PAT-820 Sonel miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego z certyfikatem kalibracji

Opis

PAT-820 – skrócony opis ogólny

PAT-820 miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego Sonel wykonuje następujące pomiary:
– ciągłość przewodu ochronnego prądem 200 mA, 10 A, 25 A
– test wytrzymałości izolacji napięciem przemiennym (flash test) 1.5 kV, 3 kV
– rezystancja izolacji 100 V, 250 V, 500 V
– prąd upływowy (przewodu PE, różnicowy, zastępczy, dotykowy)
– test wyłącznika RCD
– test funkcjonalny (moc pozorna, moc czynna, współczynnik mocy, pobór prądu, napięcie przemienne)
– prąd cęgowo (z opcjonalnymi cęgami).

Cyfrowy miernik PAT-820 przeznaczony jest do pomiarów podstawowych parametrów urządzeń elektrycznych (elektronarzędzia, sprzęt AGD itp.) decydujących o ich bezpieczeństwie: rezystancji przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń, prądów upływu, mocy, a także wyłączników RCD.
PAT-820 wykonuje test wytrzymałości izolacji napięciem przemiennym (Flash test).

Cechy dodatkowe PAT-820:
 • innowacyjny i intuicyjny interfejs użytkownika,
 • obsługa klawiatury QWERTY na dużym i czytelnym ekranie dotykowym z podświetleniem,
 • testy manualne i automatyczne, możliwość opisu testów automatycznych nazwami norm lub własnymi,
 • funkcja automatycznego pomiaru parametrów wyłącznika RCD,
 • automatyczny wybór zakresu pomiarowego,
 • współpraca z czytnikiem kodu kreskowego i drukarką,
 • obsługa czytnika kodów kreskowych (w tym 2D), odczyt oryginalnych numerów seryjnych badanych urządzeń i kodów ewidencyjnych oraz kodów testów automatycznych,
 • wydruk wyników (w tym automatyczny), raportów (współpraca z drukarką)
 • wydruk dwóch naklejek do jednego testu (dla urządzenia i odłączanego przewodu),
 • pomoc ekranowa – zawierająca instrukcje jak podłączyć badane urządzenia oraz wykonać pomiar,
 • zapis do pamięci wraz ze wstępnym opisem badanych urządzeń, lokalizacją pomiarów, danymi klienta
 • przydzielanie do badanego urządzenia numeru seryjnego i indeksu, możliwość wprowadzenia uwag do badanego urządzenia,
 • współpraca z pamięcią przenośną USB,
 • baza badanych urządzeń, klientów, opis urządzenia, uszkodzeń,
 • możliwość wprowadzenie kilku użytkowników z opcją logowania.
 • komunikacja z komputerem PC przez interfejsUSB,
 • pomiar prądu cęgami,
 • współpraca z programem Sonel Reader i Sonel PAT plus (opcja)
 • konfiguracja pomiarów i ustawień miernika z poziomu miernika i PC.

PAT-820 – skrócony opis funkcji pomiarowych

Podstawowe funkcje przyrządu PAT-820:
 • pomiar rezystancji przewodu ochronnego prądem: 200 mA, 10 A , 25 A  (I klasa ochronności),
 • pomiary rezystancji izolacji –  trzy napięcia pomiarowe: 100 V, 250 V i 500 V,
 • pomiar parametrów wyłączników RCD.
 • pomiary zastępczego, różnicowego i dotykowego prądu upływu,
 • pomiar mocy i poboru prądu,
 • test przewodu IEC,
 • pomiar napięcia i częstotliwości sieci.
Przyrząd PAT-820 może być używany do badań sprzętu wykonywanego zgodnie z normami:
 • PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 61029:  Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60335-1:  Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60950:  Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
 • PN-EN 61557-6 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V; Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych – Część 6; Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT
 • PN-EN 61439 w zakresie: pomiaru ciągłości prądem 10A, rezystancji izolacji napięciem 500V DC, wytrzymałości dielektrycznej napięciem 1500V lub 3000V AC.
 • VDE 0404-1 Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 1: Allgemeine Anforderungen
 • VDE 0404-2 Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 2: Prüfeinrichtungen für Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung oder für Wiederholungsprüfungen
 • VDE 0701-0702 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte. Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte. Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit

PAT-820 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 20 – 25 °C,
– wilgotność względna 40 – 60 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania PAT-820: 13 miesięcy.

