BM2807CSE Brymen multimetr cyfrowy TRMS do pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Opis

BM2807CSE – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM2807CSE multimetr cyfrowy TRMS do pojazdów elektrycznych i hybrydowych Brymen wykonuje następujące pomiary:
– napięcie stałe
– napięcie przemienne TRMS, napięcie przemienne VFD
– prąd stały
– prąd przemienny TRMS
– rezystancja
– pojemność
– częstotliwość
– temperatura
– test diody
– test ciągłości
– bezdotykowa detekcja napięcia (EF).

Multimetr został wyposażony w dodatkowe ekranowanie EMI (ElectroMagnetic Interference – zakłócenia spowodowane przez pole elektromagnetyczne). Dodatkowy ekran znacznie ogranicza wpływ pola elektromagnetycznego na pracę przyrządu i zwiększa możliwości zastosowania miernika, np. w naprawach pojazdów elektrycznych.

BM2807CSE – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– temperatura otoczenia: 23 °C ± 5 °C
– wilgotność względna powietrza: < 80 %.

Zalecany okres wzorcowania multimetru BM2807CSE: 12 miesięcy

1. BM2807CSE – pomiar napięcia przemiennego

Zakres częstotliwości 50 Hz ~ 60 Hz
Zakresy pomiarowe 60.00 mV , 600.0 mV: dokładność pomiaru 1.0 % + 3 cyfry
Zakresy pomiarowe 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V: dokładność pomiaru 0.7 % + 3 cyfry

Zakres częstotliwości  45 Hz ~ 500 Hz
Zakresy pomiarowe 60.00 mV , 600.0 mV: dokładność pomiaru 2.0 % + 3 cyfry
Zakresy pomiarowe 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V: dokładność pomiaru 2.0 % + 3 cyfry

Zakres częstotliwości  500 Hz ~ 1 kHz
Zakresy pomiarowe 60.00 mV , 600.0 mV: dokładność pomiaru 2.0 % + 3 cyfry
Zakresy pomiarowe 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V: dokładność pomiaru nie jest specyfikowana
Impedancja wejściowa: 10 MΩ, 20 pF nominalnie

2. BM2807CSE – pomiar napięcia przemiennego VFD-ACV z filtrem dolnoprzepustowym

Zakres częstotliwości  10 ~ 100 Hz
Zakresy pomiarowe 600.0 V, 1000 V: dokładność pomiaru 1.0 % + 3 cyfry
Zakres częstotliwości 100 ~ 400 Hz
Zakresy pomiarowe 600.0 V, 1000 V: dokładność pomiaru 10.0 % + 3 cyfry

3. BM2807CSE – pomiar napięcia stałego

Zakresy pomiarowe:
– 60.00 mV, 600.0 mV, 6.000 V: dokładność pomiaru 0.3 % + 2 cyfry
– 60.00 V: dokładność pomiaru 0.4 % + 2 cyfry
– 600.0 V: dokładność pomiaru 0.2 % + 2 cyfry
– 1000 V: dokładność pomiaru 0.4 % + 2 cyfry

Impedancja wejściowa: 10 MΩ, 20 pF nominalnie

4. BM2807CSE – pomiar rezystancji

Zakresy pomiarowe:
– 600.0 Ω, 6.000 kΩ: dokładność pomiaru 0.3 % + 3 cyfry
– 60.00 kΩ, 600.0 kΩ: dokładność pomiaru 0.5 % + 3 cyfry
– 6.000 MΩ, 60.00 MΩ: dokładność pomiaru 0.9 % + 2 cyfry, 5 % + 20 cyfr @ > 30 MΩ

5. BM2807CSE – test ciągłości

Próg sygnału dźwiękowego: 30 Ω do 480 Ω
Czas odpowiedzi: < 15 ms
Sygnał dźwiękowy: brzęczyk
Sygnał wizualny: migotanie podświetlenia LED

6. BM2807CSE – pomiar pojemności

Zakresy pomiarowe 20.00 nF, 200.0 nF: dokładność pomiaru 1.5 % + 8 cyfr
Zakresy pomiarowe 2000 nF, 20.00 μF, 200.0 μF, 2000 μF: dokładność pomiaru 1.5 % + 3 cyfry
Dokładności określono dla kondensatora foliowego lub lepszego

7. BM2807CSE – test diody

Zakres pomiarowy 3.0000 V, dokładność pomiaru 0.9 % + 2 cyfry, prąd pomiarowy 0.3 mA, napięcie obwodu bez obciążenia < 3.2 VDC
BeepPass™ wskazanie (krótki sygnał dźwiekowy): spadek napięcia 0.850 V
BeepLit™ wskazania (ciągłość) próg wyzwalania: < 0.100 V
Sygnał dźwiękowy: Buzzer
Sygnał wizualny: migotanie podświetlenia LCD

8. BM2807CSE – pomiar prądu stałego

Zakresy pomiarowe 600.0 μA, 6000 μA: dokładność pomiaru 1.0 % + 3 cyfry
Zakresy pomiarowe 60.00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 10.00 A: dokładność pomiaru 0.7 % + 3 cyfry

10 A pomiar ciągły, > 10 A do 20 A przez 30 sekund maks. z przerwą 5 min. na schłodzenie

9. BM2807CSE – pomiar prądu przemiennego

Pasmo częstotliwości: 50 Hz ~ 500 Hz
Zakresy pomiarowe 600.0 μA, 6000 μA: dokładność pomiaru 1.5 % + 3 cyfry
Zakresy pomiarowe 60.00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 10.00 A: dokładność pomiaru 1 % + 5 cyfr

