BM157s Brymen miernik cęgowy 1000A AC TRMS z pomiarem mocy

701.99  cena netto

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

BM157s – skrócony opis funkcji pomiarowych

BM157s miernik cęgowy 1000A AC TRMS z pomiarem mocy Brymen wykonuje następujące pomiary:
– prąd przemienny TRMS
– napięcie przemienne TRMS
– napięcie stałe
– rezystancja
– częstotliwość
– współczynnik mocy
– analiza zawartości harmonicznych
– moc bierna, pozorna
– test ciągłości.

Cechy szczególne i funkcje specjalne miernika BM157s:
 • Pomiar metodą cęgową, maksymalna średnica przewodu 45 mm
 • Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
 • TrueRMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • Hz – Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
 • PEAK – zatrzymanie wartości szczytowej wyniku na wyświetlaczu
 • Pomiar mocy i współczynnika mocy PF i THD%-F do 51-harmonicznej
 • Pomiar i rejestracja zużycia energii w układach 1-fazowych i 3-fazowych zrównoważonych
 • Pomiar mocy w układach 1-fazowych i 3-fazowych zrównoważonych
 • Pomiar mocy w układach 3-fazowych (3 i 4-przewodowych) niezrównoważonych
 • Analiza zawartości poszczególnych harmonicznych
 • AutoVA: automatyczny wybór rodzaju pomiaru
 • A-lags-V: analiza charakteru obciążenia
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232.

BM157s – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
– zakres temperatury: 23 °C ± 5 °C
– zakres wilgotności względnej powietrza: < 75 %.

Zalecany okres wzorcowania BM157s: 1 rok.

1. BM157s test ciągłości

Zakres wykrywalności: min. 10 Ω, maks. 300 Ω
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 600 V DC peak, 600 V AC rms
Czas odpowiedzi: 250 µs

2. BM157s DCV – napięcie stałe

Zakres pomiarowy 600 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (0.5 % ± 5 cyfr)

Impedancja wejściowa: 2 MΩ || 30 pF
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 600 V DC peak, 600 V AC rms
NMRR – współczynnik tłumienia sygnału nałożonego: 50 dB lub więcej dla 50 / 60 Hz
Minimalna wartość napięcia stałego dla funkcji AutoVA: 2.4 V DC
CMRR – współczynnik tłumienia sygnału wspólnego: 120 dB lub więcej dla 50 / 60 Hz (Rs = 1 kΩ)

3. BM157s ACV – napięcie przemienne TRMS

Zakres pomiarowy 600 V, rozdzielczość 0.1 V, dokładność ± (0.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 60 Hz; dokładność ± (1.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 45 – 500 Hz; dokładność ± (2.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 500 Hz – 3.1 kHz

Impedancja wejściowa: 2 MΩ
Współczynnik szczytu: CF < 4.6 w połowie skali; CF < 2.3 : 1 na końcu skali
CMRR – Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego: 60 dB lub więcej dla DC do 60 Hz (Rs = 1 kΩ)

4. BM157s ACA – prąd przemienny TRMS

Zakresy pomiarowe:
– 40 A , rozdzielczość 0.01 A, dokładność ± (1.0 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
– 400 A , rozdzielczość 0.1 A, dokładność ± (1.0 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 60 Hz
– 1000 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (1.0 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 50 – 60 Hz

– 40 A , rozdzielczość 0.01 A, dokładność ± (2.0 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 45 – 500 Hz
– 400 A , rozdzielczość 0.1 A, dokładność ± (2.0 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 45 – 500 Hz
– 1000 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (2.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 45 – 500 Hz

– 40 A , rozdzielczość 0.01 A, dokładność ± (2.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 500 – 3.1 kHz
– 400 A , rozdzielczość 0.1 A, dokładność ± (2.5 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 500 – 3.1 kHz
– 1000 A , rozdzielczość 1 A, dokładność ± (3.0 % ± 5 cyfr), zakres częstotliwości 500 – 3.1 kHz

