MRU-120HD Sonel miernik rezystancji uziemienia z certyfikatem kalibracji

5706.25  cena netto

Opis

MRU-120HD – skrócony opis funkcji pomiarowych

MRU-120HD miernik rezystancji uziemienia Sonel wykonuje następujące pomiary:
– rezystancja uziemienia
– rezystancja uziemienia metodą 1- i 2-cęgową
– rezystywność gruntu
– napięcie przemienne
– ciągłość prądem 200 mA.

Przyrząd MRU-120HD oferuje pomoc w pomiarach rezystancji uziemień:
 • metodą techniczną (3-przewodową, 4-przewodową),
 • z użyciem dodatkowych cęgów (uziemienia wielokrotne – bez konieczności rozpinania złącz kontrolnych),
 • oraz metodą 2-cęgową – w niektórych sytuacjach możliwy pomiar bez konieczności stosowania sond pomocniczych wbijanych do gruntu.

Przyrząd dedykowany do pomiarów uziemień w energetyce. Zakres pomiarowy (pomiary według PN-EN 61557) wynosi od 0.30 Ω. Uzupełnieniem możliwości przyrządu są pomiary rezystywności gruntu, oraz ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Wariant HD miernika MRU-120 oznacza przeznaczenie do trudnych warunków, gdzie nie ma miejsca na kompromisy, a przyrządy muszą odznaczać się wytrzymałością na uderzenia, zachlapania, błoto i kurz.

Miernik MRU-120HD pozwala na wykonywanie pomiarów:
 • rezystancji uziemień metodą techniczną z wykorzystaniem elektrod pomocniczych,
 • rezystywność gruntu (metodą Wennera),
 • rezystancji uziemień metodą techniczną z wykorzystaniem elektrod pomocniczych i cęgów (do pomiaru uziemień wielokrotnych),
 • pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych (według PN-HD 60364 – 6) z funkcją automatycznego zerowania – prądem 200 mA,
 • rezystancji uziemień z wykorzystaniem podwójnych cęgów (do pomiaru uziemień wielokrotnych bez podziemnych połączeń otokowych).
Dodatkowo, miernik MRU-120HD wykonuje pomiary:
 • pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RS i RH,
 • pomiary napięć zakłócających,
 • pomiar częstotliwości sygnału zakłócającego,
 • pomiary w obecności napięć zakłócających w sieciach z częstotliwością 50 Hz i 60 Hz,
 • wybór maksymalnego napięcia pomiarowego (25 V i 50 V),
 • wprowadzanie odległości między elektrodami dla rezystywności w metrach (m) i stopach (ft),
 • pamięć 990 pomiarów (10 banków po 99 komórek),
 • kalibrację zastosowanych cęgów,
 • zegar czasu rzeczywistego (RTC),
 • transmisja danych do komputera – USB,
 • wskazywanie stanu akumulatorów.

MRU-120HD – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują w następujących warunkach środowiskowych:
– temperatura 23 °C ± 2 °C
– wilgotność względna 40 % – 60 %.

Okres wzorcowania miernika MRU-120HD zalecany przez producenta: 12 miesięcy

1. MRU-120HD pomiar napięcia zakłócającego UN (RMS)
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0 … 100 V 1 V ± (2 % w.m. + 3 cyfry)
 • alarm gdy napięcie przekroczy 24 V lub 40 V rms
 • pomiar dla DC oraz AC 45 … 65 Hz,
2. MRU-120HD pomiar rezystancji uziemienia (metoda 3- i 4-przewodowa)

Zakres pomiarowy według PN-EN 61557 – 5: 0,30 Ω … 19,9 kΩ

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 2 cyfry)
20,0 … 199,9 Ω 0,1 Ω
200 … 1999 Ω 1 Ω
2,0k … 9,99 kΩ 0,01 kΩ ±(5% w.m. + 4 cyfry)
10,0k … 19,9 kΩ 0,1 kΩ
 • metoda pomiaru: techniczna z wykorzystaniem cęgów oraz elektrod pomocniczych,
 • napięcie na rozwartych zaciskach: wybierane <25 V AC lub <50 V AC,
 • prąd pomiarowy: przy zwarciu > 200 mA,
 • częstotliwość prądu pomiarowego: 125 (dla sieci 50 Hz) lub 150 Hz (dla sieci 60 Hz),
 • wybór częstotliwości pomiarowej ręczny
3. MRU-120HD pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych (Rcont)

