IT 130 Benning wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych ze świadectwem wzorcowania

7941.80  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

IT 130 – skrócony opis funkcji pomiarowych

IT 130 wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Benning wykonuje następujące pomiary:
– rezystancja izolacji 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
– ciągłość prądem 200 mA, 7 mA
– wyłącznik RCD (napięcie dotykowe, czas zadziałania, prąd wyłączenia, test automatyczny)
– impedancja pętli zwarcia/spodziewany prąd zwarciowy, impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania RCD/spodziewany prąd zwarciowy, impedancja linii/spodziewany prąd zwarciowy
– kierunek wirowania faz
– napięcie przemienne, częstotliwość
– rezystancja uziemienia
– prąd TRMS (cęgowo)
– natężenie oświetlenia (za pomocą opcjonalnej sondy luksometrycznej).

IT 130 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 10 – 30 °C,
– wilgotność względna 40 – 60 %.

Zalecany okres wzorcowania miernika IT 130: 1 rok.

1.  IT 130 pomiar rezystancji izolacji

Napięcia pomiarowe 50 V DC, 100 V DC i 250 V DC)
Zakres pomiarowy według EN 61557-2: 0.15 MΩ ÷ 199.9 MΩ
Zakres pomiarowy (MΩ)                        Rozdzielczość (MΩ)                         Dokładność
0.00 ÷ 19.99                                                                    0.01                                          ±(5 % + 3 cyfry)
20.0 ÷ 99.9                                                                        0.1                                                  ±(10 %)
100.0 ÷ 199.9                                                                   0.1                                                 ±(20 %)

Napięcia pomiarowe 500 V DC i 1000 V DC)
Zakres pomiarowy według EN 61557-2: 0.15 MΩ ÷ 999 MΩ
Zakres pomiarowy (MΩ)                        Rozdzielczość (MΩ)                         Dokładność
0.00 ÷ 19.99                                                                    0.01                                           ±(5 % + 3 cyfry)
20.0 ÷ 199.9                                                                     0.1                                                     ±(5 %)
200 ÷ 999                                                                            1                                                      ±(10 %)

Pomiar napięcia
Zakres pomiarowy (V)                        Rozdzielczość (V)                                Dokładność
0 ÷ 1200                                                                          1                                                ±(3 % + 3 cyfry)
Nominalna wartość napięcia pomiarowego: 50 V DC, 100 V DC, 250 V DC, 500 V DC, 1000 V DC
Wartość napięcia bez obciążenia: -0 % / +20 % wartości nominalnej
Prąd pomiarowy: min. 1 mA at RN=UN × 1 kΩ / V
Prąd zwarciowy: max. 3 mA
Liczba pomiarów: > 1200, dla w pełni naładowanych baterii
Automatyczne rozładowanie badanego obiektu po wykonanym pomiarze.

2. IT 130 pomiar małej rezystancji Low Ω

Zakres pomiaru zgodnie z  EN61557-4: 0.16 Ω do 1999 Ω
Zakres pomiaru (Ω)            Rozdzielczość  (Ω                       Dokładność
0.00 – 19.99                                                 0.01                            ± (3 % odczytu  + 3 cyfry)
20.0 – 99.9                                                      0.1                            ± (5 % odczytu )
100 – 1999                                                       1                              ± (5 % odczytu )
Napięcie bez obciążenia: 6.5 V DC – 9 V DC
Prąd pomiarowy: min. 200 mA przy oporności obciążenia 2 Ω
Kompensacja oporności przewodów pomiarowych do 5 Ω
Liczba testów możliwych przy wykorzystaniu nowego zestawu baterii: >2000
Automatyczne odwracanie polaryzacji napięcia pomiarowego.

