Wzorcowanie mierników wyłączników RCD

Wzorcowanie mierników mierników RCD – opis kategorii

Kategoria Wzorcowanie mierników wyłączników RCD jest jedną z 7 kategorii w dziale Wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych. W kategorii tej nie znajdują się gałęzie podrzędne.
Kategoria ta obejmuje aparaturę pomiarową, która umożliwia wykonanie następującego zestawu pomiarów:
– pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD (pomiar ten na ogół jest wykonywany dla różnych mnożników: x1/2, x1, x2, i x5; dla mnożnika x1/2 wyłącznik RCD nie powinien zadziałać, natomiast im wyższy mnożnik tym czas zadziałania powinien być krótszy
– pomiar prądu wyłączenia wyłącznika RCD (pomiar polega na wymuszeniu przebiegu prądowego schodkowo narastającego i rejestracji progu zadziałania wyłącznika RCD; wartość prądu wyłączenia powinna znajdować się pomiędzy 50 % a 100 % wartości nominalnej prądu różnicowego wyłącznika RCD)
– pomiar napięcia dotykowego (pomiar odbywa się na ogół prądem mniejszym niż połowa wartości nominalnej prądu różnicowego wyłącznika RCD, tak aby nie doszło do jego zadziałania)
– pomiar automatyczny wyłącznika RCD będący kombinacją pomiarów czasu zadziałania dla wszystkich mnożników i dla obu polaryzacji, czasami dodatkowo w zestawie występuje pomiar napięcia dotykowego i prądu zadziałania.

W kategorii Wzorcowanie mierników wyłączników RCD znajdują się również mierniki:

  • 2-funkcyjne: mierniki pętli zwarcia i wyłączników RCD
  • 3-funkcyjne: mierniki izolacji, ciągłości i wyłączników RCD.

Kategoria Wzorcowanie mierników wyłączników RCD zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:
– Amprobe
– ERA-GOST
– HT Italia
– Hyelec
– Kyoritsu
– Lutron
– Mastech
– Megger
– Metrel
– Sonel
– Standard Instruments
– UNI-T
i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 36

Wyświetlanie wszystkich wyników: 36