MPI-540 Start Sonel wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych z certyfikatem kalibracji

8931.91  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

MPI-540 Start – skrócony opis ogólny

MPI-540 Start wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych Sonel wykonuje następujące pomiary:
– rezystancja izolacji 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
– ciągłość prądem 200 mA
– rezystancja małym prądem
– impedancja pętli zwarcia / spodziewany prąd zwarciowy, impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania RCD / spodziewany prąd zwarciowy, impedancja linii/spodziewany prąd zwarciowy
– wyłącznik RCD (mnożnik x1/2, x1, x2, x5, czas zadziałania, prąd wyłączenia, napięcie dotykowe, rezystancja uziemienia, test automatyczny)
– rezystancja uziemienia (w tym metodami 1- i 2-cęgową oraz rezystywność gruntu)
– test kolejności faz
– wirowanie silnika
– napięcie przemienne, częstotliwość
– prąd cęgowo TRMS
– moc czynna, bierna, pozorna, współczynnik mocy
– harmoniczne napięcia i prądu, współczynnik THD, współczynnik asymetrii
– natężenie oświetlenia (za pomocą opcjonalnej sondy luksometrycznej).

UWAGA: miernik Sonel MPI-540 Start w standardowym wyposażeniu nie posiada 3 szt. cęgów F-3A.

Jest przeznaczony jest do sprawdzania domowych i przemysło­wych instalacji elektrycznych. Za pomocą przyrządu MPI-540 Start można wykonać pomiary określające stan bezpieczeństwa instalacji. Dodatkowo użytkow­nik ma możliwość rejestracji parametrów sieci elektrycznych znajdujących się na tych obiektach. Umożliwia to kontrolę jakości energii elektrycznej, oraz pomiar parametrów ochrony przeciwporażeniowej przy użyciu jednego uni­wersalnego urządzenia.

Znaczne zautomatyzowanie pomiarów umożliwia funkcja badania wyłączników różnicowoprądowych w trybie automatycznym, a także wstępnie zaprogramowane przez producenta sekwencje pomiarowe (tzw. au­totesty), które można również rozbudowywać o własne sekwencje. Wykonanie w sposób automatyczny pomiarów rezystancji izolacji przewodów 3-, 4-, oraz 5-żyłowych umożliwi adapter AUTO ISO-1000C współpracujący z miernikiem MPI-540S.

MPI-540 Start – skrócony opis funkcji pomiarowych

Cechy szczególne i funkcje specjalne miernika MPI-540 Start:
 • największy dotykowy panel na rynku (7”) – niezwykła ergonomia i łatwość obsługi
 • wyjmowana karta microSD – łatwe zwiększenie pojemności pamięci
 • akumulator Li-Ion – dłuższe działanie miernika
 • pomiar wszystkich parametrów ochrony przeciwporażeniowej – jeden przyrząd zamiast kilku
 • szybki pomiar pętli zwarcia z wyłącznikiem RCD bez wyzwalania (do kilku sekund) – oszczędność czasu
 • testy automatyczne (autotesty) – możliwość wykonywania automatycznych pomiarów w sekwencji – uproszczenie pomiarów
 • szybka ścieżka od pomiarów do raportu – oszczędność czasu
 • trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektro-energetycznych – podstawowa diagnostyka jakości zasilania
 • odczyt danych bieżących parametrów sieci – natychmiastowa ocena badanego urządzenia
 • parametry mierzone w klasie S normy EN 61000-4-30 – duża dokładność pomiarów
 • kalkulator strat energii – szybka diagnoza potencjalnych oszczędności.

Przyrządem MPI-540 Start można wykonać wszystkie pomiary w odbiorczych instalacjach elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • impedancja pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD)
 • parametry wyłączników RCD
 • rezystancja izolacji
 • rezystancja uziemienia (4 metody pomiarowe + pomiar rezystywności gruntu)
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • pomiar oświetlenia
 • test kolejności faz
 • test kierunku obrotów silnika.

Przyrząd MPI-540 Start może rejestrować parametry sieci elektro-energetycznych 50 / 60 Hz w klasie S normy EN 61000-4-30:

 • napięcia L1, L2, L3 – wartości średnie w zakresie do 500 V,
 • prądy L1, L2, L3 – wartości średnie, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych)
 • częstotliwość w zakresie 40 Hz – 70 Hz
 • moc czynna (P), bierna (Q), pozorna (S)
 • współczynnik mocy (PF), cosφ
 • harmoniczne (do 40-tej w napięciu i prądzie)
 • współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia.