10 A pomiar ciągły, > 10 A do 20 A przez 30 sekund maks. z przerwą 5 min. na schłodzenie

10. BM2807CSE – pomiar częstotliwości sygnału logicznego

Zakres pomiarowy 5.00 Hz – 300.0 kHz, czułość 3 Vpeak, dokładność pomiaru 0.03 % + 4 cyfry

11. BM2807CSE – pomiar temperatury

Zakresy pomiarowe:
-40.0°C ~ 0.0°C: dokładność pomiaru 1 % + 2 °C
0.0°C ~ 99.9°C, 100°C ~ 400°C: dokładność pomiaru 1 % + 1 °C

Założono, że temperatura ustroju miernika jest identyczna z otoczeniem.
Należy pozwolić aby temperatura miernika oraz sondy pomiarowej osiągnęły temperaturę identyczną z otoczeniem.
Może upłynąć nawet 1 godz. dla zmian > 5°C
Nie uwzględniono dokładności sondy pomiarowej

12. BM2807CSE – pomiar częstotliwości

Funkcje:
– 6 V, czułość 5 V, zakres pomiarowy 10 Hz – 50 kHz
– 60 V, czułość 10 V, zakres pomiarowy 10 Hz – 50 kHz
– 600 V, czułość 50 V, zakres pomiarowy 10 Hz – 1 kHz
– 1000 V, czułość 500 V, zakres pomiarowy 50 Hz – 1 kHz
– VFD 600 V, czułość 50 V, zakres pomiarowy 10 Hz – 1 kHz
– VFD 1000 V, czułość 500 V, zakres pomiarowy 50 Hz – 1 kHz
– 600 μA, 6000 μA, czułość 500 μA, zakres pomiarowy 10 Hz – 5 kHz
– 60 mA, 600 mA, czułość 50 mA, zakres pomiarowy 10 Hz – 5 kHz
– 6 A, 10 A, czułość 8 A, zakres pomiarowy 50 Hz – 1 kHz
Dokładność pomiaru: 0.03 % + 4 cyfry

13. BM2807CSE – bezdotykowa detekcja napięcia (EF)

Wskazania bargrafu i czułości:
(-) :Hi15 V (3 V ~ 30 V), czułość Lo70 V (30 V ~ 120 V)
(–) :Hi30 V (10 V ~ 60 V), czułość Lo140 V (60 V ~ 240 V)
(—) : Hi60 V (20 V ~ 120 V), czułość Lo280 V (120 V ~ 480 V)
(—-) :Hi120 V (40 V ~ 240 V), czułość Lo560 V (240 V ~ 960 V)
(—–) :Hi240 V (> 80 V), czułość Lo1000 V (> 900V)

Segmenty bargrafu oraz sygnał dźwiękowy proporcjonalnie do natężenia pola.
Częstotliwość detekcji: 50 Hz  / 60 Hz
Czujnik: Umieszczony w górnej, centralnej części obudowy miernika.
Detekcja za pomocą sondy pomiarowej. Dla precyzyjnej detekcji przewodów pod napięciem, np. do odróżnienia ich od przewodów neutralnych, należy użyć sondy podłączonej do gniazda COM lub V. Gniazdo COM zapewnia największą czułość.

BM2807CSE – cechy dodatkowe

Producent: Brymen
Kraj pochodzenia: Tajwan
Wyświetlacz: 3-5/6 cyfry, wskazanie 6000
Próbkowanie: 5x/s nominalnie
Temperatura pracy: -10 °C do 50 °C
Wilgotność względna: maksymalnie 80 % dla temp. do 31 °C zmniejszająca się liniowo do 50 % przy 50 °C
Wysokość pracy: poniżej 2000 m n.p.m
Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 60 °C, < 80 % R.H. (bez baterii)
Współczynnik temperaturowy: nominalnie 0.15 x (określona dokładność)/ °C @ (-10 °C ~ 18 °C lub 28 °C ~ 50 °C), jeśli nie specyfikowano inaczej
Pomiar: True RMS
Stopień zanieczyszczenia środowiska: 2
Bezpieczeństwo: IEC/UL/EN61010-1 Ed. 3.1, IEC/UL/EN61010-2-033 Ed. 2.0, IEC/UL/EN61010-031 Ed. 2.0 i odpowiednio CAN/CSA-C22.2 do pomiarów: CAT III 1000 V oraz CAT IV 600 V
Ochrona przepięciowa: 8.0 kV (1.2 / 50μs surge)
Kompatybilność elektromagnetyczna: PN-EN61326-1 d
Dla funkcji mV, Dioda, Ohm, Temperatura; w polu RF 1V/m: dokładność całkowita = Dokładność specyfikowana + 100 cyfr
Pozostałe zakresy; w polu RF 3 V/m: dokładność całkowita = Dokładność specyfikowana + 100 cyfr
Zabezpieczenie wejść:
μA / mA: 0.63A/1000V DC/AC rms, IR 10kA, typ F lub lepszy
A: 11A/1000V DC/AC rms, IR 20kA, typ F lub lepszy
V: 1100V DC/AC rms
mV, Ohm, i inne: 1000V DC/AC rms
Sygnalizacja wyczerpanej baterii: < 2.5 V
Zasilanie: baterie 1.5 V AAA – 2 szt.
Pobór prądu: 3.2 mA
iAPO (funkcja automatycznego wyłączenia zasilania) pobór prądu: 10 μA
iAPO wyłączenie zasilania: po około 32 min bezczynności

BM2807CSE – wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe:

  • przewody pomiarowe
  • instrukcja
  • sonda temp. typu K

BM2807CSE – wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie opcjonalne:

  • BKB32 adaptor wtyk banan – gniazdo sondy typu K

BM2807CSE – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BM2807CSE Brymen multimetr cyfrowy TRMS do pojazdów elektrycznych i hybrydowych”

Może Cię również zainteresować…