BM789 Brymen multimetr cyfrowy AC/DC 100 kHz TRMS

814.30  cena netto

Opis

BM789 – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM789 multimetr cyfrowy AC/DC 100 kHz TRMS Brymen wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe, przemienne TRMS, przemienne w trybie VFD (jednoczesny odczyt wartości napięcia i częstotliwości)
– napięcie stałe, przemienne LoZ, stałe + przemienne
– rezystancja
– test diody
– test ciągłości
– pętla prądowa 4 – 20 mA
– prąd stały, przemienny TRMS, stały + przemienny
– pojemność
– temperatura
– częstotliwość, częstotliwość sygnału logicznego, współczynnik wypełnienia
– bezdotykowa detekcja pola EF
– rejestracja wartości MAX, MIN, AVG

Cechy szczególne i funkcje specjalne multimetru:
 • ACV Pasmo pomiaru do 100 kHz
 • Pomiar dBm z wyborem 20 impedancji
 • AutoV LoZ obniżona impedancja wejściowa, automatyczny wybór ACV / DCV
 • T1-T2 Dwukanałowy pomiar temperatury -200.0 °C do 1090 °C
 • Pomiar pętli prądowej % 4 ~ 20 mA
 • Pomiar przewodności – zakres 99.99 nS
 • Duży, czytelny wyświetlacz LCD 4 – 5/6 cyfry, ze zliczaniem 60,000 Max.
 • Próbkowanie 5 x/s; Pełny tryb zakresów automatycznych
 • Bargraf analogowy 31 segmentów, próbkowanie 50 x/s
 • Najlepsza dokładność: DCV 0.03 % + 2 cyfry
 • Białe, jasne podświetlenie LCD „Warm White”
 • Pomiar True RMS: AC, DC+AC
 • Inteligentne automatyczne wyłączenie (Auto Power Off)
 • Data Hold
 • Tryb pomiarów względnych – Relative Zero Mode
 • Crest (Peak Hold) rejestracja wartości MaxMin o czasie trwania > 0.25 ms
 • AutoHold Real-Read™ wskazywanie tylko aktualnych, stabilnych wyników
 • Szybka rejestracja wartości MaxMinAvg; próbkowanie 10 x/s dla zakresów DC
 • VFD-V & VFD-Hz jednoczesny pomiar V oraz Hz stosowany przy napędach z falownikami
 • Pomiar napięcia DC, AC, DC+AC, zakresy: 600.00 mV do 1000.0 V
 • Pomiar prądu DC, AC, DC+AC μA, mA & A, zakresy: 600.00 μA do 10.000 A
 • Rezystancja, zakresy: 600.00 Ω do 60.000 MΩ
 • Pojemność, zakres: 10.00 nF do 10.0 0mF
 • Częstotliwość 99.999 Hz do 50.000 kHz
 • Częstotliwość sygnału logicznego 99.999 Hz do 1.0000 MHz
 • BeepLitC™ Ciągłość synalizacja dźwiękowa oraz wizualna (migotanie LCD)
 • BeepLitV™ Dioda sygnał dźwiękowy i wizualny zwarcia oraz przewodzenia
 • BeepJack™ sygnalizacja złego podłączenia przewodów pomiarowych
 • Niepalna, odporna obudowa z oddzielnym przedziałem baterii
 • Ergonomiczna, dwukompozytowa obudowa ochronna z podstawką
 • Opcjonalny uchwyt magnetyczny
 • Bezpieczniki HBC chroniące obwody μAmA / A
 • Zabezpieczenie przepięciowe do 8 kV 1.2 / 50 μs
 • Bezpieczeństwo EN61010-1/-2-030/-2-033 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
 • Kompatybilność elektromagnetyczna EMC zgodna z EN61326-1

BM789 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna powietrza: < 75 %.

Zalecany przez producenta okres wzorcowania multimetru: 1 rok.

1. BM789 napięcie stałe

Zakres pomiarowy 600.00 mV, 6.0000 V, 60.000 V; dokładność 0.03 % + 2 cyfry
Zakresy pomiarowe ; dokładność 0.045 % + 1 cyfra
Zakres pomiarowy 600.00 V dokładność 0.05 % + 5 cyfr
Zakres pomiarowy 1000.0 V dokładność 0.15 % + 5 cyfr

2. BM789 napięcie przemienne w trybie VFD

Zakres częstotliwości 10 – 200 Hz
Zakresy pomiarowe: 600.00 V, 1000.0 V; dokładność 4 % + 50 cyfr

Zakres częstotliwości 200 – 440 Hz
Zakresy pomiarowe: 600.00 V, 1000.0 V; dokładność 10 % + 50 cyfr