MPI-540 Start – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 23 ± 2 °C,
– wilgotność względna 40 – 60 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania miernika MPI-540 Start: 12 miesięcy.

 

1. MPI-540 Start pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Pomiar prądem 23/40 A – zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13…1999,9 Ω(dla przewodu pomiarowego 1,2 m):
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,000 … 19,999 Ω0,001 Ω±(5% m.v. + 30 cyfr)
20,00 … 199,99 Ω0,01 Ω±(5% m.v. + 30 cyfr)
200,0 … 1999,9 Ω0,1 Ω±(5% m.v. + 30 cyfr)
 • napięcie nominalne: 95 … 270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95 … 440 V (dla ZL-L)
 • częstotliwość: 45 … 65 Hz

 

2. MPI-540 Start pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,50 … 1999 Ω
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω0,01 Ω±(6% m.v. + 10 cyfr)
20,0 … 199,9 Ω0,1 Ω±(6% m.v. + 5 cyfr)
200 … 1999 Ω1 Ω±(6% m.v. + 5 cyfr)
 • napięcie nominalne: 95 … 270 V
 • częstotliwość: 45 … 65 Hz

 

3. MPI-540 Start pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5:
0,50 Ω … 1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V
0,56 Ω … 1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V

ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω0,01 Ω±(2% m.v. + 4 cyfry)
10,0 … 99,9 Ω0,1 Ω±(2% m.v. + 3 cyfry)
100 … 999 Ω1 Ω±(2% m.v. + 3 cyfry)
1,00 … 1,99 kΩ0,01 kΩ±(2% m.v. + 3 cyfry)
 • prąd pomiarowy: 20 mA, sinusoidalny RMS 125 Hz (dla fn = 50 Hz) i 150 Hz (dla fn = 60 Hz)
 • blokowanie pomiaru przy napięciu zakłócającym UN > 24 V dla prądu różnicowego sinusoidalnego
 • maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 50 kΩ

 

4. MPI-540 Start selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi)

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5: 1 Ω … 1,99 kΩ

ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω0,01 Ω±(2% m.v. + 4 cyfry)
10,0 … 99,9 Ω0,1 Ω±(2% m.v. + 4 cyfry)
100 … 999 Ω1 Ω±(2% m.v. + 4 cyfry)
1,00 … 1,99 kΩ0,01 kΩ±(2% m.v. + 4 cyfry)
 • pomiar z dodatkowymi cęgami prądowymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

 

5. MPI-540 Start selektywny pomiar uziemienia z dwoma cęgami
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω0,01 Ω±(10% m.v. + 4 cyfry)
10,0 … 19,9 Ω0,1 Ω±(10% m.v. + 4 cyfry)
20,0 … 99,9 Ω0,1 Ω±(20% m.v. + 4 cyfry)
 • pomiar z cęgami nadawczymi i odbiorczymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

 

6. MPI-540 Start pomiar rezystywności gruntu (ρ)
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω0,01 Ω±(2% m.v. + 4 cyfry)
10,0 … 99,9 Ω0,1 Ω±(2% m.v. + 4 cyfry)
100 … 999 Ω1 Ω±(2% m.v. + 4 cyfry)
1,00 … 1,99 kΩ0,01 kΩ±(2% m.v. + 4 cyfry)
 • pomiar metodą Wennera
 • możliwość ustawienia odległości w metrach lub stopach
 • wybór odległości 1 … 30 m (1 … 90 stóp)

 

7. MPI-540 Start wskazania kolejności faz
 • wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • zakres napięć sieci UL-L: 100 … 500 V (45 … 65 Hz)
 • wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych

 

8. MPI-540 Start pomiary parametrów wyłączników RCD

Roboczy zakres napięć 95 … 270 V

Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)
Typ RCDKrotnośćZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
Ogólnego typu i krótkozwłoczny0,5*IΔn0 … 300 ms1 ms±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Ogólnego typu i krótkozwłoczny1*IΔn0 … 300 ms1 ms±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Ogólnego typu i krótkozwłoczny2*IΔn0 … 150 ms1 ms±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Ogólnego typu i krótkozwłoczny5*IΔn0 … 40 ms1 ms±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Selektywny0,5*IΔn0 … 500 ms1 ms±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Selektywny1*IΔn0 … 200 ms1 ms±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Selektywny2*IΔn0 … 200 ms1 ms±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Selektywny5*IΔn0 … 150 ms1 ms±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
 • dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn: -8 … 0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0 … 8%

