PAT-86 Sonel miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i urządzeń spawalniczych z certyfikatem kalibracji

9577.37  cena netto

Opis

PAT-86 – skrócony opis ogólny

PAT-86 miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i urządzeń spawalniczych Sonel wykonuje następujące pomiary:
– ciągłość przewodu ochronnego
– rezystancja izolacji
– prąd (cęgowo)
– test przewodu IEC
– test funkcjonalny (moc: czynna, bierna, pozorna; współczynnik mocy; pobór prądu; THD napięcia i prądu; cosφ)
– napięć spawarek (RMS, szczytowe AC/DC, szczątkowe)
– prądów upływowych (obwodu spawania, obwodu pierwotnego spawarki, PE, różnicowego, zastępczego, dotykowego)
– wyłącznika RCD (czas zadziałania, prąd wyłączenia)
– napięcie i częstotliwość sieci.

Cyfrowy miernik bezpieczeństwa PAT-86 przeznaczony jest do kontrolnych pomiarów urządzeń spawalniczych oraz urządzeń elektrycznych (elektronarzędzia, sprzęt RTV/AGD itp.) decydujących o ich bezpieczeństwie. Są to pomiary rezystancji przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń, prądów upływu, mocy, wyłączników RCD oraz PRCD, a także znamionowego napięcia urządzeń spawalniczych w stanie bez obciążenia, prądu upływu obwodu spawania, pierwotnego prądu upływu.

Przyrząd znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie najważniejsze jest bezpieczeństwo. Idealnie sprawdzi się w sytuacjach, w których zachodzi konieczność sprawdzenia urządzeń spawalniczych, elektronarzędzi, urządzeń trójfazowych czy sprzętu AGD.

Przyrząd może być używany do badań sprzętu wykonywanego zgodnie z normami:
  • PN-EN 60974-4: Sprzęt do spawania łukowego – Część 4: Kontrola okresowa i badanie
  • PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne
  • PN-EN 61029:  Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne
  • PN-EN 60335-1:  Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne
  • PN-EN 60950:  Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej
  • PN-EN 61557-6 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V – Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych – Część 6: Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT
  • VDE 0404-1 Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 1: Allgemeine Anforderungen
  • VDE 0404-2 Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 2: Prüfeinrichtungen für Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung oder für Wiederholungsprüfungen
  • VDE 0701-0702 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte. Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte. Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit

PAT-86 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 20 – 25 °C,
– wilgotność względna 40 – 60 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania PAT-86: 12 miesięcy.

 

Funkcje pomiarowe Zakres wyświetlania Rozdzielczość Dokładność
±(% w.m. + cyfry)
Rezystancja przewodu PE do 19,99 Ω od 1 mΩ od ± (3 % w.m. + 4 cyfry)
Rezystancja izolacji do 599,9 MΩ od 1 kΩ ± (5 % w.m. + 8 cyfr)
Prąd (pomiar cęgami) do 24,9 A od 1 mA ± (5 % w.m. + 5 cyfr)
Test optyczny +
Badanie ciągłości przewodu PE +
Pomiar rezystancji izolacji w trzech punktach +
Test przewodu IEC +
Test funkcjonalny
Moc pozorna S do 3,99 kVA od 1 VA ± (5 % w.m. + 3 cyfry)
Moc czynna P do 3,99 kW od 1 W ± (5 % w.m. + 3 cyfry)
Moc bierna Q do 3,99 kvar od 1 var ± (5 % w.m. + 3 cyfry)
Współczynnik mocy PF do 1,00 0,01 ± (10 % w.m. + 5 cyfr)
Pobór prądu przy pomiarze mocy do 15,99 A 0,01 A ± (2 % w.m. + 3 cyfry)
THD napięcia i prądu do 99,9 % 0,1% ± (5 % w.m. + 5 cyfr)
Cosφ do 1,0 0,1 ± (5 % w.m. + 5 cyfr)
Pomiar napięć spawarek
Napięcie URMS do 170,0 V 0,1 V ± (2,5 % w.m. + 5 cyfr)
Napięcie szczytowe DC i AC do 240,0 V 0,1 V ± (2,5 % w.m. + 5 cyfr)
Napięcie szczątkowe UR do 240,0 V 0,1 V ± (2,5 % w.m. + 5 cyfr)
Pomiar prądów upływu
Prąd upływu obwodu spawania IL do 14,99 mA 0,01 mA ± (5 % w.m. + 2 cyfry)
Prąd upływu obwodu pierwotnego spawarki IP do 14,99 mA 0,01 mA ± (5 % w.m. + 5 cyfr)
Prąd upływu PE i różnicowy prądu upływu do 19,9 mA 0,01 mA ± (5 % w.m. + 2 cyfry)
Zastępczy prąd upływu do 19,9 mA 0,01 mA ± (5 % w.m. + 2 cyfry)
Dotykowy prąd upływu do 4,999 mA 0,001 mA ± (5 % w.m. + 3 cyfry)
Badania wyłączników RCD i PRCD
Pomiar parametrów RCD wg IEC 61557 do 300 ms 1 ms ± (2 % w.m. + 2 cyfry)
Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego
sinusoidalnego (typ AC)
do 30 mA 0,1 mA ± 5 % IΔn
Pomiar parametrów sieci
Napięcie do 265,0 V 0,1 V ± (2 % w.m. + 2 cyfry)
Częstotliwość do 55,0 Hz 0,1 Hz ± (2 % w.m. + 2 cyfry)