Pomiary ciągłe
Zakres pomiaru (mA)             Rozdzielczość  (mA)                    Dokładność
0.0 – 99.9                                                            0.1                             ± (5 % odczytu  + 3 cyfry)
100 – 1999                                                          1                               ± (5 % odczytu  + 3 cyfry)
Napięcie bez obciążenia: 6.5 V DC – 9 V DC
Prąd zwarciowy maks. 8.5 mA
Kompensacja oporności przewodów testowych do 5 Ω

3. IT 130 pomiary wyłączników RCD

Nominalna wartość prądu różnicowego: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA
Dokładność zadawania prądu:  -0 / +0,1 l∆; l∆ = l∆N, 2xl∆N, 5xl∆N; -0,1 I∆ / +0; I∆ = ½ x I∆N
Kształt prądu testowego  Sinusoidalny (AC), pulsujący (A, F), wygładzona składowa stała (B, B+)
Składowa stała prądu pulsującego: 6 mA (wartość typowa)
Typ RCD : G ogólnego zastosowania, S – selektywny
Polaryzacja początkowa 0° lub 180°
Zakres napięcia:
93 V – 134 V (45 Hz – 65 Hz)
185 V – 266 V (45 Hz – 65 Hz)

IT 130 prąd wyłączenia

Zakresy pomiarów zgodnie z EN61557-6
Prąd wyłączenia wg normy EN 60364-4-41
Zakres pomiaru l∆                                     Rozdzielczość  l∆                          Dokładność
0.1 x l ∆N – 1.1 x l∆N (typ AC)                          0.05 x l∆N                                     ± 0.1 x l∆N
0.1xl∆N – 2.2 x l∆N (typ A, I  ≥30 mA)      0.05 x l∆N                                     ± 0,1 x l∆N
0.1 x l∆N – 2.2 x l∆N (typ B)                             0.05 x l∆N                                     ± 0.1 x l∆N

Prąd wyłączenia wg normy EN 61008/EN 61009
Zakres pomiaru l∆                                     Rozdzielczość  l∆                          Dokładność
0.1 x l∆N – 1.1 x l∆N (typ AC)                          0.05 x l∆N                                     ± 0.1 x l∆N
0.1xl∆N – 2.2 x l∆N (typ A, I  ≥30 mA)        0.05 x l∆N                                     ± 0,1 x l∆N
0.1 x l∆N – 2.2 x l∆N (typ B)                             0.05 x l∆N                                     ± 0.1 x l∆N

IT 130 czas zadziałania

Zakres pomiaru (ms)             Rozdzielczość (ms)                        Dokładność
0 – 40.0                                                         0.1                                         ± 1 ms
0 – czas maksymalny                          0.1                                         ± 3 ms
Wartość czasu maksymalnego zależny od wybranej normy pomiarowej.

IT 130 napięcie dotykowe

Zakres pomiaru (V)                Rozdzielczość  (V)                          Dokładność
0.0 – 19.9                                                       0.1                                (-0 % / +15 %) odczytu ± 10 cyfr
20.0 – 99.9                                                    0.1                                (-0 % / +15 %) odczytu
Wartość graniczna napięcia dotykowego 25 V, 50 V

4. IT 130 pomiar impedancji pętli zwarcia i spodziewanego prądu zwarciowego

Zakres pomiaru Zs (dla instalacji bez RCD) zgodnie z  EN61557-3: 0.25 Ω – 9.99 kΩ
Zakres pomiaru (Ω)                                 Rozdzielczość  (Ω)                          Dokładność
0.00 – 9.99                                                                    0.01                                     ± (5 % odczytu  + 5 cyfry)
10.0 – 99.9                                                                     0.1                                       ± (5 % odczytu  + 5 cyfry)
100 – 999                                                                         1                                            ±(10 % odczytu )
1 – 9.99 k                                                                         10                                          ±(10 % odczytu )

Spodziewany prąd zwarcia
Zakres pomiaru (A)                                 Rozdzielczość  (A)                          Dokładność
0.00 – 9.99                                                                    0.01                                Uwzględnić dokładność
10.0 – 99.9                                                                     0.1                                    pomiaru impedancji
100 – 999                                                                         1                                           pętli zwarcia
1.00 kA – 9.99 kA                                                        10
10.0 – 23 kA                                                                 100

