmV-Logic
– 10Hz~200kHz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 4 cyfry, czułość 100 mV, funkcja 500 mV; dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 4 cyfry, czułość 0.5 V, funkcja 5 V
– 10Hz~100kHz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 4 cyfry, czułość 5 V, funkcja 50 V; dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 4 cyfry, czułość 50 V, funkcja 500 V
– 10Hz~10kHz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 4 cyfry, czułość 500 V, funkcja 1000 V;  dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 4 cyfry, czułość 50 µA, funkcja 500 µA; dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 4 cyfry, czułość 500 µA, funkcja 5000 µA; dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 4 cyfry, czułość 5 mA, funkcja 50 mA; dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 4 cyfry, czułość 50 mA, funkcja 500 mA
– 10Hz~3kHz, dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 4 cyfry, czułość 1 A, funkcja 5 A; dokładność pomiaru ± 0.02 % ± 4 cyfry, czułość 10 A, funkcja 10 A

10. BM867s współczynnik wypełnienia impulsu

Zakres pomiarowy 0.1 – 99.9 %, dokładność ± 3 cyfry / kHz ± 2 cyfry, zakres częstotliwości 5 Hz – 500 kHz
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 600 V DC / 600 V AC rms

11. BM867s test diod

Prąd testu: 0.4 mA
Napięcie rozwartego obwodu: < 3.5 V DC
Zakres pomiarowy 0 – 2 V, rozdzielczość 1 mV, dokładność ± 1 % ± 1 cyfra
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 600 V peak / 600 V rms

12. BM867s test pętli prądowej

Zakres 4 -20 mA (0 – 100 %), dokładność ± 25 cyfr

13. BM867s poziom mocy

Zakres pomiarowy -29.83 dBm – 3.80 dBm, funkcja ACmV
Zakres pomiarowy -1.09 dBm – 62.22 dBm, funkcja ACV
Impedancja wejściowa: 10 MΩ || 60 pF
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 600 V DC / 600 V AC rms
Wybór impedancji: 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900 1000, 1200 Ω

BM867s – cechy dodatkowe

Producent: Brymen
Kraj pochodzenia: Tajwan
Zgodność z normami:

 • Kat. IV 600V AC/DC
 • Kat. IV 300V AC/DC
 • Kat. IV 1000V AC/DC
 • CSA C22.2 nr 61010-1-92
 • PN-EN61010-1 (druga edycja)
 • IEC61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna:

 • PN-EN61326-1
 • PN-EN55022
 • PN-EN61000-3-3
 • PN-EN61000-3-2
 • PN-EN61000-4-6
 • PN-EN61000-4-11
 • PN-EN61000-4-5
 • PN-EN61000-4-3
 • PN-EN61000-4-2
 • PN-EN61000-4-8
 • PN-EN61000-4-4

Certyfikaty:

 • Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 • Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Wyświetlacz LCD 4 4/5 cyfry, maksymalne wskazanie 50000, DCV: 5 4/5 max. 500000, Hz: 5 cyfr max. 99999, wyświetlacz podwójny, próbkowanie 5 razy / s, 1.25 razy / s dla 5 4/5 cyfry
Bargraf analogowy: 41 segmentów, próbkowanie 60 razy / s
Zasilanie: bateria 9 V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
Sygnalizacja wyczerpania baterii: poniżej napięcia ok. 7 V
Automatyczne wyłączenie zasilania: po 17 min. bezczynności
Warunki pracy: 0 °C ÷ 45 °C; wilgotność względna RH < 80 % do temp. 31°C spadająca liniowo do 50 % dla temp. 45 °C
Warunki przechowywania: -20 °C ÷ 60 °C, wilgotność względna RH < 80 %
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Wymiary multimetru: 208 mm x 103 mm x 64.5 mm (wys. x szer. x głęb.)
Masa multimetru: 635 g

BM867s – wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe:

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Holster ochronny
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

BM867s – wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie opcjonalne:

 • Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC, interfejs USB BU-86X

BM867s – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BM867s Brymen multimetr cyfrowy TRMS z rejestracją danych”

Może Cię również zainteresować…