1. PAT-820 pomiar rezystancji przewodu uziemienia I=200mA (I klasa ochronności)
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 0,99 Ω0,01 Ω±(4% w.m. + 2 cyfr)
1,00 … 19,99 Ω±(4% w.m. + 3 cyfr)
 • napięcie na nieobciążonym wyjściu: 4 V … 12 V AC
 • prąd pomiarowy: ≥ 200 mA dla R = 0,2 Ω … 1,99 Ω
 • ustawiany limit górny w zakresie: 10 mΩ … 1,99 Ω z rozdzielczością 0,01 Ω
 • ustawiany czas pomiaru: 1 s … 60 s z rozdzielczością 1 s oraz opcja Pomiar ciągły
2. PAT-820 pomiar rezystancji przewodu uziemienia I=10 A (tylko I klasa ochronności)
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0 … 999 mΩ1 mΩ±(3% w.m. + 4 cyfry)
1,00 … 1,99 Ω0,01 Ω
 • napięcie na nieobciążonym wyjściu : < 12 V AC
 • prąd pomiarowy: ≥ 10 A dla R ≤ 0,5 Ω
 • ustawiany limit górny w zakresie: 10 mΩ …1,99 Ω z rozdzielczością 0,01 Ω
 • ustawiany czas pomiaru: 1 s…60 s z rozdzielczością 1 s
3. PAT-820 pomiar rezystancji przewodu uziemienia I=25 A (I klasa ochronności)
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0 … 999 mΩ1 mΩ±(3% w.m. + 4 cyfry)
1,00 … 1,99 Ω0,01 Ω
 • napięcie na nieobciążonym wyjściu: < 12 V AC
 • prąd pomiarowy: ≥ 25 A dla R ≤ 0,2 Ω
 • ustawiany limit górny w zakresie: 10 mΩ  … 1,99 Ω z rozdzielczością 0,01 Ω
 • ustawiany czas pomiaru: 1 s … 60 s z rozdzielczością 1 s
4. PAT-820 pomiar rezystancji izolacji

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2 dla:

 • UN = 100 V: 100 kΩ … 99,9 MΩ
 • UN = 250 V: 250 kΩ … 199,9 MΩ
 • UN = 500 V: 500 kΩ … 599,9 MΩ
UNZakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
100V0…1999 kΩ1 kΩ±(5% w.m. + 8 cyfry)
2,0…19,99 MΩ0,01 MΩ
20,0…99,9 MΩ0,1 MΩ
250V0…1999 kΩ1 kΩ
2,00…19,99 MΩ0,01 MΩ
20,0…199,9 MΩ0,1 MΩ
500 V0…1999 kΩ1 kΩ
2…19,99 MΩ0,01MΩ
20,0…599,9 MΩ0,1 MΩ
 • prąd nominalny: min 1 mA … 1,4 mA
 • ustawiany limit dolny w zakresie 0, 1 … 9,9 MΩ z rozdzielczością 0,1 MΩ
 • ustawiany czas pomiaru: 3 s … 3 min z rozdzielczością 1 s oraz opcja Pomiar ciągły
 • wykrywanie niebezpiecznego napięcia przed pomiarem
 • rozładowanie mierzonego obiektu
5. PAT-820 pomiar prądu upływu PE oraz różnicowego prądu upływu:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 3,99 mA0,01 mA±(5% w.m. + 2 cyfry)
4,0 … 19,9 mA0,1 mA
 • ustawiany limit pomiaru w zakresie: 0,01 … 9,9 mA z rozdzielczością 0,01 mA / 0,1 mA
 • ustawiany czas pomiaru:  1… 60s z rozdzielczością 1s oraz opcja Pomiar ciągły
 • w połowie czasu pomiaru miernik automatycznie zamienia biegunowość na pomiarowym gnieździe sieciowym i wyświetla wartość większą
 • pasmo pomiaru prądu 40 Hz … 100 kHz (dla prądu upływu PE) lub 20 Hz … 100 kHz (dla prądu różnicowego)
6. PAT-820 pomiar zastępczego prądu upływu:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 3,99 mA0,01 mA±(5% w.m. + 2 cyfry)
4,0 … 19,9 mA0,1mA
 • napięcie rozwarcia: 25 V … 50 V
 • rezystancja wewnętrzna urządzenia sprawdzającego 2 kΩ ± 20 %
 • ustawiany limit górny w zakresie: 0,01 mA … 19,90 mA rozdzielczość 0,01 mA
 • ustawiany czas pomiaru w zakresie: 1 s … 60 s z rozdzielczością 1 s oraz opcja Pomiar ciągły
7. PAT-820 pomiar dotykowego prądu upływu:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 4,999 mA0,001 mA±(5% w.m. + 3 cyfry)
 • ustawiany limit górny w zakresie: 0,01 mA … 1,99 mA rozdzielczość 0,01 mA
 • ustawiany czas pomiaru w zakresie: 1 s … 60 s z rozdzielczością 1 s oraz opcja Pomiar ciągły
8. PAT-820 pomiar mocy pozornej S:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0 … 999 VA1 VA

