Wzorcowanie MI3121H Smartec 2,5kV Insulation/Continuity Metrel miernika rezystancji izolacji i ciągłości

Opis

Wzorcowanie MI3121H Smartec 2,5kV Insulation/Continuity miernika rezystancji izolacji i ciągłości Metrel – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie MI3121H Smartec 2,5kV Insulation/Continuity, miernika rezystancji izolacji i ciągłości, jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie MI3121H Smartec 2,5kV Insulation/Continuity miernika rezystancji izolacji i ciągłości obejmuje następujące wielkości fizyczne:

 • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
 • rezystancja izolacji 100 V
 • rezystancja izolacji 250 V
 • rezystancja izolacji 500 V
 • rezystancja izolacji 1000 V
 • rezystancja izolacji 2500 V
 • ciągłość prądem 200 mA
 • ciągłość małym prądem
 • napięcie stałe
 • napięcie przemienne
 • częstotliwość.

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zwykle kilka dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany okres wzorcowania miernika MI3121H Smartec 2,5kV Insulation/Continuity wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie MI3121H Smartec 2,5kV Insulation/Continuity – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta lub wewnętrznym harmonogramem użytkownika
 • świadectwo wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia wzorcowanego przedmiotu lub przekroczenia jego dopuszczalnych błędów pomiarowych.

Wzorcowanie MI3121H Smartec 2,5kV Insulation/Continuity – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji i ciągłości jest przeprowadzane z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Forma i treść tego świadectwa została opracowana zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie MI3121H Smartec 2,5kV Insulation/Continuity – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie MI3121H Smartec 2,5kV Insulation/Continuity Metrel miernika rezystancji izolacji i ciągłości”

Może Cię również zainteresować…