Luksomierze, mierniki luminancji

Luksomierze – opis kategorii

Kategoria Luksomierze jest jedną z 6 kategorii podrzędnych w dziale Mierniki parametrów środowiska. W kategorii tej nie znajdują się gałęzie podrzędne.

Kategoria ta obejmuje aparaturę pomiarową, która umożliwia wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, w tym oświetlenia awaryjnego.

Natężenie oświetlenia jest gęstością strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię. W Anglii i USA jednostką natężenia oświetlenia jest stopo-kandela (Fc). W Europie stosowaną jednostka jest luks (lx). Jedna stopo-kandela (Fc) wyznacza natężenie oświetlenia, jakie powstaje na powierzchni 1 stopy kwadratowej od źródła światła o strumieniu 1 lm (lumena) umieszczonego prostopadle do tej powierzchni w odległości 1 stopy. Jeden luks (lx) określa natężenie oświetlenia jakie powstaje na powierzchni 1 metra kwadratowego od źródła światła o strumieniu 1 lm (lumena) umieszczonego prostopadle do tej powierzchni w odległości 1 metra.

Luksomierze - TM202 Tenmars

Luksomierze mają zastosowanie przy pomiarach natężenia oświetlenia w następujących obiektach:

  • Biura
  • Zakłady produkcyjne
  • Szkoły
  • Biura projektowe
  • Sale konferencyjne
  • Pomieszczenia z komputerami
  • Pomieszczenia pracownicze
  • Korytarze, klatki schodowe
  • Wewnętrzne schody awaryjne, drogi ewakuacyjne.

Do pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego należy wybrać luksomierz, którego najniższy zakres pomiarowy wynosi kilkadziesiąt luksów (np. 20-40 lx) a rozdzielczość na tym zakresie wynosi przynajmniej 0.01 lx.

Chcąc wykonywać pomiary źródeł LED należy upewnić się, czy dany typ luksomierza jest do tego celu przeznaczony. Istotna jest odpowiednia charakterystyka fotodetektora lub możliwość wprowadzania stosownych współczynników korekcyjnych dla różnych barw oświetlenia LED.

Luksomierze – informacja dotycząca producentów

Kategoria luksomierze zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:
– CENTER
– Kyoritsu
– Labimed
– Sonel
– Tenmars
– VICTOR
– TES
i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich 15 wyników