±(5% w.m. + 3 cyfry)

±(8 % w.m. + 5 cyfr)*

1 … 3,99 kVA0,01 kVA
 • czas pomiaru: ustawiany: 1 … 60 s, rozdzielczość 1 s, lub ciągły; w AUTOTEST tylko czas ustawiany: 1 … 60 s, rozdzielczość 1 s.
 • * – dla pomiaru prądu cęgami
9. PAT-820 pomiar mocy czynnej P:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0 … 999 W1 W

±(5% w.m. + 3 cyfry)

±(8 % w.m. + 5 cyfr)*

1 … 3,99 kW0,01 kW
 • czas pomiaru: ustawiany: 1 … 60 s, rozdzielczość 1 s, lub ciągły; w AUTOTEST tylko czas ustawiany: 1 … 60s, rozdzielczość 1 s.
 • * – dla pomiaru prądu cęgami
10. PAT-820 pomiar współczynnika mocy PF:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 1,000,01±(10% w.m. + 5 cyfr)
 • czas pomiaru: ustawiany: 1 … 60 s, rozdzielczość 1 s, lub ciągły; w AUTOTEST tylko czas ustawiany: 1 … 60s, rozdzielczość 1 s.
11. PAT-820 pomiar poboru prądu (przy pomiarze mocy):
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 15,99 A0,01 A±(2% w.m. + 3 cyfry)
 • ustawiany czas pomiaru w zakresie: 1 … 60 s z rozdzielczością 1 s oraz opcja Pomiar ciągły
12. PAT-820 pomiar napięcia sieci:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
195,0 … 265,0 V0,1V±(2% w.m. + 2 cyfry)
 • pomiar napięcia sieciowego pomiędzy L i N zasilania miernika
 • pomiar napięcia na gnieździe pomiarowym
13. PAT-820 pomiar częstotliwości sieci:
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
45,0 Hz … 55,0 Hz0,1 Hz±(2% w.m. + 2 cyfry)
 • pomiar częstotliwości napięcia sieciowego zasilania miernika
14. PAT-820 pomiar napięcia PE sieci:
Zakes wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy*
0,0 … 59,9 V0,1 V±(2% w.m. + 2 cyfry)
 • pomiar napięcia sieciowego pomiędzy PE i N zasilania miernika
 • * – dla U < 5 V niepewność nie jest specyfikowana
15. PAT-820 pomiar parametrów wyłącznika RCD:

 

PAT-820 pomiar czasu zadziałania RCD tA dla sinusoidalnego prądu różnicowego.

Zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0 ms … do górnej granicy wyświetlanej wartości

Typ RCDKrotnośćZakres RozdzielczośćBłąd podstawowy
Ogólnego
typu
0,5*IΔn0 … 300 ms1 ms

± (2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn=10 mA
i pomiaru 0,5xIΔn
błąd wynosi:
±(2% w.m. + 3 cyfry)

1*IΔn
2*IΔn0 … 150 ms
5*IΔn0 … 40 ms

 

PAT-820 pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC):

Zakres pomiarowy wg IEC 61557: (0,3 … 1,0)IΔn

Prąd nominalny Zakres pomiarowy RozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy
10 mA3,3 … 10,0 mA0,1 mA0,3 x IΔ..1,0 x IΔ± 5%IΔn
15 mA4,5 … 15,0 mA
30 mA9,0 … 30,0 mA
 • czas przepływu prądu pomiarowego max. 3200 ms
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC
 • pomiar wyłączników o znamionowych prądach różnicowych 10 mA, 15 mA i 30 mA
 • pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn
 • start od zbocza narastającego lub opadającego
16. PAT-820 wysokonapięciowy test wytrzymałości izolacji (Flash test):
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00 … 2,50 mA0,01 mA±(5% w.m. + 5 cyfry)
 • napięcie pomiarowe: 1500 V AC, 3000 V AC
 • czas pomiaru: ustawiany w zakresie: 2 … 180 s
 • ustawiany limit górny w zakresie: 0,01 … 2,50 mA z rozdzielczością 0,01 mA / 0,1 mA
17. PAT-820 sprawdzenie bezpiecznika:
 • napięcie pomiaru: 4 … 8 V AC
 • prąd próby: max. 5 mA

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

 

PAT-820 – cechy dodatkowe

Rodzaj izolacji: podwójna zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
Kategoria pomiarowa: II 300 V wg PN-EN 61010-1
Stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP40 (IP67 po zamknięciu walizki)
Zasilanie miernika: sieciowe: 196 – 265 V, 50 Hz
Prąd obciążenia: maksimum 16 A (230 V)
Wymiary miernika: 390 mm  x 305 mm x 175 mm
Masa: około 5.7 kg
Warunki środowiskowe pracy: temperatura -10 ~ +50 °C, wilgotność względna 20 – 80 %
Warunki środowiskowe przechowywania: temperatura -20 ~ +70 °C, wilgotność względna 20 – 80 %
Maksymalna wysokość pracy n.p.m.: 2000 m
Wyświetlacz: TFT 800 x 480 pikseli
Pamięć wyników pomiarowych: minimum 4 GB
Interfejs USB 2.0 do transferu danych pomiarowych
Standard jakości: opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): emisja dla środowiska przemysłowego wg PN-EN 61326-1:2013 i PN-EN 61326-2-2:2013

PAT-820 – wyposażenie standardowe

kabel zasilający
przewód pomiarowy 1,8 m; wtyk SP-4, pomarańczowy

przewód 1,8 m czerwony 5 kV zakończony wtykiem bananowym (2 szt.)
sonda ostrzowa 5 kV z gniazdem bananowym – czerwona (2 szt.)

przewód USB
bezpiecznik 0314 015.VXP 15 A 250 V AC 6.3 x 32mm Littlefuse 2 szt.
instrukcja obsługi
certyfikat kalibracji producenta
karta gwarancyjna

PAT-820 – wyposażenie dodatkowe

przejściówka IEC do testowania przewodów IEC zakończonych „koniczynką”
cęgi prądowe C-3
adaptery gniazd trójfazowych: 16 A, 16 A przełączany, 32 A, 32 A przełączany
adaptery gniazd przemysłowych: 16 A, 32 A
przewód – adapter Schuko/IEC (do testowania przedłużaczy)
program Sonel PAT+
czytnik kodów kreskowych USB

drukarka raportów/kodów USB, przenośna

PAT-820 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PAT-820 Sonel miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego z certyfikatem kalibracji”

Może Cię również zainteresować…