Prąd testowy (przy 230 V): 6.5 A (10 ms)
Zakres napięcia nominalnego:
93 V – 134 V (45 Hz – 65 Hz)
185 V – 266 V (45 Hz – 65 Hz)

Zakres pomiaru Zsrcd (dla instalacji z RCD) zgodnie z  EN61557-3: 0.46 Ω – 9.99 kΩ
Zakres pomiaru (Ω)                                 Rozdzielczość  (Ω)                          Dokładność
0.00 – 9.99                                                                       0.01                                   ± (5 % odczytu  + 10 cyfr)
10.0 – 99.9                                                                        0.1                                     ± (5 % odczytu  + 10 cyfr)
100 – 999                                                                            1                                            ± (10 % odczytu )
1 – 9.99 k                                                                            10                                          ±(10 % odczytu )

Spodziewany prąd zwarcia
Zakres pomiaru (A)                                 Rozdzielczość  (A)                          Dokładność
0.00 – 9.99                                                                    0.01                                        Uwzględnić dokładność
10.0 – 99.9                                                                      0.1                                             pomiaru impedancji
100 – 999                                                                          1                                                      pętli zwarcia
1.00 kA – 9.99 kA                                                         10
10.0 – 23 kA                                                                  100

Zakres napięcia nominalnego:
93 V – 134 V (45 Hz – 65 Hz)
185 V – 266 V (45 Hz – 65 Hz)

5. IT 130 pomiar impedancji linii oraz spodziewanego prądu zwarciowego

Zakres pomiaru  zgodnie z  EN61557-3: 0.25 Ω – 9.99 kΩ
Zakres pomiaru (Ω)                                 Rozdzielczość  (Ω)                          Dokładność
0.00 – 9.99                                                                    0.01                                   ± (5 % odczytu  + 5 cyfry)
10.0 – 99.9                                                                      0.1                                    ± (5 % odczytu  + 5 cyfry)
100 – 999                                                                         1                                            ±( 10% odczytu )
1 – 9.99 k                                                                         10                                          ±(10% odczytu )

Spodziewany prąd zwarcia
Zakres pomiaru (A)                                 Rozdzielczość  (A)                          Dokładność
0.00 – 9.99                                                                       0.01                                Uwzględnić dokładność
10.0 – 99.9                                                                        0.1                                    pomiaru impedancji
100 – 999                                                                            1                                                    linii
1.00 kA – 9.99 kA                                                           10
10.0 – 23 kA                                                                    100

Prąd testowy (przy 230 V): 6.5 A (10 ms)
Zakres napięcia nominalnego:
93 V – 134 V (45 Hz – 65 Hz)
185 V – 266 V (45 Hz – 65 Hz)
321 V – 485 V (45 Hz – 65 Hz)

Spadek napięcia (wartość obliczona)
Zakres pomiaru (%)                                 Rozdzielczość  (%)                          Dokładność
0.00 – 99.9                                                                     0.1                           Uwzględnić dokładność pomiaru impedancji linii

