ST 755 Benning miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i urządzeń medycznych ze świadectwem wzorcowania

Opis

ST 755 – skrócony opis funkcji pomiarowych

ST 755 miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i urządzeń medycznych Benning wykonuje następujące pomiary:
– ciągłość przewodu ochronnego prądem > 600 mA, 10 A
– rezystancja izolacji 50 V – 500 V
– prąd upływowy przewodu PE (metodą bezpośrednią, zastępczą i różnicową)
– dotykowy prąd upływowy (metodą bezpośrednią, zastępczą i różnicową)
– test PRCD
– test funkcjonalny (napięcie, prąd, moc czynna, moc pozorna)
– napięcie stałe/przemienne.

Tester ST 755 wykonuje pomiary urządzeń elektrycznych i medycznych zgodnie z normami:

 • DIN VDE 0701-0702:2008 dla sprzętu elektrycznego (ÖVE/ÖNORM E 8701, NEV, NEN 3140)
 • IEC/EN 62353 dla urządzeń medycznych (VDE 0751-1:2015, ÖVE/ÖNORM E 8751-1).
Cechy szczególne miernika ST 755:
 • Testowanie PRCD – przenośne środki ochrony indywidualnej: pełne i automatyczne testowanie 2- i 3-zaciskowych PRCD
 • Test RCD – mobilne subdystrybucje lub dystrybucje na placu budowy: testowanie RCD typu AC, A, F, B, B+ oferuje nowe możliwości zastosowania
 • Rozszerzona i dostosowana do klienta kontrola wizualna: oprócz standardowej inspekcji wizualnej (2 punkty) istnieje możliwość stworzenia rozszerzonej (18 punktów) i dostosowanej do klienta (nieograniczonej) inspekcji wizualnej na indywidualne zamówienie.
 • Nowoczesne interfejsy WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, slot na karty SD: Integracja testera urządzeń z siecią i nowoczesne interfejsy umożliwiają automatyczne aktualizacje i stanowią podstawę do integracji dalszych funkcji i aplikacji
 • Ekran dotykowy – nowoczesny interfejs użytkownika: obsługiwane są gesty dotykowe (przeciąganie, przesuwanie, stukanie). Teksty wprowadza się za pomocą klawiatury programowej (QWERTZ). Ikony oznaczają różne funkcje
 • Nadaje się do systemów IT: generalnie testery urządzeń wymagają uziemionego systemu TN / TT do zasilania napięciem sieciowym. Włączając „suwak On / Off ”, nowe testery urządzeń mogą być używane w nieuziemionym systemie IT.
Funkcje specjalne testera ST 755:
 • zarządzanie klientami i sprzętem w bazach danych o jednoznacznym numerze identyfikacyjnym
 • tworzenie i przypisywanie indywidualnych procedur i interwałów testowych (ocena ryzyka)
 • niskie koszty eksploatacji, bezpłatne aktualizacje przez WLAN, LAN, USB
 • wynik pomiaru ze wskazaniem „dobry / zły” i dźwiękowym sygnałem ostrzegawczym, jeśli test zakończył się niepowodzeniem
 • przenośna drukarka dziennika BENNING PT 1 z Bluetooth® (044150) do drukowania protokołów testów na miejscu (akcesoria opcjonalne)
 • menu przyrządu tylko w języku niemieckim i angielskim
 • Oprogramowanie komputerowe (opcja) do zarządzania, dokumentowania i oceny wyników testów: funkcja importu i eksportu poprzez MS Excel®, bezpłatne aktualizacje oprogramowania do pobrania, menu tylko w języku niemieckim i angielskim

ST 755 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 23 ± 5 °C,
– wilgotność względna poniżej 80 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania testera ST 755: 12 miesięcy.

