Mierniki bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

Mierniki bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego – opis kategorii

Kategoria Mierniki bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego obejmuje mierniki i testery służące do weryfikacji urządzeń elektrycznych pod kątem ich własnego bezpieczeństwa elektrycznego.

Mierniki bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego wykonują pomiary opisane poniżej:
– pomiar ciągłości (pomiar rezystancji) przewodu ochronnego
– pomiar rezystancji izolacji napięciem stałym
– pomiar prądu upływowego różnicowego
– pomiar prądu upływowego przewodu PE
– pomiar prądu upływowego zastępczego
– pomiar prądu upływowego dotykowego
– wytrzymałość elektryczna izolacji napięciem DC
– wytrzymałość elektryczna izolacji napięciem AC
– test funkcjonalny
– czas rozładowania wewnętrzny
– czas rozładowania zewnętrzny.

Mierniki bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego - PAT410 Megger

Mierniki bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego – informacje dotyczące funkcji pomiarowych

Pomiar ciągłości przewodu ochronnego jest zwykle wykonywany prądem o wartości 200 mA, 10 A lub 25 A.

Pomiar rezystancji izolacji odbywa się z wykorzystaniem napięć o wartości 250 V, 500 V lub 1000 V. W odróżnieniu od identycznego pomiaru wykonywanego w przypadku instalacji elektrycznych wymaga zwarcia przewodów roboczych badanego urządzenia. Pomiar rezystancji izolacji jest wykonywany w obwodzie między zwartymi przewodami LN a przewodem ochronnym PE. Dzięki temu badany sprzęt elektryczny nie jest zasilany, co mogłoby doprowadzić do jego uszkodzenia.

Pomiar zastępczego prądu upływowego polega na zwarciu przewodów roboczych badanego urządzenia elektrycznego (zwarty przewód fazowy L z neutralnym N). Pomiar ten jest wykonywany w obwodzie między zwartymi przewodami LN a przewodem ochronnym PE z wykorzystaniem obniżonego napięcia. Wynik jest przeliczany do nominalnej wartości napięcia sieciowego 230 V.

Pomiar wytrzymałości izolacji napięciem stałym/przemiennym jest wykonywany w układzie identycznym jak rezystancja izolacji (zwarty przewód fazowy L z neutralnym N). Jednak wartość napięcia pomiarowego wynosi znacznie powyżej 1 kV. Wynikiem jest wartość prądu upływu, która powinna być porównana z górną wartością graniczną.

Test funkcjonalny obejmuje pomiary:

  • napięcia AC
  • prądu AC (pobór prądu badanego urządzenia)
  • mocy czynnej i mocy pozornej (pobór mocy badanego urządzenia).
Mierniki bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego – informacja dotycząca producentów

Kategoria Mierniki bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:
– Benning
– Megger
– Sonel
i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich 20 wyników