 

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)
Prąd nominalnyZakres pomiarowyRozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy
10 mA3,3 … 10,0 mA0,1 mA0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn± 5% IΔn
30 mA9,0 … 30,0 mA0,1 mA0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn± 5% IΔn
100 mA33 … 100 mA1 mA0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn± 5% IΔn
300 mA90 … 300 mA1 mA0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn± 5% IΔn
500 mA150 … 500 mA1 mA0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn± 5% IΔn
1000 mA330 … 1000 mA1 mA0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn± 5% IΔn
 • możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)

 

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)
Prąd nominalnyZakres pomiarowyRozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy
10 mA3,5 … 20,0 mA0,1 mA0,35 x IΔn … 2,0 x IΔn± 10% IΔn
30 mA10,5 … 42,0 mA0,1 mA0,35 x IΔn … 1,4 x IΔn± 10% IΔn
100 mA35 … 140 mA1 mA0,35 x IΔn … 1,4 x IΔn± 10% IΔn
300 mA105 … 420 mA1 mA0,35 x IΔn … 1,4 x IΔn± 10% IΔn
500 mA175 … 700 mA1 mA0,35 x IΔn … 1,4 x IΔn± 10% IΔn
 • możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

 

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)
Prąd nominalnyZakres pomiarowyRozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy
10 mA2,0 … 20,0 mA0,1 mA0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn± 10% IΔn
30 mA6 … 60 mA1 mA0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn± 10% IΔn
100 mA20 … 200 mA1 mA0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn± 10% IΔn
300 mA60 … 600 mA1 mA0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn± 10% IΔn
500 mA100 … 1000 mA1 mA0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn± 10% IΔn
 • możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu
 • IΔn – wartość znamionowego prądu różnicowego

 

9. MPI-540 Start pomiar rezystancji izolacji 

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2:

 • dla Un = 50 V: 50 kΩ … 250 MΩ
 • dla Un = 100 V: 100 kΩ … 500 MΩ
 • dla Un = 250 V: 250 kΩ … 999 MΩ
 • dla Un = 500 V: 500 kΩ … 2 GΩ
 • dla Un = 1000 V: 1 MΩ … 9,99 GΩ
Zakres *)RozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω0,01 Ω±(3% m.v. + 8 cyfry)
10,0 … 19,9 Ω0,1 Ω±(3% m.v. + 8 cyfry)
20,0 … 99,9 Ω0,1 Ω±(3% m.v. + 8 cyfry)
20,0 … 99,9 Ω0,1 Ω±(3% m.v. + 8 cyfry)
20,0 … 99,9 Ω0,1 Ω±(4% m.v. + 6 cyfr)

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia

 

10. MPI-540 Start niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ± 200 mA
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω0,01 Ω±(2% m.v. + 3 cyfry)
20,0 …1 99,9 Ω0,1 Ω±(2% m.v. + 3 cyfry)
200 … 400 Ω1 Ω±(2% m.v. + 3 cyfry)
 • napięcie na otwartych zaciskach: 4 … 9 V
 • prąd wyjściowy przy R < 2 Ω: min. 200 mA
 • automatyczna kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych
 • pomiary dla obu polaryzacji prądu

 

11. MPI-540 Start pomiar natężenia oświetlenia
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,1 …9 9,9 lx0,1 lx±(5% m.v. + 2 cyfry)
100 … 999 lx1 lx±(5% m.v. + 2 cyfry)
1,00 … 9,99 klx0,01 klx±(5% m.v. + 2 cyfry)
10,0 … 19,9 klx0,1 klx±(5% m.v. + 2 cyfry)
 • pomiar w luksach (lx) lub stopokandelach (fc)

 

12. MPI-540 Start trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektrycznych

Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach:

