Wzorcowanie ST 750A Benning miernika bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i sprzętu medycznego

Opis

Wzorcowanie ST 750A – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie ST 750A miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego Benning jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie ST 750A Benning obejmuje następujące funkcje i zakresy pomiarowe:

 • prąd pomiarowy (rezystancja przewodu ochronnego)
 • rezystancja przewodu ochronnego 200 mA
 • rezystancja przewodu ochronnego 10 A
 • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
 • rezystancja izolacji 250 V
 • rezystancja izolacji 500 V
 • zastępczy prąd upływowy
 • różnicowy prąd upływowy przewodu PE
 • prąd upływowy przewodu PE
 • dotykowy prąd upływowy
 • dotykowy prąd upływowy (metoda zastępcza)
 • napięcie przemienne (test funkcjonalny)
 • moc czynna (test funkcjonalny)
 • prąd przemienny (test funkcjonalny)
 • napięcie przemienne (pomiar sondą zewnętrzną).

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zwykle kilka dni roboczych.

Zalecany przez producenta okres wzorcowania wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie ST750A – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta lub wewnętrznym harmonogramem użytkownika
 • świadectwo wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia wzorcowanego przedmiotu lub przekroczenia jego dopuszczalnych błędów pomiarowych.

Wzorcowanie ST750A – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Wzorcowanie ST750A jest przeprowadzane z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Forma i treść tego świadectwa została opracowana zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie ST750A – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie ST 750A Benning miernika bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i sprzętu medycznego”

Może Cię również zainteresować…