Szkolenia i konsultacje – obsługa mierników

Szkolenia i konsultacje – obsługa mierników

Na życzenie klienta przeprowadzamy krótkie szkolenia, których celem jest wprowadzenie do obsługi mierników elektrycznych zakupionych w naszej firmie. Oferta szkoleń dotyczy przede wszystkim mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych oraz mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego. Najczęściej potrzeba szkolenia związana jest z zakupem nowego miernika. W takiej sytuacji szkolenie pozwala użytkownikowi na stosunkowo szybkie uzyskanie podstawowych umiejętności, które pozwalają na rozpoczęcie pracy z zakupionym przyrządem pomiarowym.
W trakcie szkoleń, oprócz przekazania podstawowych i niezbędnych informacji teoretycznych, staramy się zasygnalizować rozwiązania praktyczne.

Aspekty praktyczne

Są ściśle związane z dostępnymi funkcjami pomiarowymi omawianych urządzeń pomiarowych. Zwracamy też uwagę na aspekty praktyczne wynikające ze specyfiki wykonywania określonych pomiarów w rzeczywistych warunkach na obiektach.
Dzięki temu uczestnicy szkolenia uzyskują informacje i umiejętności dotyczące obsługi wybranego sprzętu pomiarowego niezbędne w codziennej praktyce zawodowej. Uczestnicy są także świadomi dodatkowych problemów, które mogą napotkać w trakcie wykonywania pomiarów w rzeczywistych obiektach. Dysponują też podstawową wiedzą dotyczącą dostępnych rozwiązań tych problemów, które mogą później zastosować we własnej, osobistej praktyce pomiarowej.

Szkolenia traktujemy jako szereg systematycznych i celowych działań, które mają na celu pogłębianie i poszerzanie potencjału użytkownika uczestniczącego w szkoleniu. Aktywny udział w szkoleniu ma na celu umożliwić spełnienie przez uczestnika przede wszystkim aktualnych ale również przyszłych wymagań.

W trakcie szkoleń zachęcamy uczestników do samodzielnego wykonywania pomiarów, oczywiście pod baczną opieką osoby prowadzącej. Być może jedną z najistotniejszych korzyści wynikających ze szkolenia jest uzyskanie pewności siebie. Jest ona bardzo ważna, szczególnie dla osób początkujących w branży pomiarów elektrycznych.

Szkolenia - DET24C cęgowy miernik rezystancji uziemienia Megger

Wymiana doświadczeń

Traktujemy szkolenia również jako okazję do wymiany doświadczeń i dyskusję na tematy będące w zakresie zainteresowania użytkowników sprzętu pomiarowego. Stąd, przewidujemy niezbędną ilość czasu którą trzeba przeznaczyć na pytania i odpowiedzi.

Zazwyczaj tematem szkoleń jest wykonywanie konkretnych pomiarów za pomocą wybranego miernika. Zakres i czas trwania szkolenia jest zawsze dostosowywany do aktualnych wymagań i potrzeb klienta.
W tym celu prosimy o kontakt w celu wcześniejszego uzgodnienia zakresu, warunków, terminu, czasu trwania szkoleń oraz spodziewanej ilości uczestników.

Dodaj komentarz