Mierniki mocy i energii

Mierniki mocy i energii – opis ogólny kategorii

Kategoria Mierniki mocy i energii jest jedną z sześciu podkategorii w dziale Mierniki Elektryczne. Sama nie zawiera kategorii podrzędnych. Obejmuje aparaturę pomiarową wykonującą następujące pomiary podstawowe:
– moc czynna
– energia czynna
– napięcie przemienne
– prąd przemienny
– częstotliwość
– współczynnik mocy.

Niektóre, bardziej rozbudowane modele mierników oferują dodatkowe funkcje, typowe dla analizatorów jakości energii i mocy np.:
– pomiar współczynnika szczytu dla prądu i napięcia
– pomiar mocy biernej, mocy odkształcenia, mocy pozornej, wraz o określeniem charakteru: pojemnościowa lub indukcyjna
– funkcja rejestracji mocy
– pomiar energii biernej, energii pozornej
– pomiary współczynnika K przeciążenia transformatora
– pomiar harmonicznych w napięciu i prądzie
– pomiary interharmonicznych
– pomiar współczynnika zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia
– obliczanie współczynnika migotania światła: krótkookresowy i długookresowy
– rejestracja zdarzeń prądowych i napięciowych wraz z oscylogramami do 1s oraz wykresami RMS 10ms z maksymalnym czasem rejestracji 30s
– rejestracja oscylogramów prądu i napięcia po każdym okresie uśredniania
– pomiar sygnałów sterujących
– pomiar stanów nieustalonych (transjentów)
– ekwiwalent CO2 (wartości obliczane).

Mierniki mocy i energii - KEW2062BT miernik cęgowy Kyoritsu

Mierniki mocy i energii – informacje dodatkowe dotyczące cech mierników

Przy wyborze miernika mocy i energii należy zwrócić uwagę przede wszystkim za zakresy pomiarowe następujących wielkości:

  • napięcie przemienne
  • prąd przemienny
  • moc czynna
  • moc bierna
  • moc pozorna

Istotne są również funkcje dodatkowe związane z pomiarem i obliczaniem parametrów pochodnych, mających związek z pomiarem mocy i energii.

Mierniki mocy i energii – informacja dotycząca producentów

Kategoria mierników mocy i energii zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:
– Ad Power
– Brymen
– CHY
– Kyoritsu
– Sonel
– UNI-T
i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7