Zakres pomiarowy impedancji ZREF: 0 – 20 Ω

6. IT 130 pomiar rezystancji uziemień

Zakres pomiaru zgodnie z  EN61557-5: 2-1999 Ω
Zakres pomiaru (Ω)                                    Rozdzielczość  (Ω)                          Dokładność
0.00 ÷ 19.99                                                                      0.01                                 ± (5 % odczytu  + 5 cyfr)
20.0 ÷ 199.9                                                                       0.1                                   ± (5 % odczytu  + 5 cyfr)
200 ÷ 9999                                                                          1                                      ± (5 % odczytu  + 5 cyfr)
Maksymalna rezystancja uziomu pomocniczego RC max: 100 x RE lub 50 kΩ (wartość niższa )
Maksymalna rezystancja sondy RP max: 100 x RE lub 50 kΩ (wartość niższa)
Błędy dodatkowe RC max lub RP max: ± (10 % odczytu   + 10 cyfr)
Dodatkowe błędy przy napięciu zakłócającym 3 V (50 Hz): ± (5 % odczytu   + 10 cyfr)
Napięcie bez obciążenia < 30 V AC
Prąd zwarciowy: < 30 mA
Częstotliwość pomiarowa: 125 Hz, przebieg sinusoidalny
Automatyczny pomiar rezystancji elektrody pomocniczej oraz sondy.
Automatyczny pomiar napięcia zakłócającego.

7. IT 130 pomiar napięcia przemiennego, częstotliwości i kierunku wirowania faz

Napięcie przemienne TRMS
Zakres pomiaru (V)                                   Rozdzielczość  (V)                           Dokładność
0 – 550                                                                               1                                        ± (2 % odczytu + 2 cyfry)
Zakres częstotliwości nominalnej: DC, 14 Hz – 500 Hz

Monitor napięcia w gniazdach pomiarowych
Zakres pomiaru (V)                                   Rozdzielczość  (V)                           Dokładność
10 – 550                                                                             1                                        ± (2 % odczytu + 2 cyfry)

Częstotliwość
Zakres pomiaru (Hz)                                  Rozdzielczość  (Hz)                         Dokładność
0 – 9.99                                                                                0.01                                ± (0.2 % odczytu + 2 cyfry)
10 – 499.9                                                                           0.1                                  ± (0.2 % odczytu + 2 cyfry)

Kierunek wirowania faz
Zakres nominalnego napięcia sieci: 100 V AC – 550 V AC / 14 Hz – 500 Hz
Wyświetlany wynik 1.2.3 lub 2.1.3

8. IT 130 pomiar prądu przemiennego RMS

Adapter CC1, zakres 400 A
Sygnał wyjściowy: 1 mV / 1 A AC, zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
Zakres pomiaru (A)                                    Rozdzielczość  (A)                         Dokładność
0 ÷ 0.99                                                                            0.01                                              wskaźnik
1 ÷ 19.99                                                                         0.01                                   ± (3 % odczytu  + 0.5 A)
20 ÷ 349.9 A                                                                   0.1                                     ± (3 % odczytu  + 0.5 A)
350 ÷ 399.9 A                                                                0.1                                      ± (5 % odczytu  + 1 A)

Adapter CC2, zakres 20 A
Sygnał wyjściowy: 1 mV / 1 A AC, zakres częstotliwości 48 – 65 Hz
Zakres pomiaru (A)                                    Rozdzielczość  (A)                         Dokładność
0 ÷ 99.9 m                                                                        0.1 m                                           wskaźnik
100 ÷ 499 m                                                                     1 m                                             wskaźnik
500 ÷ 999 m                                                                    0.1                                      ± (5 % odczytu  + 0.5 A)
1 ÷ 19.99                                                                           0.1                                      ± (5 % odczytu  + 0.5 A)

Adapter CC3, zakres 40 A
Sygnał wyjściowy: 10 mV / 1 A AC, zakres częstotliwości: DC,  40 – 400 Hz
Zakres pomiaru (A)                                    Rozdzielczość  (A)                         Dokładność
0 ÷ 1.99                                                                            0.01                                     ± (3 % odczytu  + 0.2 A)
2 ÷ 19.9                                                                            0.01                                     ± (3 % odczytu  + 0.3 A)
20 ÷ 39.9                                                                          0.1                                       ± (3 % odczytu  + 0.5 A)