3. BM789 pomiar poziomu mocy dBm

Zakres oraz dokładność w zależności od AC mV, ACV oraz wybranej impedancji odniesienia.
Zakresy dla impedancji 600 Ω AC mV: -42.22 dBm ~ -2.22 dBm     ACV: -17.78 dBm ~ 62.22 dBm
Impedancja wejściowa: 10 MΩ, 140 pF nominalnie
Wartości impedancji do wyboru: 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900, 1000 oraz 1200Ω

4. BM789 pomiar pętli prądowej % 4 ~ 20mA 

4 mA = 0 % (zero)  20mA = 100 % (span); rozdzielczość: 0.01 % dokładność: ± 25 cyfr

5. BM789 napięcie przemienne TRMS

Zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
Zakresy pomiarowe: 600.00 mV, 6.0000 V, 60.000 V, 600.00 V, 1000.0 V; dokładność 0.5 % + 30 cyfr

Zakres częstotliwości 40 Hz – 1 kHz
Zakresy pomiarowe: 600.00 mV, 6.0000 V, 60.000 V, 600.00 V, 1000.0 V; dokładność 0.9 % + 30 cyfr

Zakres częstotliwości 1 – 7 kHz
Zakresy pomiarowe: 600.00 mV, 6.0000 V, 60.000 V, 600.00 V; dokładność 1.8 % + 40 cyfr

Zakres częstotliwości 7 – 20 kHz
Zakresy pomiarowe: 600.00 mV, 6.0000 V, 60.000 V, 600.00 V; dokładność 2.0 % + 60 cyfr

Zakres częstotliwości 20 – 100 kHz
Zakresy pomiarowe: 600.00 mV, 6.0000 V, 60.000 V; dokładność 6.0 % + 60 cyfr

6. BM789 napięcie stałe + przemienne TRMS

Zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
Zakresy pomiarowe: 600.00 mV, 6.0000 V, 60.000 V, 600.00 V, 1000.0 V; dokładność 0.7 % + 40 cyfr

Zakres częstotliwości 40 Hz – 1 kHz
Zakresy pomiarowe: 600.00 mV, 6.0000 V, 60.000 V, 600.00 V, 1000.0 V; dokładność 1.2 % + 40 cyfr

Zakres częstotliwości 1 – 7 kHz
Zakresy pomiarowe: 600.00 mV, 6.0000 V, 60.000 V, 600.00 V; dokładność 2.0 % + 50 cyfr

Zakres częstotliwości 7 – 20 kHz
Zakresy pomiarowe: 600.00 mV, 6.0000 V, 60.000 V, 600.00 V; dokładność 2.5 % + 70 cyfr

7. BM789 napięcie stałe LoZ

Zakresy pomiarowe: 6.0000 V, 60.000 V, 600.00 V, 1000.0 V; dokładność 0.5 % + 30 cyfr

8. BM789 napięcie przemienne LoZ

Zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
Zakresy pomiarowe: 6.0000 V, 60.000 V, 600.00 V, 1000.0 V; dokładność 1.0 % + 40 cyfr

9. BM789 rezystancja

Zakresy pomiarowe:
– 600.00 Ω; dokładność 0.085 % + 10 cyfr
– 6.0000 kΩ, 60.00 kΩ; dokładność 0.085 % + 4 cyfry
– 600.00 kΩ; dokładność 0.15 % + 4 cyfry
– 6.0000 MΩ; dokładność 1.5 % + 5 cyfr
– 60.000 MΩ; dokładność 2.0 % + 5 cyfr
Zakres pomiarowy 99.99 nS; dokładność 1.0 % + 10 cyfr

10. BM789 test ciągłości BeepLit®

Wartość graniczna ciągłości: 100 – 420 Ω
Czas odpowiedzi < 100 µs
Sygnał dźwiękowy, podświetlenie ekranu LCD

11. BM789 test diody

Zakres pomiarowy: 3.0000 V, dokładność 1.0 % + 20 cyfr
Prąd pomiarowy: 0.35 mA
Napięcie bez obciążenia: < 3.1 V

12. BM789 prąd stały

Zakresy pomiarowe:
– 600.00 µA, 6000.0 µA, 60.000 mA; dokładność 0.075 % + 20 cyfr
– 600.00 mA; dokładność 0.15 % + 20 cyfr
– 6.0000 A; dokładność 0.3 % + 20 cyfr
– 10.000 A; dokładność 0.3 % + 30 cyfr

13. BM789 pomiar pojemności

Zakresy pomiarowe:
– 10.00 nF; dokładność 1 % + 10 cyfr
– 100.0 nF ~ 1000 nF: dokładność 1 % + 2 cyfry
– 10.00 µF ~ 1.000 mF; dokładność 1.8 % + 4 cyfry
– 10.00 mF; dokładność 2 % + 4 cyfry