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 1000 A
Minimalna wartość prądu przemiennego dla funkcji AutoVA: 1 A AC (40 Hz – 500 Hz)
Współczynnik szczytu:

 • CF < 2.5 : 1 na pełnej skali na zakresie 40 A i 400 A
 • CF < 5.0 : 1 w połowie skali na zakresie 40 A i 400 A
 • CF < 1.4 : 1 na końcu skali na zakresie 1000 A
 • CF < 2.8 : 1 w połowie skali na zakresie 1000 A

Funkcja PEAK (przy pomiarze ACA i ACV)
Czas odpowiedzi: 65 ms

5. BM157s rezystancja

Zakres pomiarowy 999.9 Ω, rozdzielczość 0.1 Ω, dokładność ± (1.0 % ± 6 cyfr)

Napięcie bez obciążenia: 0.4 V
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 600 V DC peak, 600 V AC rms

6. BM157s częstotliwość

Zakres pomiarowy 5 – 500 Hz, rozdzielczość 0.01 Hz, dokładność ± (0.5 % ± 4 cyfry), czułość > 4 A, funkcja 40 A; czułość > 40 A, funkcja 400 A; czułość > 400 A, funkcja 1000 A; czułość > 30 V, funkcja 600 V

7. BM157s analiza zawartości harmonicznych

Zakresy pomiarowe:
– 0 ~ 50 %, zakres harmonicznych: podstawowa, dokładność ± (1.5 % ± 6 cyfr); zakres harmonicznych: 2 – 3, dokładność ± (7.0 % ± 6 cyfr); zakres harmonicznych: 4 – 21, dokładność ± (2.5 % ± 6 cyfr); zakres harmonicznych: 22 – 51, dokładność ± (10 % ± 10 cyfr)
– 50 ~ 100 %, zakres harmonicznych: 2-3, dokładność nieokreślona; zakres harmonicznych: 4 – 21, dokładność ± (2.5 % ± 6 cyfr); zakres harmonicznych: 22 – 51, dokładność ± (10 % ± 10 cyfr)
– 100 ~ 450 %, zakres harmonicznych: 2-3, dokładność nieokreślona; zakres harmonicznych: 4 – 21, dokładność ± (7.0 % ± 6 cyfr); zakres harmonicznych: 22 – 51, dokładność nieokreślona

Wskazanie THD%-F: współczynnik definiowany jako stosunek sumarycznej rzeczywistej wartości skutecznej wszystkich harmonicznych do rzeczywistej wartości skutecznej odpowiadającej częstotliwości podstawowej

8. BM157s pomiar mocy pozornej i biernej

Zakres pomiarowy 0 – 600 kVA, współczynnik mocy 0.99 – 0.10, harmoniczne 1 – 10, dokładność ± (2.0 % ± 6 cyfr); harmoniczne 11 – 45, dokładność ± (3.5 % ± 6 cyfr); harmoniczne 46 –  51, dokładność ± (5.5 % ± 6 cyfr)

Zakres pomiarowy 0 – 600 kW / kVAR, współczynnik mocy:
– 0.98 ~ 0.70, harmoniczne 1 – 10, dokładność ± (2.0 % ± 6 cyfr); harmoniczne 11 – 25, dokładność ± (3.5 % ± 6 cyfr); harmoniczne 26 – 45, dokładność ± (4.5 % ± 6 cyfr); harmoniczne 46 – 51, dokładność ± (10 % ± 6 cyfr)
– 0.70 ~ 0.50, harmoniczne 1 – 10, dokładność ± (3.0 % ± 6 cyfr); harmoniczne 11 – 25, dokładność ± (3.5 % ± 6 cyfr); harmoniczne 26 – 45, dokładność ± (4.5 % ± 6 cyfr); harmoniczne 46 – 51, dokładność ± (10 % ± 6 cyfr)
– 0.50 ~ 0.30, harmoniczne 1 – 45, dokładność ± (4.5 % ± 6 cyfr); harmoniczne 46 – 51, dokładność ± (10 % ± 6 cyfr)
– 0.30 ~ 0.20, harmoniczne 1 – 45, dokładność ± (10 % ± 6 cyfr); harmoniczne 46 – 51, dokładność ± (15 % ± 6 cyfr)