 

PAT-86 – cechy dodatkowe

Rodzaj wyświetlacza: TFT 5.6” 800 x 480 px
Zasilanie miernika: 195 … 265 V, 50 Hz
Prąd obciążenia: maks. 16 A (230 V)
Kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010: II 300 V
Stopień ochrony obudowy: IP40
Rodzaj izolacji wg PN-EN 61010-1 i IEC 61557: podwójna
Wymiary miernika: 318 mm x 257 mm x 152 mm
Masa miernika: ok. 5 kg
Temperatura pracy: -10 … +50 °C
Temperatura przechowywania: -20 … +70 °C
Wilgotność względna otoczenia: 20 … 80 %
Temperatura nominalna: +20 … +25 °C
Wilgotność odniesienia: 40 %…60 %
Wysokość n.p.m.: < 2000 m
Pamięć wyników pomiarów: min. 4 GB
Transmisja wyników: USB 2.0, Wi-Fi, LAN
Standard jakości – opracowanie, projekt i produkcja: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001
Wyrób spełnia wymagania EMC (emisja dla środowiska przemysłowego) wg norm PN-EN 61326-1 PN-EN 61326-2-2
Gwarancja: 36 miesięcy (możliwość przedłużenia do 60 miesięcy)

PAT-86 – wyposażenie standardowe

2 x bezpiecznik 5 mm x 20 mm, 16 A – WAPOZB16PAT
krokodylek czerwony 1 kV 20 A – WAKRORE20K02
krokodylek niebieski 1 kV 20 A – WAKROBU20K02
1.8 m przewód pomarańczowy zakończony krokodylem (10 / 25 A) – WAPRZ1X8ORKS
1.5 m przewód dwużyłowy (wtyk PAT / bananki) – WAPRZ1X5DZBB
kabel do transmisji danych USB – WAPRZUSB
przewód do zasilania 230 V(wtyk IEC C19) – WAPRZZAS1
futerał L-11 –WAFUTL11
instrukcja obsługi
certyfikat kalibracji producenta
karta gwarancyjna

PAT-86 – wyposażenie dodatkowe

WAADAPAT16P adapter gniazd trójfazowych 16 A(5P)
WAADAPAT16PR adapter gniazd trójfazowych 16 A (5P przełączany)
WAADAPAT16C adapter gniazd trójfazowych 16A (4P )
WAADAPAT16CPR adapter gniazd trójfazowych 16 A (4P przełączany)
WAADAPAT32P adapter gniazd trójfazowych 32 A(5P)
WAADAPAT32PR adapter gniazd trójfazowych 32 A (5P przełączany)
WAADAPAT32C adapter gniazd trójfazowych 32 A (4P)
WAADAPAT32CPR adapter gniazd trójfazowych 32 A (4P przełączany)
WAADAPAT16F1 adapter gniazd przemysłowych 16 A(3P)
WAADAPAT32F1 adapter gniazd przemysłowych 32 A(3P)
adapter PAT-3F-PE do testowania prądów upływu – WAADAPAT3FPE
sonda ostrzowa czerwona 1 kV (gniazdo bananowe) – WASONREOGB1
sonda ostrzowa niebieska 1 kV (gniazdo bananowe) – WASONBUOGB1
czerwony krokodylek 1 kV 20 A – WAKRORE20K02
niebieski krokodylek 1 kV 20 A – WAKROBU20K02
krokodylek Kelvina 1 kV 25 A – WAKROKELK06
sonda silnoprądowa 1 kV (gniazda bananowe) – WASONSPGB1
sonda szczotkowa – WASONSZ1
cęgi prądowe C-3 – WACEGC3OKR
WAPRZ1X5DZBB przewód 1.5 m dwużyłowy (wtyk PAT / bananki)
WAPRZ2X1DZIECB przewód 2.1 m dwużyłowy (wtyk IEC C13 / bananki)
WAADAPATIEC2 przewód – adapter Shuko / IEC (do testowania przedłużaczy)
przejściówka IEC do testowania przewodów IEC zakończonych „koniczynką” (IEC 60320 C6 na
IEC 60320 C13) – WAADAPATIEC1
drukarka raportów/kodów USB D2 SATO, przenośna – WAADAD2
naklejka – taśma papierowa do drukarki D2 SATO – WANAKD2
naklejka – taśma barwiąca do drukarki D2 SATO – WANAKD2BAR
drukarka raportów / kodów D3 Brother (WiFi, przenośna) – WAADAD3
naklejka – taśma laminowana do drukarki D3 Brother – WANAKD3
program Sonel PAT Analiza – WAPROSONPAT3
czytnik kodów QR, USB – WAADACK2D

PAT-86 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PAT-86 Sonel miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i urządzeń spawalniczych z certyfikatem kalibracji”

Może Cię również zainteresować…