Mierniki rezystancji izolacji 2500 V

Mierniki rezystancji izolacji 2500 V – opis kategorii

Kategoria Mierniki rezystancji izolacji 2500 V jest jedną z 4 kategorii podrzędnych w dziale Mierniki rezystancji izolacji.
Sama nie zawiera kategorii podrzędnych.
Obejmuje mierniki które wykonują pomiar rezystancji izolacji napięciem od 50 V do 2.5 kV włącznie.
Typowe wartości napięć pomiarowych wynoszą: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V oraz 2500 V. Niektóre mierniki pozwalają na ustawienie dowolnego napięcia pomiarowego w dostępnym zakresie, z zadanym krokiem.

Mierniki rezystancji izolacji 2500 V przeznaczone są między innymi to sprawdzania jakości izolacji podziemnych linii kablowych. Dla pomiaru rezystancji izolacji linii trójfazowej 400 V, teoretycznie wystarczyłoby napięcie pomiarowe 1000 V (400V * 1.4142 = 565.69V). Jednak ze względu na ułożenie linii kablowej w ziemi przyjęto konieczność wykonywania tego testu napięciem o wartości 2.5 kV.
Niektóre, bardziej rozbudowane modele mierników pozwalają na pomiar współczynników absorpcji dielektrycznej (PI, DAR) oraz wartości prądu upływowego.
Na ogół, mierniki rezystancji izolacji 2500 V są wyposażone w dodatkowe gniazdo pomiarowe GUARD. Służy ono do eliminacji wpływu rezystancji powierzchniowej na mierzoną wartość rezystancji izolacji. Jest to szczególnie przydatne przy pomiarach kabli ekranowanych oraz koncentrycznych. Może się też okazać konieczne dla ochrony badanego obiektu przed zewnętrznymi sygnałami zakłócającymi. Sygnały te mogą powodować niestabilności lub nawet w istotny sposób zaburzać wyniki pomiarów rezystancji izolacji.

Mierniki rezystancji izolacji 2.5 kV - AD 2025 AD 2050 ADEX miernik rezystancji izolacji

W naszym laboratorium wzorcującym przeprowadzamy wzorcowania mierników rezystancji izolacji do 5 kV. Dla wszystkich wzorcowanych przez nas mierników rezystancji izolacji, w raporcie pomiarowym świadectwa wzorcowania, zamieszczamy wyniki pomiaru rzeczywistej wartości napięć pomiarowych. Zdarza się, że producenci nie specyfikują dokładności ustawiania tych napięć w danych technicznych oferowanych przez siebie przyrządów. Jednak ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa, weryfikujemy te wartości. Alarmujemy, gdy w istotny sposób różnią się od standardowych lub ogólnie przyjętych wartości granicznych.

Mierniki rezystancji izolacji 2500 V – informacje na temat producentów

Kategoria Mierniki rezystancji izolacji 2500 V zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:
– ADEX
– Kyoritsu
– Labimed
– Sonel
– UNI-T
– VICTOR
i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich 15 wyników