1. Pomiar rezystancji przewodu ochronnego

Wartość prądu pomiarowego: 600 mA AC (-30 % / +30 %) przy (0 … 5) Ohm; 10 A AC (-30 % / +30 % dla 0 Ohm) przy 230 V AC (50 … 60) Hz
Wartość napięcia pomiarowego: około 8 V AC
Zakres pomiarowy: 0.050 … 30.000 Ω
Rozdzielczość: 0.001 Ω
Dokładność przy zasilaniu 230 V AC ± 10 %: ± 15 % wartości mierzonej w zakresie 0.050 … 30.000 Ω

2. Pomiar rezystancji izolacji

Napięcie pomiarowe: 50 … 1000 V DC (-0 % / +25 %)
Prąd pomiarowy: > 1 mA przy 500 kΩ przy 500 V DC < 5 mA przy 0 Ω przy 500 V DC
Zakres pomiarowy: 0,10 … 100,00 MΩ
Rozdzielczość: 0,1 MΩ
Dokładność przy 230 V AC ± 10 %: ± 15 % wartości mierzonej przy 0 … 100 MΩ

3. Pomiar zastępczego prądu upływowego przewodu ochronnego, dotykowego prądu upływowego, prądu upływu urządzenia, prądu upływu części aplikacyjnej urządzenia medycznego (prądu upływu pacjenta)

Napięcie pomiarowe: ok. 200 V AC, ± 20 % przy 230 V A; Zmierzony prąd jest przeliczany dla napięcia 230 V!
Prąd pomiarowy: max. 25 mA
Zakres pomiarowy: 0,020 … 25 000 mA
Rozdzielczość: 0,001 mA
Dokładność: przy 230 V AC ± 10 %: ± 15 % mierzonej wartości (od 2 μA)
Rezystancja wewnętrzna (przyrząd pomiarowy / sonda) VDE 0701-0702  Ri = 2 kΩ , DE 0751-1  Ri = 1 kΩ

4. Pomiar różnicowego prądu upływowego (gniazdo testowe); pomiar prądu upływowego przewodu ochronnego dla urządzeń klasy I (gniazdo testowe); pomiar prądu upływu, prądu dotykowego, prądu upływowego części aplikacyjnych do urządzeń medycznych, prąd upływu pacjenta; klasy ochrony I do II

Zakres pomiarowy: 0,020 … 25 000 mA (wyświetlane od 20 μA)
Rozdzielczość: 0,001 mA
Dokładność: przy 230 V AC ± 10 %: ± 15 % zmierzonej wartości (od 100 μA), ręczna / automatyczna zmiana biegunowości
Rezystancja wewnętrzna (przyrząd pomiarowy / sonda): VDE 0701-0702 Ri = 2 kΩ,  VDE 0751-1 Ri = 1 kΩ

5. Pomiar prądu upływowego metodą bezpośrednią (gniazdo testowe); pomiar prądu upywowego przewodu ochronnegou rządzeń klasy I; pomiar prąd upływu, prądu dotykowego, prądu upływowego części aplikacyjnych urządzeń medycznych (prąd upływu pacjenta); klasy ochrony I do II

Zakres pomiarowy: 0,020 … 25 000 mA
Rozdzielczość: 0,001 mA
Dokładność: przy 230 V AC ± 10 %: ± 15 % zmierzonej wartości (od 20 μA)
Rezystancja wewnętrzna (przyrząd pomiarowy / sonda): VDE 0701-0702  Ri = 2 kΩ,  VDE 0751-1 Ri = 1 kΩ

6. Test funkcjonalny (po pomyślnym wykonaniu testu testów bezpieczeństwa)

Napięcie nominalne: 230 V ± 10 % (jak zasilanie sieciowe!)
Prąd znamionowy: 16 A
Maks. zdolność wyłączania (AC1): 2300 VA
Maks. obciążenie lampy: 1000 W
Zakres pomiarowy: od 0,0 do 360 V AC (od 50 do 60 Hz); 0,10 do 20 A AC (50 do 60 Hz); 20 … 2300 W (moc czynna); 20 … 2300 VA (moc pozorna)
Rozdzielczość  odpowiednio: 0,1 V / 0,01 A / 1 W / 1 VA
Dokładności pomiarowe:
– U (V):  ± 15% zmierzonej wartości
– I (A):  ± 15% zmierzonej wartości
– P (W): ± 20% zmierzonej wartości
S (VA): ± 15% zmierzonej wartości

