Sonopan

Sonopan – skrócony opis tagu produktu

Tagiem Sonopan oznaczono aparaturę kontrolno-pomiarową, mierniki, przyrządy i systemy pomiarowe których producentem lub dostawcą jest firma Sonopan. Tagiem tym oznaczono również usługi wzorcowania mierników tego producenta lub dostawcy.

Firma powstała w roku 1974, początkowo jako oddział Zakładu Doświadczalnego TECHPAN Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Nazwa SONOPAN pojawiła się w roku 1982 gdy firma usamodzielniła się jako Przedsiębiorstwo Doświadczalno Produkcyjne PAN. W roku 1992 firma zmienia osobowość prawną, przekształca się w spółkę z o. o. z większościowym udziałem pracowników i Polskiej Akademii Nauk.

Aparatura akustyczna jest produkowana od początku istnienia firmy (1974), aparatura fotometryczna od 1980 roku. Cały asortyment produkcji to własne konstrukcje z naszymi przetwornikami. Ich parametry techniczne są potwierdzone zatwierdzeniami typu wydanymi przez Główny Urząd Miar.

Firma oferuje następujące przyrządy pomiarowe w dziedzinie akustyki :

 • całkujące mierniki poziomu dźwięku,

 • cyfrowe analizatory dźwięku,

 • mierniki hałasu pojazdów samochodowych,

 • dozymetry hałasu,

 • kalibratory akustyczne,

 • mikrofony pomiarowe,

 • osłony przeciwwietrzne mikrofonów,

 • stanowiska do pomiaru mocy akustycznej,

 • zestawy do monitorowania środowiska.

W dziedzinie fotometrii firma produkuje mierniki światła widzialnego, nadfioletu i podczerwieni:

 • luksomierze,

 • radiometry – fotometry,

 • mierniki luminancji,

 • głowice fotometryczne (na zakres widzialny, nadfiolet i podczerwień),

 • kalibratory fotometryczne,

 • przystawki do pomiaru luminancji.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3