Sygnalizacja A-lags-V:

 • Określona przy częstotliwości 50 / 60 Hz dla harmonicznej podstawowej i ACV > 90 V, ACA > 9 A oraz PF < 0.5
 • Symbol A-lags-V na wyświetlaczu sygnalizuje, że mierzony obwód ma charakter indukcyjny lub napięcie V wyprzedza prąd A (kąt przesunięcia fazowego posiada wartość dodatnią)
9. BM157s pomiar współczynnika mocy PF

Zakres pomiarowy 0.10 – 0.99, zakres harmonicznych 1 – 21, dokładność ± 3 cyfry

Zakres pomiarowy 0.10 – 0.99, zakres harmonicznych 22 – 51, dokładność ± 5 cyfr

Sygnalizacja A-lags-V:

 • Określona przy częstotliwości 50 / 60Hz dla harmonicznej podstawowej i ACV > 90 V, ACA > 9 A oraz PF < 0.95
 • Symbol A-lags-V na wyświetlaczu sygnalizuje, że mierzony obwód ma charakter indukcyjny; napięcie V wyprzedza prąd A (kąt przesunięcia fazowego posiada wartość dodatnią)

BM157s – cechy dodatkowe

Producent: Brymen
Kraj pochodzenia: Tajwan
Zgodność z normami:

 • UL61010-1 (druga edycja)
 • CSA C22.2 nr 61010-1-92
 • UL61010-2-032
 • PN-EN61010-1 (druga edycja)
 • IEC61010-1 (druga edycja)
 • PN-EN61010-2-032
 • UL3111-2-032
 • Kat. III 600V AC/DC
 • IEC61010-2-032

Kompatybilność elektromagnetyczna

 • PN-EN61326
 • PN-EN55022
 • PN-EN61000-3-2
 • PN-EN61000-3-3
 • PN-EN61000-4-11
 • PN-EN61000-4-8
 • PN-EN61000-4-6
 • PN-EN61000-4-5
 • PN-EN61000-4-2
 • PN-EN61000-4-4
 • PN-EN61000-4-3

Certyfikaty: oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC), 89/336/EEC, CENELEC 73/23/EEC, podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
Ochrona przeciwprzepięciowa: 6.5 kV (1.2 / 50 μs SURGE)
Wyświetlacz LCD: ACV, DCV: max 6000, Moc, R, Hz: max 9999, ACA: max 4000
Wyświetlacz podwójny, próbkowanie 2 razy/s; Hz: 1 raz/s
Wskazanie polaryzacji: automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
Podświetlenie wyświetlacza / skali
Zasilanie: baterie alkaliczne 1.5 V (AAA, NEDA 24A, LR03) 2 szt.
Sygnalizacja wyczerpania baterii: poniżej napięcia ok. 2,4 V
Automatyczne wyłączenie zasilania: po 30 min. bezczynności
Warunki pracy: 0 °C ÷ 40 °C; wilgotność względna RH < 80 % do temp. 31 °C spadająca liniowo do 50 % dla temp. 40 °C
Warunki przechowywania: -20 °C ÷ 60 °C, wilgotność względna RH < 80 %
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia. środowiska naturalnego: 2
Wymiary miernika: 224 mm (wys.) x 78 mm (szer.) x 40 mm (gł.)
Masa miernika: 224 g

BM157s – wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe:

 • Przewody pomiarowe (para)
 • Pokrowiec
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi

BM157s – wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie opcjonalne:

 • Kit BRUA-13X – interfejs optyczny do komunikacji RS-232/USB z oprogramowaniem
 • Interfejs RS-232 do komunikacji z komputerem BR157,  interfejs do komunikacji RS-232 + oprogramowanie

BM157s – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BM157s Brymen miernik cęgowy 1000A AC TRMS z pomiarem mocy”

Może Cię również zainteresować…