Adapter CC3, zakres 400 A
Sygnał wyjściowy: 1 mV / 1 A AC
Zakres pomiaru (A)                                    Rozdzielczość  (A)                         Dokładność
0 ÷ 19.99                                                                          0.01                                               wskaźnik
20 ÷ 39.9                                                                            0.1                                                wskaźnik
40 ÷ 199.9                                                                         0.1                                       ± (4 % odczytu  + 1 A)
200 ÷ 299.9                                                                      0.1                                       ± (4 % odczytu  + 2 A)

9. IT 130 pomiar pierwszego prądu uszkodzeniowego w sieciach IT

Zakres pomiaru (mA)                                    Rozdzielczość  (mA)                           Dokładność
0 – 19.9                                                                                      0.1                                    ± (5 % odczytu  + 3 cyfry)
Rezystancja pomiarowa: około 390 Ω
Zakresy napięć: 93 – 134 V, 185 – 266 V

10. IT 130 pomiar natężenia oświetlenia

Natężenie oświetlenia (sonda luksometryczna typu B)
Zakres pomiaru (lux)                                    Rozdzielczość (lux)                        Dokładność
0.01 ÷ 19.99                                                                        0.01                                  ± (5 % odczytu +2 cyfry)
20.0 ÷199.9                                                                          0.1                                    ± (5 % odczytu)
200 ÷1999                                                                              1                                      ± (5 % odczytu)
2.00 ÷19.99 k                                                                       10                                     ± (5 % odczytu)
Zasada pomiarowa fotodioda krzemowa z filtrem V(λ)
Błąd odpowiedzi spektralnej 3.8 % zgodnie z krzywą CIE
Błąd cosinusa 2.5 % do kąta wypadkowego +/- 85 stopni.
Ogólna dokładność pomiarów jest zgodna ze standardami DIN 5032 klasa B

IT 130 – cechy dodatkowe

Napięcie zasilania: 9 V DC (6 x 1.5 V baterie, rozmiar AA), typowy czas pracy 20 godzin
Zasilacz: 12 V ± 10 %,  400 mA
Kategoria pomiarowa: 1000 V KAT II, 600 V KAT III, 300 V KAT III
Rodzaj izolacji: podwójna
Stopień zanieczyszczenia środowiska: 2
Klasa szczelności obudowy: IP 40
Wyświetlacz LCD: 128 x 64 pikseli z podświetleniem
Rozmiar pamięci: 500 wyników pomiarów
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 23 cm x 10.3 cm x 11.5 cm
Masa (bez baterii): 1.3 kg
Warunki odniesienia
Zakres temperatury: 10 °C – 30 °C
Zakres wilgotności: 40 % – 70 % RH
Warunki pracy: zakres temperatury roboczej: 0 – 40 °C; maksmalna wilgotność względna: 95 % dla zakresu 0 °C – 40 °C (brak kondensacji)
Warunki przechowywania: zakres temperatury: -10 °C – +70 °C
Maksymalna wilgotność względna: 90 % (-10 °C – + 40 °C); 80 % (40 °C – 60 °C)
Pamięć: maksymalnie do 1800 pomiarów
Interfejs RS-232, prędkość bitowa 57600
Interfejs USB, prędkość bitowa 256000

 

IT 130 – wyposażenie standardowe

Etui wyściełane
Sonda (przełączana za pomocą przycisku TEST)
Kabel z wtyczką z zestykiem ochronnym
Uniwersalny trzy żyłowy kabel (czarny, niebieski, zielony)
Zestaw końcówek sondy (czarny, niebieski, zielony)
Zestaw klamr (czarny, niebieski, zielony)
Pasek do przenoszenia
RS-232 kabel interfejsu PS / 2
Kabel interfejsu USB
6 x akumulatory NiMH o rozmiarze przechowywania AA
2 x baterie AAA
Ładowarka
CD-ROM z oprogramowaniem BENNING PC-Win IT 130 z szczegółową instrukcją w formacie PDF i oprogramowaniem
Krótka instrukcja obsługi w formie drukowanej

IT 130 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „IT 130 Benning wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych ze świadectwem wzorcowania”

Może Cię również zainteresować…