 • o częstotliwości znamionowej 50 / 60 Hz
 • o napięciach znamionowych:
  • 64/110 V
  • 110/190 V
  • 115/200 V
  • 127/220 V
  • 220/380 V
  • 230/400 V
  • 240/415 V
  • 254/440 V
  • 290/500 V
 • prądu stałego

Układy obsługiwanych sieci:

 • jednofazowy
 • dwufazowy ze wspólnym N
 • trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N
 • trójfazowy trójkąt
Parametry analizatora MPI-540 Start:

Parametr

Zakres pomiarowy

Maksymalna rozdzielczość

Błąd podstawowy

Napięcie przemienne (TRMS)

0,0 … 500 V

0,01% Unom

±0,5% Unom

Prąd przemienny TRMS

w zależności od cęgów*

0,01% Inom

±2% w.m. jeśli w.m. ≥ 10% Inom

±2% Inom jeśli w.m. < 10% Inom
(błąd nie uwzględnia błędu cęgów)

Częstotliwość

40,00 … 70,00 Hz

0,01 Hz

±0,05 Hz

Moc czynna, bierna, pozorna i odkształcenia

w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi)

do czterech miejsc po przecinku

w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi)

Energia czynna, bierna i pozorna

w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi)

do czterech miejsc po przecinku

jak błąd mocy

cosφ i współczynnik mocy (PF)

0,00 … 1,00

0,01

±0,03

Harmoniczne napięcia

taki sam jak napięcia przemiennego True RMS

taka sama jak napięcia przemiennego True RMS

±5% w.m. jeśli w.m. ≥ 3% Unom

±0,15% Unom gdy w.m. < 3% Unom

Harmoniczne prądu

taki sam jak napięcia przemiennego True RMS

taka sama jak napięcia przemiennego True RMS

±5% w.m. jeśli w.m. ≥ 10% Inom

±0,5% Inom jeśli w.m. < 10% Inom

THD napięcia

0.0 … 100.0% (względem wartości skutecznej)

0,1%

±5%

THD prądu

0.0 … 100.0% (względem wartości skutecznej)

0,1%

±5%

Współczynnik asymetrii (napięcie oraz prąd)

0,0 … 10,0%

0,1%

±0,15% (błąd bezwzględny)

* Cęgi F-1A, F-2A, F-3A: 0 .. 3000 A (10000 Ap-p)
* Cęgi C-4A: 0 .. 1000 A (3600 Ap-p)*Cęgi C-5A: 0..1000 A (3600 Ap-p)
* Cęgi C-6A: 0 .. 10 A (36 Ap-p)
* Cęgi C-7A: 0 … 100 A (360 Ap-p)

 

Parametry analizatora MPI-540 Start (c.d.):

Cęgi

C-4A WACEGC4AOKR

C-5A WACEGC5AOKR

C-6A WACEGC6AOKR

Prąd znamionowy

1000 A AC

1000 A AC
1400 A DC

0 A AC

Maks. prąd przeciążeniowy

1200 A AC

1000 A AC
3000 A DC

20 A AC

Minimalny prąd możliwy do pomiaru

100 mA

500 mA

10 mA

Częstotliwość

30 Hz … 10 kHz

DC … 5 kHz

40 Hz … 10 kHz

Poziom sygnału wyjściowego

1 mV / 1 A

1 mV / 1 A

100 mV / 1 A

Maks. średnica mierzonego przewodu

52 mm

39 mm

20 mm

Minimalna dokładność podstawowa

≤ 0,5 %

≤1,5 %

≤ 1 %

Zasilanie bateryjne

+

Długość przewodu

2,2 m

2,2m

2,2 m

Kategoria pomiarowa

IV 300 V

IV300 V

IV 300 V

 

Parametry analizatora MPI-540 Start (c.d.):
CęgiC-7A WACEGC7AOKRF-1A WACEGF1AOKR
Prąd znamionowy100 A AC3000 A AC
Maks. prąd przeciążeniowy100 A AC10 kA AC
Minimalny prąd możliwy do pomiaru20 mA1 A
Częstotliwość40 Hz … 1 kHz40 Hz … 10 kHz
Poziom sygnału wyjściowego500 mV / 1 A38,8 μV / 1 A
Maks. średnica mierzonego przewodu24 mm360 mm
Minimalna dokładność podstawowa0,5 %1 %
Zasilanie bateryjne
Długość przewodu3 m2,2 m
Kategoria pomiarowaIII 300 VIV 600 V

