Wzorcowanie HDT-2060 Labimed miernika rezystancji izolacji

Opis

Wzorcowanie HDT-2060 miernika rezystancji izolacji – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie HDT-2060, miernika rezystancji izolacji, jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. A potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji HDT-2060 obejmuje następujące wielkości fizyczne:

  • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
  • rezystancja izolacji 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V.

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zwykle kilka dni roboczych. A w razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany okres wzorcowania miernika HDT-2060 wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie HDT-2060 – okres ważności świadectwa:
  • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta lub wewnętrznym harmonogramem użytkownika
  • świadectwo wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia wzorcowanego przedmiotu lub przekroczenia jego dopuszczalnych błędów pomiarowych.

Wzorcowanie HDT-2060 – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji HDT-2060 jest przeprowadzane z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Forma i treść tego świadectwa została opracowana zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. W rezultacie nasze świadectwo wzorcowania zawiera również pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Również wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium monitorujemy na bieżąco za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Tak staranne opakowanie pozwoli zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie HDT-2060 – informacje dodatkowe

Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie HDT-2060 Labimed miernika rezystancji izolacji”

Może Cię również zainteresować…