14. BM789 prąd przemienny 40 Hz – 3 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 600.00 µA, 6000.0 µA; dokładność 0.9 % + 20 cyfr
– 60.000 mA, 600.00 mA; dokładność 0.9 % + 20 cyfr
– 6.0000 A, 10.000 A; dokładność 1 % + 30 cyfr

15. BM789 prąd stały + przemienny 40 Hz – 3 kHz

Zakresy pomiarowe:
– 600.00 µA, 6000.0 µA; dokładność 1.0 % + 30 cyfr
– 60.000 mA, 600.00 mA; dokładność 1.2 % + 40 cyfr
– 6.0000 A, 10.000 A; dokładność 1.2 % + 40 cyfr

16. BM789 pomiar temperatury

Zakres pomiarowy -200.0 ~ 1090 °C; dokładność 1.0 % + 1 °C
Zakres pomiarowy -328.0 ~ 1994 °F; dokładność 1.0 % + 1.8 °F

17. BM789 częstotliwość sygnału logicznego

Zakres pomiarowy 5.000 Hz ~ 1.0000 MHz; dokładność 0.002 % + 4 cyfry

BM789 – cechy dodatkowe

Wyświetlacz: 4-5/6 cyfr, maksymalne wskazanie: 60000; polaryzacja: automatyczna; próbkowanie: 4-5/6 cyfr: max 5 x/s
Bargraf 31 segmentów: 50 x/s
Zakres temperatury pracy: -20 °C do 55 °C – praca ciągła (oprócz zakresów prądowych szczegóły w specyfikacji elektrycznej)
Zakres wilgotności względnej: maksymalnie 80 % do temp 31 °C spadająca liniowo do 50 % przy 55 °C
Stopień zanieczyszczenia środowiska: 2
Zakres temperatury przechowywania: -20 °C do 6 0°C,< 80 % R.H. (bez baterii)
Wysokość pracy: poniżej 2000 m n.p.m.W
Współczynnik temperaturowy: 0.10 x (określona dokładność)/ °C @ (-20 °C ~ 18 °C lub 28 °C ~ 5 5°C), jeśli nie określono inaczej
Pomiar True RMS: AC oraz AC+DC
Bezpieczeństwo: IEC/UL/EN 61010-1 Ed. 3.0, IEC/UL/EN 61010-2-030 Ed. 1.0, IEC/UL/EN 61010-2-033 Ed. 1.0, IEC/UL/EN 61010-031 Ed. 2.0 i odpowiednio CAN/CSA-C22.2 do pomiarów KAT III 1000 V AC & DC oraz Cat. IV 600 V AC & DC
Zabezpieczenia wejść: μA & mA: 0.4 A / 1000 V DC/AC, IR 30 kA , typ FA: 11 A / 1000V DC/AC, IR 20 kA , typ F V: 1100 V DC/AC rms mV, Ω & inne: 1000 V DC/AC rms
Ochrona przeciwprzepięciowa: 8 kV (1.2 / 50 μs surge)
Kompatybilność elektromagnetyczna: zgodna z EN61326-1:2013
Zasilanie: baterie 1. 5 V typu AAA alkaliczne – 3 szt
Pobór prądu: 10 mA dla pomiarów AC & AC+DC napięcia oraz prądu; 8 mA dla pozostałych pomiarów
Sygnalizacja wyczerpanej baterii: < ok. 3.7 V
APO – funkcja automatycznego wyłączenia zasilania: po 15 min bezczynności
APO – pobór prądu: 15 μA
Wymiary miernika: 193 mm x 89 mm x 51 mm
Masa miernika: 635 g
Funkcje specjalne: AutoHold; VFD; BeepLitTM Continuity; Record MAX, MIN, & AVG; Crest (rejestracja wartości szczytowych) MAX & MIN ; Rel. Zero Data Hold; Podświetlenie LCD; BeepJack™ sygnał dźwiękowy i wizualny; pomiar pętli % 4-20 mA; T1-T2 pomiar różnicowy temperatury; dBm.

BM789 – wyposażenie standardowe

Przewody pomiarowe, instrukcja obsługi, Bkp60 – sonda temperatury typu K – 1 szt.

BM789 – wyposażenie dodatkowe

BKB32 adaptor z podwójnym wtykiem bananowym i gniazdem sondy typu K, BMH-02 uchwyt magnetyczny

BM789 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BM789 Brymen multimetr cyfrowy AC/DC 100 kHz TRMS”

Może Cię również zainteresować…