 

Parametry analizatora MPI-540 Start (c.d.):
CęgiF-2A WACEGF2AOKRF-3A WACEGF3AOKR
Prąd znamionowy3000 A AC3000 A AC
Maks. prąd przeciążeniowy10 kA AC10 kA AC
Minimalny prąd możliwy do pomiaru1 A1 A
Częstotliwość40 Hz … 10 kHz40 Hz … 10 kHz
Poziom sygnału wyjściowego38,8 μV / 1 A38,8 μV / 1 A
Maks. średnica mierzonego przewodu235 mm120 mm
Minimalna dokładność podstawowa1 %1 %
Zasilanie bateryjne
Długość przewodu2.2 m2.2 m
Kategoria pomiarowaIV 600 VIV 600 V

 

MPI-540 Start – cechy dodatkowe

Rodzaj izolacji: podwójna, wg PN-EN 61010-1 i IEC 61557
Kategoria pomiarowa: IV 300 V (III 500 V) wg PN-EN 61010-2-030
Stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP51(z zamkniętą zaślepką gniazd)
Zasilanie miernika: akumulator Li-Ion 11.1 V 3.4 Ah 37.7 Wh
Parametry zasilacza ładowarki akumulatorów: 2 V DC / 2,5 A sieć 100 V … 240 V, 50 Hz … 60 Hz
Wymiary miernika: 288 mm x 223 mm x 75 mm
Masa miernika z akumulatorami: około 2.5 kg
Temperatura przechowywania: -20 °C … +60 °C
Temperatura pracy: 0 °C … +45 °C
Zakres temperatur pozwalający na rozpoczęcie ładowania akumulatora: +10 °C … +40 °C
Temperatury, przy których przerywane jest ładowanie akumulatora: <+5 °C i  ≥ +50 °C
Wilgotność względna: 20 % … 90 %
Temperatura odniesienia: +23 °C ± 2 °C
Wilgotność odniesienia: 40 % … 60 %
Wysokość pracy n.p.m: < 2000 m
Czas do Auto-OFF: 2 min, 5min lub wyłączony
Ilość pomiarów Z lub RCD (dla akumulatora): > 3000 (6 pomiarów / minutę)
Ilość pomiarów Riso lub R (dla akumulatora): > 1000
Czas rejestracji (dla akumulatora): 16 h
Wyświetlacz: kolorowy LCD TFT, dotykowy, 800 x 480 pikseli, przekątna 7”
Pamięć wyników pomiarów: nieograniczona
Pamięć rejestratora: nieograniczona
Transmisja wyników: łącze USB
Standard jakości: opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001
Przyrząd spełnia wymagania normy IEC 61557
Wyrób spełnia wymagania EMC (odporność dla środowiska przemysłowego) wg norm PN-EN 61326-1 i PN-EN 61326-2-2

 

MPI-540 Start – wyposażenie standardowe

komplet przewodów pomiarowych:
adapter WS-03 wyzwalający pomiar (wtyk UNI-Schuko) (kat.III 300 V)–WS-03 – WAADAWS03
przewody 1.2 m w kat.III 1000 V zakończone wtykami bananowymi – 4 szt.: żółty – WAPRZ1X2YEBB, czerwony – WAPRZ1X2REBB, niebieski – WAPRZ1X2BUBB, czarny z oznacznikiem N – WAPRZ1X2BLBBN
przewód do pomiaru uziemień na szpuli (wtyki bananowe): 15 m niebieski – WAPRZ015BUBBSZ, 30 m czerwony – WAPRZ030REBBSZ
Przewód do transmisji, zakończony wtykami USB – WAPRZUSB
Krokodylek 1 kV 20 A (kat. III 1000 V) – 4 szt.: żółty K02 – WAKROYE20K02, czerwony K02 – WAKRORE20K02, niebieski K02 – WAKROBU20K02, czarny K02 – WAKROBL20K02
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym (kat.III 1000 V) – 3 szt.: żółta – WASONYEOGB1, czerwona – WASONREOGB1, niebieska – WASONBUOGB1
Sonda 30 cm do wbijania w grunt – 2 szt. – WASONG30
Adapter do złączki szynowej z gwintem M4/M6–komplet 4 szt (do złączki szynowej z gwintem M4 i M6) – WAADAM4M64
Zasilacz do ładowania akumulatorów Z7 – WAZASZ7
Przewód do ładowania akumulatorów (wtyk IEC C13, 230 V) – WAPRZLAD230
Przewód do ładowania z gniazda zapalniczki samochodowej – WAPRZLAD12SAM
Futerał na miernik i akcesoria – WAFUTL2
Szelki do miernika (długie 1.5 m i krótkie 30 cm) – WAPOZSZEKPL
Pojemnik z akumulatorem Li-Ion 11.1 V 3.4 Ah – WAAKU15
Karta microSD 4 GB
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Certyfikat kalibracji producenta
Uniwersalna płyta SONEL z oprogramowaniem