7. Pomiar sondą napięcia przemiennego w sieciach PELV, SELV

Zakres pomiarowy: 1,0 … 360 V DC lub 250 V AC
Rozdzielczość: 0,1 V
Dokładność: przy 230 V AC ± 10 %: ± 15 % zmierzonej wartości

8. Test ciągłości (bębny kablowe i przedłużacze)

Prąd pomiarowy przy 230 V AC, 50 do 60 Hz: ≥ 600 mA AC – 0% + 25% przy 0 do 5 Ω
Zakres pomiarowy: 0,10 … 30 000 Ω
Rozdzielczość: 0,01 Ω
Dokładność przy 230 V AC ± 10 %: 15 % zmierzonej wartości
Napięcie pomiarowe: ok. 12 V DC

9. Test wyłączników PRCD

Prąd pomiarowy: 0 … 100 mA, 100 mA … 1000 mA
Rodzaje prądu: sinusoidalny DC + / – półfala 0 ° i 180 °
Dokładność prądu różnicowego: 0 % … + 10 % (In; 5 x In); -10 % … 0 % (In/ 2)
Dokładność pomiaru czasu zadziałania: + / – 10% maks. dopuszczalnego czasu zadziałania

Typy obsługiwanych wyłączników PRCD:
AC – wyzwolenie AC
A – wyzwolenie połową sinusoidy
B – wyzwolenie DC
2-zaciskowy – wyzwolenie AC
3-zaciskowy – wyzwolenie AC
F – wyzwolenie połową sinusoidy
K – wyzwolenie AC
S – wyzwolenie AC
S+ – wyzwolenie AC

ST 755 – cechy dodatkowe

Zasilanie: sieciowe 230 V ± 10 %, 50 – 60 Hz
Pobór prądu: 0.3 A (16 A wraz z pomiarem w gnieździe testowym)
Maksymalny prąd gniazda testowego: 16 A
Bezpiecznik gniazda testowego: 16 A
Kategoria ochrony: II (dla gniazda testowego, przewód ochronny jest przelotowy)
Stopień ochrony obudowy: IP40 (otwarta pokrywa), IP67 (zamknięta pokrywa)
Stopień ochrony IP 40: Ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części oraz ochrona przed zanieczyszczeniem ciałami stałymi o wymiarach > 1 mm (4 – pierwsza cyfra). Brak ochrony przed wodą (0 – druga cyfra)
Kategoria przepięciowa: II
Maksymalna wysokość nad poziomem morza dla wykonywanych pomiarów: 2000 m
Klasa zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
Ekran dotykowy: 115 mm x 95 mm
Temperatura pracy: 0 °C do + 35 °C
Temperatura przechowywania: – 20 °C do + 60 °C
Wilgotność względna:
dla temperatury do 30 °C wilgotność względna poniżej 80 % liniowo malejąca
dla temperatury do 40 °C wilgotność względna poniżej 60 % (bez kondensacji)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): DIN EN 61557-16:2015-12, EN 61326-2-2
Wymiary miernika: 170 mm x 410 mm x 350 mm

Masa miernika: około 6 kg

ST 755 – wyposażenie standardowe

Komplet przewodów pomiarowych / krokodylków, 2-pinowy kabel pomiarowy, kabel testowanego urządzenia, karta SD

ST755 – wyposażenie opcjonalne

Oprogramowanie ST 755 do komputera, łącznie z kablem USB
Skanery kodów kreskowych
Etykiety kodów kreskowych
Czytnik RFID
Transpondery RFID
Adaptery trójfazowe
Mierniki cęgowe prądów upływowych CM9-1, CM9-2 z adapterem pomiarowym
Przenośna drukarka /Bluetooth ® BENNING PT 1
Rolki papieru termoczułego dla BENNING PT 1 (20 sztuk)
Naklejki testowe „next test” (następny test, 300 sztuk)
Kompaktowa klawiatura przemysłowa
Sonda 2-pin do pomiaru rezystancji przewodu ochronnego, rezystancji izolacji, prądu dotykowego

Sonda szczotkowa

ST 755 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ST 755 Benning miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i urządzeń medycznych ze świadectwem wzorcowania”

Może Cię również zainteresować…