Zakres pomiarowy według PN-EN 61557 – 4: 0,24 Ω…19,9 kΩ

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 2 cyfry)
20,0 … 199,9 Ω 0,1 Ω
200 … 1999 Ω 1 Ω
2,0k … 9,99 kΩ 0,01 kΩ ±(5% w.m. + 2 cyfry)
10,0k … 19,9 kΩ 0,1 kΩ
 • metoda pomiaru: techniczna dwuprzewodowa,
 • napięcie na rozwartych zaciskach: < 24 V rms ale > 4  V rms,
 • prąd pomiarowy: przy zwarciu > 200 mA,
 • częstotliwość prądu pomiarowego: 125 (dla sieci 50 Hz) lub 150 Hz (dla sieci 60 Hz), wybór częstotliwości pomiarowej w menu,
 • automatyczne zerowanie rezystancji przewodów pomiarowych.
4. MRU-120HD pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RH i RS
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0 … 999 Ω 1 Ω ±(5% (RS+RE+RH) + 8 cyfr)
1,00k … 9,99 kΩ 0,01 kΩ
10,0k … 19,9 kΩ 0,1 kΩ
 • pomiar odczyt zmierzonych wartości rezystancji elektrod pomocniczych

RH i RS na wyświetlaczu po prawej stronie (wydzielona część wyświetlacza).

5. MRU-120HD pomiar rezystancji uziemień wielokrotnych z wykorzystaniem cęgów i elektrod pomocniczych (3p + cęgi)
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω 0,01 Ω ±(8% w.m. + 3 cyfry)
20,0 …1 99,9 Ω 0,1 Ω
200 … 1999 Ω 1 Ω
 • metoda pomiaru: techniczna z wykorzystaniem cęgów oraz elektrod pomocniczych,
 • napięcie na rozwartych zaciskach: wybierane <25 V AC lub <50 V AC,
 • prąd pomiarowy: przy zwarciu > 200 mA,
 • częstotliwość prądu pomiarowego: 125 (dla sieci 50 Hz) lub 150 Hz (dla sieci 60 Hz), wybór częstotliwości pomiarowej ręczny
6. MRU-120HD pomiar rezystancji uziemień wielokrotnych z wykorzystaniem podwójnych cęgów
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω 0,01 Ω ±(10% w.m. + 3 cyfry)
20,0 … 149,9 Ω 0,1 Ω ±(20% w.m. + 3 cyfry)
 • metoda pomiaru: techniczna z wykorzystaniem 2 cęgów
 • częstotliwość prądu pomiarowego 125 (dla sieci 50 Hz) lub 150 Hz (dla sieci 60 Hz)
7. MRU-120HD pomiar rezystywności gruntu Metoda pomiarowa: Wennera, ρ=2πLRE
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,0 … 199,9 Ωm 0,1 Ωm zależny od błędu podstawowego
pomiaru RE w układzie 4p,
ale nie mniejszy niż ±1 cyfra
200 … 1999 Ωm 1 Ωm
2,00k … 19,99 kΩm 0,01 kΩm
20,0k … 99,9 kΩm 0,1 kΩm
100k … 999 kΩm 1 kΩm