 

MPI-540 Start – wyposażenie dodatkowe

Adapter WS-04 (wtyk kątowy UNI-Schuko) (bez wyzwalania) WAADAWS04
Adapter AutoISO-1000c do automatycznego pomiaru rezystancji izolacji przewodów wielożyłowych WAADAAISO10C
Przewód czerwony 1 kV (wtyki bananowe) wersja 5/ 10 / 20 m WAPRZ005REBB
Przewód do pomiaru uziemień na szpuli (wtyki bananowe) 25 m niebieski WAPRZ025BUBBSZ 50 m żółty WAPRZ050YEBBSZ
Sonda do wbijania w grunt 80 cm WASONG80
AGT-16P WAADAAGT16P adapter do gniazd trójfazowych 16 A wersja 5-przewodowa, wersja 4-przewodowa AGT-16C WAADAAGT16C
AGT-32P WAADAAGT32P adapter do gniazd trójfazowych 32 A wersja 5-przewodowa, wersja 4-przewodowa AGT-32C WAADAAGT32C
Adapter do gniazd trójfazowych 63 A wersja 5-przewodowa AGT-63PWAADAAGT63P
Adaptery do gniazd przemysłowych jednofazowych AGT-16T 16 A WAADAAGT16T, AGT-32T 32 A WAADAAGT32T
Sondy luksometryczne:
– LP-1 z wtykiem WS06, klasa B, rozdzielczość od 0.1 lx komplet z adapterem WS-06 WAADALP1KPL; tylko sonda z wtykiem PS/2 WAADALP1
– LP-10B z wtykiem WS-06, klasa B, rozdzielczość od 0.01 lx komplet z  adapterem WS-06 WAADALP10BKPL; tylko sonda z wtykiem PS/2 WAADALP10B
– LP-10A z wtykiem WS-06, klasa A, rozdzielczość od 0.001 lx komplet z adapterem WS-06 WAADALP10AKPL; tylko sonda z wtykiem PS/2 WAADALP10A; tylko adapter WS-06 z gniazdem PS/2 WAADAWS06
– LP-10A z wtykiem WS-06, klasa A, rozdzielczość od 0.001 lx WACEGN1BB
Adapter zasilania AZ-2 (wtyk IEC C7 / bananki) WAADAAZ2
Adapter TWR-1J do testowania wyłączników RCD WAADATWR1J
Program do tworzenia protokołów pomiarowych „SONEL Pomiary Elektryczne” Program jest kompatybilny z systemem Windows Vista i nowszymi WAPROSONPE5
Sonda do pomiaru rezystancji podłóg i ścian PRS-1WASONPRS1PL
Symulator kabla CS-1 WAADACS1
Sonda składana 2 m WASONSP2M
Futerał L3WAFUTL3
Cęgi pomiarowe:
C-3 cęgi pomiarowe (∅ 52 mm) do pomiaru uziemień WACEGC3OKRC-4A (∅ 52 mm) 1000 A AC do rejestratora mocy WACEGC4AOKR
C-5A cęgi pomiarowe (∅ 39mm) 1000 A AC/DC do rejestratora mocy WACEGC5AOKRC-6A (∅ 20 mm) 10 A AC do rejestratora mocy WACEGC6AOKRC-7A(∅ 24 mm) 100 A AC do rejestratora mocy WACEGC7AOKR
Cęgi elastyczne do rejestratora mocy (3000 A AC) F-1A Ø40 cm WACEGF1AOKRF-2A Ø25 cm WACEGF2AOKR

 

MPI-540 Start – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MPI-540 Start Sonel wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych z certyfikatem kalibracji”

Może Cię również zainteresować…