L – odległość między sondami pomiarowymi: 1 … 50 m

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

MRU-120HD – cechy dodatkowe

Rodzaj izolacji według PN-EN 61010-1 i PN-EN 61557: podwójna
Kategoria pomiarowa według PN-EN 61010-1: ≤ 2 000 m n.p.m IV 300 V; ≤ 3000 m n.p.m IV 255 V
Stopień ochrony obudowy według PN-EN 60529: IP54
Maksymalne napięcie zakłóceń AC + DC, przy którym wykonywany jest pomiar: 24 V
Maksymalne mierzone napięcie zakłóceń: 100 V
Maksymalny prąd zakłócający, przy którym wykonywany jest pomiar rezystancji uziemień metodą cęgową: 3 A rms
Częstotliwość prądu pomiarowego: dla sieci 50 Hz – 125 Hz; dla sieci 60 Hz – 150 Hz
Napięcie i prąd pomiarowy dla 2-p U < 24 V rms, I ≥ 200 mA dla R ≤ 60 Ω
Napięcie pomiarowe dla 3-p, 4-p 25 lub 50 V
Prąd pomiarowy (zwarciowy) dla 3-p, 4-p > 200 mA
Maksymalna rezystancja elektrod pomiarowych 20 kΩ
Sygnalizacja zbyt małego prądu cęgów dla ≤ 0.5 mA
Zasilanie miernika: pakiet akumulatorów typu SONEL NiMH 4.8 V 3 Ah
Parametry zasilacza ładowarki akumulatorów 100 V … 240 V, 50 Hz … 60 Hz
Ilość pomiarów dla R 2-p > 1100 (1 Ω, 2 pomiary / minutę)
Ilość pomiarów dla RE >800 (RE = 10 Ω, RH = RS = 100 Ω, 2 pomiary / minutę)
Czas wykonywania pomiaru rezystancji metodą dwubiegunową < 6 s
Czas wykonywania pomiaru rezystancji pozostałymi metodami oraz rezystywności < 8 s
Wymiary miernika: 390 mm x 310 mm x 180 mm
Masa miernika: ok. 4 kg
Temperatura pracy -10 … +50 °C
Zakres temperatur pozwalający na rozpoczęcie ładowania akumulatora +10 °C … +40 °C
Temperatury, przy których przerywane jest ładowanie akumulatora: < +5 °C i ≥ +50 °C
Temperatura odniesienia: 23 ± 2 °C
Temperatura przechowywania: -20 … +80 °C
Wilgotność względna: 20 … 85 %
Wilgotność względna nominalna: 40 … 60 %
Standard jakości: opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001c)przyrząd spełnia wymagania EMC według norm PN-EN 61326-1 i PN-EN 61326-2-2

MRU-120HD – wyposażenie standardowe

4 x sonda do wbijania w grunt (30 cm) – WASONG30
2 x zacisk imadełkowy (wtyk bananowy) – WAZACIMA1
Czarny przewód 4 m zakończony wtykami bananowymi – WAPRZ004BLBB
Niebieski przewód 4 m zakończony wtykami bananowymi – WAPRZ004BUBB
Przewód 25 m na szpuli do pomiaru uziemień (wtyki bananowe) niebieski – WAPRZ025BUBBSZ
Czerwony przewód 25 m na szpuli do pomiaru uziemień (wtyki bananowe) – WAPRZ025REBBSZ
Żółty przewód 50 m na szpuli do pomiaru uziemień (wtyki bananowe) – WAPRZ050YEBBSZ
Przewód do transmisji danych USB – WAPRZUSB
Kabel zasilający 230 V (Euro 2-pin / wtyk IEC C7) – WAPRZLAD230
Zasilacz do ładowania akumulatorów w miernikach (typ Z7) – WAZASZ7
Futerał L-4 –WAFUTL4
Szelki W-1 –WAPOZSZE5
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Certyfikat kalibracji producenta

MRU-120HD – wyposażenie dodatkowe

WAADAERP1 – Adapter ERP-1
WAADAERP1V2 – Adapter ERP-1 z cęgami elastycznymi FS-2 i futerałem
WAADAERP1V3 – Adapter ERP-1 z cęgami elastycznymi FSX-3 i futerałem
Cęgi elastyczne FS-2 (Ø 1260 mm), poziom wyjścia 100 mV / 1 A – WACEGFS2OKR
Cęgi elastyczne FSX-3 (Ø 630 mm), poziom wyjścia 300mV / 1 A – WACEGFSX3OKR
Sonda pomiarowa 80 cm do wbijania w grunt – WASONG80
Pokrowiec do sondy 80 cm – WAFUTL3
Cęgi nadawcze N-1 – WACEGN1BB
Cęgi odbiorcze C-3 – WACEGC3OKR
Przewód do ładowania akumulatorów z gniazda zapalniczki samochodowej – WAPRZLAD12SAM

MRU-120HD – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MRU-120HD Sonel miernik rezystancji uziemienia z certyfikatem kalibracji”

Może Cię również zainteresować…